Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» Συνένωση εποπτευομένων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» Συνένωση εποπτευομένων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» Συνένωση εποπτευομένων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» Συνένωση εποπτευομένων από το ΥΠ.Α.Α.Τ. νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Ο.Γ.Ε..Ε.Κ.Α.-ΔΗΜΗΤΡΑ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.-AGROCERT) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΘΙΑΓΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΟΓΕΕΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΠΕΓΕΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΟΓΑΚ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ

4 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της χώρας. ΣΚΟΠΟΣ Ο ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός και η εφαρμογή των πολιτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας, της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων .

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ο Οργανισμός κάθε τρία χρόνια καταρτίζει στρατηγικό σχέδιο για την διαμόρφωση και υλοποίηση της αγροτικής πολιτικής της χώρας στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας, της γεωργικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων. Το στρατηγικό σχέδιο συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας με στόχους την ανάπτυξη της καινοτομίας, την προστασία και την βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, την ανάδειξη νέων σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων, την αναβάθμιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και την βελτίωση της αποδοτικότητας της αγροτικής παραγωγής. Υλοποίηση προγραμμάτων δημιουργίας, διατήρησης, βελτίωσης και πιλοτικής παραγωγής φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, φιλικού προς την βιοποικιλότητα και το φυσικό περιβάλλον της ελληνικής γης. Υλοποίηση προγραμμάτων διατήρησης και βελτίωσης ελληνικών φυλών αιγοπροβάτων και άλλων ειδών του αγροτικού ζωικού κεφαλαίου.

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Οργάνωση και λειτουργία της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και γεωργικής κατάρτισης με στόχους την προαγωγή των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του αγροτικού τομέα καθώς και την μετάδοση σε αυτό επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών και δεδομένων, που αφορούν στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και διαδικασιών για την ανάπτυξη αγροτικής παραγωγής φιλικής στο περιβάλλον και στην παραγωγή ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων

8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Προαγωγή και διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων καθώς και προστασία της προέλευσης και της ταυτότητάς τους. Σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης της αειφορίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Εκπόνηση και εφαρμογή προτύπων για την ανάδειξη σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων παραγωγής, τη διαφοροποίηση των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων. Εκπόνηση και εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης στην κατεύθυνση της αύξησης της προστιθέμενης αξίας και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων Προστασία των αγροτικών προϊόντων από τις αθέμιτες ενέργειες «Ελληνοποιήσεων». Προώθηση και προβολή των αγροτικών προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας των Περιφερειών στις αγορές και στους καταναλωτές.

9 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΛΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιδρύονται έντεκα (11) Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας: α) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Αττικής με έδρα την Αθήνα. β) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη. γ) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία. δ) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Θεσσαλίας με έδρα την Λάρισα. ε) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα. στ) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα. ζ) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη. η) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη. θ) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή. ι) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο. ια) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Νησιωτικού Χώρου με έδρα τον Πειραιά. Σε κάθε Ινστιτούτο λειτουργούν τουλάχιστον δύο (2) εξειδικευμένοι τομείς εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας και ένα (1) εργαστήριο, που καθορίζονται από τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού. Ίδρυση Ινστιτούτων Εφαρμοσμένης Αγροτικής έρευνας πλέον των προβλεπομένων μπορεί να γίνει με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Με Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να ιδρύεται μέχρι μια Γεωργική Σχολή σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ως Δημόσιο Αγροτικό Τεχνολογικό Λύκειο τριετούς φοίτησης υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ως δημόσια Αγροτικά Τεχνολογικά Λύκεια τριετούς φοίτησης υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λειτουργούν επίσης οι εξής Γεωργικές Σχολές: α) Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας με έδρα τα Ιωάννινα. β) Αγροτικών Μηχανημάτων - Ζωοτεχνίας με έδρα τη Λάρισα. γ) Επιχειρηματικής Γεωργίας, Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας – Πρότυπη Γεωργική Σχολή «Ανδρέας Συγγρός» με έδρα την Αθήνα. δ) Αμπελουργίας, Οινοτεχνίας και Οινοτουρισμού με έδρα τη Νεμέα. ε) Μεσογειακών και Υποτροπικών Καλλιεργειών και Θερμοκηπίων με έδρα την Μεσσαρά Κρήτης.

12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Συστήνονται επτά (7) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ α) Αττικής με έδρα την Αθήνα. β) Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λάρισα. γ) Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα. δ) Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου με έδρα την Πάτρα. ε) Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά. στ) Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο. ζ) Μακεδονίας – Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση συστήνεται ένα ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί στην έδρα κάθε Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης της περιοχής ευθύνης του προγράμματα κατάρτισης του αγροτικού κόσμου. Για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων συγκαλείται με πρωτοβουλία του κάθε Κέντρου Γεωργικής Κατάρτισης το Συμβούλιο Γεωργικής Κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν: α) Ο Προϊστάμενος του Κέντρου Γεωργικής Κατάρτισης. β) Ένας εκπρόσωπος από κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση της περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Διεύθυνσης. γ) Ένας εκπρόσωπος του τοπικού παραρτήματος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση συστήνεται μια οργανική μονάδα ελέγχων, η οποία σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων είναι αρμόδια για τον έλεγχο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τον έλεγχο της αγοράς στη περιοχή αρμοδιότητάς της.

13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ετήσια επιχορήγηση από το προϋπολογισμό του ΥΠ.Α.Α.Τ. Οι επιχορηγήσεις από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς Τα έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων Τα έσοδα από την εκτέλεση εργασιών ελέγχου, πιστοποίησης γεωργικών επιχειρήσεων και επίβλεψης ιδιωτικών φορέων Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη Τα έσοδα από την πώληση ενημερωτικού υλικού Τα έσοδα των Γραφείων Διασύνδεσης και Εμπορίας των Γεωργικών Σχολών κλπ.

14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΩΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ α) Οριζόντια και κάθετη διασύνδεση στρατηγικών τομέων της αγροτικής πολιτικής της χώρας (έρευνα, εκπαίδευση- κατάρτιση, έλεγχος-πιστοποίηση). β) Ενιαία διαχείριση αυτών τόσο στο επίπεδο του σχεδιασμού όσο και στο επίπεδο της εφαρμογής. γ) Καθοριστική σύμπραξη των φορέων της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων. δ) Οικονομία κλίμακος.

15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΟΣ Ενοποίηση των διοικητικών και οικονομικών δομών υποστήριξης Αποτελεσματικότερη οργάνωση των λειτουργικών διαδικασιών του Οργανισμού Μείωση των οργάνων διοίκησης Μείωση των προβλεπομένων οργανικών θέσεων του προσωπικού Ορθολογικότερη κατανομή του προσωπικού στις διοικητικές δομές του Οργανισμού αναλόγως προς τις ανάγκες του τελευταίου σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού Ορθολογικότερη κατανομή και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων Αναπτυξιακή δυναμική, η οποία δημιουργείται από το συνδυαστικό προϊόν του ερευνητικού, εκπαιδευτικού, ελεγκτικού και πιστοποιητικού έργου του Οργανισμού προς όφελος της αγροτικής παραγωγής, του αγροτικού κόσμου και των καταναλωτών. Αποκεντρωμένες δομές κατάρτισης του αγροτικού κόσμου σε συνεργασία με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Αποκεντρωμένες δομές ελέγχων και πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων των Περιφερειών Αποκεντρωμένη διαρκής ενημέρωση και πληροφόρηση των παραγωγών σε επίπεδο Περιφέρειας Ολοκληρωμένες δράσεις πληροφόρησης και ενημέρωσης των καταναλωτών Συγκέντρωση και αξιοποίηση ανταποδοτικών τελών και ολοκληρωμένη επένδυση σε δράσεις προβολής και προώθησης για τη σύνδεση της παραγωγής με τις αγορές

16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

17 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

18 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

19 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

21 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

22 «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» Συνένωση εποπτευομένων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» Συνένωση εποπτευομένων από το ΥΠ.Α.Α.Τ. νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις


Κατέβασμα ppt "«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» Συνένωση εποπτευομένων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google