Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας EICTA, WITSA & ITU Member Παναγιώτα Παπαρίδου Μέλος Δ.Σ. ΣΕΠΕ Επόπτρια Λειτουργίας Επιτροπών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας EICTA, WITSA & ITU Member Παναγιώτα Παπαρίδου Μέλος Δ.Σ. ΣΕΠΕ Επόπτρια Λειτουργίας Επιτροπών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας EICTA, WITSA & ITU Member Παναγιώτα Παπαρίδου Μέλος Δ.Σ. ΣΕΠΕ Επόπτρια Λειτουργίας Επιτροπών Πάτρα, 13 Φεβρουαρίου 2004 Εμπορικό ή Ελεύθερο Λογισμικό στη Δημόσια Διοίκηση; Εμπορικό ή Ελεύθερο Λογισμικό στη Δημόσια Διοίκηση;

2 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ  Ιδρύθηκε το 1995 από 75 επιχειρήσεις Πληροφορικής  Σήμερα εκπροσωπεί περισσότερες από 450 επιχειρήσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ICT) που αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας ICT αγοράς, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 5,5% του ΑΕΠ  Μέλος των EICTA, WITSA και ITU.  Προάγει και προωθεί τα συμφέροντα των μελών του  Συνεργάζεται με την Πολιτεία για τη χάραξη Στρατηγικής και Πολιτικής για την Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες  Εκπροσωπεί την Ελλάδα σε διεθνείς εκδηλώσεις, συνέδρια και fora  Διοργανώνει το 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο Πληροφορικής στην Αθήνα, 19 – 21 Μαΐου 2004

3 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας Η Αγορά Πληροφορικής ανά χώρα Πηγή: IDC & European Information Technology Observatory, 2003 4.930 65.780

4 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας Η Αγορά Πληροφορικής στην Ελλάδα Πηγή: IDC & European Information Technology Observatory, 2003 Σε εκατ. €

5 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας Πωλήσεις Λύσεων Πληροφορικής Πηγή: KANTOR, 2003 199819992000 2000 - 1999 % 1998 - 999 % Hardware1.0811.6332.32042,1%50,9% Ολοκληρωμένες Λύσεις28041053831,2%46,5% Κατά παραγγελία15625840958,5%64,7% Τυποποιημένο7411521487,0%55,2% ISP14285597,3%98,2% Σύνολο1.6062.4433.53644,7%52,1% Σε εκατ. €

6 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας Υλοποίηση έργων στη Δημόσια Διοίκηση * Σύμβαση παραχώρησης με εξοπλισμό Αναδόχου ή με εξοπλισμό του Φορέα Πηγή: ΣΕΠΕ - Επιτροπή Έργων Δημοσίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας, 2004

7 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας Η θέση της Αγοράς Πληροφορικής “Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΠΕ, κ. Σπ. Βυζάντιος : Επειδή άκουσα τον Ειδικό Γραµµατέα κ. Καλογήρου να µιλάει για Διαλειτουργικότητα, για open source, για outsourcing και SLA, θα ήθελα να πω το εξής. Ότι όσο αφορά τη διαλειτουργικότητα στη Δημόσια Διοίκηση ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Πληροφορικής και Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ανακοίνωσε τη σύσταση Επιτροπής υπό την Προεδρία του µε συµµετοχή του Προϊσταµένου της ∆ιαχειριστικής Αρχής και εκπροσώπων των εµπλεκοµένων φορέων, του ΣΕΠΕ και άλλων για να µπορέσουµε όλοι µαζί να διαμορφώσουμε το πλαίσιο, είναι έτσι; Και προτείνουµε στα κείµενα να καταγραφεί ότι τα πορίσµατα της συγκεκριµένης Επιτροπής να καθορίσουν και το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας, καθώς και για το open source, outsourcing, SLA κ.λπ. Πρόεδρος Επιτροπής Παρακολούθησης, κ. Παν. Γεωργιάδης: Αποδεκτό κύριε Πρόεδρε, ούτως ή άλλως αυτό είναι το πλαίσιο της αµοιβαιότητάς µας και της συνεργασίας µας και δε θα υπάρξει καμιά δυσκολία.” Πηγή:Πρακτικά 3ης συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” 8 – 9/12/2003

8 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας ΔιαλειτουργικότηταΔιαλειτουργικότητα  Η Διαλειτουργικότητα έχει απασχολήσει την παγκόσμια αγορά πληροφορικής εδώ και πολλά χρόνια.  Στην Ελλάδα, έχει επισημανθεί από τις εταιρείες πληροφορικής ότι για την υποστήριξη της σύγχρονης ηλεκτρονικής κυβέρνησης, είναι επιτακτική η ανάγκη για τη δημιουργία, υλοποίηση, και διασφάλιση προτύπων πάνω στα οποία θα στηρίζεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υποδομής.  Διαλειτουργικότητα ναι, αλλά με ανοιχτά πρότυπα  Ο όρος «πρότυπο» αναφέρεται σε «ένα κείμενο, ή μια τεχνολογία, ή μια τεχνική προδιαγραφή, που δημιουργήθηκε με ομοφωνία, που παρέχει κανονισμούς, οδηγίες ή χαρακτηριστικά για ενέργειες ή για αποτελέσματα ενεργειών».  Τα πρότυπα λοιπόν καθορίζουν το αποτέλεσμα μιας υλοποίησης σε επίπεδο λειτουργικών απαιτήσεων και όχι τον τρόπο υλοποίησης.  Κάθε προσπάθεια υιοθέτησης προτύπων διαλειτουργικότητας θα πρέπει να επικεντρώνεται στις απαιτήσεις της υλοποιημένης λύσης/ εφαρμογής/ συστήματος και όχι στον τρόπο/ εργαλεία/ υλικό/ λογισμικό υλοποίησης τους

9 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας Ανοικτό Λογισμικό  Σήμερα κυβερνήσεις δηλώνουν ότι εξετάζουν την επιλογή λύσεων Ανοικτού Λογισμικού/ Κώδικα (π.χ. Λειτουργικό Σύστημα, Εφαρμογές Γραφείου, Βάσεις Δεδομένων, …)  Μεγάλη Βρετανία : “The e-GIF also informs the Open Source Software (OSS) Policy published in summer 2002 which includes the key point that UK Government will only use products for interoperability that support open standards and specifications in all future developments.” www.govtalk.gov.uk/documents/e-GIF_v5_part1_2003-02-07.rtf  Ευρωπαϊκή Ένωση, eΕurope 2005 action plan “προτείνεται η υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων και ενθαρρύνεται η χρήση ανοιχτού λογισμικού”. europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/action_plan/text_en.htm

10 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας Ανοικτό Λογισμικό στη Δημόσια Διοίκηση  Το Ανοικτό Λογισμικό για μία εταιρία που συμμετέχει σε ένα Δημόσιο Διαγωνισμό δεν είναι δωρεάν.  Αντίθετα έχει κόστη και δε μιλάμε φυσικά για το license ή την αντιγραφή του που είναι μηδαμινά.  Μιλάμε για το τεράστιο Ρίσκο που αναλαμβάνει μία Εταιρία έναντι του Δημοσίου, με βάση το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, για τις Συμβάσεις, την Υλοποίηση και την Συντήρηση του Έργου.

11 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας Ανοικτό Λογισμικό και κίνδυνοι  Η χρήση Ανοιχτού Λογισμικού στη Δημόσια Διοίκηση (στον ιδιωτικό τομέα οι πελάτες γνωρίζουν και αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα ρίσκα) θα πρέπει να συνοδεύεται από:  Τις ευθύνες του Δημοσίου που απαιτεί/ αποδέχεται λύσεις ή προϊόντα Ανοιχτού Λογισμικού, (οι Ανάδοχοι δεν μπορεί να είναι υπεύθυνοι όταν κάτι δε λειτουργεί και αυτό οφείλεται στο Ανοιχτό Λογισμικό που επέλεξε το Δημόσιο).  Το Νομοθετικό Πλαίσιο αλλά και τους Σχετικούς Όρους διαγωνισμών που αφορούν:  Ρήτρες  Απόκριση σε Βλάβη  Ορθότητα της Λειτουργίας  Χρόνοι εκτός λειτουργίας  Ποιος και σε τι Χρόνο διορθώνει τα Σφάλματα του Ανοιχτού Λογισμικού και πως αυτά ενσωματώνονται στην επόμενη έκδοση, κ.λπ. Εφόσον οι Δημόσιοι φορείς επιλέξουν λύσεις ανοικτού λογισμικού, θα πρέπει να προσαρμόσουν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και όχι να αφήνουν το βάρος της ευθύνης και των αδυναμιών του στους υποψήφιους Ανάδοχους.

12 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας ΕπίλογοςΕπίλογος  Στην Ελλάδα αν σοβαρές Εταιρίες (νέες, ή υπάρχουσες) αναλάβουν την υποστήριξη του Ανοιχτού Λογισμικού, η εικόνα μπορεί να αλλάξει.  Αυτό που δεν είναι αποδεκτό είναι η υποστήριξη του Ανοιχτού Λογισμικού από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Εργαστήρια στη Δημόσια Διοίκηση, χωρίς τις αντίστοιχες δεσμεύσεις.  Αν βέβαια Ιδρύματα και Ινστιτούτα αποδεχθούν να κινούνται κάτω από τους ίδιους κανόνες που κινείται η αγορά, τότε θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση του Ανοικτού Λογισμικού στη Δημόσια Διοίκηση σε νέα βάση.  Η επικράτηση ή η χρήση του ανοικτού λογισμικού, είναι θέμα που πρέπει να αποφασισθεί με φυσικό τρόπο από τους μηχανισμούς της αγοράς.  Σε αντίθετη περίπτωση, η αγορά πληροφορικής θα αποφασίσει που θέλει να επενδύσει και ποια προϊόντα να χρησιμοποιήσει.


Κατέβασμα ppt "Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας EICTA, WITSA & ITU Member Παναγιώτα Παπαρίδου Μέλος Δ.Σ. ΣΕΠΕ Επόπτρια Λειτουργίας Επιτροπών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google