Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εμπειρίας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης με Υποτροφία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εμπειρίας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης με Υποτροφία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εμπειρίας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης με Υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Σύγχρονες και ποιοτικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες για πολίτες και Επιχειρήσεις από το: http://www.mathiteia4u.gov.gr 1

2 Παρουσίαση του έργου 2 •Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση στο «Πρόγραμμα Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας», ένα Πρόγραμμα για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας με υποτροφία από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.).www.mathiteia4u.gov.gr •Οι άμεσοι χρήστες της πλατφόρμας του www.mathiteia4u.gov.gr είναι οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και των αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (ΤΕΕ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ, ΕΕΕΕΚ) και οι Επιχειρήσεις - Φορείς Υποδοχής Μαθητείας (Φ.Υ.Μ.), όπου πρόκειται για Επιχειρήσεις που θέλουν να προσφέρουν θέσεις Μαθητείας.www.mathiteia4u.gov.gr •Χρήστες με ρόλο διαχείρισης στην πλατφόρμα της μαθητείας αποτελούν οι σχολικές μονάδες των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και των αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (ΤΕΕ Β’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ, ΕΕΕΕΚ) οι οποίες θα έχουν ως αρμοδιότητα την ταυτοποίηση των αποφοίτων που θα επιλεγούν για Μαθητεία, καθώς και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που είναι και ο Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος. •Η πλατφόρμα www.mathiteia4u.gov.gr έχει την δυνατότητα διασύνδεσης με την ΓΓΠΣ και το ΗΔΙΚΑ, προκειμένου να πιστοποιούνται τα στοιχεία των Επιχειρήσεων και των αποφοίτων. Σε μελλοντικό χρόνο η πλατφόρμα θα υποστηρίξει και την διασύνδεση με το ΙΚΑ προκειμένου να πιστοποιείται ο ακριβής αριθμός των υπαλλήλων που εργάζονται στους υποψήφιους Φ.Υ.Μ. και ανήκουν στον φορέα του ΙΚΑ.www.mathiteia4u.gov.gr

3 3 Τρέχουσα κατάσταση του προγράμματος •To ΙΤΥΕ ανέπτυξε ένα σύνθετο πληροφοριακό σύστημα http://www.mathiteia4u.gov.gr/, το οποίο είναι σε πιλοτική λειτουργία από 25/04/2012. http://www.mathiteia4u.gov.gr/ •Από το ΙΤΥΕ παρέχεται γραμμή βοήθειας (0801-11-801-84) και από το ΥΠΑΙΘΠΑ στο 210 344 3945 •Ολοκληρώθηκε ο 1 ος κύκλος εγγραφών των Επιχειρήσεων στις 31/01/2013. Εγράφησαν και εγκρίθηκαν 367 Επιχειρήσεις. •Ολοκληρώθηκε ο 1 ος κύκλος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή θέσεων Μαθητείας από τις Επιχειρήσεις στις 31/01/2013. Εγκρίθηκαν 567 θέσεις μαθητείας για αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης. 3

4 •Ολοκληρώθηκε ο 1 ος κύκλος εγγραφής και Επιλογής θέσεων μαθητείας από απόφοιτους τεχνικής εκπαίδευσης στις 26/03/2013. •Στο τέλος του 1 ου κύκλου εγγραφών αποφοίτων έχουν εγγραφεί 1185 απόφοιτοι τεχνικής εκπαίδευσης •Στο τέλος του 1 ου κύκλου επιλογών θέσεων μαθητείας έχουν επιλεγεί 350 θέσεις μαθητείας από τους εγγεγραμμένους αποφοίτους 4 Τρέχουσα κατάσταση του προγράμματος

5 Χρήστες της πλατφόρμας •Στην πύλη εγγράφονται και αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες της οι Επιχειρήσεις και οι απόφοιτοι Τεχνικής Εκπαίδευσης κατόπιν Πρόσκλησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. •Δικαιώματα διαχείρισης της πλατφόρμας έχουν, οι χρήστες της Ειδικής υπηρεσίας εφαρμογής εκπαιδευτικών δράσεων ΥΠ.Ε.Π.Θ, το τμήμα υποστήριξης χρηστών της πλατφόρμας •Δικαιώματα διαχείρισης του φακέλου κουπονιών έχουν οι εγκεκριμένες Σχολικές Μονάδες σύμφωνα με την πρόσκληση του προγράμματος (6564/12.06.2012/Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: Β41Ω9-ΤΟΖ)) •Σε πρώτη φάση εγγράφονται μόνο οι Επιχειρήσεις. Μετά τη δήλωση των Μαθητειών ξεκινούν να εγγράφονται και οι απόφοιτοι. Τα στοιχεία τους αντλούνται από ΗΔΙΚΑ (http://www.idika.gr/) με εισαγωγή του ΑΜΚΑ τους στη φόρμα εγγραφής τους.http://www.idika.gr/ •Τα στοιχεία των Επιχειρήσεων αντλούνται μέσω διασύνδεσης με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) (http://gsis.gr) και σύντομα τα στοιχεία των εργοδοτών θα αντλούνται από το ΟΠΣ-ΙΚΑ.http://gsis.gr 5

6 Εγγραφή Επιχείρησης 1/5 6

7 Εγγραφή επιχείρησης 2/5 7

8 Εγγραφή επιχείρησης 3/5 8

9 Εγγραφή επιχείρησης 4/5 9

10 Εγγραφή επιχείρησης 5/5 10

11 Σύνδεση •Οι Επιχειρήσεις αφού εγγραφούν αποκτούν πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες 11

12 Το προφίλ μου •Το «προφίλ μου» επιτρέπει στις Επιχειρήσεις να επεξεργαστούν τα στοιχεία του λογαριασμού τους. •Σε περίπτωση που τροπο- ποιήσουν κάποιο από τα στοιχεία της Επιχείρησης μέσω της ΔΟΥ στην οποία ανήκουν, μπορούν να συγχρονίσουν τα στοιχεία του συστήματος με τα νέα στοιχεία, όπως αυτά αντλούνται από το ηλεκτρονικό μητρώο της ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών. 12

13 Η επιχείρησή μου •Παρουσιάζονται τα στοιχεία του εργοδότη και η δομή της Επιχείρησης, που συμμετέχει ως χρήστης συστήματος. •Αν η Επιχείρηση διαθέτει υποκαταστήματα τα οποία προσφέρουν θέσεις Μαθητείας, πρέπει πρώτα να δημιουργήσει λογαριασμούς χρηστών για κάθε υποκατάστημα έτσι ώστε να εμφανιστούν στην δομή της Επιχείρησής ως Φορείς Υποδοχής Μαθητείας. 13

14 Χρήστες •Παρουσιάζονται οι Φορείς Υποδοχής Μαθητείας (Φ.Υ.Μ.) •Εάν η Επιχείρηση δεν έχει υποκαταστήματα εμφανίζεται μόνο ο κεντρικός λογαριασμός, δηλ. ο λογαριασμός του χρήστη που έκανε την εγγραφή. 14

15 Νέος χρήστης •Αφορά Επιχειρήσεις με υποκαταστήματα. •Δίνει τη δυνατότητα στην Επιχείρηση να μπορεί να προσκαλέσει τα υποκαταστήματά της στο σύστημα, σαν Φορείς Υποδοχής Μαθητειών (Φ.Υ.Μ.). •Η Επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει τόσους χρήστες όσο είναι το πλήθος των υποκαταστημάτων της. 15

16 Δήλωση θέσης Μαθητείας 1/5 •Δίνει τη δυνατότητα στον Φ.Υ.Μ. να δηλώσει τη Μαθητεία του στο σύστημα. •Το πλήθος των εργαζομένων μιας Επιχείρησης καθορίζει τον αριθμό των Μαθητειών που μια Επιχείρηση μπορεί να δηλώσει. Τα στοιχεία εργοδότη ελέγχονται με ΟΠΣ-ΙΚΑ. •Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη πόσες μαθητείες μπορεί να δηλώσει για την επιχείρηση του με βάση τους όρους του Άρθρου 5 του προγράμματος. a)για Φορείς χωρίς κανέναν εργαζόμενο (ατομική επιχείρηση) ή για Φορείς με 1- 3 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνεται έως (1) θέση Μαθητείας, b)για Φορείς με 4 – 10 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνονται έως δύο (2) θέσεις Μαθητείας, c)για Φορείς με 11 – 20 εργαζομένους, μπορεί να δηλώνονται έως τρεις (3) θέσεις Μαθητείας, d)για Φορείς από 21 – 50 εργαζομένους μπορεί να δηλώνονται έως πέντε (5) θέσεις Μαθητείας εκ των οποίων η μία θα είναι θέση ΑμεΑ, e)για Φορείς άνω των 50 εργαζομένων, για κάθε 50 επιπλέον εργαζόμενους μπορεί να δηλώνεται μία επιπλέον θέση, όμως από τις συνολικές θέσεις Μαθητείας και για κάθε 5 θέσεις η μία θα είναι θέση ΑμεΑ. •Για τις περιπτώσεις a), b) και c) μπορεί ένας Φ.Υ.Μ. να δηλώσει θέση Μαθητείας για άτομα με αναπηρία μόνο εφόσον το επιθυμεί. •Το σύστημα δεν επιτρέπει στον χρήστη να ξεπεράσει τον αριθμό Μαθητειών που του αντιστοιχούν. Επίσης διασφαλίζει ότι θα δηλωθούν (όταν είναι υποχρεωτικό) και Μαθητείες για ΑμεΑ. 16

17 Δήλωση θέσης μαθητείας 2/3 17

18 Δήλωση θέσης μαθητείας 3/5 18

19 Δήλωση θέσης μαθητείας 4/5 19

20 Δήλωση θέσης μαθητείας 5/5 20

21 Οι Μαθητείες της Επιχείρησής μου •Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον Φ.Υ.Μ. μιας Επιχείρησης να διαχειριστεί τις Μαθητείες που έχει καταχωρήσει στο σύστημα. •Οι χρήστες μπορούν να προβάλουν, να τροποποιήσουν και να διαγράψουν τις Μαθητείες τους μέσω της εφαρμογής διαχείρισης μαθητειών που παρέχει η πύλη mathiteia4u. 21

22 Αναζήτηση Μαθητειών •Όλοι οι χρήστες και οι επισκέπτες του mathiteia4u μπορούν να αναζητήσουν Μαθητείες από τις διαθέσιμες του συστήματος. •Τα κριτήρια αναζήτησης είναι τα παρακάτω: –Επωνυμία Επιχείρησης –Νομός –Δήμος –Ειδικότητα –Κατηγορία ΑμεΑ 22

23 Διαθέσιμες Μαθητείες •Οι διαθέσιμες Μαθητείες προβάλλονται στην πύλη του mathiteia4u. •Όσες είναι για ΑμεΑ φέρουν το χαρακτηριστικό σήμα των ΑμεΑ. 23

24 Προ-δέσμευση υποψηφίου 1/2 24

25 Προ-δέσμευση υποψηφίου 2/2 25

26 Εγγραφή αποφοίτου 1/6 26

27 Εγγραφή αποφοίτου 2/6 27

28 Εγγραφή αποφοίτου 3/6 28

29 Εγγραφή Αποφοίτου 4/6 29 Στοιχεία που αντλούνται αυτόματα από το ΗΔΙΚΑ: • Όνομα • Επώνυμο • Πατρώνυμο • Μητρώνυμο • ΑΜΚΑ • Αριθμός ΑΔΤ • Διεύθυνση • Νομός • Δήμος • Τηλέφωνα Επικοινωνίας • Ημερομηνία Γέννησης

30 Εγγραφή αποφοίτου 5/6 30 • Ενεργοποίηση των πεδίων μετά την δήλωση ότι τα στοιχεία μου είναι αληθή • Επιβεβαίωση των στοιχείων του ΗΔΙΚΑ • Συμπλήρωση στοιχείων λογαριασμού • Συμπλήρωση στοιχείων σε σχέση με την τεχνική εκπαίδευση

31 Εγγραφή αποφοίτου 6/6 31

32 Επιλογές θέσεων μαθητείας 1/4 32

33 Επιλογές θέσεων μαθητείας 2/4 33

34 Επιλογές θέσεων μαθητείας 3/4 34

35 Επιλογές θέσεων μαθητείας 4/4 35

36 Κουπόνι μαθητείας 1/3 36

37 Κουπόνι μαθητείας 2/3 37

38 Κουπόνι μαθητείας 3/3 38

39 Υποστήριξη Χρηστών •Μέσω γραμμής υποστήριξης χρηστών και φόρμας επικοινωνίας. 39

40 Ευχαριστούμε πολύ •Η σελίδα της mathiteia4u στο Facebook –www.facebook.com/pages/Mathiteia4u/2213319 87984381www.facebook.com/pages/Mathiteia4u/2213319 87984381 •Ερωτήσεις! 40


Κατέβασμα ppt "«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εμπειρίας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης με Υποτροφία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google