Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Μαυρομμάτη Ευφημία Σχολική Σύμβουλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Μαυρομμάτη Ευφημία Σχολική Σύμβουλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Μαυρομμάτη Ευφημία Σχολική Σύμβουλος

2 2 Το νέο Π.Δ. για τα πιλοτικά σχολεία –Για τα διδακτικά-μαθησιακά αντικείμενα «Ξένες Γλώσσες» διενεργούνται εξετάσεις προόδου στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και προαγωγικές εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς για την Α’ και τη Β’ Γυμνασίου. –Οι εξετάσεις στη Γ’ Γυμνασίου λειτουργούν και ως απολυτήριες εξετάσεις. –Το Π.Δ. έχει δημοσιευτεί λίγο πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς 2011-12.

3 3 Ο νέος τρόπος εξέτασης –Ο νέος τρόπος εξέτασης συνάδει με το ΕΠΣ-ΞΓ και υπηρετεί τους γενικούς και ειδικότερους στόχους του ενώ, παράλληλα, αποτελεί ένα ακόμη μέσον για τη σύνδεση της εκπαίδευσης στο σχολείο με το ΚΠΓ, αφού ο τύπος των εξετάσεων έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον τρόπο εξέτασης για το ΚΠΓ.

4 4 Οδηγίες και βοηθήματα –Εχουν ετοιμαστεί οδηγίες δείγμα εξέτασης (για την προετοιμασία των μαθητών) κριτήρια αξιολόγησης γραπτού λόγου και σχάρα αξιολόγησης –Οδηγίες και εργαλεία στον Οδηγό του Εκπαιδευτικού και στο http://rcel.enl.uoa.gr/xeneglosses http://rcel.enl.uoa.gr/xeneglosses –Υπάρχει εξαγγελία για δημιουργία και ανάπτυξη τράπεζας υλικού (για γραπτά κείμενα και ηχητικά που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξέταση) –Παράλληλα, ξεκινά η δημιουργία και ανάπτυξη τράπεζας θεμάτων

5 5 Εξετάσεις και αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή –Οι εξετάσεις προόδου εξυπηρετούν διαφορετικό σκοπό από ότι οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο σχολείο –Οι οποιουδήποτε τύπου εξετάσεις δεν θα πρέπει να είναι ο μοναδικός τρόπος αξιολόγησης της επικοινωνιακής επάρκειας που αναπτύσσει ο μαθητής –Στον Οδηγό του εκπαιδευτικού παρουσιάζονται εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης της μάθησης και ειδικότερα της διαδικασίας της μάθησης όχι μόνο του αποτελέσματός της –Ωστόσο και οι εξετάσεις αποτελούν μέσο ελέγχου του τι μπορεί να κάνει με την ξένη γλώσσα ο μαθητής

6 6 Εξετάσεις και αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή –Οι εξετάσεις στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μεταξύ άλλων, παρέχουν στο μαθητή και τον εκπαιδευτικό σαφή εικόνα της προόδου με βάση την εκπαιδευτική διαδικασία ανατροφοδότηση σχετικά με τις γνώσεις, δεξιότητες, στρατηγικές, κτλ. που έχουν αναπτυχθεί –Οι εξετάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς, μεταξύ άλλων, παρέχουν στο μαθητή και τον εκπαιδευτικό αξιόπιστη ένδειξη σχετικά με το επίπεδο της επικοινωνιακής επάρκειας που έχει αναπτυχθεί προετοιμάζουν τους μαθητές για τις εξετάσεις του ΚΠΓ

7 7 B’ ξένη γλώσσα – Α’ & Β’ γυμνασίου (Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά) –Η εξέταση που αποσκοπεί στον έλεγχο της επικοινωνιακής επάρκειας των μαθητών η οποία αναμένεται να είναι επιπέδου Α1-/+, περιλαμβάνει τρεις (3) ενότητες οι οποίες ελέγχουν: Κατανόηση γραπτού λόγου (40 μονάδες) Κατανόηση προφορικού λόγου (20 μονάδες) Παραγωγή γραπτού λόγου (40 μονάδες) Σύνολο μονάδων = 100 (αναγωγή στο 20)

8 8 Παραγωγή προφορικού λόγου Η παραγωγή προφορικού λόγου δεν εξετάζεται αλλά ελέγχεται στη διάρκεια του σχολικού έτους με δομημένες δραστηριότητες και η προφορική επικοινωνία αξιολογείται με αντικειμενικά κριτήρια. Ο έλεγχος γίνεται με τριών ειδών δραστηριότητες: Μαθητές επιπέδου Α1 (α) απαντούν προφορικά σε πέντε (5) γραπτές ερωτήσεις (β) περιγράφουν μία ή περισσότερες εικόνες Μαθητές επιπέδου Α2 (α) απαντούν προφορικά σε τρεις (3) προφορικές ερωτήσεις (β) υποβάλλουν δύο ερωτήσεις (γ) συγκρίνουν δύο εικόνες

9 9 Δείγματα Θεμάτων Εξέτασης Οδηγίες Για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Γυμνασίου των σχολείων που εφαρμόζουν πιλοτικά το «Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών» (ΕΠΣ-ΞΓ), οι καθηγητές καλούνται να αξιοποιήσουν τα δείγματα θεμάτων, έχοντας υπόψη τα εξής: α)Τα δείγματα θεμάτων ακολουθούν τις προδιαγραφές του νέου Π.Δ. για την εξέταση στην ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο.

10 10 -Ο/η καθηγητής/τρια επιλέγει το επίπεδο της εξέτασης που ταιριάζει στους μαθητές του/της. -Τα δείγματα θεμάτων κάθε γλώσσας χρησιμοποιούνται ως πρότυπο και ο/η καθηγητής/τρια προσαρμόζει τις δοκιμασίες κάθε επιπέδου και ενότητας στην ύλη που έχει διδάξει, ακολουθώντας, ωστόσο, τις προδιαγραφές που ορίζει το Π.Δ. 47/2012 (Α΄ 97) και, φυσικά, τα δείγματα θεμάτων.

11 11 β)Η διάρκεια της εξέτασης της Β' ξένης γλώσσας είναι δυόμιση (2.30') ώρες. γ)Για πρακτικούς λόγους, συνιστάται η εξέταση να ξεκινήσει με την ενότητα 3, κατανόηση προφορικού λόγου, και να συνεχίσει με τις ενότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, ώστε οι μαθητές που ολοκληρώνουν την εξέταση να μπορούν να αποχωρούν από την αίθουσα.

12 12 δ)Οι απαντήσεις των θεμάτων εξέτασης (και των τριών ενοτήτων) γράφονται πάνω στο φυλλάδιο. ε)Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από την αίθουσα εάν δεν παρέλθουν πενήντα (50) λεπτά από την έναρξη της εξέτασης. στ)Σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και όλων όσοι δικαιούνται να εξεταστούν προφορικά, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

13 13 Κατανόηση γραπτού λόγου (40 μονάδες) Β’ ξένη γλώσσα – εξετάσεις Α’ & Β’ Γυμνασίου –Οι εξεταζόμενοι καλούνται να διαβάσουν αδίδακτα γραπτά κείμενα συνολικής έκτασης 150 λέξεων και να απαντήσουν: σε 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο κατανόησης των κειμένων (5x2=10) σε 10 ερωτήσεις επιλογής (multiple match & εύρεση σειράς) που αποσκοπούν στον έλεγχο της γλωσσικής επίγνωσης (10x2=20) σε 5 ερωτήσεις συμπλήρωσης (προτάσεις στις οποίες λείπει μία λέξη) με στόχο τον έλεγχο κατανόησης και της γλωσσικής επίγνωσης των εξεταζομένων (5x2=10)

14 14 Κατανόηση γραπτού λόγου A1- A1-( réponses)A1-( réponses)

15 15 Κατανόηση προφορικού λόγου (20 μονάδες) Β’ ξένη γλώσσα – εξετάσεις Α’ & Β’ Γυμνασίου –Οι εξεταζόμενοι καλούνται να ακούσουν αδίδακτα κείμενα, συνολικής διάρκειας 5 λεπτών, από μηχάνημα (Υ/Η, CD player, κασετόφωνο) ή από τον καθηγητή ο οποίος διαβάζει με φυσικότητα. –Το κάθε ηχητικό ερέθισμα (π.χ. αναγγελία, παράκληση, δήλωση, ερώτημα, παραγγελία, κλπ.), το οποίο οι εξεταζόμενοι ακούν 2 φορές, συνοδεύεται από ερωτήσεις που ελέγχουν την κατανόηση προφορικού λόγου: 10 ερωτήσεις επιλογής (10x1=10) 5 ερωτήσεις συμπλήρωσης (5x2=10)

16 16 Κατανόηση προφορικού λόγου Α1- Ακουστικό Réponses Transcription

17 17 Παραγωγή γραπτού λόγου (40 μονάδες) Α’ ξένη γλώσσα – εξετάσεις Α’ & Β’ Γυμνασίου –Οι εξεταζόμενοι καλούνται: να συμπληρώσουν 5 ημιτελείς προτάσεις (5x4=20 μονάδες) να γράψουν ένα σύντομο κείμενο αυθεντικού λόγου (μήνυμα έντυπο ή ηλεκτρονικό, συνταγή, κτλ.) συνολικής έκτασης 60 λέξεων (20 μονάδες)

18 18 Παραγωγή γραπτού λόγου A1- Réponses

19 19 Απολυτήριες εξετάσεις Γ’ Γυμνασίου Β’ ξένη γλώσσα –Οι εξετάσεις στη Β’ ξένη γλώσσα (Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά), αποσκοπούν στον έλεγχο της επικοινωνιακής επάρκειας των μαθητών που αναμένεται να είναι επιπέδου από Α2- –Ο έλεγχος γίνεται με διαβαθμισμένη εξέταση, η οποία περιλαμβάνει τρεις (3) ενότητες οι οποίες ελέγχουν: Κατανόηση γραπτού λόγου (40 μονάδες) Κατανόηση προφορικού λόγου (20 μονάδες) Παραγωγή γραπτού λόγου (40 μονάδες) Σύνολο μονάδων = 100 (αναγωγή στο 20)

20 20 Κατανόηση γραπτού λόγου (40 μονάδες) Β’ ξένη γλώσσα - Απολυτήριες Γ’ Γυμνασίου –Οι εξεταζόμενοι καλούνται να διαβάσουν αδίδακτα γραπτά κείμενα συνολικής έκτασης 100-150 λέξεων και να απαντήσουν σε: 5 ερωτήσεις επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της κατανόησης των κειμένων (5x2=10) 10 ερωτήσεις επιλογής που αποσκοπούν στον έλεγχο της γλωσσικής επίγνωσης (10x2=20) 5 ερωτήσεις συμπλήρωσης με στόχο τον έλεγχο κατανόησης σύντομων δηλώσεων και της γλωσσικής επίγνωσης των εξεταζομένων (5x2=10)

21 21 Κατανόηση γραπτού λόγου (40 μονάδες) Β’ ξένη γλώσσα - Απολυτήριες Γ’ Γυμνασίου A2- Réponses

22 22 Κατανόηση προφορικού λόγου (20 μονάδες) Β’ ξένη γλώσσα - Απολυτήριες Γ’ Γυμνασίου –Οι εξεταζόμενοι καλούνται να ακούσουν αδίδακτα γραπτά κείμενα, συνολικής διάρκειας 6 λεπτών, από μηχάνημα (Υ/Η, CD player, κασετόφωνο) ή από τον καθηγητή ο οποίος διαβάζει με φυσικότητα. –Το κάθε ηχητικό ερέθισμα (π.χ. αγγελία, διάλογος μεταξύ φίλων ή συνεργατών, οδηγίες, κλπ.), το οποίο οι εξεταζόμενοι ακούν 2 φορές, συνοδεύεται από ερωτήσεις που ελέγχουν την κατανόηση προφορικού λόγου: 10 ερωτήσεις επιλογής (10x1=10) 5 ερωτήσεις συμπλήρωσης (5x2=10)

23 23 Κατανόηση προφορικού λόγου (20 μονάδες) Β’ ξένη γλώσσα - Απολυτήριες Γ’ Γυμνασίου A2 Réponses Transcription script

24 24 Παραγωγή γραπτού λόγου (40 μονάδες) Β’ ξένη γλώσσα - Απολυτήριες Γ’ Γυμνασίου –Οι εξεταζόμενοι καλούνται: να συμπληρώσουν 5 ημιτελή σύντομα κείμενα (5x4=20) να γράψουν ένα σύντομο κείμενο αυθεντικού λόγου –email ή κείμενο πληροφοριακού εντύπου συνολικής έκτασης 80 λέξεων (20 )

25 25 Παραγωγή γραπτού λόγου (40 μονάδες) Β’ ξένη γλώσσα - Απολυτήριες Γ’ Γυμνασίου A2 Réponses

26 26 Οι εξετάσεις στο δημοτικό –Οι μαθητές πρέπει να ξεκινούν να προετοιμάζονται για τις εξετάσεις και στο Δημοτικό «επίδοσης» τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη ξένη γλώσσα με σκοπό την διαμορφωτική αξιολόγηση. –Οι εξετάσεις για την πρώτη ξένη γλώσσα (την Αγγλική) αφορούν τα επίπεδα γλωσσομάθειας Α1 και A2, ενώ για τη δεύτερη ξένη γλώσσα το επίπεδο Α1. –Οι ενότητες της εξέτασης διενεργούνται το τελευταίο τρίμηνο ώστε, στο τέλος του κάθε σχολικού έτους, οι μαθητές να έχουν συγκεντρώσει ποσοστιαία βαθμολογία από τις τρεις (3) ενότητες της εξέτασης οι οποίες ελέγχουν α) την κατανόηση γραπτού λόγου,β) την κατανόηση προφορικού λόγου και γ) την παραγωγή γραπτού λόγου.


Κατέβασμα ppt "1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Μαυρομμάτη Ευφημία Σχολική Σύμβουλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google