Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο ρόλος του κράτους στην ανάπτυξη περιβάλλοντος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Γιάννης Φίλος, CIA, CFE Πανεπιστημιακός - Σύμβουλος Ακαδημαϊκή Επιτροπή Μοντέλου EBEN Gr

2 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Α. Άμεσα Εμπλεκόμενα μέρη Β. Ο ρόλος του κράτους (Προτάσεις) Γ. Βασικά σημεία Κοινωνικών Απολογισμών εταιρειών Δ. Αποτελέσματα έρευνας περί ΕΚΕ Ε. Παλαιότερες προτάσεις (ομαδοποίηση, αναταξινόμηση)

3 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Α. Άμεσα Εμπλεκόμενα μέρη Α1. Κράτος Κεντρική διοίκηση / υπουργεία Οργανισμοί και εταιρείες του Δημοσίου Τοπική αυτοδιοίκηση Α2. Φορείς Επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια κλπ Πανεπιστήμια Α3. Εταιρείες Σε επίπεδο εταιρείας Α4. Ευρύτερο περιβάλλον Εργαζόμενοι (και προσέλκυση εργαζομένων) Καταναλωτές (έρευνες για διαφορετική συμπεριφορά έναντι των προϊόντων μιας εταιρείας με κοινωνική ευαισθησία)

4 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Β. Ο ρόλος του κράτους – Προτάσεις και σχόλια Β1. Άμεση και αποτελεσματική ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών Β2. Γνωστοποίηση / προώθηση προς τις εταιρείες του οφέλους από την ΕΚΕ Β3. Φορολογική αναγνώριση δαπανών για δράσεις ΕΚΕ Β4. Ο ρόλος του ΕΟΜΜΕΧ

5 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Β2. Πιθανά οφέλη ανά πεδίο της ΕΚΕ (*) Χώροι εργασίας Αγορά Περιβάλλον Κοινωνία Γενικά (*) Πηγή : www. euro2day.gr

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Β3. Φορολογική αναγνώριση δαπανών (για δράσεις ΕΚΕ) Η βασική φιλοσοφία των φορολογικών διατάξεων είναι η αναγνώριση των εξόδων εκείνων που θεωρείται ότι αποτελούν παραγωγικές δαπάνες. Η φορολογική αναγνώριση τέτοιων δαπανών ουσιαστικά θα σήμαινε την ‘επιδότησή’ της από το δημόσιο ταμείο με ποσοστό ίσο με το ισχύον κατά περίπτωση ποσοστό φόρου (25% στις περισσότερες περιπτώσεις)

7 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Β4. Λειτουργία του (ΕΟΜΜΕΧ) (βάση του νέου επιχειρησιακού σχεδίου του) Σύγχρονες ανάγκες των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και με σκοπό να γίνει ο ΕΟΜΜΕΧ ένας σύγχρονος φορέας πολύπλευρης στήριξης των ΜΜΕ. Δημιουργία νέας διεύθυνσης (Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Δράσεων) Παρακολούθηση του συνόλου των δράσεων του οργανισμού και της απόδοσής τους.

8 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Γ. Βασικά σημεία Κοινωνικών Απολογισμών εταιρειών Σε θέματα περιβάλλοντος Σε θέματα στήριξης του προσωπικού Σε θέματα πολιτισμού Σε άλλα θέματα

9 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Δ. Αποτελέσματα έρευνας περί ΕΚΕ Δείγμα εταιρειών (με έμπειρα στελέχη) Δ1. Ενέργειες ΕΚΕ Δ2. Δαπάνες Δ3. Συντελεστής φόρου Δ4. Προφίλ / Σχέση με διαφήμιση Δ5. Ρόλος του κράτους

10 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Δ1. Ενέργειες που περιλαμβάνονται στην ΕΚΕ είναι δράσεις που αφορούν θέματα: α. του προσωπικού της εταιρείας (υγιεινής και ασφάλειας κλπ) β των σχέσεων με την τοπική κοινωνία/ περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία γ φιλανθρωπίας και ενίσχυσης φορέων φιλανθρωπικών σκοπών δ προστασίας του περιβάλλοντος (απόβλητα, ενέργεια κλπ) ε επιχειρηματικής ηθικής (σε σχέση με την ποιότητα προϊόντων / υπηρεσιών, την τιμολόγηση, την υποστήριξης μετά την πώληση κλπ) στ άλλα (παρακαλώ περιγράψετε) ………………….. Παρακαλούμε βάλτε σε σειρά σπουδαιότητας τα ανωτέρω σημεία, από το πλέον σπουδαίο μέχρι το ασήμαντο

11 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Δ2. Η διενέργεια δράσεων ΕΚΕ σημαίνει σημαντικές δαπάνες πόρων; Για να θεωρηθεί ότι μια ΜΜΕ (με ετήσια κέρδη € προ φόρων) ακολουθεί ένα ικανοποιητικό πρόγραμμα δράσης ΕΚΕ, τι κονδύλια εκτιμάτε ότι πρέπει να δαπανήσει; Πάνω από € 6.000 €– € 3.000 € € 1.000 € € Κάτω από €

12 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Δ3. Με μικρότερο φορολογικό συντελεστή (πχ στο μισό του ισχύοντος) η προθυμία για ανάληψη δράσεων ΕΚΕ που απαιτούν κόστος θα ήταν: μεγαλύτερη (λόγω μεγαλύτερου εν τέλει διαθέσιμου κέρδους μετά από φόρους) μικρότερη (λόγω μικρότερου άμεσου φορολογικού οφέλους που προκύπτει μέσω της έκπτωσης δαπανών)

13 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Δ4. Η διενέργεια δράσεων ΕΚΕ βελτιώνει την εικόνα (προφίλ) της εταιρείας; Πόσο, σε σχέση με τη διενέργεια διαφήμισης; Περισσότερο από τη διαφήμιση Ίσα με τη διαφήμιση Λιγότερο από τη διαφήμιση Καθόλου Δεν μπορώ να εκτιμήσω

14 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Δ5. Σχετικά με το ρόλο του κράτους σε συντονισμό / καθοδήγηση σε θέματα ΕΚΕ, πώς εκτιμάτε ότι θα επιτυγχανόταν το καλύτερο αποτέλεσμα; Με κύρια ευθύνη: ΕΟΜΜΕΧ Επιμελητήρια Πανεπιστημιακοί φορείς Τοπική αυτοδιοίκηση Συνδυασμός δράσεων των ανωτέρω Νέος φορέας, ειδικά για το θέμα αυτό

15 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ε. Ομαδοποίηση, αναταξινόμηση προτάσεων (Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΑΝΔΟΙΚΟ σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ, τη ΓΣΕΕ και το Δήμο Βέροιας, Βέροια (3-5/11/2006)) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ανάληψη εκ μέρους των επιχειρήσεων δράσεων για τη προστασία του εργασιακού περιβάλλοντος (υγεία / ασφάλεια) του ευρύτερου περιβάλλοντος

16 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΚΡΑΤΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, την κοινωνία και τις δημόσιες αρχές, για την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος Δημιουργία εκπαιδευτικού & ενημερωτικού υλικού για την ΕΚΕ και το περιβάλλον Ανάπτυξη πρωτοβουλιών συντονισμού για εφαρμογή και διάδοση κοινών δράσεων ΕΚΕ

17 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΚΡΑΤΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (συνέχεια) Δημιουργία κοινά αποδεκτών εργαλείων μέτρησης και αξιολόγησης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς Παροχή κινήτρων προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για βελτίωση των περιβαλλοντικών και των κοινωνικών επιδόσεών τους Δημιουργία Ακαδημίας Υπευθυνότητας Στήριξη δράσεων ΕΚΕ μέσα από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα με κριτήρια κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδοσης

18 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΚΡΑΤΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (συνέχεια) Δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο τομέα του περιβάλλοντος με την υποστήριξη των δράσεων ΕΚΕ και ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας όπως στους τομείς της ανακύκλωσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του οικοτουρισμού κοκ

19 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΚΡΑΤΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (συνέχεια) Η αυτοδιοίκηση ως βασικός κοινωνικός εταίρος μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες και να συντονίσει δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία πράσινων θέσεων απασχόλησης σε τοπικό, περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο και σε τομείς όπως η διαχείριση απορριμμάτων, οι αστικές αναπλάσεις, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο εναλλακτικός τουρισμός, η κοινωνική επιχειρηματικότητα κα.


Κατέβασμα ppt "ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google