Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016

2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ & ΦΠΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΕΡΩΤΗΣΗ Ποιες είναι οι βασικές πηγές εσόδων για μια επιχείρηση;

3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ & ΦΠΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ Πωλήσεις ή προϊόντων Πωλήσεις υπηρεσιών Ενοικίαση προϊόντων Ενοικίαση υπηρεσιών Πώληση περιουσιακών στοιχείων Ενοίκια Μετοχές Επενδυτικά προϊόντα Εισφορές επιχειρηματιών Δωρεές Προγράμματα χρηματοδότησης Ερευνητικά προγράμματα κ.ά.

4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ & ΦΠΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΕΡΩΤΗΣΗ Ποιες είναι οι βασικές πηγές εξόδων για μια επιχείρηση;

5 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ & ΦΠΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΠΗΓΕΣ ΕΞΟΔΩΝ Πρώτες ύλες Υλικά συσκευασίας Πάγιος εξοπλισμός Υπηρεσίες Λογαριασμοί κοινής ωφελείας Φόροι Καύσιμα Γραφική ύλη Διαφήμιση Μεταφορικά μέσα Μεταφορές από τρίτους Δημοτικά τέλη κ.ά

6 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ & ΦΠΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Στις καθημερινές τους συναλλαγές οι επιχειρήσεις πληρώνουν ΦΠΑ για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζουν και από την άλλη λαμβάνουν ΦΠΑ για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πωλούν. Σε αντίθεση με τους τελικούς καταναλωτές, οι επιχειρήσεις δικαιούνται από το κράτος επιστροφή του ΦΠΑ που πληρώνουν (πιστωτικό ΦΠΑ) και απόδοση του ΦΠΑ που πληρώνονται (χρεωστικό ΦΠΑ). Η απόδοση ή επιστροφή ΦΠΑ γίνεται κάθε μήνα ή τρίμηνο (ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων της επιχείρησης) με την ηλεκτρονική περιοδική δήλωση ΦΠΑ. * Ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών και δραστηριοτήτων που απαλλάσονται από τον ΦΠΑ όπως η εκπαίδευση κ.ά. Αναλυτικά αναφέρονται στους νόμους 2859 του 2000 και 4334 του 2015.

7 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ & ΦΠΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κλίμακες ΦΠΑ Ο χαμηλός συντελεστής 6% περιλαμβάνει τα φάρμακα, τα βιβλία και τα εισιτήρια θεάτρων. Ο μεσαίος συντελεστής 13% περιλαμβάνει τα φρέσκα τρόφιμα, την ενέργεια (τιμολόγια ΔΕΗ, φυσικού αερίου), το νερό (εκτός τέλη αποχέτευσης) και τη διαμονή σε ξενοδοχεία. Ο υψηλός συντελεστής ΦΠΑ 23% αφορά όλες τις άλλες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσίων εκτός των εξαιρέσεων.

8 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ & ΦΠΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Άσκηση ΦΠΑ 1 Επιχείρηση τον μήνα Ιανουάριο 2016 αγοράζει τα κάτωθι προϊόντα: ΠροϊόνΠοσότητ α Τιμή Μονάδος Καθαρό Σύνολο σε € Συντελεστ ής ΦΠΑ ΦΠΑΣυνολικό Ποσό σε € Τηλεοράσεις10200200023%4602460 Πόσο ΦΠΑ δικαιούται να ζητήσει πίσω; Πιστωτικό ΦΠΑ

9 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ & ΦΠΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Άσκηση ΦΠΑ 2 Επιχείρηση τον μήνα Φεβρουάριο 2016 πουλάει τα κάτωθι προϊόντα: ΠροϊόνΠοσότητ α Τιμή Μονάδος Καθαρό Σύνολο σε € Συντελεστ ής ΦΠΑ ΦΠΑΣυνολικό Ποσό σε € Τηλεοράσεις5250125023%287,51537,5 Πόσο ΦΠΑ οφείλει να αποδώσει; Χρεωστικό ΦΠΑ

10 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ & ΦΠΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Άσκηση ΦΠΑ 3 Επιχείρηση τον μήνα Μάρτιο 2016 έχεις τις εξής εμπορικές συναλλαγές: Αγορά προϊόντων ΠροϊόνΠοσότητ α Τιμή Μονάδος Καθαρό Σύνολο σε € Συντελεστ ής ΦΠΑ ΦΠΑΣυνολικό Ποσό σε € Τηλεοράσεις10200200023%4602460 DVD102020023%46246 Σύνολο2706 Πώληση προϊόντων ΠροϊόνΠοσότητ α Τιμή Μονάδος Καθαρό Σύνολο σε € Συντελεστ ής ΦΠΑ ΦΠΑΣυνολικό Ποσό σε € Τηλεοράσεις15300450023%10355535 DVD130 23%6,936,9 Σύνολο5571,9

11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ & ΦΠΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Άσκηση ΦΠΑ 3 Η επιχείρηση θα έχει πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ για το μήνα Μάρτιο; Πιστωτικό ΦΠΑ: 460+46=506 Χρεωστικό ΦΠΑ: 1035+6,9=1041,9 Πιστωτικό ΦΠΑ<Χρεωστικό ΦΠΑ Άρα πρέπει να αποδώσει 1041,9-506=535,9€ χρεωστικό υπόλοιπο

12 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ & ΦΠΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Άσκηση ΦΠΑ 4 Χρειάζεται προσοχή όταν έχουμε πολλαπλούς συντελεστές ΦΠΑ!

13 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ & ΦΠΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Άσκηση ΦΠΑ 4 Επιχείρηση τον μήνα Απρίλιο 2016 έχεις τις εξής εμπορικές συναλλαγές: Αγορά προϊόντων ΠροϊόνΠοσότητ α Τιμή Μονάδος Καθαρό Σύνολο σε € Συντελεστ ής ΦΠΑ ΦΠΑΣυνολικό Ποσό σε € Βιβλία20102006%12212 DVD102020023%46246 Σύνολο458 Πώληση προϊόντων ΠροϊόνΠοσότητ α Τιμή Μονάδος Καθαρό Σύνολο σε € Συντελεστ ής ΦΠΑ ΦΠΑΣυνολικό Ποσό σε € Βιβλία10151506%9159 DVD53015023%34,5184,5 Σύνολο343,5

14 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 - ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ & ΦΠΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Άσκηση ΦΠΑ 4 Η επιχείρηση θα έχει πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ για το μήνα Απρίλιο;


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google