Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΠΔ) ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ και ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Γιώργος Παγουλάτος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΠΔ) ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ και ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Γιώργος Παγουλάτος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΠΔ) ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ και ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Γιώργος Παγουλάτος (gpag@aueb.gr) καιgpag@aueb.gr Σπύρος Μπλαβούκος (sblavo@aueb.gr)sblavo@aueb.gr

2 ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Χορήγηση κινήτρων για επιμόρφωση δημ. Υπαλλήλων Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία (Ν. 3653/2008) Φορολογική πολιτική (Ν. 3842/2010) Εκπαίδευση και εξέταση υποψήφιων οδηγών Περιβαλλοντική πολιτική (Ν. 3851/2010) Πολιτική προσλήψεων (Ν. 2190/1994) Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ασφάλεια προϊόντων Ίδρυση και λειτουργία ΚΕΠ Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης Ασφάλεια και υγιεινή σε χώρους εργασίας (Ν. 1586/1985) Ψυχιατρική μεταρρύθμιση - πρόγραμμα ΨΥΧΑΡΓΩΣ Κοινοτική οδηγία INSPIRE και ενσωμάτωσή της (Ν. 3882/2010) Μεταναστευτική πολιτική – Νομιμοποίηση μεταναστών Παιδική εκμετάλλευση Απογραφή δημ. υπαλλήλων Σύσταση και λειτουργία ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων Επιτάχυνση ποινικής διαδικασίας στα ελληνικά δικαστήρια (Ν. 3346/2005) Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Ν. 3389/2005) Κανονισμός Λειτουργίας ΥΠΑΜ (Υπερελεφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών) Ηλεκτρονική συνταγογράφηση (Ν. 3892/2010) Φαρμακοδιέγερση

3 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Αφετηρία: υπόβαθρο και εντοπισμός προβλήματος –Μαζική άφιξη μεταναστών (αρχές δεκαετίας 1990) –Δόγμα «μηδενικής μετανάστευσης» (Ν.1975/1991): αυστηρός έλεγχος συνόρων και εκτεταμένες απελάσεις Στόχος η ένταξη στη ζώνη Schengen Γενική συμφωνία αντιπολίτευσης ΔΠ στη σφαίρα «εθνικής ασφάλειας» –Ωστόσο, νέα δεδομένα → αλλαγή κατεύθυνσης ΔΠ

4 Διαμόρφωση: –Συμμετέχοντες: Βασικός φορέας υλοποίησης Ν. 1975/1991: Υπουργείο Δημ. Τάξης Νέοι δρώντες: –Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (μέσω Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας: μελέτη και ενσωμάτωση εμπειριών Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας) και Υπουργείο Γεωργίας [από θέμα εθνικής ασφάλειας σε θέμα ρύθμισης αγοράς εργασίας με έμφαση σε οφέλη για ταμεία] –ΓΣΕΕ (μέσω ΙΝΕ) –Διαδικασία: Υπουργείο Εργασίας εισηγείται εφαρμογή μέτρου «πράσινης κάρτας» (1995) Ν. 2434/1996, Α. 16: 15μελής επιτροπή διερεύνησης συνθηκών και προϋποθέσεων (Υπουργεία και κοινωνικοί εταίροι) Δύο προτάσεις Προεδρικών Διαταγμάτων προς επεξεργασία από την ΟΚΕ Ολοκλήρωση διαβούλευσης (26.5.1997) εν μέσω ενστάσεων και επιφυλάξεων από Υπ. Εξωτερικών και Εκκλησία της Ελλάδας Τα δύο Π.Δ. δημοσιεύονται στις 28.11.1997

5 Εφαρμογή: –1ο στάδιο (από 1.1.1998): λευκή κάρτα (για ένα εξάμηνο, διαχείριση προγράμματος από ΟΑΕΔ) ως προϋπόθεση για το 2ο στάδιο (πράσινη κάρτα, νόμιμη παραμονή από 1 έως 5 χρόνια) –370.000 αιτήσεις (αλλά και μεγάλο μέρος παρέμεινε στην παρανομία) –πολύ μικρότερο ποσοστό υπέβαλε αίτηση για πράσινη κάρτα στο πέρας του εξαμήνου (συνολικά, πάνω από τους μισούς μετανάστες έμειναν εκτός της διαδικασίας νομιμοποίησης) –πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, ανεπάρκεια πόρων δημόσιας διοίκησης να επεξεργαστεί τον όγκο των αιτήσεων

6 Αξιολόγηση: –όχι κάποια επίσημη διαδικασία –ποσοτικοί δείκτες μη ικανοποιητικοί –ακαδημαϊκή κριτική εστιάζει σε: Μονοετή διάρκεια καρτών (περιφερειακές επιτροπές επηρεάστηκαν από τοπική κοινή γνώμη και λογική προσπορισμού εισοδήματος) Αδυναμία νοσοκομείων να παρέχουν εγκαίρως τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας Ανεπαρκείς οδηγίες στη γλώσσα των μεταναστών Ασάφειες για τις οικογένειες των αιτούντων Διαμόρφωση κυκλωμάτων και φαινόμενα διαφθοράς

7 Απολογισμός - ανατροφοδότηση: –Πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια μεταναστευτικής πολιτικής: Ν. 2910/2001


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΠΔ) ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ και ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Γιώργος Παγουλάτος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google