Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Platon, Le Timée Aide à la traduction Dominique Augé.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Platon, Le Timée Aide à la traduction Dominique Augé."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Platon, Le Timée Aide à la traduction Dominique Augé

2 Καὶ δὴ καὶ… 1.τὰ τῶν ὑδάτων πάντα ῥεύματα ἔτι δὲ 2.τὰ τῶν κεραυνῶν πτώματα καὶ 3.τὰ θαυμαζόμενα ἠλέκτρων περὶ τῆς ἕλξεως καὶ τῶν Ἡρακλείων λίθων

3 πάντων τούτων ὁλκὴ μὲν οὐκ ἔστιν οὐδενί ποτε

4 1. τὸ δὲ κενὸν εἶναι μηδὲν περιωθεῖν τε 2. αὑτὰ ταῦτα εἰς ἄλληλα 3. τό τε …ἕκαστα …πάντα ἰέναι διακρινόμενα καὶ συγκρινόμενα διακρινόμενα καὶ συγκρινόμενα πρὸς τὴν αὑτῶν διαμειβόμενα ἕδραν

5 τούτοις τοῖς παθήμασιν … συμπλεχθεῖσιν πρὸς ἄλληλα τεθαυματουργημένα τῷ κατὰ τρόπον ζητοῦντι φανήσεται.

6 Καὶ δὴ καὶ τὰ τῶν ὑδάτων πάντα ῥεύματα, ἔτι δὲ τὰ τῶν κεραυνῶν πτώματα καὶ τὰ θαυμαζόμενα ἠλέκτρων περὶ τῆς ἕλξεως καὶ τῶν Ἡρακλείων λίθων, //πάντων τούτων ὁλκὴ μὲν οὐκ ἔστιν οὐδενί ποτε, τὸ δὲ κενὸν εἶναι μηδὲν περιωθεῖν τε αὑτὰ ταῦτα εἰς ἄλληλα, τό τε διακρινόμενα καὶ συγκρινόμενα πρὸς τὴν αὑτῶν διαμειβόμενα ἕδραν ἕκαστα ἰέναι πάντα,// τούτοις τοῖς παθήμασιν πρὸς ἄλληλα συμπλεχθεῖσιν τεθαυματουργημένα τῷ κατὰ τρόπον ζητοῦντι φανήσεται.


Κατέβασμα ppt "Platon, Le Timée Aide à la traduction Dominique Augé."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google