Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σωκράτης Μυλωνάς και Νικόλαος Ζάγγουλος Σεπτέμβριος 2013

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σωκράτης Μυλωνάς και Νικόλαος Ζάγγουλος Σεπτέμβριος 2013"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σωκράτης Μυλωνάς και Νικόλαος Ζάγγουλος Σεπτέμβριος 2013
Πληροφορική και Επιστήμη Η/Υ Ενημέρωση για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σωκράτης Μυλωνάς και Νικόλαος Ζάγγουλος Σεπτέμβριος 2013

2 Επιμόρφωση/Πληροφόρηση
Παρακαλούνται όλοι οι καθηγητές και καθηγήτριες να ελέγξουν ότι έχουν πρόσβαση στο διακομιστή (moodle server) για την επιμόρφωση: Εδώ θα βρείτε: Υλικό επιμόρφωσης , και για το ΝΑΠ Υλικό άλλων σεμιναρίων επιμόρφωσης (π.χ. συντήρηση, δίκτυα) Εκπαιδευτικό υλικό για εφαρμογή του ΝΑΠ Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας, πατήστε το σύνδεσμο Forgotten your username or password? Και ακολουθήστε τις οδηγίες (μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά για να λάβετε , ελέγξτε επίσης το φάκελο spam/junk) Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με τον Σωκράτη Μυλωνά ) Σωκράτης Μυλωνάς/Νικόλαος Ζάγγουλος: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ, 2013

3 Έντυπο Εκπαιδευτικό Υλικό ΝΑΠ
Σημειώσεις & Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας) Α΄Γυμνασίου (Β’ Έκδοση, αναθεωρημένη, 2013) τυπώθηκε και αποστέλλεται στα σχολεία Σημειώσεις & Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας) Β΄Γυμνασίου (Β’ Έκδοση, 2013) τυπώθηκε και αποστέλλεται στα σχολεία Σημειώσεις & Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας) Γ΄Γυμνασίου (Α’ Έκδοση, 2013) βρίσκεται στο τυπογραφείο, αναμένεται στα σχολεία προς το τέλος Σεπτεμβρίου Σωκράτης Μυλωνάς/Νικόλαος Ζάγγουλος : Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ, 2013

4 Δεν χρειάζεται enrolment key!
Ηλεκτρονικό Υλικό ΝΑΠ Διατίθεται από το διακομιστή (moodle server) για την επιμόρφωση: Με τίτλο Εκπαιδευτικό και Επιμορφωτικό Υλικό για την Α, Β και Γ Γυμνασίου Περιλαμβάνει Όλο το έντυπο υλικό σε μορφή pdf Ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό σε ιεραρχία φακέλων Τον Οδηγό εκπαιδευτικού (pdf) Κατευθυντήριες γραμμές/επιπρόσθετες πληροφορίες για χρήση σημειώσεων/φύλλων εργασίας ανά τάξη Ενδεικτικούς προγραμματισμούς (Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου) Όλο το υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά τις επιμορφώσεις των μάχιμων εκπαιδευτικών. Δεν χρειάζεται enrolment key! Σωκράτης Μυλωνάς/Νικόλαος Ζάγγουλος : Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ, 2013

5 Εντοπισμός Μαθησιακού Υλικού
Σημειώσεις Φύλλα Εργασίας Ηλεκτρονικό μαθησιακό υλικό Student Υλικό για μαθητή/τρια, π.χ. Βίντεο Εφαρμογίδια Quiz Other_Material Άλλο υλικό σχετικό με το μάθημα (μπορεί να μη συνάδει απόλυτα με το Φ.Ε. ή να μην είναι ολοκληρωμένο) Teacher Υλικό για καθηγητή/τρια, π.χ. Φύλλο εργασίας (MS Word) Παρουσιάσεις Αρχεία Quiz (π.χ. Hot Potatoes) Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ, 2011

6 Προγραμματισμός Έτους
Υπάρχει ενδεικτικός προγραμματισμός για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Εάν κάποιο σχολείο θα προτείνει εναλλακτικό προγραμματισμό, να διατηρηθεί η ίδια δομή και να συζητηθεί η πρόταση με το σύμβουλο. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς παρατηρηθεί καθυστέρηση πέρα από 2 εβδομάδες στην εφαρμογή του προτεινόμενου προγραμματισμού, ή ανάγκη να γίνουν αλλαγές, να ενημερώνεται άμεσα ο σύμβουλος για να συζητούνται τρόποι αντιμετώπισής. Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ, 2011

7 Οδηγός Εκπαιδευτικού και άλλα βοηθήματα
Ο οδηγός εκπαιδευτικού περιέχει περίληψη των βασικών στοιχείων από την επιμόρφωση μάχιμων για την εφαρμογή του ΝΑΠ: Περιεχόμενο Στόχοι Διδακτική Μεθοδολογία Χρήση υλικού Επιπρόσθετα ετοιμάστηκαν έγγραφα με επιπρόσθετες πληροφορίες, οδηγίες και εισηγήσεις ανά κεφάλαιο/φύλλο εργασίας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή στην τάξη (με βάση τις ερωτήσεις, απορίες ζητήματα που συζήτησαν μαζί μας μάχιμοι εκπαιδευτικοί) Τα έγγραφα αυτά θα ενημερώνονται κατά διαστήματα. Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ, 2011

8 Παρατηρήσεις Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων με όσο το δυνατό πιο πρακτικό και εφαρμοσμένο τρόπο. Όλα τα μαθήματα (και φύλλα εργασίας) περιέχουν το τμήμα της εμπέδωσης, όπου οι μαθητές/τριες μαθαίνουν κατά προτίμηση μέσα από δραστηριότητες. Θα πρέπει να αποφεύγεται η μετωπική διδασκαλία (ακόμη και τα θεωρητικά μαθήματα μπορούν να γίνουν με εναλλακτικούς τρόπους). Οι σημειώσεις περιέχουν παραδείγματα και επεξήγηση πέρα από το τι είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο μέσος μαθητής και είναι για σκοπούς αναφοράς. Υπάρχει αντίστοιχο φύλλο εργασίας για χρήση από τους μαθητές στην τάξη. Οι βασικές έννοιες στο τέλος κάθε κεφαλαίου αποτελούν τη γνώση που απαιτείται. Πέρα από αυτές να επιδιώκεται η εφαρμογή της γνώσης σε παραδείγματα (όπως στα ενδεικτικά φύλλα εργασίας) Ανάλογα με τους μαθητές, να επιλέγονται δραστηριότητες από τα Φ.Ε., ώστε να καλύπτονται οι στόχοι. Προβλήματα με τη νέα έκδοση του Alice; Υπάρχουν εισηγήσεις /συζήτηση στο moodle. Όπου υπάρχει ανάγκη για συμβουλές/διευκρινίσεις/βοήθεια αξιοποιήστε το σύμβουλο του σχολείου σας ή τους Ν. Ζάγγουλο και Σ. Μυλωνά Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ, 2011

9 Δράσεις για τη φετινή χρονιά
Αξιολόγηση ΝΑΠ Όσοι συνάδελφοι έχουν παρατηρήσεις σε σχέση με το υλικό του ΝΑΠ να το παραδώσουν στο σύμβουλο τους ή μέσω ή της ομάδας συζήτησης στους υποστηρικτές του ΝΑΠ μέχρι 30 Νοεμβρίου 2013. Να συμπληρώνονται οι παρατηρήσεις στον προγραμματισμό από κάθε συνάδελφο και να αποσταλούν στους συμβούλους με το τέλος του Α και του Β τετραμήνου. Εσωτερική αξιολόγηση (πιθανό σε πιλοτική βάση;) Ερωτηματολόγιο (ανώνυμο) για καθηγητές/τριες Διαγνωστικές ασκήσεις για μαθητές/τριες Συλλογή υλικού Όσοι συνάδελφοι έχουν βρει/δημιουργήσει υποστηρικτικό ή άλλο υλικό για την Α Λυκείου το οποίο επιθυμούν να δώσουν για αξιοποίηση στα πλαίσια του ΝΑΠ για την εφαρμογή του ΝΑΠ στο Γυμνάσιο επιθυμούν να το δώσουν για χρήση από άλλους συναδέλφους Μπορούν να το αναρτήσουν στο moodle στη δραστηριότητα υλικό για αξιολόγηση ή να το παραδώσουν στο σύμβουλο/υποστηρικτές ΝΑΠ Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ, 2011

10 Σεμινάρια Επιμόρφωσης Μάχιμων 2013-2014
Έχουν προγραμματιστεί, εκκρεμεί η απόφαση Ένας καθηγητής/τρια από κάθε Λύκειο Κριτήρια Να μη συμμετείχε στην επιμόρφωση ή ή Να διδάσκει ή να έχει διδάξει στην Α’ Λυκείου Να μην υπόκειται σε μετακίνηση από το σχολείο που υπηρετεί το Νοέμβριος-Μάρτιος (3-4 συναντήσεις) Ομάδες Λευκωσίας/Λάρνακας/Αμμοχώστου και Λεμεσού/Πάφου Σωκράτης Μυλωνάς: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Η/Υ, 2011


Κατέβασμα ppt "Σωκράτης Μυλωνάς και Νικόλαος Ζάγγουλος Σεπτέμβριος 2013"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google