Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 10η

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 10η"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 10η
Αξιόγραφα Νικόλαος Καρανάσιος

2 Αξιόγραφα Μετοχή Ομολογία Ομόλογο Επιταγή Συναλλαγματική
Γραμμάτιο σε διαταγή

3 Συναλλαγματική

4 Εγκυρότητα Συναλλαγματικής
Η λέξη “Συναλλαγματική” Το ποσό που οφείλεται (αριθμητικώς και ολογράφως) Τα στοιχεία αυτού που οφείλει να πληρώσει (αποδέκτης - πληρωτής) Ημερομηνία λήξης της συναλλαγματικής Τόπος Πληρωμής Τα στοιχεία του εκδότη (του δανειστή) Χρονολογία και τόπος έκδοσης (από / του δανειστή) Η υπογραφή του εκδότη (του δανειστή)

5 Μη εξοφληθείσα Συναλλαγματική
Εντός 48 ωρών ο κομιστής έχει δικαίωμα σύνταξης “Διαμαρτυρικού” εγγράφου από Συμβολαιογράφο Το διαμαρτυρικό δίνει δικαίωμα αναζήτησης της πληρωμής (με έκδοση “Διαταγής Πληρωμής” από δικαστήριο) από τους ενεχόμενους “εις ολόκληρον”. Ο πληρωτής μπορεί να στραφεί εναντίον των άλλων ενεχομένων (εκδότη, τριτεγγυητή, οπισθογράφων) ώστε να μοιραστεί τη ζημία.

6 Γραμμάτιο Σε Διαταγή Γράφεται από τον οφειλέτη και είναι ίδιο με τη συναλλαγματική.

7 Επιταγή Πρόκειται για οιονεί εξουσιοδότηση ανάληψης από λογαριασμό Όψεως από τράπεζα που έχει δώσει το δικαίωμα.

8 Μετοχή Είναι το αξιόγραφο με το οποίο ο “κομιστής” αποδεικνύει την ιδιότητα του συνεταίρου της επιχείρησης και έχει δικαίωμα: Να λαμβάνει μερίδιο των κερδών που αντιστοιχεί (μέρισμα). Να συμμετέχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και σε τυχόν έκτακτες. Να προτιμάται για συμμετοχή σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

9 Μετοχή, συνέχεια: Η ονομαστική αξία της μετοχής είναι ανεξάρτητη από την αντικειμενική (=το συνολικό κεφάλαιο διά τον αριθμό των μετοχών) και την αγοραία τιμή (στην οποία θα μπορούσε να πωληθεί σε άλλον). Είναι δυνατή η σύσταση “προνομίου” (πχ η λήψη μερίσματος ακόμη και όταν υπάρχουν ζημίες) σε κατηγορίες μετοχών, όπως και η στέρηση του δικαιώματος ψήφου. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη η κατάθεση των μετοχών στο Λογιστήριο της εταιρίας. Κάθε μετοχή έχει μια ψήφο - ψηφίζουν οι μετοχές που έχουν κατατεθεί και όχι τα πρόσωπα. Η μεταβίβαση της μετοχής σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι ελεύθερη, αλλά υπόκειται σε φόρο 5%.

10 Παραδείγματα έντυπων μετοχών

11 Ομολογία Είναι ο δανεισμός των επιχειρήσεων από το κοινό, είτε μέσω του Χρηματιστηρίου, είτε με Ανάδοχο Τράπεζα. Οι αγοραστές των ομολογιών (δανειστές) λαμβάνουν κάθε χρόνο τοκομερίδιο (τόκους) και στο τέλος της διάρκειας του δανείου, λαμβάνουν και την ονομαστική αξία της ομολογίας Είναι δυνατή η πώληση των ομολογιών κάτω από την αναγραφόμενη αξία τους (υπό το άρτιο) ως κίνητρο για τους αγοραστές Είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες και η μεταβίβαση δεν φορολογείται. Είναι δυνατή η μετατροπή τους σε μετοχές, αντί της εξόφλησης. Είναι δυνατή η έκδοση λαχειοφόρου ομολογιακού δανείου (κάθε χρόνο κληρώνεται ένας αριθμός ομολογιών, οι οποίες εξοφλούνται και πληρώνονται μαζί και όλα τα τοκομερίδια μέχρι τη λήξη τους) ως κίνητρο.

12 Ομολογία - παράδειγμα

13 Ομόλογο


Κατέβασμα ppt "Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 10η"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google