Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“ΤΙ ΠΟΙΟΥΣΙΝ Ο ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ KAI O ΞΑΝΘΙΑΣ” Ο ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ KAI O ΞΑΝΘΙΑΣ” Exercicis basats en el métode Ἀ θ ή ναζε M. Balme, G. Lawall, L. Miraglia, T.F.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“ΤΙ ΠΟΙΟΥΣΙΝ Ο ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ KAI O ΞΑΝΘΙΑΣ” Ο ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ KAI O ΞΑΝΘΙΑΣ” Exercicis basats en el métode Ἀ θ ή ναζε M. Balme, G. Lawall, L. Miraglia, T.F."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “ΤΙ ΠΟΙΟΥΣΙΝ Ο ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ KAI O ΞΑΝΘΙΑΣ” Ο ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ KAI O ΞΑΝΘΙΑΣ” Exercicis basats en el métode Ἀ θ ή ναζε M. Balme, G. Lawall, L. Miraglia, T.F. Bórri. Exercicis basats en el métode Ἀ θ ή ναζε M. Balme, G. Lawall, L. Miraglia, T.F. Bórri. Accademia Vivarium Novum Santi Carbonell

2 εἰσάγει ἄγει καθεύδει ἐλαύνει ἐκβαίνει προσάπτει φέρει βαδίζει κεντεῖ

3

4 ὁ Ξανθίας ________

5 εἰσάγει ἄγει καθεύδει ἐλαύνει ἐκβαίνει προσάπτει φέρει βαδίζει κεντεῖ ὁ Ξανθίας καθεύδει

6 εἰσάγει ἄγει καθεύδει ἐλαύνει ἐκβαίνει προσάπτει φέρει βαδίζει κεντεῖ

7 ὁ Δικαιόπολις ________ ἐκ τοῦ οἴκου

8 εἰσάγει ἄγει καθεύδει ἐλαύνει ἐκβαίνει προσάπτει φέρει βαδίζει κεντεῖ ὁ Δικαιόπολις ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου

9 εἰσάγει ἄγει καθεύδει ἐλαύνει ἐκβαίνει προσάπτει φέρει βαδίζει κεντεῖ

10 ὁ Ξανθίας ὄπισθεν _______

11 εἰσάγει ἄγει καθεύδει ἐλαύνει ἐκβαίνει προσάπτει φέρει βαδίζει κεντεῖ ὁ Ξανθίας ὄπισθεν βαδίζει

12 εἰσάγει ἄγει καθεύδει ἐλαύνει ἐκβαίνει προσάπτει φέρει βαδίζει κεντεῖ

13 ὁ Δικαιόπολις _______ τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν

14 εἰσάγει ἄγει καθεύδει ἐλαύνει ἐκβαίνει προσάπτει φέρει βαδίζει κεντεῖ ὁ Δικαιόπολις εἰσάγει τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν

15 εἰσάγει ἄγει καθεύδει ἐλαύνει ἐκβαίνει προσάπτει φέρει βαδίζει κεντεῖ

16 ὁ Δικαιόπολις ____ τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγόν

17 εἰσάγει ἄγει καθεύδει ἐλαύνει ἐκβαίνει προσάπτει φέρει βαδίζει κεντεῖ ὁ Δικαιόπολις ἄγει τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγόν

18 εἰσάγει ἄγει καθεύδει ἐλαύνει ἐκβαίνει προσάπτει φέρει βαδίζει κεντεῖ

19 ὁ Δικαιόπολις _________ τὸ ἄροτρον

20 εἰσάγει ἄγει καθεύδει ἐλαύνει ἐκβαίνει προσάπτει φέρει βαδίζει κεντεῖ ὁ Δικαιόπολις προσάπτει τὸ ἄροτρον

21 εἰσάγει ἄγει καθεύδει ἐλαύνει ἐκβαίνει προσάπτει φέρει βαδίζει κεντεῖ

22 ὁ Δικαιόπολις _______ τοὺς βοῦς

23 εἰσάγει ἄγει καθεύδει ἐλαύνει ἐκβαίνει προσάπτει φέρει βαδίζει κεντεῖ ὁ Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς

24 εἰσάγει ἄγει καθεύδει ἐλαύνει ἐκβαίνει προσάπτει φέρει βαδίζει κεντεῖ

25 ὁ Δικαιόπολις ______ τὸν βοῦν καὶ ὁ δοῦλος _____ τὸ ἄροτρον

26 εἰσάγει ἄγει καθεύδει ἐλαύνει ἐκβαίνει προσάπτει φέρει βαδίζει κεντεῖ ὁ Δικαιόπολις κεντεῖ τὸν βοῦν καὶ ὁ δοῦλος _____ τὸ ἄροτρον

27 εἰσάγει ἄγει καθεύδει ἐλαύνει ἐκβαίνει προσάπτει φέρει βαδίζει κεντεῖ ὁ Δικαιόπολις κεντεῖ τὸν βοῦν καὶ ὁ δοῦλος φέρει τὸ ἄροτρον

28 ὁ Δικαιόπολις ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου ὁ Ξανθίας καθεύδει ὁ Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς ὁ Ξανθίας ὄπισθεν βαδίζει ὁ Δικαιόπολις εἰσάγει τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν ὁ Δικαιόπολις ἄγει τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγόν ὁ Δικαιόπολις προσάπτει τὸ ἄροτρον ὁ Δικαιόπολις κεντεῖ τοὺς βοῦς ὁ Δικαιόπολις βλέπει τὸν δοῦλον καὶ καλεῖ αὐτόν

29 ὁ Δικαιόπολις ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου ὁ Ξανθίας καθεύδει ὁ Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς ὁ Ξανθίας ὄπισθεν βαδίζει ὁ Δικαιόπολις εἰσάγει τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν ὁ Δικαιόπολις ἄγει τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγόν ὁ Δικαιόπολις προσάπτει τὸ ἄροτρον ὁ Δικαιόπολις κεντεῖ τοὺς βοῦς ὁ Δικαιόπολις βλέπει τὸν δοῦλον καὶ καλεῖ αὐτόν

30 ὁ Δικαιόπολις ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου ὁ Ξανθίας καθεύδει. ὁ Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς ὁ Ξανθίας ὄπισθεν βαδίζει ὁ Δικαιόπολις εἰσάγει τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν ὁ Δικαιόπολις ἄγει τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγόν ὁ Δικαιόπολις προσάπτει τὸ ἄροτρον ὁ Δικαιόπολις κεντεῖ τοὺς βοῦς ὁ Δικαιόπολις βλέπει τὸν δοῦλον καὶ καλεῖ αὐτόν

31 ὁ Δικαιόπολις ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου ὁ Ξανθίας καθεύδει. ὁ Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς ὁ Ξανθίας ὄπισθεν βαδίζει ὁ Δικαιόπολις εἰσάγει τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν ὁ Δικαιόπολις ἄγει τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγόν ὁ Δικαιόπολις προσάπτει τὸ ἄροτρον ὁ Δικαιόπολις κεντεῖ τοὺς βοῦς ὁ Δικαιόπολις βλέπει τὸν δοῦλον καὶ καλεῖ αὐτόν

32 ὁ Δικαιόπολις ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου ὁ Ξανθίας καθεύδει ὁ Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς ὁ Ξανθίας ὄπισθεν βαδίζει ὁ Δικαιόπολις εἰσάγει τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν ὁ Δικαιόπολις ἄγει τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγόν ὁ Δικαιόπολις προσάπτει τὸ ἄροτρον ὁ Δικαιόπολις κεντεῖ τοὺς βοῦς ὁ Δικαιόπολις βλέπει τὸν δοῦλον καὶ καλεῖ αὐτόν

33 ὁ Δικαιόπολις ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου ὁ Ξανθίας καθεύδει ὁ Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς ὁ Ξανθίας ὄπισθεν βαδίζει ὁ Δικαιόπολις εἰσάγει τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν ὁ Δικαιόπολις ἄγει τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγόν ὁ Δικαιόπολις προσάπτει τὸ ἄροτρον ὁ Δικαιόπολις κεντεῖ τοὺς βοῦς ὁ Δικαιόπολις βλέπει τὸν δοῦλον καὶ καλεῖ αὐτόν

34 ὁ Δικαιόπολις ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου ὁ Ξανθίας καθεύδει ὁ Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς ὁ Ξανθίας ὄπισθεν βαδίζει ὁ Δικαιόπολις εἰσάγει τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν ὁ Δικαιόπολις ἄγει τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγόν ὁ Δικαιόπολις προσάπτει τὸ ἄροτρον ὁ Δικαιόπολις κεντεῖ τοὺς βοῦς ὁ Δικαιόπολις βλέπει τὸν δοῦλον καὶ καλεῖ αὐτόν

35 ὁ Δικαιόπολις ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου ὁ Ξανθίας καθεύδει ὁ Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς ὁ Ξανθίας ὄπισθεν βαδίζει ὁ Δικαιόπολις εἰσάγει τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν ὁ Δικαιόπολις ἄγει τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγόν ὁ Δικαιόπολις προσάπτει τὸ ἄροτρον ὁ Δικαιόπολις κεντεῖ τοὺς βοῦς ὁ Δικαιόπολις βλέπει τὸν δοῦλον καὶ καλεῖ αὐτόν

36 ὁ Δικαιόπολις ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου ὁ Ξανθίας καθεύδει ὁ Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς ὁ Ξανθίας ὄπισθεν βαδίζει ὁ Δικαιόπολις εἰσάγει τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν ὁ Δικαιόπολις ἄγει τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγόν ὁ Δικαιόπολις προσάπτει τὸ ἄροτρον ὁ Δικαιόπολις κεντεῖ τοὺς βοῦς ὁ Δικαιόπολις βλέπει τὸν δοῦλον καὶ καλεῖ αὐτόν

37 ὁ Δικαιόπολις ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου ὁ Ξανθίας καθεύδει ὁ Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς ὁ Ξανθίας ὄπισθεν βαδίζει ὁ Δικαιόπολις εἰσάγει τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν ὁ Δικαιόπολις ἄγει τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγόν ὁ Δικαιόπολις προσάπτει τὸ ἄροτρον ὁ Δικαιόπολις κεντεῖ τοὺς βοῦς ὁ Δικαιόπολις βλέπει τὸν δοῦλον καὶ καλεῖ αὐτόν

38 ὁ Δικαιόπολις ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου ὁ Ξανθίας καθεύδει ὁ Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς ὁ Ξανθίας ὄπισθεν βαδίζει ὁ Δικαιόπολις εἰσάγει τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν ὁ Δικαιόπολις ἄγει τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγόν ὁ Δικαιόπολις προσάπτει τὸ ἄροτρον ὁ Δικαιόπολις κεντεῖ τοὺς βοῦς ὁ Δικαιόπολις βλέπει τὸν δοῦλον καὶ καλεῖ αὐτόν

39 ὁ Δικαιόπολις ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου ὁ Ξανθίας καθεύδει ὁ Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς ὁ Ξανθίας ὄπισθεν βαδίζει ὁ Δικαιόπολις εἰσάγει τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν ὁ Δικαιόπολις ἄγει τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγόν ὁ Δικαιόπολις προσάπτει τὸ ἄροτρον ὁ Δικαιόπολις κεντεῖ τοὺς βοῦς ὁ Δικαιόπολις βλέπει τὸν δοῦλον καὶ καλεῖ αὐτόν

40 ὁ Δικαιόπολις ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου ὁ Ξανθίας καθεύδει ὁ Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς ὁ Ξανθίας ὄπισθεν βαδίζει ὁ Δικαιόπολις εἰσάγει τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν ὁ Δικαιόπολις ἄγει τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγόν ὁ Δικαιόπολις προσάπτει τὸ ἄροτρον ὁ Δικαιόπολις κεντεῖ τοὺς βοῦς ὁ Δικαιόπολις βλέπει τὸν δοῦλον καὶ καλεῖ αὐτόν

41 ὁ Δικαιόπολις ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου ὁ Ξανθίας καθεύδει ὁ Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς ὁ Ξανθίας ὄπισθεν βαδίζει ὁ Δικαιόπολις εἰσάγει τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν ὁ Δικαιόπολις ἄγει τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγόν ὁ Δικαιόπολις προσάπτει τὸ ἄροτρον ὁ Δικαιόπολις κεντεῖ τοὺς βοῦς ὁ Δικαιόπολις βλέπει τὸν δοῦλον καὶ καλεῖ αὐτόν

42 ὁ Δικαιόπολις ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου ὁ Ξανθίας καθεύδει ὁ Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς ὁ Ξανθίας ὄπισθεν βαδίζει ὁ Δικαιόπολις εἰσάγει τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν ὁ Δικαιόπολις ἄγει τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγόν ὁ Δικαιόπολις προσάπτει τὸ ἄροτρον ὁ Δικαιόπολις κεντεῖ τοὺς βοῦς ὁ Δικαιόπολις βλέπει τὸν δοῦλον καὶ καλεῖ αὐτόν

43 ὁ Δικαιόπολις ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου ὁ Ξανθίας καθεύδει ὁ Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς ὁ Ξανθίας ὄπισθεν βαδίζει ὁ Δικαιόπολις εἰσάγει τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν ὁ Δικαιόπολις ἄγει τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγόν ὁ Δικαιόπολις προσάπτει τὸ ἄροτρον ὁ Δικαιόπολις κεντεῖ τοὺς βοῦς ὁ Δικαιόπολις βλέπει τὸν δοῦλον καὶ καλεῖ αὐτόν

44 ὁ Δικαιόπολις ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου ὁ Ξανθίας καθεύδει ὁ Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς ὁ Ξανθίας ὄπισθεν βαδίζει ὁ Δικαιόπολις εἰσάγει τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν ὁ Δικαιόπολις ἄγει τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγόν ὁ Δικαιόπολις προσάπτει τὸ ἄροτρον ὁ Δικαιόπολις κεντεῖ τοὺς βοῦς ὁ Δικαιόπολις βλέπει τὸν δοῦλον καὶ καλεῖ αὐτόν

45 ὁ Δικαιόπολις ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου ὁ Ξανθίας καθεύδει ὁ Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς ὁ Ξανθίας ὄπισθεν βαδίζει ὁ Δικαιόπολις εἰσάγει τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν ὁ Δικαιόπολις ἄγει τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγόν ὁ Δικαιόπολις προσάπτει τὸ ἄροτρον ὁ Δικαιόπολις κεντεῖ τοὺς βοῦς ὁ Δικαιόπολις βλέπει τὸν δοῦλον καὶ καλεῖ αὐτόν

46 ὁ Δικαιόπολις ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου ὁ Ξανθίας καθεύδει ὁ Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς ὁ Ξανθίας ὄπισθεν βαδίζει ὁ Δικαιόπολις εἰσάγει τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν ὁ Δικαιόπολις ἄγει τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγόν ὁ Δικαιόπολις προσάπτει τὸ ἄροτρον ὁ Δικαιόπολις κεντεῖ τοὺς βοῦς ὁ Δικαιόπολις βλέπει τὸν δοῦλον καὶ καλεῖ αὐτόν

47 Τ έ λος


Κατέβασμα ppt "“ΤΙ ΠΟΙΟΥΣΙΝ Ο ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ KAI O ΞΑΝΘΙΑΣ” Ο ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ KAI O ΞΑΝΘΙΑΣ” Exercicis basats en el métode Ἀ θ ή ναζε M. Balme, G. Lawall, L. Miraglia, T.F."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google