Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου
Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου Εφαρμογές Ευρυζωνικών Δικτύων στους Ο.Τ.Α. Νίκος Γ. Βορριάς Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος μηχανογράφησης Δήμου Ιωνίας

2 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου
Εισαγωγή Ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (Wireless Local Area Network-WLAN) είναι ένα επικοινωνιακό σύστημα που χρησιμοποιείται ως επέκταση ή εναλλακτική λύση ενός κοινού ενσύρματου δικτύου (Ethernet) και επιτρέπει στον κινητό χρήστη την ασύρματη μετάδοση και λήψη δεδομένων. Προσφέρουν ασύρματη πρόσβαση ανάμεσα σε PCs, φορητούς υπολογιστές αλλά και άλλες προσωπικές συσκευές όπως εκτυπωτές, Palmtops, κ.λ.π. Τα δίκτυα τύπου Wi Fi (Wireless Fidelity) αποτελούν την ασύρματη λύση για να υλοποιήσουμε δίκτυο υπολογιστών σε έναν χώρο. Το μεγάλο προσόν της χρήσης ενός WiFi δικτύου είναι η ευκολία να προσθέσουμε τερματικά (π.χ. υπολογιστές , εκτυπωτές , ασύρματες κάμερες) γιατί δεν απαιτείται καμία πρόβλεψη για καλώδια ή κάτι άλλο εκτός από το να βρίσκονται οι προς χρήση συσκευές στην εμβέλεια του ασύρματου δικτύου μας. Σχετικά με την λειτουργία και τις προδιαγραφές των δικτύων WiFi υπάρχουν πρότυπα τα οποία έχουν σχεδιαστεί από τον διεθνή οργανισμό IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) και περιγράφονται με το χαρακτηριστικό Το είναι ο αριθμός της επιτροπής του IEEE η οποία εξελίσσει πρότυπα για τοπικά ασύρματα δίκτυα (wireless local area networks). Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου

3 Πλεονεκτήματα των Wireless LAN
Η ευκολία και ταχύτητα εγκατάστασης και λειτουργίας. Το χαμηλό λειτουργικό κόστος και κόστος εγκατάστασης. Οι μεγάλες δυνατότητες κλιμάκωσης. Οι υψηλοί ρυθμοί μετάδοσης και λήψης δεδομένων. Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου

4 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου
Εφαρμογές WLANs Μικρές ομάδες εργασίας με διαμοιραζόμενες πληροφορίες Σχολεία και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ιστορικά κτήρια, διασύνδεση κτηρίων ή οπουδήποτε η εγκατάσταση καλωδίων είναι δύσκολη ή αδύνατη Μεγάλες βιομηχανικές μονάδες με τεράστιες ανάγκες καλωδίωσης Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου

5 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου
Τοπολογίες Point to Point Point to Multipoint Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου

6 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου
Διατάξεις (1/4) Η ανεξάρτητη διάταξη, στην οποία οι χρήστες συνδέονται απευθείας μεταξύ τους, χωρίς τη διαμεσολάβηση AP Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου

7 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου
Διατάξεις (2/4) η ανεξάρτητη διάταξη με μεσολάβηση AP ως επαναλήπτη, το οποίο αυξάνει την επιτρεπόμενη απόσταση των τερματικών Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου

8 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου
Διατάξεις (3/4) WLAN με σταθερή υποδομή όπου πολλαπλά APs συνδέονται με το σταθερό δίκτυο, αυξάνοντας την κάλυψη και την χωρητικότητα του δικτύου πρόσβασης Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου

9 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου
Διατάξεις (4/4) κυψελωτό WLAN όπου οι κυψέλες κάλυψης των APs επικαλύπτονται, παρέχοντας δυνατότητες συνεχούς επικοινωνίας Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου

10 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου
Εξέλιξη WLANs Εξέλιξη των ασύρματων τοπικών δικτύων σε ότι αφορά το πρότυπο που χρησιμοποιείται κάθε χρονική περίοδο Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου

11 WiMAX Κύρια Χαρακτηριστικά
Υιοθετήθηκε από την ΙΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronic Engineers) το 2003 με την ονομασία ΙΕΕΕ Λειτουργεί σε μια ευρεία μπάντα συχνοτήτων η οποία εκτείνεται από 2 ως 66 GHz Παρέχει ρυθμούς μετάδοσης που αγγίζουν τα 72 Mbps στον αέρα Παρέχει κάλυψη που μπορεί να αγγίξει τα 50Km στην περίπτωση επικοινωνίας σημείου προς σημείο Παρέχει συνδέσεις σημείων τα οποία βρίσκονται ακόμη και σε συνθήκες μη οπτικής επαφής Δυνατότητα επικοινωνίας σημείου προς σημείο (PTP) και σημείου προς πολλά σημεία (PTM) Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου

12 Χρήσεις WiMAX και Ασφάλεια
Δίκτυο κορμού στα κυψελωτά συστήματα κινητής τηλεφωνίας Παρέχει κάλυψη σε περιοχές που είναι αδύνατο τα καλυφθούν με χρήση χαλκού ή οπτικής ίνας Broadband on Demand. Παρέχει υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης κάνοντας εφικτή τη χρήση της τεχνολογίας για εφαρμογές πραγματικού χρόνου κάτι που με το πρότυπο ΙΕΕΕ σε μεγάλες αποστάσεις δεν ήταν εφικτό. Την ασφαλή μετάδοση των δεδομένων στο WiMAX αναλαμβάνει ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης Triple-DES (Data Encryption Standard, Πρότυπο Κωδικοποίησης Δεδομένων, όπου το μήνυμα κωδικοποιείται τρεις φορές, με τρία διαφορετικά κλειδιά Δίκτυο κορμού στα κυψελωτά συστήματα κινητής τηλεφωνίας. Η εισαγωγή του προτύπου αυτού αναμένεται να μειώσει σημαντικά το κόστος εξάπλωσης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας μιας και αποτελεί μια οικονομικότερη πρόταση, αν συγκριθεί με την οπτική ίνα, για τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Εξασφαλίζει ταυτόχρονα αξιοπιστία και υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης που απαιτούν τα δίκτυα κορμού των κινητών δικτύων επικοινωνιών. Broadband on Demand. Παρέχει υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης κάνοντας εφικτή τη χρήση της τεχνολογίας για εφαρμογές πραγματικού χρόνου κάτι που με το πρότυπο ΙΕΕΕ σε μεγάλες αποστάσεις δεν ήταν εφικτό. Παρέχει κάλυψη σε περιοχές που είναι αδύνατο τα καλυφθούν με χρήση χαλκού ή οπτικής ίνας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν συμπλήρωμα δικτύων οπτικών ινών σε τμήματα του εδάφους στα οποία το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης δικτύων οπτικών ινών είναι απαγορευτικό. Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου

13 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου
ΙΕΕΕ vs IEEE Καλύπτει μεγάλες αποστάσεις Κάνει γεγονός την αξιόπιστη ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση Παρέχει επικοινωνία σημείων τα οποία δεν έχουν οπτική επαφή Χρησιμοποιείτε κυρίως σαν δίκτυο κορμού και λιγότερο σαν δίκτυο πρόσβασης ΙΕΕΕ c Καλύπτει τη λειτουργία του προτύπου στη ζώνη συχνοτήτων GHz σε συνθήκες οπτικής επαφής IEEE a Επέκταση του προτύπου στη ζώνη 2-11 GHz. Υποστήριξη συνδέσεων NLOS IEEE d Παρέχει εγγυήσεις για ποιότητα υπηρεσίας IEEE ΙΕΕΕ a+ΙΕΕΕ c+ΙΕΕΕ d IEEE e εισάγει και περιγράφει την έννοια της κινητικότητας των χρηστών από ένα base station σε άλλο Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου

14 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου
Παραδείγματα Εξυπηρέτηση του πολίτη Παροχή πιστοποιητικών και πληρωμή Δημοτικών τελών από αυτόματα μηχανήματα από το σπίτι του μέσω διαδικτύου Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου

15 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου
Παραδείγματα Αγορά δεδομένων Παροχή δεδομένων πολεοδομίας σε τρίτο φορέα που τα χρησιμοποιεί για να λειτουργήσει εφαρμογή υπολογισμού κοινοχρήστων χωρίς ο ίδιος να διατηρεί ΒΔ με τα στοιχεία των διαμερισμάτων Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου

16 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου
Παράδειγμα Σύστημα για ενημέρωση οδηγών σχετικά με τη διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο Αξιοποίηση χαρτογραφικών δεδομένων σε ανοιχτή μορφή Ενημέρωση κατάστασης χώρων στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο, από τρίτα μέρη και κατάλληλες διατάξεις αισθητήρων Παροχή υπηρεσίας στην ομάδα-στόχο μέσω κατάλληλου λογισμικού και δικτύου Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου

17 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου
Παράδειγμα Mobile operator (GSM network) Car GSMComm User management and accounting LBS operation center Car computer GIS Parking sensoring system(s) Car GPS&NAV Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου

18 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου
Παράδειγμα Σύστημα Αυτοματοποίησης Αντλιοστασίων και αποστολής δεδομένων και εντολών σε πραγματικό χρόνο Ενημέρωση κατάστασης δεξαμενών, αντλιών, σε πραγματικό χρόνο, από κατάλληλες διατάξεις αισθητήρων και αποστολή σε κεντρικό σταθμό. Λήψη εντολών από τον κεντρικό σταθμό ή από κινητό σταθμό. Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου

19 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου
Παραδείγματα DISPLAY ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΘΟΛΟ ΠΟΤΑΜΙ 1 RADIOTELEMETRY MODULE ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: High Level Low Level Φ/Β ΠΑΝΕΛ SCADA Εκτυπωτής UPS Modem ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΊΣΙΟ RADIOTELEMETRY MODULE DISPLAY συνδεδεμένο σειριακά με το PLC Modem PLC ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΚΛΑΒΙΑ RADIOTELEMETRY MODULE DISPLAY ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΗ RADIOTELEMETRY MODULE DISPLAY ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου

20 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου
Παράδειγμα Σύστημα ανακοινώσεων από το Δημαρχείο σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα σε πραγματικό χρόνο. Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου

21 Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου
Τέλος Ερωτήσεις Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου


Κατέβασμα ppt "Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χίου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google