Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιχειρηματικό Σχέδιο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρηματικό Σχέδιο
Απαραίτητος ο επιχειρηματικός σχεδιασμός και η γνώση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία μιας επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης η σύνταξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (ΕΣ), το οποίο αποτελεί την πυξίδα για την καθοδήγηση του επιχειρηματία

2 Σημαντικό εργαλείο Παρέχει τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού και σχεδιασμού στον επιχειρηματία Βοηθά στην εκτίμηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης Αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για την προσέλκυση δυνητικών επενδυτών και τη συγκέντρωση κεφαλαίου Συμβάλλει στον εντοπισμό ευκαιριών και τον ανασχεδιασμό των λειτουργιών σε περίπτωση λαθών

3 Διάρθρωση Επιχειρηματικού Σχεδίου
Εισαγωγή Επιτελική σύνοψη (Περίληψη) Περιγραφή της επιχείρησης Ανάλυση αγοράς & Ανταγωνισμού Παραγωγή, διαχείριση πρώτων υλών και λειτουργιών/κόστος Διοίκηση της επιχείρησης Επιχειρηματική Στρατηγική Χρηματοοικονομικά Επενδυτική πρόταση Παραρτήματα

4 Εισαγωγή Στην εισαγωγή, η οποία είναι πολύ σύντομη, συνήθως 1 ή το πολύ 2 σελίδες, περιλαμβάνονται συνήθως: Το όνομα της επιχείρησης ή του επιχειρηματία (ή επιχειρηματιών) Η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας Το αντικείμενο της επιχείρησης Το έτος ίδρυσης Τα ονόματα και οι θέσεις των στελεχών της επιχείρησης

5 Επιτελική σύνοψη Επειδή συνήθως είναι αυτό που διαβάζεται από τους υποψήφιους επενδυτές (τράπεζες, εταιρείες venture capital κλπ). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι περιεκτικό και να επικεντρώνεται κυρίως στα στοιχεία που θα επιθυμούσε να δει ένας υποψήφιος επενδυτής όπως:

6 Την επιχειρηματική ιδέα και το προϊόν ή υπηρεσία
Την ανάγκη που θα ικανοποιήσει στην αγορά Τον ανταγωνισμό που υφίσταται Σύντομες οικονομικές προβλέψεις συνήθως 5ετίας Την ομάδα διοίκησης Η σύνοψη συνήθως είναι 2-3 σελίδες (σπανιότερα μέχρι 5) και αποτελεί το πρώτο στοιχείο επικοινωνίας του επιχειρηματία με τους υποψήφιους επενδυτές.

7 Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το 60 % των Επιχειρηματικών Σχεδίων απορρίπτονται με την πρώτη ματιά από τους δυνητικούς επενδυτές και για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει πολύ προσεκτική συγγραφή. Έτσι, συνήθως το τμήμα αυτό γράφεται τελευταίο.

8 Περιγραφή της επιχείρησης
Στο τμήμα αυτό, θα πρέπει να γίνει μια σύντομη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα λειτουργήσει η επιχείρηση, χωρίς να δοθούν όμως αναλυτικά οικονομικά στοιχεία όπως: Το ιστορικό της επιχείρησης Το όραμα και η δήλωση αποστολής της επιχείρησης

9 Τα προϊόντα που θα παράγονται ή/και οι υπηρεσίες που θα παρέχονται καθώς και τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα Η επιχειρηματική στρατηγική όπου θα περιγράφεται η μεθοδολογία για την υλοποίηση της καθώς και οι πιθανές συνεργασίες Αναφορά στα στελέχη που έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία της επιχείρησης

10 Ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού
Στο τμήμα αυτό του σχεδίου, θα πρέπει να αναλυθεί η αγορά στην οποία στοχεύει το προϊόν ή η υπηρεσία που θα διατεθεί, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Για την ανάλυση χρησιμοποιούνται οι εξής παράμετροι:

11 Τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά
Τις επιχειρήσεις που είναι δυνατόν να εισέλθουν μελλοντικά και να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι Οι πελάτες με αναφορά στα χαρακτηριστικά τους, καταναλωτικές συνήθειες Οι προμηθευτές Τα πιθανά προϊόντα που μπορεί να υποκαταστήσουν τα υφιστάμενα

12 επιλογή της αγορά;-στόχου, αφού προηγηθεί τμηματοποίηση της με βάση δημογραφικά, κοινωνικά, εισοδηματικά, κλπ στοιχεία. Η ανάλυση που θα γίνει, θα πρέπει να περιλαμβάνει και ποσοτικά στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση πωλήσεων και οικονομικών δεδομένων

13 Παραγωγή, Διαχείριση πρώτων υλών και λειτουργιών
παρουσιαστούν το σχέδιο παραγωγής που περιλαμβάνει και τη μεθοδολογία διαχείρισης πρώτων υλών Οι απαιτούμενες πρώτες ύλες και η διαδικασία της προμήθειας τους. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής Ο αναγκαίος εξοπλισμός Οι μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης σε εξοπλισμό. Η κοστολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας.

14 Διοίκηση της επιχείρησης
Περιγράφεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης, οι ρόλοι των στελεχών, η δικαιοδοσία των μετόχων και η ομάδα διοίκησης, καθώς και το οργανόγραμμα της επιχείρησης. Για την ομάδα διοίκησης πρέπει να γίνει αναφορά στους τομείς εμπειρίας και τεχνογνωσίας, στη συμπληρωματικότητα των δεξιοτήτων τους, στη αφοσίωση και προσωπική δέσμευση τους που αποτελεί εξασφάλιση της μελλοντικής προσπάθειας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας

15 Επιχειρηματική Στρατηγική
Πρέπει να αναπτυχθούν και να τεκμηριωθούν οι βασικές υποθέσεις σχετικά με την εξέλιξη της επένδυσης που σχετίζονται με την αγορά, τις τάσεις και τη συμπεριφορά των καταναλωτών και τις πιθανές αλλαγές που μπορεί να συμβούν και να επηρεάσουν την επιχείρηση.

16 Η στρατηγική μάρκετινγκ περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι της επιχείρησης: Το προϊόν Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του και ποιες ανάγκες των καταναλωτών θα ικανοποιεί.

17 Την τιμολόγηση του παράγοντες που πρέπει να εκτιμηθούν είναι το κόστος παραγωγής, το ρίσκο που αναλήφθηκε αλλά και τι τιμή μπορεί να δεχθεί ο καταναλωτής. Την τοποθέτηση του στην αγορά ύπαρξη κατάλληλων καναλιών διανομής στα οποία μπορεί να συμμετέχει η επιχείρηση ή διαθέτει η ίδια. Την προώθηση και προβολή του

18 Την προώθηση και προβολή του
καταστήσει γνωστό στην αγορά και θα μπορέσει να προσελκύσει τους καταναλωτές

19 Χρηματοοικονομικά στοιχεία
η σωστή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία και η μέθοδος με την οποία γίνεται ο υπολογισμός τους ώστε να είναι αξιόπιστα. θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη ρευστότητα της επιχείρησης, δηλαδή στη δυνατότητα επάρκειας μετρητών που θα καλύψουν τις απαιτήσεις της επιχείρησης. Για τις νέες επιχειρήσεις, υπάρχουν συχνά προβλήματα ρευστότητας εξαιτίας της καθυστέρησης έναρξης πωλήσεων και αδυναμία να φτάσει έγκαιρα στο λεγόμενο «νεκρό σημείο» δηλ. τη στιγμή που οι συνολικές εισπράξεις θα ισοσκελίσουν τις πληρωμές

20 Θα πρέπει να γίνει ανάλυση των δαπανών και των εισπράξεων σε ετήσια βάση ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί η θέση της επιχείρησης κάθε στιγμή και να προβλεφθούν οι χρηματοροές Επίσης, το σχέδιο θα πρέπει να αναφερθεί την χρηματοοικονομική στρατηγική της επιχείρησης καθώς και σε εναλλακτικά σενάρια, συνήθως 3, ένα αισιόδοξο, ένα απαισιόδοξο και ένα ρεαλιστικό

21 Επενδυτική πρόταση Αποτίμηση της συνολικής πρότασης ώστε ένας δυνητικός επενδυτής, να μπορέσει να εκτιμήσει την αξία της επιχειρηματικής ιδέας και να πειστεί ότι έχει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Στόχος του τμήματος αυτού του σχεδίου, είναι να πειστεί ένας δυνητικός επενδυτής ,ότι η επένδυση του στην προτεινόμενη ιδέα θα του αποφέρει κέρδη, μεγαλύτερα από ότι μια συμβατική επένδυση π.χ. στην τράπεζα

22 Αποτίμηση γίνεται είτε με την αναγωγή των μελλοντικών χρηματοροών μετά την αφαίρεση των εξόδων στη τρέχουσα αξία, αφού διαιρεθούν με ένα επιτόκιο που αντιπροσωπεύει την απώλεια της αξίας του χρήματος επειδή εισπράττεται μελλοντικά και το ρίσκο της επένδυσης, είτε με σύγκριση εκτιμώμενων μελλοντικών μεγεθών με άλλες αντίστοιχες επιχειρήσεις

23 Παραρτήματα Στο τμήμα αυτό του σχεδίου, μπορούμε να παρουσιάσομε όσα στοιχεία δεν είναι απολύτως απαραίτητα να γραφούν στο βασικό κορμό του σχεδίου και υποστηρίζουν το σχέδιο, για παράδειγμα: Βιογραφικά στοιχεία στελεχών Σχέδια προϊόντων, εγκαταστάσεων και παραγωγικής διαδικασίας Συμφωνίες συνεργασίας Διπλώματα ευρεσιτεχνίας κλπ


Κατέβασμα ppt "Επιχειρηματικό Σχέδιο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google