Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα
Εισαγωγή στην Έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό 1.5 Γλώσσες προγραμματισμού Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

2 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα
Τι ονομάζουμε γλώσσα προγραμματισμού Οι γλώσσες που «καταλαβαίνουν» οι υπολογιστές ονομάζονται γλώσσες προγραμματισμού. Γλώσσες προγραμματισμού - χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία ανθρώπου μηχανής Φυσικές γλώσσες - Επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων π.χ. ελληνική, αγγλική γλώσσα Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

3 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα
Προγραμματισμός Η/Υ Αν θέλουμε να προγραμματίσουμε τον υπολογιστή, ώστε να εκτελεί πιστά τις λειτουργίες που του ζητάμε, πρέπει να μάθουμε κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Οι υπολογιστές ΔΕΝ καταλαβαίνουν τη γλώσσα που μιλάμε (φυσική γλώσσα) Η πρόοδος όμως είναι σημαντική και πιθανόν στο μέλλον να δίνουμε οδηγίες στον η/υ με την ομιλία Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

4 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα
Προγραμματισμός Η/Υ Γλώσσα μηχανής Η γλώσσα μηχανής που έχει ω ς αλφάβητο το «0» και το «1» ονομάζεται γλώσσα μηχανής Η γλώσσα μηχανής χρησιμοποιήθηκε στα πρώτα βήματα της ιστορίας των υπολογιστών από τους ανθρώπους για να επικοινωνήσουν με τον υπολογιστή καθώς η λειτουργία των υπολογιστών βασίζεται στην αναπαράσταση μόνο δύο ψηφίων, των «0» και «1» Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

5 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα
Προγραμματισμός Η/Υ Γλώσσα μηχανής Η εντολή που θα εμφάνιζε το αποτέλεσμα της πρόσθεσης 3+5, σε γλώσσα μηχανής, θα έπρεπε να μετατραπεί σε μια γραμμή από 0 και 1 Τμήμα προγράμματος σε γλώσσα μηχανής Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

6 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα
Προγραμματισμός Η/Υ Γλώσσα μηχανής Η εκμάθηση της γλώσσας μηχανής είναι αρκετά δύσκολη γιατί διαφέρει πολύ από τη φυσική μας γλώσσα Η γλώσσα μηχανής δεν είναι ενιαία σε όλους του υπολογιστές. Κάθε τύπος υπολογιστή (με διαφορετικό επεξεργαστή) έχει τη δική του γλώσσα μηχανής Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

7 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα
Χαρακτηριστικά γλωσσών προγραμματισμού Οι γλώσσες προγραμματισμού εξελίχθηκαν ώστε να μοιάζουν όλο και περισσότερο με τη φυσική μας γλώσσα Οι γλώσσες προγραμματισμού χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη - γενικών εφαρμογών Ειδικά επιστημονικά προβλήματα (ανώτερα μαθηματικά, μηχανική, προσομοίωση πειραμάτων) Εξειδικευμένες εφαρμογές (ιστοσελίδες, διαχείριση εμπορικών δεδομένων) Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

8 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα
Γλώσσες προγραμματισμού Γλώσσα Μηχανής Visual BASIC PASCAL FORTRAN C C++ Logo Java ADA PROLOG Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

9 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα
Χαρακτηριστικά των γλωσσών προγραμματισμού Αλφάβητο Λεξιλόγιο Συντακτικό Όπως και στις φυσικές έτσι και σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού βασικά χαρακτηριστικά είναι: Αλφάβητο - το σύνολο των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται από τη γλώσσα Λεξιλόγιο - το σύνολο των λέξεων που αναγνωρίζει η γλώσσα και έχουν συγκεκριμένη και μοναδική σημασία Συντακτικό -το σύνολο των κανόνων που πρέπει να ακολουθούμε, για να συνδέουμε λέξεις σε προτάσεις Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

10 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα
Χαρακτηριστικά των γλωσσών προγραμματισμού Αν δεν ακολουθήσουμε αυστηρά το συντακτικό μιας γλώσσας , είναι αδύνατο για τον υπολογιστή να καταλάβει ποια εντολή του δίνουμε Πρέπει να μάθουμε το λεξιλόγιο και το συντακτικό της γλώσσας προγραμματισμού, ώστε να γράφουμε κατάλληλα τις εντολές Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

11 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα
Χαρακτηριστικά των γλωσσών προγραμματισμού Κάθε εντολή προκαλεί συγκεκριμένες ενέργειες, αν εκτελεστεί από τον υπολογιστή π.χ. στη γλώσσα Logo η εντολή ΤΥΠΩΣΕ «Καλημέρα» χει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση της λέξης Καλημέρα στην οθόνη του υπολογιστή Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

12 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα
Ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον Πρόκειται για ένα φιλικό περιβάλλον, ώστε να αναπτύσσουμε γρήγορα τα προγράμματα μας Αποτελείται από διάφορα εργαλεία που βοηθάνε τον προγραμματιστή να γράψει και να διορθώσει το πρόγραμμά του Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

13 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα
Ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον Κύρια εργαλεία: ένας εξειδικευμένος κειμενογράφος, που χρησιμεύει για τη σύνταξη και τη διόρθωση του προγράμματος ένα πρόγραμμα-μεταφραστής που μετατρέπει τις οδηγίες μας στη μορφή που τις καταλαβαίνει ο επεξεργαστής, δηλαδή σε μια σειρά από 0 και 1. Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

14 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα
Ολοκληρωμένο Προγραμματιστικό περιβάλλον Τα προγράμματα που μετατρέπουν τις οδηγίες μας σε 0 και 1 μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: στους μεταγλωττιστές και στους διερμηνείς Οι μεταγλωττιστές (compilers) θα ελέγξουν όλο το πρόγραμμα για συντακτικά λάθη και μετά θα το μετατρέψουν όλο σε κατάλληλη σειρά από 0 και 1, ώστε να μπορεί να εκτελεστεί από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας του υπολογιστή Οι διερμηνείς (interpreters) ελέγχουν μία οδηγία κάθε φορά, την εκτελούν και μετά ελέγχουν την επόμενη οδηγία (γλώσσα Logo) Διερμηνείς και Μεταγλωτιστές Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

15 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα
Στάδια για την εκτέλεση ενός αλγορίθμου από υπολογιστή Στάδια Section 1 Αλγόριθμος Πρόγραμμα Μετατροπή του προγράμματος σε 0 και 1 (γλώσσα μηχανής) Εκτέλεση του προγράμματος στον επεξεργαστή Αλγόριθμος Πρόγραμμα Μετατροπή Εκτέλεση Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

16 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα
Κατηγορίες λαθών Συντακτικά λάθη Αν σε κάποια εντολή έχουμε κάνει λάθος στο αλφάβητο, στο λεξιλόγιο ή στο συντακτικό τότε έχουμε κάνει ένα συντακτικό λάθος. Το πρόγραμμα που μετατρέπει τις οδηγίες σε 0 και 1 θα μας δώσει ένα κατάλληλο μήνυμα λάθους , ώστε να μας βοηθήσει να διορθώσουμε το λάθος μας Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

17 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα
Κατηγορίες λαθών Λογικά λάθη Ένας υπολογιστής εκτελεί πιστά, όποιες συντακτικά ορθές εντολές του δώσουμε Αν το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εκτέλεση του προγράμματος, δεν είναι το αναμενόμενο, τότε το πρόβλημα βρίσκεται στον αλγόριθμο που κατασκευάσαμε για τη λύση του προβλήματος μας Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

18 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα
Κατηγορίες λαθών Λογικά λάθη Στην περίπτωση αυτή έχουμε κάνει ένα λογικό λάθος Πρέπει να ελέγξουμε τα βήματα-εντολές του αλγορίθμου ώστε να διαπιστώσουμε αν δίνουμε τις κατάλληλες εντολές στη σωστή σειρά. Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

19 Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα
Δεν πρέπει να ξεχνάμε… Για τον υπολογιστή τίποτα δεν είναι αυτονόητο Οι άνθρωποι έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώνουμε τις οδηγίες με τη λογική και την εμπειρία Οι εντολές πρέπει να είναι δοσμένες με μεγάλη ακρίβεια π.χ. αν δώσουμε στον υπολογιστή την εντολή να εκτελέσει ένα άθροισμα δεν είναι αυτονόητο πως θα εμφανίσει το αποτέλεσμα Αν οι υπολογιστές φαίνεται ότι επιλύουν «έξυπνα» προβλήματα, είναι γιατί κάποιοι άνθρωποι τους προγραμμάτισαν γι’ αυτό Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα

20 Ο ρόλος του αλγορίθμου είναι θεμελιώδης
Δεν πρέπει να ξεχνάμε… Για να φτιάξουμε ένα καλό πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να έχουμε σχεδιάσει έναν καλό αλγόριθμο. Ο ρόλος του αλγορίθμου είναι θεμελιώδης Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα


Κατέβασμα ppt "Επιμέλεια: Τίκβα Χριστίνα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google