Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004

2 2ο ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ή LOCAL AREA NETWORKS - LANs

3 Μορφή και Ορισμός Δικτύου Η/Υ • Το Δίκτυο συμβολίζεται με το «σύννεφο». • Ένα Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών είναι ένα κατανεμημένο επικοινωνιακό σύστημα σε μία περιορισμένη γεωγραφική περιοχή, που διασυνδέει Η/Υ σύστημα σε μία περιορισμένη γεωγραφική περιοχή, που διασυνδέει Η/Υ • Τα συστήματα ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω ενός κοινού μέσου μετάδοσης (κανάλι επικοινωνίας). μετάδοσης (κανάλι επικοινωνίας). • Το κάθε διασυνδεδεμένο σύστημα ονομάζεται Σταθμός (User Station), συνδέεται στο δίκτυο μέσω αφιερωμένου ειδικού υλικού (H/W) συνδέεται στο δίκτυο μέσω αφιερωμένου ειδικού υλικού (H/W) και λογισμικού (S/W) και τότε αποτελεί Κόμβο (Node) του δικτύου και λογισμικού (S/W) και τότε αποτελεί Κόμβο (Node) του δικτύου

4 Δίκτυα Η/Υ και Γεωγραφική Κατανομή Τάξη απόστασης μεταξύ υπολογιστών Υπολογιστές βρίσκονται στο(ην) ίδιο(α) Παράδειγμα 0.1 mΚάρταΜηχανή Ροής Δεδομένων 1 mΣύστημαΠολυ-επεξεργαστής 10 mΔωμάτιοΤοπικό Δίκτυο (LAN) 100 mΚτίριοΤοπικό Δίκτυο (LAN) 1 kmΠεριοχήΤοπικό Δίκτυο (LAN) 10 kmΠόληΔίκτυο Ευρείας Περιοχής (MAN) 100 kmΧώραΔίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN) 1000 kmΉπειροςΔιασύνδεση Δικτύων Ε.Π. (WAN) 10.000 kmΠλανήτηςΔιασύνδεση Δικτύων Ε.Π. (WAN)

5 Πλεονεκτήματα των Τοπικών Δικτύων Η/Υ  Καταμερισμός των διαθεσίμων πόρων (resource sharing)  Υψηλή αξιοπιστία (high reliability)  Εξοικονόμηση χρημάτων (money saving)  Επικοινωνίες πολλαπλών μέσων (multimedia communications)  Εργοστασιακές / βιομηχανικές επικοινωνίες (factory / industrial communications)

6 Τοπολογία Τοπικών Δικτύων Η/Υ

7 Τοπολογία Διαύλου (Bus)  Κάθε σταθμός συνδέεται παθητικά στο κοινό μέσο μετάδοσης μέσο μετάδοσης  “Ακούει" όλα τα πακέτα που μεταδίδονται στο δίκτυο δίκτυο  Λαμβάνει μόνο όσα απευθύνονται στον ίδιο

8 Τοπολογία Δακτυλίου ή Βρόχου (Ring)  Δίκτυο απλού ή πολλαπλού δακτυλίου  Η σύνδεση μεταξύ διαδοχικών σταθμών γίνεται με ενεργό τρόπο, δηλαδή ο Δακτύλιος διακόπτεται με ενεργό τρόπο, δηλαδή ο Δακτύλιος διακόπτεται  Η πληροφορία μεταδίδεται από κόμβο σε κόμβο  Κάθε σταθμός / κόμβος αναγνωρίζει τα δεδομένα που απευθύνονται σε αυτόν που απευθύνονται σε αυτόν  Όσα πακέτα απευθύνονται σε άλλους σταθμούς αναμεταδίδονται στο δακτύλιο αναμεταδίδονται στο δακτύλιο

9 Τοπολογία Αστέρα (Star)  Όλοι οι σταθμοί συνδέονται σε ένα σημείο που ονομάζεται Κεντρικός Διακόπτης ή Συγκεντρωτής ονομάζεται Κεντρικός Διακόπτης ή Συγκεντρωτής (Concentrator). (Concentrator).  Ο Κεντρικός Διακόπτης μπορεί να είναι ενεργός ή παθητικός. παθητικός.  O έλεγχος του δικτύου γίνεται από τον Κεντρικό Διακόπτη που διαχειρίζεται τη δρομολόγηση όλων των Διακόπτη που διαχειρίζεται τη δρομολόγηση όλων των μηνυμάτων μηνυμάτων

10 Προσπέλαση του κοινού μέσου μετάδοσης

11 Το Δικτυακό Μοντέλο Αναφοράς 7 Επιπέδων (ISO / OSI RM)

12 Ροή πληροφορίας (δεδομένων) από Η/Υ (χρήστη) σε άλλο Η/Υ μέσω δικτύου Κάθε επίπεδο (layer) επικοινωνεί με τα γειτονικά του (πάνω και κάτω) και λαμβάνει ή παραδίδει δεδομένα. Τα ομότιμα επίπεδα στους 2 Η/Υ, θεωρούμε ότι ανταλλάσσουν Protocol Data Units – PDU’s

13  Κάθε επίπεδο παρέχει μια υπηρεσία. Συνεπώς δέχεται “Service Requests” και παραδίδει “Service Indications” “Service Requests” και παραδίδει “Service Indications”  Υπάρχει μια νοητή οριζόντια επικοινωνία μεταξύ ομότιμων επιπέδων μεσω των PDU’s ομότιμων επιπέδων μεσω των PDU’s  Στην ουσία τα πακέτα ακολουθούν κάθετη διαδρομή, από τα υψηλότερα επίπεδα προς τα χαμηλότερα στον τα υψηλότερα επίπεδα προς τα χαμηλότερα στον αποστολέα και αντίστροφα στον παραλήπτη αποστολέα και αντίστροφα στον παραλήπτη

14 Ανάλυση Ροής πληροφορίας (δεδομένων) από Η/Υ – Χρήστη Α σε Η/Υ – Χρήστη Β μέσω δικτύου

15 Διασύνδεση Δικτύων

16 Διασύνδεση Ετερογενών Δικτύων και Ετερογενών Υπολογιστικών Εφαρμογών στο 7ο επίπεδο

17 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 802.1 High Level Interface: 802.1 High Level Interface: Interface μεταξύ IEEE προτύπων και υψηλότερων επιπέδων του 0SI/RM, καθώς και διαχείριση του δικτύου (μέτρηση της κίνησης, αναγνώριση λαθών, κ.λ.π.). 802.2 Logical Link Control (LLC): 802.2 Logical Link Control (LLC): Υπηρεσίες του LLC υπο-επιπέδου προς το 3ο επίπεδο δικτύου. Το υπο-επίπεδο αυτό είναι κοινό για όλα τα MAC υπο-επίπεδα. 802.3 Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection (CSMA/CD): 802.3 Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection (CSMA/CD): Προδιαγραφές φυσικού επιπέδου και MAC υπο-επιπέδου για CSMA/CD τοπικά δίκτυα (Ethernet). 802.4 Token Bus: 802.4 Token Bus: Προδιαγραφές φυσικού επιπέδου και MAC υπο-επιπέδου για Token Bus τοπικά δίκτυα. 802.5 Token Ring: · 802.5 Token Ring: Προδιαγραφές φυσικού επιπέδου και ΜAC υπο-επιπέδου για Token Ring τοπικά δίκτυα. 802.6 Metropolitan Area Networks: · 802.6 Metropolitan Area Networks: Αναφέρεται σε δίκτυα συμβατά με τα τοπικά, αλλά που καλύπτουν ευρύτερες μητροπολιτικές περιοχές και υποστηρίζουν μετάδοση φωνής και video. 802.7 Broadband Technical Advisory Group: · 802.7 Broadband Technical Advisory Group: Συνεργάζεται κυρίως με την 802.4 ομάδα εργασίας. 802.8 Fibre Optic TAG: · 802.8 Fibre Optic TAG: Συνεργάζεται με τις ομάδες εργασίες 802.3, 802.4 και 802.6 με σκοπό τη χρήση οπτικών ινών ως μέσα μετάδοσης στα δίκτυα. 802.9 Group : · 802.9 Group : Ομάδα εργασίας που ασχολείται με την ολοκλήρωση των τοπικών δικτύων με την PABX τεχνολογία. 802.11 : 802.11 : Πρωτόκολλο που δημιούργησε το ΙΕΕΕ για την τυποποίηση των ασύρματων δικτύων υπολογιστών


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google