Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

11ο ICT FORUM 5/11/2009 Γ. KΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΕΜΠ/INFOSTRAG,ΚΕΔΚΕ 1 Μπροστά στην πραγματικότητα της ευρυζωνικότητας Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Εργαστήριο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "11ο ICT FORUM 5/11/2009 Γ. KΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΕΜΠ/INFOSTRAG,ΚΕΔΚΕ 1 Μπροστά στην πραγματικότητα της ευρυζωνικότητας Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Εργαστήριο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 11ο ICT FORUM 5/11/2009 Γ. KΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΕΜΠ/INFOSTRAG,ΚΕΔΚΕ 1 Μπροστά στην πραγματικότητα της ευρυζωνικότητας Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, επιστημονικός σύμβουλος ΚΕΔΚΕ Επιστημονικός υπεύθυνος της Ομάδας για την Tεχνολογική, Oικονομική και Στρατηγική ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG)

2 11ο ICT FORUM 5/11/2009Γ. KΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΕΜΠ/INFOSTRAG,ΚΕΔΚΕ Ευρυζωνικότητα Δέσμη Τεχνολογικών Δυνατοτήτων: Δυνατότητα ταχείας και απρόσκοπτης ροής μέσω του διαδικτύου μεγάλης ποικιλίας και ποιότητας δεδομένων, πληροφορίας και κατ’επέκταση γνώσης Λειτουργικές και Επιχειρησιακές Ικανότητες Και Αναπτυξιακές Δυνατότητες: Βελτίωση Λειτουργίας Πόλης, Ενίσχυση Οικονομικής Ανάπτυξης, Βελτίωση Ποιότητας Ζωής Μετασχηματισμός 2

3 11ο ICT FORUM 5/11/2009Γ. KΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΕΜΠ/INFOSTRAG,ΚΕΔΚΕ3 Το μήνυμα κλειδί: Στην εποχή μας ευρυζωνικότητα παντού και για όλους • Η πρόσβαση σε ευρυζωνικές υποδομές και η ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών μπορούν να αναβαθμίσουν – την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος (e-education), – την παροχή υπηρεσιών υγείας (e-health), – την παροχή διοικητικών υπηρεσιών και την καλύτερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης (e-local government), – τη συμμετοχή των πολιτών στα δημόσια πράγματα (e-participation), – την επικοινωνία και τη συνεργασία, – την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα του ιδιωτικού τομέα (Γεωργία, Τουρισμός, κλάδος Υπηρεσιών, Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιχειρήσεων) – την ανάδειξη και την προβολή ενός τόπου, μιας πόλης, – τη διαχείριση των άλλων υποδομών (ενέργεια, νερό, μεταφορές, κτίρια) • και γενικότερα μπορούν να δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής ιδίως στην περιφέρεια και στις τοπικές κοινωνίες.

4 11ο ICT FORUM 5/11/2009Γ. KΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΕΜΠ/INFOSTRAG,ΚΕΔΚΕ4 Οικονομική Ύφεση: H επόμενη μέρα • Είναι η εποχή της Οικονομικής Ύφεσης η κατάλληλη στιγμή να ληφθούν αποφάσεις για την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας έργων (όπως την εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων)? • Πέρα από τη βραχυπρόθεσμη απάντηση στην κρίση • Για έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ξεκινώντας από σήμερα: – “Θεωρώντας την Οικονομική Κρίση ως μια ευκαιρία για σύγκρουση με το status quo”. – Η αλλαγή έρχεται, επομένως πρέπει να θέσουμε τις βάσεις για το μέλλον. – Έμφαση στους ριζικούς μετασχηματισμούς που ήδη λαμβάνουν χώρα – Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογία με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας της Οικονομίας

5 11ο ICT FORUM 5/11/2009Γ. KΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΕΜΠ/INFOSTRAG,ΚΕΔΚΕ5 Η ευρυζωνικότητα μέρος ενός οικονομικού πακέτου τόνωσης και ανασυγκρότησης της οικονομίας Επένδυση στον άνθρωπο, σε υποδομές, στη γνώση (υποδομές, τεχνολογία, εκπαίδευση): • Βραχυπρόθεσμα Oφέλη  Τόνωση της Ζήτησης • Μακροπρόθεσμα Oφέλη  Αύξηση της Παραγωγικότητας

6 Διείσδυση Ευρυζωνικότητας 11ο ICT FORUM 5/11/20096Γ. KΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΕΜΠ/INFOSTRAG,ΚΕΔΚΕ

7 11ο ICT FORUM 5/11/2009Γ. KΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΕΜΠ/INFOSTRAG,ΚΕΔΚΕ7 Το τοπίο της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα: Yφιστάμενη Κατάσταση • Δίκτυα Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων (200 χλδ. Χρήστες, 1-10 Gbps) – Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο χρησιμοποιεί το δίκτυο αυτό ως δίκτυο κορμού • Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις» • Μετατατροπή ISDN συνδέσεων σε DSL. • Υποδομές ΟΤΕ • Υποδομές Εναλλακτικών Παρόχων • Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (MAN)  75 μεγαλύτεροι Δήμοι εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης  Σε 5000 σημεία δημόσιου ενδιαφέροντος

8 Το τοπίο της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα: Προτεινόμενα Σχέδια • Σχέδιο του πρ. Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων για FTTB/H • Σχέδιο ΟΤΕ για FTTN (VDSL) • Πρωτοβουλίες ΚΕΔΚΕ/ ομάδων Δήμων 11ο ICT FORUM 5/11/20098Γ. KΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΕΜΠ/INFOSTRAG,ΚΕΔΚΕ

9 Το σχέδιο του πρ. ΥΜΕ • FTTH (> 100 Mbps) για 2 εκ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες 54 μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας • 3 ΣΔΙΤ σε 3 ισοδύναμες Ζώνες με όρους κόστους ανάπτυξης των υποδομών και δυνητικής ζήτησης υπηρεσιών • Επιχειρηματικό Μοντέλο: Κατοχή της Παθητικής Υποδομής [Infrastructure Provider (1 st layer)] και καθεστώς «Ανοιχτής Πρόσβασης» στους παρόχους υπηρεσιών • Προϋπολογισμός:  2,1 Δισ. Ευρώ  Δημόσιοι Πόροι: 1/3 του Κόστους (700 εκ. Ευρώ), καλύπτει το κόστος της υποδομής στο εσωτερικό των κτιρίων και τα τέλη διέλευσης • Ανάπτυξη του δικτύου (for Home-passed) σε 7 χρόνια • Ιδιωτική Εκμετάλλευση της Παθητικής Υποδομής για 30 χρόνια 11ο ICT FORUM 5/11/20099Γ. KΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΕΜΠ/INFOSTRAG,ΚΕΔΚΕ

10 3 κρίσιμα ερωτήματα • Πως μπορούν να καλυφθούν και οι υπόλοιπες περιοχές (δυσκολότερες) της χώρας με υψηλού επιπέδου ευρυζωνικές υποδομές? • Πως μπορεί να καλυφθεί η ανάγκη για εθνικό δημόσιο δίκτυο κορμού? • Πως μπορούν να αξιοποιηθούν τα 75 MAN των Δήμων στη γενικότερη εθνική στρατηγική? 11ο ICT FORUM 5/11/200910Γ. KΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΕΜΠ/INFOSTRAG,ΚΕΔΚΕ

11 Πρωτοβουλίες ΚΕΔΚΕ/ Δήμων : Συντονισμένη αποκεντρωμένη πρωτοβουλία από τη βάση •Πρωτοβουλία ΚΕΔΚΕ (επιστολή Προέδρου ΚΕΔΚΕ ΠΤΟς ΥΠΟΙΟ, άνοιξη 2009). • Πρωτοβουλίες που έχουν πάρει ομάδες Δήμων για την αξιοποίηση και επέκταση των ευρυζωνικών υποδομών τους (δίκτυα οπτικών ινών) αλλά και για την ευρύτερη συνεργασία τους πάνω σε θέματα ΤΠΕ. – 11 πόλεις της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας (Τρίκαλα, Λάρισα, Βόλος, Νέα Ιωνία (Βόλος), Καρδίτσα, Κατερίνη, Λαμία, Γρεβενά, Κοζάνη, Ιωάννινα, Βέροια) έχουν ιδρύσει την «Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας» Α.Ε. [2008] – Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας (Φεβρουάριος 2009) για τη σύσταση «Διαδημοτικής Εταιρίας Ευρυζωνικών Δικτύων Νοτιοδυτικής Ελλάδας» στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι των Διοικητικών Περιφερειών της Δυτικής Ελλάδας, της Πελοπονήσου, των Ιονίων Νήσων και της Ηπείρου εκτός του Νομού Ιωαννίνων – Σύσταση του διαδημοτικού δικτύου “IKAROS NET” (Μάρτιος 2009) για τη συνεργασία πάνω σε θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Δήμων Κρήτης και Βόρειου και Νότιου Αιγαίου που αναπτύσσουν Μητροπολιτικά δίκτυα οπτικών ινών (ΜΑΝ) 11ο ICT FORUM 5/11/200911Γ. KΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΕΜΠ/INFOSTRAG,ΚΕΔΚΕ

12 11ο ICT FORUM 5/11/2009Γ. KΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΕΜΠ/INFOSTRAG,ΚΕΔΚΕ12

13 Τι μέλλει γενέσθαι; •Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης των ευρυζωνικών υποδομών (Πρωτοβουλία Υπουργείου Υποδομών) •Τι θα κάνει ο ΟΤΕ •Η παρουσία των δήμων (Πρωτοβουλία ΚΕΔΚΕ, Περιφερειακές κινήσεις)


Κατέβασμα ppt "11ο ICT FORUM 5/11/2009 Γ. KΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΕΜΠ/INFOSTRAG,ΚΕΔΚΕ 1 Μπροστά στην πραγματικότητα της ευρυζωνικότητας Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Εργαστήριο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google