Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΜΠΣΛογιστικής&ΕλεγκτικήςΜΠΣΛογιστικής&Ελεγκτικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΜΠΣΛογιστικής&ΕλεγκτικήςΜΠΣΛογιστικής&Ελεγκτικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΜΠΣΛογιστικής&ΕλεγκτικήςΜΠΣΛογιστικής&Ελεγκτικής

2 2 ΠαθητικόΥποχρεώσεις

3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΕΓΛΣ 50Προμηθευτές 50 00Προμηθευτές εσωτερικού 50 01Προμηθευτές εξωτερικού 50 02Ελληνικο Δημοσιο 50 03Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοσιες Επιχειρησεις 50 04Προμηθευτες - Εγγυησεις ειδων συσκευασιας 50 05Προκαταβολες προς προμηθευτες 50 06Προκαταβολες - Παρακρατημενες εγγυησεις 50 07Προκαταβολες α. λ. ειδων συσκευασιας 50 08Προμηθευτες εσωτερικου λογ/σμου Π.Π.Σ. 51Γραμματια Πληρωτεα 51 00Γραμματια πληρωτεα σε δρχ. 51 01Γραμματια πληρωτεα σε Ξ.Ν. 51 02Γραμματια πληρωτεα εκδοσης ΝΠΔΔ/ΔΕΚΟ 51 03Μη δεδουλευμενοι τοκοι γραμμ. πληρωτ. σε δρχ. (α.λ.) 51 04Μη δεδουλευμενοι τοκοι γραμμ. πληρωτ. σε Ξ.Ν. (α.λ.) 51 05Μη δουλευμ. τοκοι γραμμ. πληρωτ. ΝΠΔΔ/ΔΕΚΟ (α.λ.) 52Τραπεζες Λογ/σμοι Βραχυπροθ. Υποχρεωσεων 52 00Τραπεζα Α' 52 01Τραπεζα Β' 52 99Λοιπές Τράπεζες 53Πιστωτές Διάφοροι 53 00Αποδοχες προσωπικου πληρωτεες 53 01Μερίσματα πληρωτέα 53 02Προμερισματα πληρωτεα 53 03Οφειλομενες αμοιβες προσωπικου 53 04Ομολογιες πληρωτεες 53 05Τοκομεριδια πληρωτεα 53 06Οφειλομενες δοσεις συμμετοχων 53 07Οφειλομ. δοσεις ομολογιων και λοιπων χρεωγρ. 53 08Δικαιουχοι αμοιβων 53 09Δικαιουχοι χρηματικων εγγυησεων 53 10Βραχυπρ. υποχρ. προς συνδεδ. επιχειρ. σε δρχ. 53 11Βραχυπρ. υποχρ. προς συνδεδ. επιχειρ. σε Ξ.Ν. 53 12Βραχυπρ. υποχρ. προς λοιπες επιχειρ. σε δρχ. 53 13Βραχυπρ. υποχρ. προς λοιπες επιχειρ. σε Ξ.Ν. 53 14Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις προς εταιρους 53 15Δικαιουχοι ομολογιουχοι παροχων επι πλ.τοκου 53 16Μετοχοι - αξια μετοχων των προς αποδοση 53 17Μακροπρ. υποχρ. πληρωτεες στην επ. χρ. σε δρχ. 53 18Μακροπρ. υποχρ. πληρωτεες στην επ. χρ. σε Ξ.Ν. 53 98Λοιπες βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις σε δρχ. 53 99Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.Ν.

4 4 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΕΓΛΣ 54Υποχρεωσεις Απο Φορους - Τελη 54 00Φορος Προστιθεμενης Αξιας ( Φ. Π. Α.) 54 01Φορος καταναλωσης ειδων πολυτελειας 54 02Χαρτοσημο τιμολογιων πωλησης 54 03Φοροι - Τελη αμοιβων προσωπικου 54 03 00Φορος μισθωτων υπηρεσιων 54 03 02Χαρτοσημο και ΟΓΑ μισθωτων υπηρεσιων 54 03 04Φορος αποζημιωσεων απολυομενων 54 03 06Χαρτοσημο ΟΓΑ αποζημιωσεων απολυομενων 54 04Φοροι - Τελη αμοιβων τριτων 54 04 00Φορος αμοιβων ελευθερων επαγγελματιων 54 04 01 Χαρτοσημο και ΟΓΑ αμοιβων ελευθερων επαγγελματιων 54 04 02Χαρτοσημο και ΟΓΑ λοιπων αμοιβων τριτων 54 05Φοροι - Τελη κυκλοφοριας μεταφορικων μεσων 54 06Φοροι - Τελη τιμολογιων αγορας 54 07Φορος εισοδηματος φορολογητεων κερδων 54 08Λογ. εκκαθ. φορων, τελων ετησ. δηλ. φορου εισοδ. 54 09Λοιποι Φοροι - Τελη 54 09 00Φορος μερισματων 54 09 01Φορος αμοιβων Μελων Δ. Σ. 54 09 02Χαρτοσημο και ΟΓΑ αμοιβων Μελων Δ. Σ. 54 09 03Φορος τοκων 54 09 04Χαρτοσημο και ΟΓΑ τοκων 54 09 05Χαρτοσημο και ΟΓΑ εισοδηματων απο οικοδομες 54 09 06Τελη υδρευσης εισοδηματων απο οικοδομες 54 09 07Φοροι ακινητης περιουσιας 54 09 08Φοροι - Τελη αναγειρομενων οικοδομων 54 09 09Τελη καθαριοτητος και φωτισμου 54 09 10Χαρτοσημο καο ΟΓΑ δανειων 54 09 11Χαρτοσημο και ΟΓΑ κερδων προσωπικων εταιριων 54 09 12Φόρος αμοιβών εργολάβων 54 99Φοροι - Τελη καθυστερουμενοι προηγ. χρησεων 55Ασφαλιστικοι Οργανισμοι 55 00Ιδρυμα Κοινωνικων Ασφαλισεων ( Ι.Κ.Α.) 55 00 00Λογ/σμος τρέχουσας κίνησης 55 00 01Λογ/σμος δοσεων καθυστερ. κρατησεων & εισφορων 55 00 02Λογ/σμος τρεχ. κινησης εισφορων ανεγειρομενων οικοδομων 55 00 03Λογ/σμος δωροσημου ημερομισθιων οικοδομικων εργασιων 55 01Λοιπα Ταμεια κυριας ασφαλισης 55 02Επικουρικα Ταμεια 55 03Εργατικη Εστια 55 99Κρατησεις & εισφορες καθυστερ. προηγ. χρησεων 56Μεταβατικοι Λογ/σμοι Παθητικου 56 00Εσοδα επομενων χρησεων 56 01Εξοδα χρησης δεδουλευμενα (πληρωτεα) 56 02Αγορες υπο τακτοποιηση 56 03Εκπτωσεις επι πωλησεων χρησης υπο διακανονισμο 58Λογ/σμοι Περιοδικης Κατανομης ( Προυπολογ.) 59Λογ/σμοι Συνδέσμου Υποκαταστημάτων

5 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΕΓΛΣ 2.2.500 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ* 50 Προμηθευτές 50.00 Προμηθευτές εσωτερικού 50.01 Προμηθευτές εξωτερικού 50.04 Προμηθευτές - Εγγυήσεις ειδών συσκευασίας 50.07 Προμηθευτές - Αντιθ. λογ. ειδών συσκευασίας 50.08 Προμηθευτές εσωτερικού λογ. ΠΠΣ. 51 Γραμμάτια πληρωτέα 52 Τράπεζες 53 Πιστωτές Διάφοροι 53.01 Μερίσματα πληρωτέα 53.03 Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού 54 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 54.00 Φόρος κύκλου εργασιών (Φ.Π.Α.) 54.02 Χαρτόσημο τιμολογίων πωλήσεως 54.03 Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού 54.06 Φόροι - Τέλη τιμολογίων πωλήσεως 55 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 55.00 Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) 56 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 56.00 Έσοδα επόμενων χρήσεων - προεισπρ. 56.01 Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα - πληρωτέα 56.02 Αγορές υπό τακτοποίηση - άνευ τιμολογίου 56.03 Εκπτώσεις πωλήσεων υπό διακανονισμό 57................................................................. 58 Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής 58.08 Προϋπολογισμένες προβλέψεις εκμ/σεως 58.12 Προϋπολογισμένα έσοδα προβλέψεων προηγ. χρήσεων 58.20 Προϋπολογισμένες πωλήσεις εμπορευμάτων 59 Λογαριασμοί υποκαταστημάτων * Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις - η προθεσμία εξοφλήσεως λήγει μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσεως 2.2.501: 50 Προμηθευτές * Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις - από αγορές Π.Σ. η υπηρεσιών επί πιστώσει 50.00 - 07 Λογαρ. Προμηθευτών - 50.00 Προμηθευτές εσωτερικού - 50.02 Ελληνικό Δημόσιο - 50.04 Εγγυήσεις ειδών συσκευασίας - 50.05 Προκαταβολές σε προμηθευτές 50.05 / 38.00 (προκαταβολή παραγγελίας ) 15.09 / 38.00 (προκαταβολή Π.Π.Σ. ) η 50.08 / 38.00 (προκαταβολή Π.Π.Σ. ) η 32.00 / 38.00 (προκαταβολή Π.Π.Σ. εξωτ.) 81.00.02 / 50.05 (ρήτρα για μη εκτέλεση ) - 50.06 Παρακρατημένες εγγυήσεις 38.00/50.06 (εγγύηση προμήθειας ) 50.06/81.01.02 (ρήτρα για μη εκτέλεση ) - 50.07 Αντιθ. λογ. επιστρ. ειδών συσκευασίας 20.00,50.07 / 50.00 (αγορά με είδη συσκ.) 50.00/50.07 (επιστροφή ειδών συσκ.) - 50.07 Μερική βλάβη ειδών συσκευασίας 50.00/50.07 (επιστροφή ειδών συσκ.) 61.98.01/50.07 (μερική αποζημίωση συσκ.) - 50.07 Ολική βλάβη ειδών συσκευασίας 61.98.01/50.07 (ολική αποζημίωση συσκ.) - 50.07 Παρακράτηση ειδών συσκευασίας 28.00/50.07 (παρακράτηση ειδών συσκ.)

6 6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΕΓΛΣ 2.2.502: 51 Γραμμάτια πληρωτέα 2.2.503: 52 Τράπεζες 2.2.504: 53 Πιστωτές διάφοροι - 53.00 καθαρές αποδοχές προσωπικού πληρωτέες - 53.03 Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού - 53.01 Μερίσματα πληρωτέα 88.99 /53.01 (διανεμητεα μερίσματα από κέρδη) 53.02 /53.01 (απλήρωτα προμερίσματα στο τέλος χρήσης) 53.01 /33.06 (μεταφορά προμερισμάτων) 53.01 /54.09.00 (μεταφορά φόρου προμερισμάτων) 53.01 /43.02 (αύξηση Μ. Κ. δια προμερισμάτων) - 53.02 Προμερίσματα πληρωτέα 33.06 /53.02 (διανεμητεα προμερίσματα) 53.02 /38.00 (πληρωθέντα προμερίσματα) - 53.04 Ομολογίες πληρωτέες 45.00/53.04 (εξοφλητέες ομολογίες) - 53.05 Τοκομερίδια πληρωτέα 65.00/53.05 (εξοφλητέα τοκομερίδια ομολογιών) - 53.06 Οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών 18.00/53.06 (οφειλόμενες δόσεις) - 53.07 Οφειλόμενες δόσεις ομολογιών 34.00/53.07 (οφειλόμενες δόσεις) - 53.08 Δικαιούχοι αμοιβών 61.00/53.08 (οφειλόμενες αμοιβές) - 53.09 Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων 38.00/53.09 (κατάθεση εγγυήσεων, εκτός 50.06) 2.2.505: 54 Φόροι - Τέλη - 54.00 Φ. Π. Α. 38.00 /70.ΧΧ,54.00 (πωλήσεις) 70.ΧΧ,54.00/30.00 (επιστροφές πωλήσεων) 20.ΧΧ,54.00/50.ΧΧ (αγορές) 50.ΧΧ/20.ΧΧ,54.00 (επιστροφές αγορών) - 54.03 Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού 60.ΧΧ /54.03 (παρακράτηση) 54.03/38.00 (πληρωμή) - 54.06 Φόροι - Τέλη τιμολογίων αγορών 20.ΧΧ, 54.00 /50.ΧΧ (αγορά) 20.ΧΧ/54.06 (φόρος) 54.06/38.00 (πληρωμή) η 54.06/20.00 (επιστροφή / ακύρωση αγορών) - 54.07 Φόροι εισοδήματος 88.08 /54.07 (31.12.: φόρος) 54.07/54.08 (μεταφορά φόρου) 54.08/38.00 (πληρωμή) 2.2.506: 55 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 2.2.507: 56 Μεταβατικοί λογ. παθητικού * Αναμόρφωση των λογ. του ισολογισμού στο πραγματικό τους μέγεθος κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως - 56.00 Έσοδα επόμενων χρήσεων 70.00 /56.00 - 56.01 Έξοδα χρήσεως δουλεμένα 60.00 /56.01 - 56.02 Αγορές υπό τακτοποίηση 20.00 /56.02 - 56.03 Εκπτώσεις πωλήσεων υπό διακ/σμο 70.00 /56.03

7 7 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΕΓΛΣ Α. ΜΙΚΤΗΣ ΑΞΙΑΣΒ. ΑΞΙΑΣ Φ.Π.Α.Γ. ΚΑΘΑΡΑΣ ΑΞΙΑΣ 1. ΚΑΘΑΡΑ ΑΞΙΑ1. ΜΙΚΤΗ ΑΞΙΑ - Καθαρά Αξία (Κ.Α.) - Μικτή Αξία (Μ.Α.) 100.000118.000132.000 2. Φ.Π.Α. (%) - Φ.Π.Α. % 8,00% 18,00% 32,00% 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Φ.Π.Α.= (Κ.Α.) * Φ.Π.Α.% - ΦΠΑ= (Μ.Α.) * ΣΦΠΑ - (Κ.Α. )= (Μ.Α.)*ΣΦΠΑ2 - (Μ.Α.) = (Κ.Α.) + Φ.Π.Α. - ΣΦΠΑ1= (ΦΠΑ%/100+ΦΠΑ%) - ΣΦΠΑ2= (100/100+ΦΠΑ%) - (Κ.Α.) = (Μ.Α.) - ΦΠΑ - ΦΠΑ=(Μ.Α.)-(Κ.Α.) 8.00018.000100.000 108.000100.00032.000 4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ - Υπολογισμος ΦΠΑ αγορών - Υπολογισμος / δήλωση Φ.Π.Α. - Φ.Π.Α. επιστροφής αγορών - Φ.Π.Α. επιστροφής πωλήσεων - 100.000 + 18% Φ.Π.Α. - Αγορές 118.000 (18% Φ.Π.Α.) - Πωλήσεις 132.000 (32% Φ.Π.Α.) 8.00018.000100.000 108.000100.00032.000

8 8 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΕΓΛΣ ΟΜΑΔΑ 5η : ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.2.508: 57............................................ 2.2.509: 58 Λογ. περιοδικής κατανομής - 58.00 έως 58.28, διάρκεια χρήσης 60.ΧΧ /58.ΧΧ (προϋπολογισμένα έξοδα) 20.ΧΧ/58.ΧΧ (προϋπολογισμένες αγορές) 58.ΧΧ/70.ΧΧ (προϋπολογισμένα έσοδα) τέλος χρήσης 58.ΧΧ/60.ΧΧ (προπληρωμένα έξοδα) 70.ΧΧ/58.ΧΧ (προεισπραγμένα έσοδα) 2.2.510: 59 Υποκαταστήματα Όμιλος λογ. προαιρετικής χρήσεως

9 9 Τέλος Τέλος Λογαριασμών Λογαριασμών


Κατέβασμα ppt "1 ΜΠΣΛογιστικής&ΕλεγκτικήςΜΠΣΛογιστικής&Ελεγκτικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google