Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επαγγέλματα Πληροφορικής Λύκειο Αρχαγγέλου «Απ. Μάρκος» Επιμέλεια παρουσίασης: Κ. Γεωργιάδης Π. Πελοπίδας Χ. Παπαχριστοδούλου Ε. Μιχαήλ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επαγγέλματα Πληροφορικής Λύκειο Αρχαγγέλου «Απ. Μάρκος» Επιμέλεια παρουσίασης: Κ. Γεωργιάδης Π. Πελοπίδας Χ. Παπαχριστοδούλου Ε. Μιχαήλ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επαγγέλματα Πληροφορικής Λύκειο Αρχαγγέλου «Απ. Μάρκος» Επιμέλεια παρουσίασης: Κ. Γεωργιάδης Π. Πελοπίδας Χ. Παπαχριστοδούλου Ε. Μιχαήλ

2 Στην Πληροφορική υπάρχει πληθώρα επαγγελμάτων, μεγάλη ζήτηση σε τεχνικούς και επιστήμονες και πολύ καλές αμοιβές

3 Οι κατευθύνσεις που φαίνεται να έχουν σήμερα στην Κύπρο την μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά είναι οι παρακάτω:  Τεχνικοί δικτύων  Ειδικοί βάσεων δεδομένων  Ειδικοί τηλεπικοινωνιών  Προγραμματιστές  Γραφίστες με κατεύθυνση το web design  Ειδικοί πολυμέσων

4 Τα επαγγέλματα που θα δούμε στη συνέχεια είναι μόνο ένα μέρος από την πληθώρα επαγγελμάτων που υπάρχουν σε σχέση με την επιστήμη της Πληροφορικής!

5 Computer Hardware Engineer  Ερευνά, σχεδιάζει, αναπτύσσει και ελέγχει υπολογιστές και ανάλογο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για εμπορικούς, βιομηχανικούς, στρατιωτικούς ή επιστημονικούς σκοπούς. Μπορεί να εποπτεύει την κατασκευή και εγκατάσταση υπολογιστών ή σχετικού εξοπλισμού.

6 Computer Software Engineer  Αναπτύσσει, δημιουργεί και τροποποιεί συστήματα εφαρμογών λογισμικού ή εξειδικευμένα προγράμματα. Αναλύει τις ανάγκες των χρηστών και αναπτύσσει λύσεις λογισμικού. Σχεδιάζει λογισμικό ή προσαρμόζει λογισμικό σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών με στόχο την λειτουργικότερη απόδοσή του. Μπορεί να αναλύει και να σχεδιάζει τράπεζες δεδομένων που αφορούν μια εφαρμογή λογισμικού εργαζόμενος μόνος του ή να συντονίζει την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων από μια ομάδα.

7 Computer System Software Engineer  Ερευνά, σχεδιάζει, αναπτύσσει και ελέγχει τα λειτουργικά συστήματα, σε επίπεδο λογισμικού, τους compilers και το λογισμικό δικτύου για ιατρικές, στρατιωτικές, επικοινωνιακές, αεροναυτικές, επιχειρηματικές, επιστημονικές και γενικές εφαρμογές. Ρυθμίζει τις λειτουργικές απαιτήσεις και μορφοποιεί και αναλύει τις απαιτήσεις λογισμικού. Εφαρμόζει τις αρχές και τεχνικές της επιστήμης των υπολογιστών, των μηχανικών και της μαθηματικής ανάλυσης

8 Computer Operator  Παρακολουθεί και ελέγχει ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων, προκειμένου να διεκπεραιωθούν επιχειρησιακές, επιστημονικές κλπ εργασίες σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες. Μπορεί να εισαγάγει εντολές σε κάποιο σταθμό εργασίας και να θέσει διαδικασίες ελέγχου των υπολογιστών και των περιφερειακών τους. Χειρίζεται τα μηνύματα και τα μηνύματα λάθους του λειτουργικού συστήματος.

9 Computer Programmer  Μετατρέπει τις οδηγίες για ένα έργο και τις εντολές των διαφόρων προβλημάτων και διαδικασιών σε αναλυτικό λογικό διάγραμμα προκειμένου να μετατραπεί σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Αναπτύσσει και γράφει προγράμματα υπολογιστών για αποθήκευση και ανάκτηση κειμένων, δεδομένων και πληροφοριών. Μπορεί να προγραμματίζει εφαρμογές στο Web.

10 Computer Science Teacher  Διδάσκει μαθήματα της Επιστήμης Υπολογιστών. Μπορεί να ειδικεύεται σε ένα τομέα της Επιστήμης Υπολογιστών, όπως στη σχεδίαση και λειτουργία των υπολογιστών ή των λειτουργιών τους.

11 Computer Security Specialist  Σχεδιάζει, συντονίζει και εφαρμόζει διαδικασίες ασφάλειας για πληροφοριακά συστήματα προκειμένου να προσδιορίζεται κάθε φορά η πρόσβαση σε αρχεία δεδομένων των υπολογιστών και να προστατεύει από αναρμόδια τροποποίηση, καταστροφή ή αποκάλυψή τους.

12 Computer Systems Analyst  Αναλύει επιστημονικού, επιχειρηματικού και άλλου τύπου προβλήματα επεξεργασίας δεδομένων μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας. Αναλύει τις απαιτήσεις των χρηστών, τις διαδικασίες και τα προβλήματα αυτοματοποίησης ή βελτίωσης υπαρχόντων συστημάτων και αναθεωρεί τις διαδικασίες για την καλύτερη απόδοση των υπολογιστών, τη ροή των εργασιών και τα προγραμματισμένα όρια. Μπορεί να αναλύει ή να συστήνει το εμπορικά διαθέσιμο λογισμικό. Μπορεί να επιβλέπει τους προγραμματιστές

13 Computer and Information Scientist, Research  Αναλαμβάνει έρευνα σε θεμελιώδη ζητήματα των υπολογιστών και της επιστήμης των υπολογιστών, ως θεωρητικός, σχεδιαστής ή εφευρέτης. Λύνει ή αναπτύσσει λύσεις σε προβλήματα στον τομέα του εξοπλισμού και λογισμικού υπολογιστών

14 Computer and Information Systems Manager  Σχεδιάζει, διευθύνει και συντονίζει δραστηριότητες σε τομείς όπως της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, των πληροφοριακών συστημάτων, της ανάλυσης συστημάτων και του προγραμματισμού

15 Computer and Office Machine Repairer  Επιδιορθώνει, συντηρεί ή εγκαθιστά υπολογιστές, συστήματα επεξεργασίας κειμένου, μηχανήματα αυτόματων τηλεφωνητών και ηλεκτρονικών μηχανών γραφείου, όπως μηχανήματα φαξ.

16 Computer-Controlled Machine, Metal and Plastic  Λειτουργεί μηχανές ελεγχόμενες από υπολογιστή ή ρομπότ, οι οποίες αναλαμβάνουν εργασίες σε μεταλλικά ή πλαστικά τεμάχια.

17


Κατέβασμα ppt "Επαγγέλματα Πληροφορικής Λύκειο Αρχαγγέλου «Απ. Μάρκος» Επιμέλεια παρουσίασης: Κ. Γεωργιάδης Π. Πελοπίδας Χ. Παπαχριστοδούλου Ε. Μιχαήλ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google