Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ΄ΚΛΙΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ΄ΚΛΙΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ΄ΚΛΙΣΗΣ

2 Α. ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ Ποια είναι αυτά;
Είναι τα ουσιαστικά που το θέμα τους λήγει σε σύμφωνο. Π.χ. ἡ πτέρυξ τῆς πτέρυγ-ος

3 Πώς βρίσκουμε το θέμα των ουσιαστικών της γ΄ κλίσης;
Τα βάζουμε στη γενική και αφαιρούμε την κατάληξη. ὁ γέρων τοῡ γέροντ-ος

4 Ας κλίνουμε ένα συμφωνόληκτο ουσιαστικό!
ΕΝΙΚΟΣ ῆ πτέρυξ τῆς πτέρυγος τῇ πτέρυγι τήν πτέρυγα ὦ πτέρυξ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ αἱ πτέρυγες τῶν πτερύγων ταῖς πτέρυξι τάς πτέρυγας ὦ πτέρυγες Γιατί κατεβαίνει ο τόνος; Γιατί γίνεται –ξ-; Είναι ίδια με την Ονομαστική!

5 Να κλίνεις το ουσιαστικό που σου λέει ο Ποσειδώνας!
Ὁ κόραξ με ταράττει!

6 Ας κλίνουμε ένα αρσενικό συμφωνόληκτο ουσιαστικό!
ΕΝΙΚΟΣ ὁ ὄνυξ τοῡ ὄνυχος τῷ ὄνυχι τόν ὄνυχα ὦ ὄνυξ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ οἱ ὄνυχες τῶν ὀνύχων τοῖς ὄνυξι τούς ὄνυχας ὦ ὄνυχες

7 Να κλίνεις το ουσιαστικό που σου λέει ο Δίας!
Εἰμί ὁ φύλαξ τῶν θεῶν!

8 Ας κλίνουμε ένα συμφωνόληκτο ουσιαστικό!
ΕΝΙΚΟΣ ῆ βαθμίς τῆς βαθμίδος τῇ βαθμίδι τήν βαθμίδα ὦ βαθμίς ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ αἱ βαθμίδες τῶν βαθμίδων ταῖς βαθμίσι τάς βαθμίδας ὦ βαθμίδες Γιατί γίνεται –σ-; Είναι ίδια με την Ονομαστική!

9 Ας κλίνουμε ένα αρσενικό συμφωνόληκτο ουσιαστικό!
ΕΝΙΚΟΣ ὁ Κέκρωψ τοῡ Κέκροπος τῷ Κέκροπι τόν Κέκροπα ὦ Κέκρωψ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ οἱ Κέκροπες τῶν Κεκρόπων τοῖς Κέκροψι τούς Κέκροπας ὦ Κέκροπες Γιατί γίνεται –ψ-;

10 Γ. ΗΜΙΦΩΝΟΛΗΚΤΑ Ποια είναι αυτά;
Είναι τα ουσιαστικά που το θέμα τους λήγει σε ν, λ. ρ. σ. Π.χ. ἡ ἀκτίς τῆς ἀκτῖν-ος

11 Ας κλίνουμε ένα αρσενικό ημιφωνόληκτο ουσιαστικό!
ΠΡΟΣΟΧΗ στην περισπωμένη! ΕΝΙΚΟΣ ὁ Τιτάν τοῡ Τιτᾱνος τῷ Τιτᾱνι τόν Τιτᾱνα ὦ Τιτάν ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ οἱ Τιτᾱνες τῶν Τιτάνων τοῖς Τιτᾱσι τούς Τιτᾱνας ὦ Τιτᾱνες

12 Να κλίνεις ὁ μεγιστάν.

13 Ας κλίνουμε ένα αρσενικό ημιφωνόληκτο ουσιαστικό!
ΕΝΙΚΟΣ ὁ αὐχήν τοῡ αὐχένος τῷ αὐχένι τόν αὐχένα ὦ αὐχήν ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ οἱ αὐχένες τῶν αὐχένων τοῖς αὐχέσι τούς αὐχένας ὦ αὐχένες

14 Ας κλίνουμε ένα αρσενικό ημιφωνόληκτο ουσιαστικό!
ΕΝΙΚΟΣ ὁ κανών τοῡ κανόνος τῷ κανόνι τόν κανόνα ὦ κανών ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ οἱ κανόνες τῶν κανόνων τοῖς κανόσι τούς κανόνας ὦ κανόνες

15 Ας κλίνουμε ένα αρσενικό ημιφωνόληκτο ουσιαστικό!
ΕΝΙΚΟΣ ὁ χειμών τοῡ χειμῶνος τῷ χειμῶνι τόν χειμῶνα ὦ χειμών ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ οἱ χειμῶνες τῶν χειμώνων τοῖς χειμῶσι τούς χειμῶνας ὦ χειμῶνες

16 Να κλίνεις τα παρακάτω ουσιαστικά:
ἀηδών- όνος χιτών-ῶνος

17 Ας κλίνουμε ένα αρσενικό ημιφωνόληκτο/ υγρόληκτο ουσιαστικό!
Ας κλίνουμε ένα αρσενικό ημιφωνόληκτο/ υγρόληκτο ουσιαστικό! ΕΝΙΚΟΣ ὁ κρατήρ τοῡ κρατῆρος τῷ κρατῆρι τόν κρατῆρα ὦ κράτερ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ οἱ κρατῆρες τῶν κρατήρων τοῖς κρατῆρσι τούς κρατῆρας ὦ κρατῆρες

18 Ας κλίνουμε ένα αρσενικό ημιφωνόληκτο/ υγρόληκτο ουσιαστικό!
Ας κλίνουμε ένα αρσενικό ημιφωνόληκτο/ υγρόληκτο ουσιαστικό! ΕΝΙΚΟΣ ὁ ἐκλέκτωρ τοῡ ἐκλέκτορος τῷ ἐκλέκτορι τόν ἐκλέκτορι ὦ ἐκλέκτορ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ οἱ ἐκλέκτορες τῶν ἐκλεκτόρων τοῖς ἐκλέκτορσι τούς ἐκλέκτορας ὦ ἐκλέκτορες


Κατέβασμα ppt "1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Γ΄ΚΛΙΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google