Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης I. Ε.Π.Ε. Είναι μια ενδιάμεση μορφή μεταξύ προσωπικής και κεφαλαιουχικής εταιρείας.Είναι μια ενδιάμεση μορφή μεταξύ προσωπικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης I. Ε.Π.Ε. Είναι μια ενδιάμεση μορφή μεταξύ προσωπικής και κεφαλαιουχικής εταιρείας.Είναι μια ενδιάμεση μορφή μεταξύ προσωπικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης I

2 Ε.Π.Ε. Είναι μια ενδιάμεση μορφή μεταξύ προσωπικής και κεφαλαιουχικής εταιρείας.Είναι μια ενδιάμεση μορφή μεταξύ προσωπικής και κεφαλαιουχικής εταιρείας. Τα μέλη της Ε.Π.Ε. ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους.Τα μέλη της Ε.Π.Ε. ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των εταιρειών αυτών είναι η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων.Χαρακτηριστικό γνώρισμα των εταιρειών αυτών είναι η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων.

3 Ε.Π.Ε (2) Επομένως, όσοι έχουν απαίτηση από την εταιρεία δεν μπορούν να στραφούν εναντίον των εταίρων για να εισπράξουν τα χρήματά τους.Επομένως, όσοι έχουν απαίτηση από την εταιρεία δεν μπορούν να στραφούν εναντίον των εταίρων για να εισπράξουν τα χρήματά τους.

4 Απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη για την σύσταση της Ε.Π.Ε.Απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη για την σύσταση της Ε.Π.Ε. Το καταστατικό της εταιρείας υπογράφεται από τους ιδρυτές, παρουσία δικηγόρου ενώπιον συμβολαιογράφου.Το καταστατικό της εταιρείας υπογράφεται από τους ιδρυτές, παρουσία δικηγόρου ενώπιον συμβολαιογράφου. Πριν την σύναψη της συμβολαιογραφικής πράξης, η Ε.Π.Ε. υφίσταται ως προσω-Πριν την σύναψη της συμβολαιογραφικής πράξης, η Ε.Π.Ε. υφίσταται ως προσω- πική εταιρεία, με τον τρόπο δράσης να καθορίζει το είδος πική εταιρεία, με τον τρόπο δράσης να καθορίζει το είδος Σύσταση της Ε.Π.Ε.

5 Περιεχόμενο Καταστατικού Για να είναι έγκυρο το καταστατικό πρέπει να έχει υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία:Για να είναι έγκυρο το καταστατικό πρέπει να έχει υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία: –Ονοματεπώνυμα, στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΥΟ και ιθαγένεια των εταίρων –Εταιρική επωνυμία η οποία απαραιτήτως περιέχει τις λέξεις «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης». –Έδρα της εταιρείας η οποία θα πρέπει να ορίζεται σε ποιο Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ανήκει.

6 Σκοπός της εταιρείας (στα πλαίσια της νομιμότητας)Σκοπός της εταιρείας (στα πλαίσια της νομιμότητας) Κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 18.000 ευρώΚεφάλαιο της εταιρείας το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 18.000 ευρώ Το εταιρικό μερίδιο, το οποίο θα πρέπει να είναι πολλαπλάσιο των 30 ευρώ.Το εταιρικό μερίδιο, το οποίο θα πρέπει να είναι πολλαπλάσιο των 30 ευρώ. Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρουΗ μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου Βεβαίωση των ιδρυτών ότι το κεφάλαιο έχει ολοσχερώς καταβληθείΒεβαίωση των ιδρυτών ότι το κεφάλαιο έχει ολοσχερώς καταβληθεί Αντικείμενο εισφοράς των εταίρων (μετρητά ή είδη)Αντικείμενο εισφοράς των εταίρων (μετρητά ή είδη) Διάρκεια της εταιρείαςΔιάρκεια της εταιρείας Ανάθεση διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείαςΑνάθεση διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας Περιεχόμενο καταστατικού (2)

7 Δημοσίευση Καταστατικού Μετά την σύνταξη του καταστατικού και την υπογραφή του από τους εταίρους ακολουθεί η διαδικασία δημοσίευσης:Μετά την σύνταξη του καταστατικού και την υπογραφή του από τους εταίρους ακολουθεί η διαδικασία δημοσίευσης: –Καταβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% του εταιρικού κεφαλαίου στην ΔΟΥ της έδρας εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του καταστατικού. –Καταβάλλονται εισφορές υπέρ του ταμείου Νομικών και Προνοίας Δικηγόρων (0,5% και 1% αντίστοιχα του εταιρικού κεφαλαίου). –Το θεωρημένο καταστατικό προσκομίζεται στο οικείο επιμελητήριο της έδρας της εταιρείας.

8 Δημοσίευση Καταστατικού (2) Μόλις ολοκληρωθούν οι προηγούμενες διαδικασίες, ακολουθείται η διαδικασία της Δημοσιότητας.Μόλις ολοκληρωθούν οι προηγούμενες διαδικασίες, ακολουθείται η διαδικασία της Δημοσιότητας. –Το καταστατικό υποβάλλεται στο Πρωτοδικείο –Η εταιρεία λαμβάνει αριθμό καταχώρησης στο Μητρώο Ε.Π.Ε. –Η περίληψη του καταστατικού δημοσιεύεται στο ΦΕΚ και αποκτά νομική προσωπικότητα. –Χορήγηση ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θεώρηση βιβλίων και στοιχείων Οι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρο για πράξεις της εταιρείας που έγιναν πριν τη δημοσίευση.Οι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρο για πράξεις της εταιρείας που έγιναν πριν τη δημοσίευση.

9 Τροποποίηση Καταστατικού Απαιτείται η σύγκλιση της γενικής συνέλευσης των εταίρων. Πρέπει να ψηφίσουν τα ¾ υπέρ της τροποποίησης.Απαιτείται η σύγκλιση της γενικής συνέλευσης των εταίρων. Πρέπει να ψηφίσουν τα ¾ υπέρ της τροποποίησης. Για να είναι έγκυρη η τροποποίηση του καταστατικού, θα πρέπει η διαδικασία δημοσίευσης της τροποποίησης να είναι ίδια με την διαδικασία του καταστατικού ίδρυσης.Για να είναι έγκυρη η τροποποίηση του καταστατικού, θα πρέπει η διαδικασία δημοσίευσης της τροποποίησης να είναι ίδια με την διαδικασία του καταστατικού ίδρυσης. –Καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης η οποία γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίηση του καταστατικού. –Συντάσσεται συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης του καταστατικού. –Καταβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% στην εφορία. –Η πράξη τροποποίησης προσκομίζεται στο Ταμείο Συντάξεως Νομικών, στο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων (αποδίδονται 0,5% και 1% αντίστοιχα). –Το θεωρημένο καταστατικό προσκομίζεται στο Πρωτοδικείο –Περίληψη του καταστατικού δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ.

10 Τα βιβλία της Ε.Π.Ε. Σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. οι Ε.Π.Ε. τηρούν υποχρεωτικά βιβλία τρίτης κατηγορίας. Επομένως τα βιβλία που τηρούν είναι:Σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. οι Ε.Π.Ε. τηρούν υποχρεωτικά βιβλία τρίτης κατηγορίας. Επομένως τα βιβλία που τηρούν είναι: –Ισοζύγιο γενικού και αναλυτικού καθολικού, όπου καταγράφονται τα υπόλοιπα των λογιστικών λογαριασμών. –Ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού, όπου καταγράφονται οι λογιστικές εγγραφές. –Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού, όπου καταχωρείται η απογραφή τέλους χρήσης καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις. –Βιβλίο αποθήκης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 186/1992. –Βιβλίο επενδύσεων, όπου παρακολουθούνται οι πραγματοποιούμενες παραγωγικές επενδύσεις και οι αφορολόγητες εκπτώσεις επενδύσεων.

11 Τα βιβλία της Ε.Π.Ε. (2) Όλα τα προηγούμενα βιβλία η επιχείρηση υποχρεούται να τα τηρεί θεωρημένα.Όλα τα προηγούμενα βιβλία η επιχείρηση υποχρεούται να τα τηρεί θεωρημένα. Άλλα βιβλία που τηρούνται είναι εκείνα που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων:Άλλα βιβλία που τηρούνται είναι εκείνα που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων: –Βιβλίο εταίρων –Βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων –Βιβλίο πρακτικών διαχειρίσεως.

12 Εταιρικό κεφάλαιο Το κεφάλαιο πρέπει να έχει ολοσχερώς καταβληθεί κατά τη σύσταση (δεν επιτρέπεται τμηματική καταβολή).Το κεφάλαιο πρέπει να έχει ολοσχερώς καταβληθεί κατά τη σύσταση (δεν επιτρέπεται τμηματική καταβολή). Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο είναι 18.000 ευρώ. Τουλάχιστον το μισό πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά.Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο είναι 18.000 ευρώ. Τουλάχιστον το μισό πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά. Το κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα τμήματα που ονομάζονται εταιρικά μερίδια, η αξία των οποίων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 30 ευρώ, ενώ πάντοτε πρέπει να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο.Το κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα τμήματα που ονομάζονται εταιρικά μερίδια, η αξία των οποίων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 30 ευρώ, ενώ πάντοτε πρέπει να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο. Εκτός από μετρητά μπορεί να έχουμε και εισφορές σε είδος :Εκτός από μετρητά μπορεί να έχουμε και εισφορές σε είδος : –Ακίνητα, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, τίτλοι όπως ομόλογα μετοχές κτλ.

13 Εταιρικό μερίδιο και εταιρική μερίδα Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει στον κάτοχο μία ψήφο στη Γενική Συνέλευση των εταίρων.Κάθε εταιρικό μερίδιο παρέχει στον κάτοχο μία ψήφο στη Γενική Συνέλευση των εταίρων. Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που κατέχει ένας εταίρος αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του.Το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που κατέχει ένας εταίρος αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του. Το εταιρικό μερίδιο μεταβιβάζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και με εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων.Το εταιρικό μερίδιο μεταβιβάζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και με εγγραφή στο βιβλίο των εταίρων. Εταίρος της Ε.Π.Ε. μπορεί να είναι άλλο νομικό πρόσωπο.Εταίρος της Ε.Π.Ε. μπορεί να είναι άλλο νομικό πρόσωπο. Κάθε εταιρικό μερίδιο χαρακτηρίζεται από ονομαστική, λογιστική και τρέχουσα αξία.Κάθε εταιρικό μερίδιο χαρακτηρίζεται από ονομαστική, λογιστική και τρέχουσα αξία. –Ον. Αξία = Ετ. Κεφ. / Αρ. μεριδίων –Λογ. Αξία = (Ετ. Κεφ. + Αποθ/τικά + Κέρδη ή - Ζημίες ) / Αρ. μεριδίων –Τρέχ. Αξία =(Συν. Ενερ. + Φήμη κ πελατεία – Υποχρεώσεις)/Αρ.μεριδ

14 Διοίκηση-Διαχείριση- Εκπροσώπηση Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3190/55 η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της εταιρείας.Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3190/55 η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της εταιρείας. Η συνέλευση αποφασίζει για διορισμό και ανάκληση διαχειριστών.Η συνέλευση αποφασίζει για διορισμό και ανάκληση διαχειριστών. Σε περίπτωση που δεν οριστεί διαχειριστής από το καταστατικό της εταιρείας, τη διαχείριση-διοίκηση – εκπροσώπηση έχουν από κοινού οι εταίροι.Σε περίπτωση που δεν οριστεί διαχειριστής από το καταστατικό της εταιρείας, τη διαχείριση-διοίκηση – εκπροσώπηση έχουν από κοινού οι εταίροι. Η συνέλευση των εταίρων καλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μετά το τέλος και το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου.Η συνέλευση των εταίρων καλείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο μετά το τέλος και το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου. Εάν μια απόφαση είναι παράνομη ή αντιβαίνει στο καταστατικό τότε θεωρείται ακυρώσιμη και δεν λαμβάνεται υπόψη.Εάν μια απόφαση είναι παράνομη ή αντιβαίνει στο καταστατικό τότε θεωρείται ακυρώσιμη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

15 Διορισμός διαχειριστών Σύμφωνα με τον Ν.3190/55 οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομά της.Σύμφωνα με τον Ν.3190/55 οι διαχειριστές εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομά της. Συνεπώς αποτελούν δεύτερο όργανο εξουσίας μετά τη συνέλευση των εταίρων.Συνεπώς αποτελούν δεύτερο όργανο εξουσίας μετά τη συνέλευση των εταίρων. Ο διορισμένος από τη Γενική Συνέλευση διαχειριστής, είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε νόμιμη πράξη στο όνομα της εταιρείας δεσμεύοντας την με την υπογραφή του.Ο διορισμένος από τη Γενική Συνέλευση διαχειριστής, είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε νόμιμη πράξη στο όνομα της εταιρείας δεσμεύοντας την με την υπογραφή του. Ο διαχειριστής δεν επιτρέπεται να ενεργεί ατομικά κατά τρόπο ανταγωνιστικό προς τους σκοπούς και τα συμφέροντα της εταιρείας.Ο διαχειριστής δεν επιτρέπεται να ενεργεί ατομικά κατά τρόπο ανταγωνιστικό προς τους σκοπούς και τα συμφέροντα της εταιρείας. Το χρονικό διάστημα για το οποίο διορίζεται κάποιος διαχειριστής, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός έτους.Το χρονικό διάστημα για το οποίο διορίζεται κάποιος διαχειριστής, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός έτους.


Κατέβασμα ppt "Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης I. Ε.Π.Ε. Είναι μια ενδιάμεση μορφή μεταξύ προσωπικής και κεφαλαιουχικής εταιρείας.Είναι μια ενδιάμεση μορφή μεταξύ προσωπικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google