Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διευθυντής Κέντρου Logistics

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διευθυντής Κέντρου Logistics"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διευθυντής Κέντρου Logistics
Αποθήκευση προϊόντων Αεροζόλ Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Αεροζόλ (FEA) Δ.Αργυρόπουλος Διευθυντής Κέντρου Logistics L’OREAL HELLAS Α.Ε. Ημερίδα, 22/10/08

2 Ασφαλής αποθήκευση προϊόντων αεροζόλ
Μια βασική απαίτηση για τη βιομηχανία Εγχειρίδιο από FEA τον 9/2005 Μετάφραση από ΣΑΕ τον 10/2007  Επέκταση της Ελληνικής Νομοθεσίας η οποία έχει πάντα προτεραιότητα Σκοπός: Βασικές συστάσεις ασφάλειας Ο λόγος για τον οποίο αξίζει να γίνει κάποια ενέργεια Τα βασικά σημεία ενός συστήματος ασφάλειας Ημερίδα, 22/10/08

3 Ορολογία (hazards, risks, …) Γενικές απαιτήσεις αποθήκευσης
Βασικά σημεία Ορολογία (hazards, risks, …) Γενικές απαιτήσεις αποθήκευσης Σύστημα ασφαλούς αποθήκευσης Αποθήκευση στο Λιανεμπόριο Αναφορά σε Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία Ημερίδα, 22/10/08

4 Επικινδυνότητα (hazard)
Ορολογία Επικινδυνότητα (hazard)  Η ιδιότητα που έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει ζημιά Διακινδύνευση (risk)  Η πιθανότητα που έχει μια επικινδυνότητα να προκαλέσει ζημιά Εκτίμηση διακινδύνευσης (risk assessment)  Προσδιορισμός: Επικινδυνότητας Εμπλεκομένων Διακινδυνεύσεων Τρόπων μείωσης της διακινδύνευσης Αναθεώρηση αυτών Ημερίδα, 22/10/08

5 Επικινδυνότητες Αεροζόλ
Ευφλεκτότητα προωθητικού Φυσικές επικινδυνότητες και επικινδυνότητες για την υγεία της δραστικής ουσίας Εκτόνωση της πίεσης Ημερίδα, 22/10/08

6 Διακινδυνεύσεις Αεροζόλ (Aerosol Risks)
Μη φθορά  Μη διαρροή Μικρή διαρροή  Απίθανο να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο Τρύπια ή φθαρμένα αεροζόλ + πηγή ανάφλεξης  Φωτιά Φωτιά  Επέκταση της φωτιάς ως καύσιμο  Τοξικά ή διαβρωτικά αέρια Φωτιά  Έκρηξη φιάλης  Μπάλα φωτιάς και μηχανική ζημιά Διακινδυνεύσεις: Τρύπημα από πιρούνια ανυψωτικού Πάτημα Πτώση από ύψος Σκάσιμο από θέρμανση Υπερστοίβαξη Φθορά αεροζόλ: Ημερίδα, 22/10/08

7 Γενικές απαιτήσεις αποθήκευσης
Εξαερισμός Απομάκρυνση συσσωρευμένων ποσοτήτων ατμών Ξηρό περιβάλλον για αποφυγή διάβρωσης Τρόποι διαφυγής Επαρκείς διάδρομοι προσπέλασης Σαφώς χαρακτηρισμένοι Ελεύθεροι Ασφάλεια από μη εξουσιοδοτημένη προσέγγιση Εξουσιοδοτήσεις Συνοδεία επισκεπτών Πηγές ανάφλεξης Γυμνές φλόγες (από εργασίες συντήρησης) Στατικός ηλεκτρισμός Πιρούνια ανυψωτικών (κάλυψη με ανοξείδωτο χάλυβα) Πρίζες και διακόπτες Κάπνισμα… Ημερίδα, 22/10/08

8 Γενικές απαιτήσεις αποθήκευσης
Ασφαλής χειρισμός και εκπαίδευση Χρήση συρρικνωτικού φιλμ για αποφυγή πτώσης Αποφυγή κατάρρευσης παλέτας Σωστό στοίβαγμα Άδεια χειριστών περονοφόρων Εκπαίδευση για σωστή διαχείριση φθαρμένων αεροζόλ Απόθεμα προϊόντων με φθορές Απομάκρυνση με το χέρι Αποθήκευση σε αεριζόμενο χώρο Φθορά από περονοφόρο  Αφήνουμε το όχημα όπως είναι Μεγάλες ποσότητες  Ειδική εκτίμηση διακινδύνευσης Επιθεώρηση και έλεγχος Έλεγχος για διαρροές Αποφυγή υπερθέρμανσης Κάτω από 50ºC Πυρόσβεση Από δύο ξεχωριστές πηγές Για τουλάχιστον δύο ώρες Ημερίδα, 22/10/08

9 Γενικές απαιτήσεις αποθήκευσης
Σύστημα πυροπροστασίας Βασισμένο σε κανονισμούς, πυροσβεστική, ασφαλιστές, … Εξαρτάται από τα δεδομένα της κάθε αποθήκης Καταιονητήρες (sprinklers) οροφής και ραφιών (NFPA 30B) Υπολογισμός απαιτούμενης παροχής, πίεσης, αντλιών, … Έλεγχος πυροσβεστικού συγκροτήματος κατά τακτά διαστήματα Σύστημα αφρού (NFPA 11A) Πλέγματα Πυράντοχοι τοίχοι Ημερίδα, 22/10/08

10 Σύστημα ασφαλούς αποθήκευσης
Εκπαίδευση: Σε προσωπικό, εργολάβους και επισκέπτες Σύστημα καθηκόντων και αρμοδιοτήτων Συνειδητοποίηση και κατάλληλη αντίδραση Αξιολόγηση εκπαίδευσης και τεκμηρίωση Τακτικές συζητήσεις σε ομάδες Τάξη και καθαριότητα: Όχι δοχεία στο δάπεδο Όχι καύσιμα απορρίμματα Όχι διαβρωτικά προϊόντα Εκπαιδευμένο προσωπικό καθαριότητας Κατάλληλα μηχανήματα Συντήρηση: Μέριμνα ώστε να αποφεύγεται φωτιά Άδεια θερμής εργασίας Επιθεωρήσεις: Τακτικές Χρήση καταστάσεων ελέγχου Εμπλοκή χειριστών Σχέδιο έκτακτης ανάγκης: Οδηγία Seveso εάν αυτό απαιτείται Ομάδα Άμεσης Επέμβασης Εκπαίδευση όλου του προσωπικού Γραπτές οδηγίες Ασκήσεις Ημερίδα, 22/10/08

11 Αποθήκευση και έκθεση αεροζόλ στο Λιανεμπόριο
Σε δροσερό χώρο, καλά αεριζόμενο Διατήρηση επαρκών διαδρόμων Όχι κοντά σε πηγές θερμότητας Όχι στον ήλιο Όχι στο κάπνισμα Προσοχή σε μη ηθελημένο τρύπημα Καλό στοίβαγμα Προσοχή στις φθορές Απομάκρυνση φθαρμένων αεροζόλ Εκπαίδευση προσωπικού Έκθεση στα ράφια Όχι στον ήλιο (π.χ. σε παράθυρα) Όχι σε ντουλάπια, όπου μπορεί να θερμανθούν Όχι σε ψηλά σημεία, όπου μπορεί να πέσουν Όχι σε κουτιά όπου μπορεί να έχουμε μη ηθελημένη ενεργοποίηση Ημερίδα, 22/10/08


Κατέβασμα ppt "Διευθυντής Κέντρου Logistics"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google