Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Μέσο με το οποίο απεικονίζονται συστηματικά και με χρηματικούς όρους (αξία κ ενιαίο νόμισμα) η αρχική θέση και οι μεταβολές των στοιχείων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης ---αποτύπωση λογιστικών γεγονότων Δημιουργία «Τ» ,το αριστερό μέλος καλείται χρέωση κ το δεξί πίστωση Εννοιολογικά στοιχεία: Tίτλος Χρονολογία Αιτιολογία Ποσά A.T.E.I ΠΑΤΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2 Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ Κάθε πράξη που πραγματοποιείται στην επιχείρηση κ μεταβάλλει 2 ή περισσότερα στοιχεία του ισολογισμού Aπλοί μετασχηματισμοί Σύνθετοι μετασχηματισμοί Οριζόντιοι μετασχηματισμοί Κάθετοι μετασχηματισμοί Απλοί = 2 στοιχεία αγορά εμπορευμάτων μετρητοίς Σύνθετοι = άνω του 2 αγορά εμπορευμάτων κ μετρητοίς κ επί πιστώσει Οριζόντιοι= μεταβάλλονται κ στις 2 πλευρές –αγορά εμπορευμάτων επί πιστώσει Κάθετοι= στην μια πλευρα κ αλληλοεξουδετερώνονται –αγορά εμπορευμάτων μετρητοίς Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3 A.T.E.I ΠΑΤΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Όταν καταχωρούμε ένα ποσό στην χρέωση ενός λογαριασμού τότε ο λογαριασμός χρεώνεται Όταν καταχωρούμε ένα ποσό στην πίστωση ενός λογαριασμού ο λογαριασμός πιστώνεται Διατήρηση λογιστικής ισότητας Ε= Π + ΚΘ Μεταβολή δύο τουλάχιστον λογαριασμών λόγω πραγματοποίησης λογιστικού γεγονότος ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Γενικοί/ Ειδικοί Μεταβολή κατά το ίδιο ποσό στις δύο πλευρές εξίσωσης Μία τουλάχιστον χρέωση κ μία τουλάχιστον πίστωση A.T.E.I ΠΑΤΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4 A.T.E.I ΠΑΤΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Οι λογαριασμοί του ενεργητικού κ των εξόδων, ζημιών : Χρεώνονται με τις αυξήσεις κ πιστώνονται με τις μειώσεις Αύξηση Ενεργητικού Αύξηση Εξόδων Αύξηση Ζημιών Μείωση Ενεργητικού Μείωση Εξόδων Μείωση Ζημιών A.T.E.I ΠΑΤΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5 A.T.E.I ΠΑΤΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Οι λογαριασμοί του παθητικού κ των εσόδων, κερδών: Πιστώνονται με τις αυξήσεις κ χρεώνονται με τις μειώσεις Μείωση Υποχρεώσεων Μείωση Καθαρής Θέσης Μείωση Εσόδων Μείωση Κερδών Αύξηση Υποχρεώσεων Αύξηση Καθαρής Θέσης Αύξηση Εσόδων Αύξηση Κερδών A.T.E.I ΠΑΤΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

6 A.T.E.I ΠΑΤΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Επομένως: Ενεργητικό/ Έξοδα/Ζημίες Χρέωση Πίστωση Παθητικό/Έσοδα /Κέρδη A.T.E.I ΠΑΤΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

7 A.T.E.I ΠΑΤΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Δημιουργία ενός λογαριασμού Οι λογαριασμοί Ενεργητικού, Εξόδων κ Ζημιών χρεώνονται με το άνοιγμα Οι λογαριασμοί Παθητικού, Καθαρής Θέσης , Εσόδων κ Κερδών πιστώνονται με το άνοιγμα ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ Κατάργηση ενός λογαριασμού Οι λογαριασμοί Εσόδων, Εξόδων, Ζημιών, Κερδών κλείνουν στο τέλος της χρήσης ( Αποτελέσματα Χρήσης) Οι λογαριασμοί Ενεργητικού, Παθητικού, Καθαρής Θέσης κλείνουν τεχνητά A.T.E.I ΠΑΤΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

8 A.T.E.I ΠΑΤΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΞΙΣΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατά την διάρκεια καταχώρησης των διαφόρων ποσών που αντιστοιχούν στα επιμέρους λογιστικά γεγονότα συνήθως το άθροισμα των ποσών της χρέωσης ενός λογαριασμού διαφέρει από αυτό της πίστωσης. Συγκεκριμένα αν : Άθροισμα χρέωσης > Άθροισμα πίστωσης Χρεωστικό υπόλοιπο λογαριασμού ίσο με διαφορά αθροισμάτων Άθροισμα πίστωσης > Άθροισμα χρέωσης Πιστωτικό Άθροισμα χρέωσης = Άθροισμα πίστωσης Εξίσωση Λογαριασμού A.T.E.I ΠΑΤΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

9 A.T.E.I ΠΑΤΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ημερολογιακές εγγραφές Εγγραφές που γίνονται στα πλαίσια της λογιστικής διαδικασίας για την καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων στα βιβλία της επιχείρησης Κάθε ημερολογιακή εγγραφή περιλαμβάνει: Hμερομηνία πραγματοποίησης λογιστικού γεγονότος Τίτλους λογαριασμών που χρεώνονται κ πιστώνονται Τα ποσά χρέωσης κ πίστωσης Την αιτιολογία, σύντομη περιγραφή του λογιστικού γεγονότος A.T.E.I ΠΑΤΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

10 A.T.E.I ΠΑΤΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ημερολόγιο Βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά κ με την μορφή ημερολογιακών εγγραφών τα λογιστικά γεγονότα της επιχείρησης Στο ημερολόγιο αναγράφονται: H ημερομηνία πραγματοποίησης του λογιστικού γεγονότος Οι κωδικοί κ τίτλοι των λογαριασμών που χρεώνονται και η στήλη πιστώνονται Η αιτιολογία του λογιστικού γεγονότος Τα ποσά χρέωσης και πίστωσης η στήλη A.T.E.I ΠΑΤΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

11 A.T.E.I ΠΑΤΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Καθολικό Λογιστικό βιβλίο στο οποίο παρακολουθούνται οι λογαριασμοί και καταγράφονται οι μεταβολές αυτών λόγω λογιστικών γεγονότων Γενικό καθολικό Αναλυτικό καθολικό Ισοζύγιο Πίνακας στον οποίο καταγράφονται όλοι οι λογαριασμοί του καθολικού (κατά είδος) καθώς και τα ποσά χρέωσης και πίστωσης αυτών !!! Ποσό χρέωσης = Ποσό πίστωσης Χρεωστικό υπόλοιπο = Πιστωτικό υπόλοιπο A.T.E.I ΠΑΤΡΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Κατέβασμα ppt "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google