Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων
Σχολική χρονιά Βασισμένες σε σημειώσεις του τμήματος Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

2 Σχολιάστε Για να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα αρκεί να βρούμε ένα προγραμματιστή για να μας το δημιουργήσει

3 Σχολιάστε Για να κατασκευάσουμε ένα σπίτι αρκεί να βρούμε ένα κτίστη για να μας το κτίσει

4 Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος(ΠΣ)
Η κατασκευή πληροφοριακού συστήματος δεν είναι μόνο προγραμματισμός Ο προγραμματισμός είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι ενός πληροφοριακού συστήματος Ο προγραμματισμός για να είναι επιτυχημένος βασίζεται στη σωστή κατανόηση του πεδίου εφαρμογής του συστήματος

5 Φάσεις από τις οποίες περνά ένα πρόγραμμα(Πληροφοριακό σύστημα) για να υλοποιηθεί
Εξακρίβωση Προκαταρκτική Αναγκών και Καθορισμός Έρευνα - Μελέτη Σχεδίαση Καθορισμός Προδιαγραφών Σκοπιμότητας Απαιτήσεων Συντήρηση Υλοποίηση

6 Σύστημα Σύστημα είναι ένα σύνολο συστατικών στοιχείων (άνθρωποι – μηχανές – διαδικασίες) που διέπονται από συγκεκριμένους τρόπους λειτουργίας και τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για τη διεκπεραίωση κάποιου έργου. π.χ. μια αυτοκινητοβιομηχανία αποτελείται από: α) υπαλλήλους, διευθυντικά στελέχη - (Άνθρωποι) β) ρομπότ συναρμολόγησης οχημάτων - (Μηχανές) γ) παραγωγή, διαφήμιση και διανομή οχημάτων – (Διαδικασίες)

7 Σύστημα Κάθε σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει έναν αριθμό υποσυστημάτων που και αυτά με τη σειρά τους μπορούν να περιλαμβάνουν άλλα μικρότερα υποσυστήματα. Όλα αυτά τα υποσυστήματα συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους ανταλλάζοντας δεδομένα για την επίτευξη των στόχων και των σκοπών του συστήματος το οποίο απαρτίζουν. Υποσύστημα 1 Υποσύστημα 2 Είσοδοι Έξοδοι ΣΥΣΤΗΜΑ ……. Έξοδοι Υποσύστημα 1.1 Υποσύστημα 1.2 Είσοδοι Υποσύστημα 1

8 Εσωτερικό περιβάλλον Συστήματος
Σύστημα Τα συστατικά στοιχεία του συστήματος (άνθρωποι – μηχανές – διαδικασίες) καθορίζουν το εσωτερικό περιβάλλον του. Ότι βρίσκεται εκτός του εσωτερικού περιβάλλοντος ονομάζεται εξωτερικό περιβάλλον. Αυτά τα δύο περιβάλλοντα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία ανταλλάζοντας δεδομένα (Είσοδοι / Έξοδοι). Εσωτερικό περιβάλλον Συστήματος Είσοδοι Έξοδοι Διαδικασίες Άνθρωποι Μηχανές Εξωτερικό Περιβάλλον Συστήματος

9 Πληροφοριακό Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα
είναι ένα οργανωμένο σύνολο από 5 οντότητες, άνθρωποι, υλικός εξοπλισμός, λογισμικό, δεδομένα και διαδικασίες, οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους προκειμένου να διαχειρίζονται και να διανέμουν πληροφορίες σε ένα οργανισμό Παράδειγμα: αυτοματοποιημένο σύστημα εγγραφής μαθητών σε σχολείο - κατά τη διάρκεια των εγγραφών η γραμματεία του σχολείου (άνθρωποι) χρησιμοποιεί υπολογιστές (υλικός εξοπλισμός) και ειδικό λογισμικό για να καταχωρήσει (διαδικασίες) τα στοιχεία των μαθητών (δεδομένα).

10 Τεχνολογία της Πληροφορικής
Πληροφοριακό Σύστημα Άνθρωποι Δεδομένα Υλικός Εξοπλισμός Τεχνολογία της Πληροφορικής Διαδικασίες

11 Πληροφοριακό Σύστημα Ένα Πληροφοριακό Σύστημα μετατρέπει τα δεδομένα σε πληροφορίες : Δεδομένα (είσοδοι) είναι ακατέργαστα στοιχεία. Πληροφορίες (έξοδοι) είναι τα δεδομένα που έχουν υποστεί επεξεργασία , έτσι ώστε να γίνουν χρήσιμα σε κάποιον. Όπως κάθε σύστημα έτσι και το πληροφοριακό σύστημα μπορεί να αποτελείται από έναν αριθμό υποσυστημάτων, τα οποία συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους για τη διεκπεραίωση του όλου έργου.

12 Πληροφοριακό Σύστημα Σκοποί:
Ποιότητα, εγκυρότητα και άμεση διαθεσιμότητα πληροφοριών, στοιχεία απαραίτητα για τη διοίκηση ενός οργανισμού/επιχείρησης. Αυτοματοποιούν τις λειτουργίες του οργανισμού/ επιχείρησης. Δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για λήψη αποφάσεων (decision support). Βοηθούν στην παρακολούθηση και έλεγχο των εργασιών του οργανισμού/επιχείρησης.

13 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης - MIS
Βασικό εργαλείο για την οργάνωση και έλεγχο της διοικητικής λειτουργίας ενός οργανισμού/επιχείρησης Παρέχουν ποιότητα, εγκυρότητα και άμεση διαθεσιμότητα πληροφοριών  απαραίτητα στοιχεία για τη διοίκηση ενός οργανισμού/επιχείρησης Δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για λήψη αποφάσεων (decision support) Βοηθούν στην παρακολούθηση και έλεγχο των εργασιών του οργανισμού/επιχείρησης πχ τραπεζικά συστήματα

14 Άλλοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων
Άλλοι Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων Συστήματα που μπορούν να δουλέψουν αυτόνομα ή να είναι μέρος ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών – π.χ. Σύστημα παραγγελιών προϊόντων, Σύστημα κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων, κλπ. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων – π.χ. Σύστημα διανομής προϊόντων (καταλληλότερη πορεία), κλπ Συστήματα Εμπειρογνωμοσύνης – π.χ. Ιατρικά Συστήματα, κλπ. Συστήματα Αυτοματοποίησης Γραφείου – π.χ. MS-Office, Ηλεκτρονικό. Ταχυδρομείο, κλπ.

15 Πελάτες και Χρήστες ΠΣ Πελάτης είναι το άτομο, σύνολο ατόμων ή ο οργανισμός/επιχείρηση ο οποίος πληρώνει για την ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος. Χρήστης είναι το άτομο ή το σύνολο ατόμων που χρησιμοποιεί το Πληροφοριακό Σύστημα. Πολλές φορές ο πελάτης και χρήστης είναι το ίδιο άτομο

16 Αναλυτής Συστημάτων Είναι το άτομο που μελετά τα προβλήματα και τις ανάγκες ενός οργανισμού, με σκοπό να καθορίσει πώς η τεχνολογία της πληροφορικής (υλικό, λογισμικό, δίκτυα υπολογιστών) μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα και να πετύχει βελτιώσεις Μέρος της εργασίας του η ανάλυση και η σχεδίαση συστημάτων: Ανάλυση Συστημάτων: είναι η μελέτη των προβλημάτων της επιχείρησης με σκοπό την εισήγηση βελτιώσεων και τον καθορισμό τη λύσης  Σχεδίαση Συστημάτων: είναι ο καθορισμός ή η κατασκευή μιας τεχνικής λύσης, βασισμένης στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, με βάση αυτά που καθορίστηκαν στην Ανάλυση Συστημάτων

17 Αναλυτής Συστημάτων Αναγκαία Προσόντα:
Γνώση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογίας (υφιστάμενες μεθόδους και τεχνικές). Προγραμματιστική Εμπειρία. Γενική Γνώση Επιχειρήσεων. Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων. Ικανότητες Διαπροσωπικής Επικοινωνίας (καλή χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου). Ικανότητες Διαπροσωπικών Σχέσεων. Διαλλακτικότητα και Προσαρμογή. Χαρακτήρας και Ηθική (εχεμύθεια και σεβασμός προς τους συνεργάτες). Ικανότητες Ανάλυσης και Σχεδίασης Συστημάτων (συνεχής επιμόρφωση).

18 Όπως αναφέραμε και στην αρχή
Η κατασκευή πληροφοριακού συστήματος δεν είναι μόνο προγραμματισμός Ο προγραμματισμός είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι ενός πληροφοριακού συστήματος Ο προγραμματισμός για να είναι επιτυχημένος βασίζεται στη σωστή κατανόηση του πεδίου εφαρμογής του συστήματος

19 Κύκλος Ζωής &Ανάπτυξης ΠΣ
Φάσεις Κύκλου Ζωής και Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος: Προκαταρκτική έρευνα - Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας Εξακρίβωση Αναγκών και Καθορισμός Απαιτήσεων Καθορισμός Προδιαγραφών Σχεδιασμός συστήματος Υλοποίηση – Συνένωση Κώδικα και Έλεγχος συστήματος Συντήρηση συστήματος Ανάλυση Συστήματος 19

20 Κύκλος ζωής πληροφοριακών συστημάτων
Ανάλυση Συστήματος Εξακρίβωση Προκαταρκτική Αναγκών και Καθορισμός Έρευνα - Μελέτη Σχεδίαση Καθορισμός Προδιαγραφών Σκοπιμότητας Απαιτήσεων Συντήρηση Υλοποίηση

21 Προκαταρκτική Έρευνα Η Προκαταρκτική Έρευνα σκοπό έχει να εξακριβώσει εάν υπάρχει ανάγκη για δημιουργία ενός νέου πληροφοριακού συστήματος. Είναι μια φάση μικρής διάρκειας, κατά την οποία γίνεται μια γρήγορη εξέταση του υπάρχοντος συστήματος και των προβλημάτων, ευκαιριών και εντολών. Πρόβλημα είναι μια κατάσταση που εμποδίζει έναν οργανισμό/ επιχείρηση να εκπληρώσει τους στόχους του. Ευκαιρία είναι μια κατάσταση η οποία βελτιώνει την αποδοτικότητα ενός οργανισμού/επιχείρησης. Εντολή είναι μια απαίτηση η οποία επιβάλλεται σε έναν οργανισμό/επιχείρηση από το εξωτερικό περιβάλλον(πελάτες, κράτος, ) Εάν το αποτέλεσμα της προκαταρτικής έρευνας είναι θετικό τότε αρχίζει η Μελέτη Σκοπιμότητας.

22 Μελέτη Σκοπιμότητας Η Μελέτη Σκοπιμότητας (Feasibility Study), έχει σαν στόχο να ερευνήσει μέσα στον οργανισμό/ επιχείρηση τη δυνατότητα για τη δημιουργία του νέου συστήματος, πόσο ωφέλιμο θα είναι και αν πραγματικά συμφέρει στον οργανισμό. Θα παρουσιάσει: Τα πλεονεκτήματα - Ποια τα οφέλη που θα υπάρξουν για τον οργανισμό/επιχείρηση. Τα Μειονεκτήματα - Ποιες είναι οι επιπτώσεις από την υλοποίηση. Οικονομικό Τομέα - Ποια είναι η οικονομική επιβάρυνση Τεχνικό Τομέα - Ανάγκες για μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό. Κοινωνικό Τομέα - Επιδράσεις στο προσωπικό (ανακατατάξεις, απολύσεις, επιμορφώσεις κλπ.) Χρονοδιαγράμματα - Χρόνος αποπεράτωσης, πότε θα λειτουργήσει

23 Αποτελέσματα Μελέτης Σκοπιμότητας
Εάν τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας είναι θετικά και η απόφαση της διοίκησης του οργανισμού είναι επίσης θετική, τότε προχωρά η διαδικασία για την ανάλυση του παρόντος συστήματος και τον σχεδιασμό και υλοποίηση του νέου συστήματος. Εάν η απόφαση της διοίκησης για διάφορους λόγους είναι αρνητική, τα αποτελέσματα της μελέτης δεν είναι άχρηστα, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη λειτουργία του οργανισμού. (Με την μελέτη μπορεί να έχουν εντοπισθεί αδυναμίες και δυσλειτουργίες του οργανισμού ή της επιχείρησης που μπορούν να διορθωθούν.) 23

24 Εξακρίβωση Αναγκών και Καθορισμός Απαιτήσεων
Στόχος είναι η εξακρίβωση των πραγματικών αναγκών του πελάτη και ο καθορισμός των λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος Στη φάση Εξακρίβωσης Αναγκών και Καθορισμού Απαιτήσεων χρησιμοποιούνται τεχνικές εντοπισμού των πραγματικών αναγκών. Συλλογή Πληροφοριών με σκοπό να εξακριβωθούν οι ανάγκες και να προσδιοριστούν οι διάφορες λειτουργίες του συστήματος. Η συλλογή πληροφοριών γίνεται με διάφορους τρόπους: Συνεντεύξεις όπου ο αναλυτής έχει συναντήσεις με ορισμένα πρόσωπα του οργανισμού Ερωτηματολόγια τα οποία δίνονται σε ομάδα ατόμων για να απαντηθούν συγκεκριμένες ερωτήσεις Συλλογή εντύπων που χρησιμοποιούνται στον οργανισμό Προσωπική παρατήρηση όπου ο αναλυτής επισκέπτεται το χώρο εργασίας των χρηστών και παρακολουθεί τον τρόπο εργασίας τους Γρήγορη Πρωτοτυποποίηση όπου γίνεται γρήγορα ένας σχεδιασμός οθονών και αναφορών με σκοπό να εντοπιστούν όλες οι ανάγκες του χρήστη.

25 Καθορισμός Προδιαγραφών
Στόχος είναι να προδιαγράψει με ακρίβεια και λεπτομέρεια όλες τις λειτουργίες του συστήματος (ΤΙ θα κάνει - όχι πως θα το κάνει). Οι ανάγκες, και οι απαιτήσεις του πελάτη, που έχουν ήδη εξακριβωθεί στην 2η Φάση, παρουσιάζονται στην μορφή Εγγράφου Προδιαγραφών, που συχνά χρησιμοποιείται ως συμβόλαιο μεταξύ πελάτη και της ομάδας ανάπτυξης. Το Έγγραφο Προδιαγραφών δεν πρέπει να είναι διφορούμενο, ημιτελές και αντιφατικό. Πρέπει να είναι κατανοητό από τον πελάτη και λεπτομερές. 25

26 Μέθοδοι Καταγραφής Προδιαγραφών
Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι καταγραφής προδιαγραφών, με την κάθε μια να έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Μερικές μέθοδοι έχουν ως επίκεντρο τις διαδικασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα και ονομάζονται μέθοδοι μοντελοποίησης διαδικασιών, ενώ άλλες έχουν ως επίκεντρο τα δεδομένα και ονομάζονται μέθοδοι μοντελοποίησης δεδομένων. Μέθοδοι: Φυσική Γλώσσα Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ) Διαγράμματα Σχέσεων Οντοτήτων (ΔΣΟ)

27 Σχεδίαση του συστήματος
Στόχος είναι να καθορίσει και να σχεδιάσει πως θα αναπτυχθεί το νέο σύστημα ώστε να ικανοποιεί όλες τις προδιαγραφές που αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες φάσεις (ΠΩΣ θα γίνουν οι λειτουργίες) Που βασίζεται η φάση του Σχεδιασμού του Συστήματος; Ο σχεδιασμός του συστήματος βασίζεται στις προδιαγραφές που έχουν καταγραφεί και συμφωνηθεί με τον πελάτη στην προηγούμενη φάση. Τρεις εργασίες αυτής της φάσης είναι: Σχεδιασμός οθονών Σχεδιασμός αναφορών Σχεδιασμός βάσης δεδομένων (αρχείων)

28 Υλοποίηση του συστήματος
Στόχος είναι να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί το σύστημα που σχεδιάστηκε στο προηγούμενο στάδιο. Μερικές εργασίες που γίνονται κατά την φάση της υλοποίησης ενός συστήματος. Ανάπτυξη Λογισμικού (κωδικοποίηση): δημιουργία όλων των προγραμμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές Έλεγχος Συστήματος: γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για τυχόν λάθη, εγκυρότητα δεδομένων και την ύπαρξη όλων των λειτουργιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Αγορά Υλικού εξοπλισμού: ο οποίος θα υποστηρίζει το νέο σύστημα Εφαρμογή συστήματος: όπου το νέο σύστημα παραδίδεται στον πελάτη, γίνεται η εγκατάσταση και η μεταφορά δεδομένων από το παλιό σύστημα στο νέο Εκπαίδευση προσωπικού: όπου όλοι οι χρήστες εκπαιδεύονται στη χρήση του νέου συστήματος Εγχειρίδια χρήσης (User Manuals) Εγχειρίδια Διαχείρισης (Technical Manuals)

29 Συντήρηση του συστήματος
Στόχος είναι η συντήρηση του συστήματος μετά την εφαρμογή και την παραλαβή του από το χρήστη. Περιλαμβάνει διόρθωση λαθών, μικρό-αλλαγές στο σύστημα και προσθήκη νέων λειτουργιών. Γιατί η φάση αυτή μπορεί να αποδειχθεί πολύ δαπανηρή; Η φάση της συντήρησης μπορεί να είναι πολύ δαπανηρή γιατί αν έχουν γίνει πολλά λάθη και παραλήψεις κατά τη διάρκεια των προηγούμενων φάσεων, και προπαντός κατά την καταγραφή και σχεδίαση των προδιαγραφών, τότε θα απαιτείται επιπλέον χρόνος για ανάλυση, εξακρίβωση και σχεδίαση αναγκών. Ο επιπλέον χρόνος θα κοστολογηθεί στον πελάτη και στο τέλος το σύστημα θα γίνει πολύ δαπανηρό 29

30 ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Προκαταρτική Έρευνα & Ανάλυση υπάρχοντος συστήματος Ικανοποιητικό Μη ικανοποιητικό Μελέτη Σκοπιμότητας: Ανάλυση Συστήματος: Καθορισμός αναγκών Αλλαγές στο υπάρχον Νέο σύστημα Σχεδιασμός Συστήματος: Καθορισμός δεδομένων Καθορισμός πληροφοριών Ανάλυση κόστους και ωφελημάτων Υλοποίηση Συστήματος:Ανάπτυξη, έλεγχος & τεκμηρίωση λογισμικού Αγορά εξοπλισμού, εκπαίδευση πρ. Μετάβαση από παλαιό στο νέο Αξιολόγηση & Συντήρηση

31 Σχολιάστε «Όσο πιο αργά ανιχνεύονται σφάλματα των προηγουμένων φάσεων του κύκλου ζωής, τόσο περισσότερο είναι συνήθως και το κόστος επιδιόρθωσής τους». 31

32 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data Flow Diagrams)
Τα διαγράμματα ροής δεδομένων (ΔΡΔ) είναι μια γραφική αναπαράσταση της ροής των δεδομένων μέσα στο σύστημα και της αλληλοεπίδρασης μεταξύ των διαφόρων στοιχείων του συστήματος

33 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Μαθητής Πρόσθεσε μαθητή στο αρχείο Αρχείο μαθητών
Πρόσθεσε βαθμολογία στο αρχείο Καθηγητής Αρχείο βαθμών Διεύθυνση Ετοίμασε κατάλογο στάσιμων Προσωπικά στοιχεία Βαθμός Βαθμός μαθητή Βαθμοί μαθητών και Μ.Ο. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 13 16 18 Ετοίμασε βαθμολογία και Μ.Ο. 12 Βαθμοί μαθητών Κατάλογος στάσιμων Μ.Ο. βαθμών μαθητών 17 15

34 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων
Δομικά στοιχεία ενός ΔΡΔ – Εξωτερικοί πράκτορες Καθορίζουν τα σύνορα του συστήματος Μπορούν να είναι πρόσωπα, μονάδες του οργανισμού, κάποιο άλλο σύστημα ή άλλοι οργανισμοί οι οποίοι αλληλεπιδρούν με το σύστημά μας ανταλλάσσοντας δεδομένα – είτε για είσοδο είτε για έξοδο είτε και τα δύο

35 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (… συνέχεια)
Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (… συνέχεια) Δομικά στοιχεία ενός ΔΡΔ - Διαδικασίες Διαδικασία Διάφορες λειτουργίες (επεξεργασία) Δέχονται κάποια δεδομένα ως είσοδο και παράγουν άλλα δεδομένα ως έξοδο Τουλάχιστον ένα βέλος εισερχόμενης ροής δεδομένων (μια διαδικασία δεν μπορεί να παράγει πληροφορίες χωρίς είσοδο) Τουλάχιστον ένα βέλος εξερχόμενης ροής δεδομένων (μια διαδικασία η οποία δεν παράγει καθόλου πληροφορίες είναι πρακτικά αχρείαστη) ή Διαδικασία ή

36 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (… συνέχεια)
Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (… συνέχεια) Δομικά στοιχεία ενός ΔΡΔ – Ροές Δεδομένων Αναπαριστούν εισόδους και εξόδους δεδομένων προς και από μια διαδικασία Προέρχονται από εξωτερικούς πράκτορες, αποθηκευτικές μονάδες ή άλλες διαδικασίες Ροή Δεδομένων

37 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (… συνέχεια)
Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (… συνέχεια) Δομικά στοιχεία ενός ΔΡΔ – Αποθηκευτικές Μονάδες Χώροι όπου φυλάγονται επί μόνιμης βάσεως δεδομένα Περιγράφουν πράγματα για τα οποία η επιχείρηση θέλει να αποθηκεύσει δεδομένα και πληροφορίες, όπως πρόσωπα, τοποθεσίες, αντικείμενα, γεγονότα και έννοιες Συνήθως υλοποιούνται ως αρχεία ή βάσεις δεδομένων Αποθηκευτική Μονάδα

38 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (… συνέχεια)
Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (… συνέχεια) Απλό διάγραμμα ροής δεδομένων (ΔΡΔ) Αρχείο Πελατών Στοιχεία Πελάτη Παραγγελία Επεξεργασία Πελάτης Παραγγελίας Τιμολόγιο Πληροφορίες Προϊόντος Προϊόντα

39 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (… συνέχεια)
Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (… συνέχεια) Μη Έγκυρες Ροές Δεδομένων Λάθος Σωστό Διαδικασία Εξωτερικός Εξωτερικός Εξωτερικός Εξωτερικός Πράκτορας 1 Πράκτορας 2 Πράκτορας 1 Πράκτορας 2 Όταν γίνεται ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εξωτερικών πρακτόρων πρέπει να μεσολαβεί κάποια διαδικασία

40 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (… συνέχεια)
Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (… συνέχεια) Μη Έγκυρες Ροές Δεδομένων Λάθος Σωστό 2 2 Εξωτερικός Πράκτορας 1 Εξωτερικός Πράκτορας Διαδικασία Αποθηκευτική Μονάδα 1 1 Αποθηκευτική Μονάδα 2 Όταν γίνεται ανταλλαγή δεδομένων από πράκτορα προς αποθηκευτική μονάδα (ροή 1) ή αντίστροφα (ροή 2) πρέπει να μεσολαβεί κάποια διαδικασία.

41 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (… συνέχεια)
Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (… συνέχεια) Μη Έγκυρες Ροές Δεδομένων Λάθος Σωστό Αποθηκευτική Μονάδα 1 Διαδικασία Αποθηκευτική Μονάδα 2 Αποθηκευτική Μονάδα 1 Αποθηκευτική Μονάδα 2 Όταν γίνεται ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ αποθηκευτικών μονάδων πρέπει να μεσολαβεί κάποια διαδικασία

42 Στα διαγράμματα ροής δεδομένων πρέπει να αποφεύγονται τα Θαύματα, οι Μαύρες και οι Γκρίζες τρύπες.
Θαύματα είναι διαδικασίες οι οποίες έχουν μόνο ροές εξόδου, χωρίς καμία ροή εισόδου. Μαύρες τρύπες είναι διαδικασίες οι οποίες έχουν μόνο ροές εισόδου, χωρίς καμία ροή εξόδου. Γκρίζες τρύπες είναι διαδικασίες στις οποίες δε δίνονται ικανοποιητικά στοιχεία για να παραχθούν οι αναγκαίες πληροφορίες 42

43 Παράδειγμα λανθασμένου ΔΡΔ


Κατέβασμα ppt "Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google