Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 1 ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 1 ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 1 ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2014 Υπουργείο Εσωτερικών Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης & Εφαρμογής Δημ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΣ Πρoιστάμενος ΜΟΝΑΔΑΣ Α ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2014 Υπουργείο Εσωτερικών Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης & Εφαρμογής Ισότητα των φύλων Δημ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΣ Πρoιστάμενος ΜΟΝΑΔΑΣ Α

2 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 2 Γενικός Στόχος ΙΙΙ : Η ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης Η ΕΥΣΥΔΕ – ΥΠΕΣ ως: Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης παρακολουθεί πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 31,9 εκ. € Δικαιούχος υλοποιεί ενταγμένες πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 20,2 εκ € Ειδικότερα, ως Δικαιούχος υλοποιεί στην ΕΥΔ ΕΠΔΜ έργα συνολικού προϋπολογισμού 12,3 εκ. € στον ΕΦΔ ενταγμένα έργα αρχικού προϋπολογισμού 7,9 εκ. €

3 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Συνολικός προϋπολογισμός 44,2 εκ. € Συνολικές Δαπάνες 9,6 εκ € Δαπάνες ΕΦΔ 7,8 εκ € Δαπάνες Δικαιούχου 1,8 εκ €

4 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 4 - Ειδικός Στόχος 3.1: Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ισότητας και των μηχανισμών και δομών εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης για θέματα ισότητας των φύλων - Ειδικός Στόχος 3.2: Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δημόσιο, κοινωνικό και επαγγελματικό τομέα. Γενικός Στόχος ΙΙΙ – Άξονες Προτεραιότητας ΙΙΙΑ, ΙΙΙΒ, ΙΙΙΓ: Η ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης

5 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 5 Η ΕΥΣΥΔΕ – ΥΠΕΣ ως Δικαιούχος ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι:ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «Κωδικοποιήσεις και προτάσεις για απλούστευση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στον Τομέα της Ισότητας των Φύλων». Αρχικός Προϋπολογισμός : 590.780 €. Δαπάνες : 369.128 € microsite:http://lawandgender.gr «Αποτίμηση των επιπτώσεων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην πολιτική ισότητας των φύλων». Αρχικός Προϋπολογισμός : 320.000 € Δαπάνες μέχρι σήμερα: 219.243 € microsite:http://genderimpact.gr

6 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 6 ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ - ΘΕΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης (ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ)» Αρχικός Προϋπολογισμός : 3.500.000 € Δαπάνες μέχρι σήμερα: 411.446 € «Αναβάθμιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας των φύλων της ΓΓΙΦ» Αρχικός Προϋπολογισμός : 1.000.000 € Δαπάνες μέχρι σήμερα: 208.117 €

7 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 7 «Υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων)» Αρχικός Προϋπολογισμός : 3.755.000 € Δαπάνες μέχρι σήμερα: 829.612 € 50 διετή Σχέδια Δράσης από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις / Γυναικείες Οργανώσεις 50 θέσεις απασχόλησης μέσω ΟΑΕΔ 3.855 ωφελούμενες γυναίκες

8 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 8 ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ: ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» Αρχικός Προϋπολογισμός : 3.555.000 € Δαπάνες μέχρι σήμερα: 468.705 € Πρότυπο Συστήμα Ένταξης της Ισότητας (ΣΕΙΦ ) Δύο Οδηγοί Εφαρμογής των πολιτικών ισότητας Υλοποίηση διετών Σχεδίων Δράσης Ενταξης της Ισότητας των φύλων σε 13 Περιφέρειες και στους 14 μεγαλύτερους πληθυσμιακά Δήμους της χώρας. «Οδηγός Ένταξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ, καθώς και στην αξιολόγηση αυτών». Τεχνική Βοήθεια

9 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 9 Η ΕΥΣΥΔΕ – ΥΠΕΣ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (25,3 εκ €) «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας» Δικαιούχος: Μονάδα Γ /ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ, Αρχικός Προϋπολογισμός : 2.510.248 € Δαπάνες μέχρι σήμερα: 1.406.625 € α) Λειτουργία 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών (SOS 15900) εθνικής εμβέλειας β) Επιμόρφωση των στελεχών των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών γ) Υλοποίηση Δέσμης Παρεμβάσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης δ) Υλοποίηση θεματικού Συνεδρίου

10 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 10 «Δράσεις της δημόσιας διοίκησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Δικαιούχος: Μονάδα Γ /ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ – ΚΕΘΙ Προϋπολογισμός: 5.000.000 € Δαπάνες μέχρι σήμερα: 901.216 € Ίδρυση και λειτουργία 14 Συμβουλευτικών Κέντρων της ΓΓΙΦ

11 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 11 «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος του γυναικών για την καταπολέμηση της βίας» Δικαιούχοι: 19 Δήμοι σε όλοι τη χώρα με συντονιστή Δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 10.700.000 € Δαπάνες μέχρι σήμερα: 1.254.587 € Ίδρυση και λειτουργία 19 Ξενώνων Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους, σε όλη τη χώρα «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος του γυναικών για την καταπολέμηση της βίας, Δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων» Δικαιούχοι 25 Δήμοι σε όλοι τη χώρα με συντονιστή Δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ ΑΕ Προϋπολογισμός: 6.130.000 € Δαπάνες μέχρι σήμερα: 901.345 € Ίδρυση και λειτουργία 25 Συμβουλευτικών Κέντρων

12 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 12 « Αναβάθμιση ξενώνων για γυναίκες - θύματα βίας Δικαιούχος: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προϋπολογισμός: 1.000.000 € Δαπάνες μέχρι σήμερα: 167.392 € Αναβάθμιση και λειτουργία των ξενώνων του ΕΚΚΑ για γυναίκες – θύματα βίας στο Ίλιον και στη Θεσσαλονίκη.

13 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 13 Β. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ «Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών στα πολιτικά κέντρα λήψης αποφάσεων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο» Δικαιούχος: Μονάδα Γ’ ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ Προϋπολογισμός: 400.000 € Δαπάνες μέχρι σήμερα: 146.987 € «Ενθάρρυνση και ευαισθητοποίηση για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο » Δικαιούχος: ΠΕΤΑ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 1.500.000 € Δαπάνες μέχρι σήμερα: 1.059.377 €

14 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 14 «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» Δικαιούχος: Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας Προϋπολογισμός: 1.100.000 € Δαπάνες μέχρι σήμερα: 83.564 € α) Δημιουργία μονίμου πλαισίου διαλόγου για την ίση συμμετοχή. β)Επιμόρφωση / ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και στήριξη γ) Εκπόνηση ερευνών μελετών – Δράσεις ευαισθητοποίησης.

15 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 15 Γ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ «Δράσεις προώθησης και υποστήριξης των γυναικών σε ανώτατες συνδικαλιστικές βαθμίδες της ΑΔΕΔΥ και των μελών της» Δικαιούχος: Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης – ΑΔΕΔΥ Προϋπολογισμός: 600.000 € Δαπάνες μέχρι σήμερα: 419.634 € α) Δημιουργία δομής ισότητας των φύλων στην έδρα του Δικαιούχου β) Δράσεις δικτύωσης και διακρατικής συνεργασίας γ) Διοργάνωση ημερίδων ευαισθητοποίησης δ) Δράσεις επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης

16 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 16 «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων» Δικαιούχος : ΙΝΕ ΓΣΕΕ Προϋπολογισμός : 1.200.000 € Δαπάνες μέχρι σήμερα: 635.314 € Βασικές δράσεις του έργου: α) Ενέργειες Επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης εργαζομένων γυναικών β) Δημιουργία δομής στην έδρα της ΓΣΕΕ και στις περιφερειακές οργανώσεις αυτής με σκοπό την υποστήριξη της Γραμματείας Γυναικών της ΓΣΕΕ γ) Υλοποίηση στοχευμένων σχεδίων δράσης

17 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 17 «Σχέδιο δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ» Δικαιούχος: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Προϋπολογισμός: 300.000 € Δαπάνες μέχρι σήμερα: 133.042 € Βασικές δράσεις του έργου: α) Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την προώθηση των γυναικών στα συλλογικά όργανα της ΓΣΕΒΕΕ και για την λειτουργία υπηρεσίας για θέματα ισότητας β) Λειτουργία Υπηρεσίας / Γραφείου Ισότητας στη ΓΣΕΒΕΕ γ) Στοχευμένες δράσεις για την ενδυνάμωση των γυναικών και την αύξηση της συμμετοχής τους σε όργανα και θεσμούς εκπροσώπησης και την ανάδειξή τους σε θέσεις ευθύνης δ) Δικτύωση – Διακρατικές ανταλλαγές και συνεργασίες

18 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 18 «Ενίσχυση και ενδυνάμωση της συμμετοχής των γυναικών στις συνδικαλιστικές αγροτικές οργανώσεις και σε άλλους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης της υπαίθρου» Δικαιούχος : ΓΕΣΑΣΕ. Προϋπολογισμός: 300.000 € Δαπάνες μέχρι σήμερα: 64.678 € Βασικές δράσεις του έργου: α) Δράσεις ενδυνάμωσης και επιμόρφωσης γυναικών της υπαίθρου. β) Δημιουργία Δομής ισότητας των φύλων στην έδρα της ΓΕΣΑΣΕ. γ) Εκπόνηση μελετών καταγραφής των γυναικών αγροτισσών και το βαθμό συμμετοχής και δραστηριοποίησης τους σε συλλογικούς φορείς

19 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 19 «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» Δικαιούχος : Ελληνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) Προϋπολογισμός: 300.000 € Δαπάνες μέχρι σήμερα: 115.822 € Βασικές Δράσεις του έργου: α) Δημιουργία δομής Ισότητας των Φύλων στην έδρα του Δικαιούχου β) Δημιουργία βάσης δεδομένων και αρχείο νομικών θεμάτων γ) Δράσεις ευαισθητοποίησης δ) Συμμετοχή σε ημερίδες - εκδηλώσεις

20 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 20 «Η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στις επιχειρήσεις και στους φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων» Δικαιούχος: Ανώνυμη Εταιρία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας (ΣΕΒ). Προϋπολογισμός: 300.000 € Δαπάνες μέχρι σήμερα: 228.648 € Βασικές δράσεις του έργου: α) Δημιουργία Δομής Ισότητας των Φύλων β) Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης - ενημέρωσης (Help Line) γ) Δράσεις Δικτύωσης, Δημοσιότητας και Διακρατικής Συνεργασίας

21 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 21 Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ «Επιμόρφωση Δημοσίων λειτουργών» Δικαιούχος: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Προϋπολογισμός : 35.018 € «Ενδυνάμωση και βελτίωση δεξιοτήτων των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων στην Κεντρική Δημόσια Διοίκηση, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού με στόχο να αναλάβουν υψηλόβαθμες θέσεις» Δικαιούχος: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Προϋπολογισμός : 250.000 € Δαπάνες μέχρι σήμερα: 121.257 € Βασικές δράσεις του έργου : α) Υλοποίηση προγραμμάτων εξειδικευμένης κατάρτισης (εργαστήρια ενδυνάμωσης) σε γυναίκες δημοσίους υπαλλήλους για την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε θέσεις ευθύνης β) Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα στελέχη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων γ) Διοργάνωση ημερίδων ευαισθητοποίησης

22 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 22 Σας Ευχαριστώ

23 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 23


Κατέβασμα ppt "Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΚΠΣ 2000-2006, ΕΣΠΑ & λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Ε.Π. 1 ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google