Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κατερίνα Παπαοικονόμου Διάλεξη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Χωρική Ανάλυση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κατερίνα Παπαοικονόμου Διάλεξη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Χωρική Ανάλυση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κατερίνα Παπαοικονόμου Διάλεξη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος» ΒΟΛΟΣ, 2016 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΠΟΙΟΤΙΚΑ, ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΠΟΙΟΤΙΚΑ, ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΥΤΑ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΥΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

3 Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων – μέθοδοι επεξεργασίας Υγρά απόβλητα: Προεπεξεργασία (εσχάρωση, εξάμμωση, λιποσυλλογή) Πρωτοβάθμια επεξεργασία (σκοπός και μέθοδοι) Δευτεροβάθμια επεξεργασία(σκοπός και μέθοδοι – ενεργός ιλύς, λίμνες, βιολογικά φίλτρα, βιολογικοί δίσκοι, φυσικά συστήματα επεξεργασίας, αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας) Τριτοβάθμια επεξεργασία (σκοπός και μέθοδοι) Προχωρημένη επεξεργασία Ταξινόμηση τυπικών συστατικών αστικών υγρών αποβλήτων Τυπικές αποδόσεις απομάκρυνσης των συστατικών

4 Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων Αναγκαιότητα της επενεχρησιμοποίησης Εναλλακτικές δυνατότητες χρήσης (μη πόσιμες: αγροτική, αστική, βιομηχανική, αναψυχής, εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα – πόσιμες: έμμεση πόση, άμεση πόση) Προβλήματα – κίνδυνοι Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα Δημόσια υγεία και περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με την επαναχρησιμοποίηση λυμάτων Ανάκτηση λυμάτων – τεχνολογίες επεξεργασίας Ανάλυση επικινδυνότητας και βαθμός επεξεργασίας Τοξικότητα και βαθμός επεξεργασίας Κόστος και ανάκτηση λυμάτων Οδηγίες και κριτήρια – παραδείγματα Εφαρμογές επαναχρησιμοποίησης

5 Ιατρικά απόβλητα Διάκριση ιατρικών αποβλήτων Ιδιότητες που τα καθιστούν επικίνδυνα Κατάταξη ιατρικών αποβλήτων (ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων) Υλικά και αντικείμενα που καθιστούν μολυσματικά τα ιατρικά απόβλητα Σύσταση ιατρικών αποβλήτων Επιπτώσεις στην υγεία Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων (αναγνώριση επικίνδυνων αποβλήτων, σωστός διαχωρισμός-σήμανση, προσωρινή αποθήκευση, προεπεξεργασία ορισμένων κατηγοριών, σωστή μεταφορά, τελική επεξεργασία) Βασικές μέθοδοι επεξεργασίας (αποτέφρωση, αποστείρωση) Βασική νομοθεσία Διαχείριση στην Ελλάδα

6 Βιομηχανικά στερεά και υγρά απόβλητα Διάκριση των βιομηχανικών αποβλήτων Επικίνδυνες ουσίες με βάση τα χαρακτηριστικά τους Εκχυλιστική μέθοδος τοξικότητας Αδρανοποίηση τοξικών αποβλήτων

7 Αστικά στερεά απόβλητα Γενικά στοιχεία – χαρακτηριστικά Μέθοδοι επεξεργασίας Νομοθεσία Κυκλική οικονομία ΧΥΤΑ Ανάκτηση βιοαερίου Χωροθέτηση ΧΥΤΑ Ανακύκλωση υλικών

8 Θερμική επεξεργασία στερεών αποβήτων Χαρακτηριστικά – έννοιες- Ιδιότητες των αποβλήτων που επηρεάζουν την καύση Μέθοδοι θερμικής επεξεργασίας (αποτέφρωση, αεριοποίηση, τεχνική του πλάσματος, πυρόλυση) Στόχοι της καύσης, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα Μηχανισμός της καύσης Δομή μονάδων καύσης (ζύγιση, παραλαβή, τεμαχισμός, γερανοί, εσχάρες, ρευστοποιημένη κλίνη, περιστροφικός κλίβανος, σύστημα απομάκρυνση υπολειμμάτων, λέβητες) Εκπομπές αερίων Μείωση των εκπομπών RDF

9 Βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας Κομποστοποίηση, αναερόβια χώνευση, βιολογική ξήρανση Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα Εγκαταστάσεις μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας - προϊόντα Συστήματα κομποστοποίησης Φάσεις της ζύμωσης Προϊόντα της κομποστοποίησης Κομποστοποίηση στην Ελλάδα και την Ευρώπη - Νομοθεσία

10 Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Ορισμός – κατηγορίες ΑΗΗΕ Επικίνδυνα συστατικά – επιπτώσεις Σύσταση Μέθοδοι διαχείρισης (υγειονομική ταφή, καύση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση) Αποσυναρμολόγηση – απορρύπανση Τεμαχισμός Διαχωρισμός κλασμάτων Μεταλλουργική διαδικασία Επικινδυνότητα που συνδέεται με την ανακύκλωση ΑΗΗΕ Ανεπίσημη ανακύκλωση – ρύπανση Κοινοτική και εθνική νομοθεσία – Σύμβαση της Βασιλείας

11 ‘Αλλα ειδικά ρεύματα αποβλήτων Συσκευασίες και απόβλητα συσκευασιών Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) Απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών (ΗΣ) και συσσωρευτών.

12 Περιβαλλοντική νομοθεσία Νομοθεσία σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων Συσχέτιση

13 Αξιολόγηση μαθήματος Εκπόνηση εργασίας και παρουσίαση με power point


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κατερίνα Παπαοικονόμου Διάλεξη στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Χωρική Ανάλυση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google