Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Δημιουργία παρουσίασης: Άννα Μπουκουβάλα

2 “Αυτόνομος Εκπαιδευτικός” “κριτικοί μαθητές”
“Αυτόνομος Εκπαιδευτικός” “κριτικοί μαθητές” Δημιουργώντας μια κοινότητα μάθησης για το μάθημα της Ιστορίας

3 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Σημαίνει: Λειτουργία του ως «δημιουργού» Ευέλικτη διαχείριση του διδακτικού υλικού Αξιοποίηση του εγχειριδίου του μαθητή ως απλού «οδηγού» και «εργαλείου» για τον διδάσκοντα Συνεχή διαμορφωτική επεξεργασία Αποδέσμευση από τις τυποποιημένες διδακτικές μεθόδους

4 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Προϋποθέτει: «Ανοιχτά» προγράμματα σπουδών Κουλτούρα αυτοαξιολόγησης Συνεργασιμότητα σε επίπεδο σχολικής μονάδας

5 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Ανακαλυπτική / διερευνητική μάθηση «Επίλυση προβλήματος» Εποικοδομητική αξιοποίηση προγενέστερης γνώσης «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω» Ομαδική συνεργασία και ανταλλαγή των απόψεων

6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ (EDUCATIONAL SCENARIO)
Συνδυάζει την αυτενέργεια του εκπαιδευτικού με την ανάπτυξη κριτικής σκέψης στους μαθητές Είναι μαθησιακό περιβάλλον της έμπνευσης του εκπαιδευτικού με εστιασμένο γνωστικό αντικείμενο και συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους Εντάσσεται γνωστικά στο πλαίσιο προκαθορισμένης διδακτικής ενότητας στο πλαίσιο περισσότερων ενοτήτων ή και διδακτικών αντικειμένων Βασίζεται σε επιλεγμένο (πρόσθετο διδακτικό υλικό) Προϋποθέτει διδακτική θεώρηση της ύλης και οργάνωση της διδασκαλίας

7 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

8 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΑΣΚΑΛΟ
Αναδεικνύει την αυτενέργεια του εκπαιδευτικού ως παιδαγωγού / επιστήμονα / «επαγγελματία» Λαμβάνει υπόψη την ιδιοσυγκρασία του και το επίπεδο των μαθητών Προηγείται της Διδακτικής Επεξεργασίας στην τάξη, μπορεί όμως να υπόκειται και σε διαμορφωτική διαδικασία και ανατροφοδότηση κατά τη διάρκειά της Εξασφαλίζει την εποικοδομητική αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου (πηγές/μία «ιστορία μέσα στην άλλη) Βασίζεται στους παιδαγωγικά προβλεπόμενους ή / και στους επιλεγόμενους από τον εκπαιδευτικό διδακτικούς στόχους Ιδιαίτερα σημαντική στο μάθημα της Ιστορίας, λόγω της απρόβλεπτης δράσης του ανθρώπινου παράγοντα

9 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΑΣΚΑΛΟ
ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Επισήμανση της φύσης της κάθε διδακτικής ενότητας (συμβαντολογική, πολιτισμική, ποσοτική, ανθρωπογεωγραφική κλπ) Καθορισμός κεντρικού διδακτικού άξονα και επιμέρους αξόνων “Διαχείριση” του υποστηρικτικού υλικού του βιβλίου (κειμενικές και μη πηγές, δηλ. χάρτες, εικόνες και πίνακες), ώστε η διδακτική επεξεργασία του να είναι σύμμετρη με το διδακτικό χρόνο Εντοπισμός τυχόν διδακτικών και παιδαγωγικών ελλείψεων του βιβλίου (μειωμένη εποπτικότητα, ελλιπής τεκμηρίωση κλπ) Διαθεματικές επιλογές Δόμηση του μαθήματος μεθοδολογική/ τεχνητή ή φυσική/κατά την αλληλουχία των ιστορούμενων γεγονότων Πρόσθετοι διδακτικοί στόχοι της επιλογής του εκπαιδευτικού

10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ:
Διδασκαλία της Ιστορίας με χρήση πρόσθετου διδακτικού υλικού

11 ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
Συμβατότητα των πηγών με το μαθησιακό επίπεδο της τάξης και ανταπόκριση στο «κλίμα» της Διδακτική αναγκαιότητα κατανόησης ουσιωδών σημείων της ενότητας Εναλλακτική πληροφόρηση των μαθητών στο πλαίσιο πολύπλευρης προσέγγισης Εμπλουτισμός του υπάρχοντος υποστηρικτικού υλικού του βιβλίου και με άλλα είδη πηγών Αυθεντικότητα του ιστορικού υλικού και βιωματική συμμετοχή της τάξης

12 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Αξιοποίηση των ιστορικών γνώσεων των μαθητών από προηγούμενες τάξεις Επιλογή συσχετιζόμενων, κατά το δυνατόν, πηγών Επιζήτηση της σύγκρισής τους «Ανάγνωση» εικόνων και τεκμηρίωσή της βάσει των γραπτών πηγών Συνεργασία στην τάξη για την ερμηνεία τους

13 ΕΙΔΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Κειμενική Πηγή Εικόνα Γελοιογραφία Εικαστικό Έργο Φωτογραφία Χάρτης Πίνακας δεδομένων Πολυμέσα Διαδίκτυο Εκπαιδευτικό λογισμικό

14 ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διαφορές σε: Σκοποθεσία Ηλικιακό επίπεδο Μαθησιακές ανάγκες

15 ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Ιστορία Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου Έμφαση στην Ελληνική Ιστορία Πρώτη εξοικείωση με το περιεχόμενο των ιστορικών πηγών Βιωματική προσέγγιση της ιστορικής πραγματικότητας Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διαστάσεις της ελληνικής Ιστορίας Συστηματική επεξεργασία γραπτών ιστορικών πηγών, τεκμηρίωση και παρουσίαση ιστορικού θέματος Εμβάθυνση στην ιστορική γνώση


Κατέβασμα ppt "ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google