Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

H διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού. Tι θα γνωρίσουμε •Τις φάσεις ανάπτυξης του λογισμικού. •Γιατί χρειάζεται να γίνει ανάλυση του προβλήματος. •Τι θα πρέπει.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "H διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού. Tι θα γνωρίσουμε •Τις φάσεις ανάπτυξης του λογισμικού. •Γιατί χρειάζεται να γίνει ανάλυση του προβλήματος. •Τι θα πρέπει."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 H διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού

2 Tι θα γνωρίσουμε •Τις φάσεις ανάπτυξης του λογισμικού. •Γιατί χρειάζεται να γίνει ανάλυση του προβλήματος. •Τι θα πρέπει να κάνουμε σε κάθε φάση; •Ποιος ο ρόλος του προγραμματιστή;

3 Οι φάσεις ανάπτυξης του λογισμικού Όλες οι φάσεις ανάπτυξης λογισμικού είναι απαραίτητες και η κάθε μια έχει το δικό της σημαντικό ρόλο. 1. Ανάλυση του προβλήματος. 2. Σχεδίαση της λύσης. 3. Υλοποίηση των προγραμμάτων. 4. Έλεγχος προδιαγραφών και διόρδωση λαθών. 5. Λειτουργία και υποστήριξη.

4 Ανάλυση του προβλήματος Θολές απαιτήσεις Κατανόηση, πλήρης και σαφής περιγραφή Είσοδος Επεξεργασία Έξοδος Μελέτη, Νοητικές θύελλες, Συνεντεύξεις

5 Σχεδίαση της λύσης Αυτή είναι η πιο δημιουργική φάση. Το πρόβλημα χωρίζεται σε επι μέρους προβλήματα που είναι δυνατόν να επιλυθούν πιο εύκολα. Για κάθε επι μέρους πρόβλημα ετοιμάζεται ο αλγόριθμος(μέθοδος επίλυσης) και οργανώνονται τα δεδομένα. Για να γίνουν τα πιο πάνω, χρειάζεται εμπειρία αλλά και δημιουργική χρήση του εκπληκτικού μας εγκέφαλου.

6 Υλοποίηση προγραμμάτων Στην Τρίτη φάση γίνεται η δημιουργία και η σχεδίαση των φορμών επικοινωνίας χρήστη-υπολογιστή, η διάταξή τους στην οθόνη και η κωδικοποίηση των αλγορίθμων σε πρόγραμμα σύμφωνα με τους κανόνες μιας γλώσσας προγραμματισμού.

7 Έλεγχος προδιαγραφών και διόρδωση λαθών Στη φάση των δοκιμών γίνεται έλεγχος κατά πόσο το λογισμικό βρίσκεται μέσα στις προδιαγραφές και ανιχνεύονται πιθανά λάθη. Για την ανίχνευση λαθών χρησιμοποιείται ο όρος, εκσφαλμάτωση(debugging).

8 Λειτουργία και υποστήριξη. Η τελευταία φάση έχει και τη μεγαλύτερη διάρκεια. Περιλαμβάνει την έναρξη λειτουργίας του λογισμικού αλλά και την υποστήριξή του. Συνεχώς νέες απαιτήσεις εισάγονται, βελτιώσεις και λάθη που δεν είχαν ανιχνευτεί διορθώνονται.

9 Ο ρόλος του προγραμματιστή Ο ρόλος του προγραμματιστή σήμερα δεν είναι απλά η κωδικοποίηση των εντολών. Ο προγραμματιστής συμμετέχει σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης του λογισμικού και σχεδιάζει από κοινού με τον αναλυτή τους τρόπους επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων. Δοκιμάζει το λογισμικό, αξιολογεί τα προγράμματά του και αναλαμβάνει τη συντήρησή τους.

10 Ασκήσεις 1.Στη φάση της σχεδίασης διαιρούμε το πρόβλημα σε μικρότερα. Σχεδιάστε τον τρόπο και τα βήματα που θα ακολουθήσει κάποιος, για να αποφασίσει να αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκινήτου. 2. Να δώσετε σε ένα διάγραμμα, όλες τις φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης του λογισμικού.


Κατέβασμα ppt "H διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού. Tι θα γνωρίσουμε •Τις φάσεις ανάπτυξης του λογισμικού. •Γιατί χρειάζεται να γίνει ανάλυση του προβλήματος. •Τι θα πρέπει."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google