Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Los numerales cardinales en Griego Rocío García Linares Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo. Melilla.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Los numerales cardinales en Griego Rocío García Linares Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo. Melilla."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Los numerales cardinales en Griego Rocío García Linares Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo. Melilla.

2 εἷς, μία, ἓν δύο τρεῖς, τρία τέτταρες, τέτταρα

3 Del uno al cuatro son declinables. Volveremos a declinarlos a partir del doscientos

4 πέντε ἓξ ἑπτά ὀκτώ ἐννέα

5 δέκα ἕνδεκα δώδεκα A partir de aquí hasta el veinte, vamos sumando a δέκα los nueve primeros números. Ejemplo: τρε ῖς καὶ δέκα = 13

6 εἴκοσι(ν) Y ahora saltamos de diez en diez. El proceso es el mismo que ocurre para pasar de diez a veinte (la suma)

7 τριάκοντα τετταράκοντα πεντέκοντα ἑξήκοντα

8 ἑβδομήκοντα ὀγδοήκοντα ἐνενήκοντα ἑκατόν

9 ¡Recuerda que a partir del 200 volvemos a declinar!

10 διακόσιοι, αι, α τριακόσιοι, αι, α τετρακόσιοι, αι, α πεντακόσιοι, αι, α

11 ἑξακόσιοι, αι, α ἑπτακόσιοι, αι, α ὀκτακόσιοι, αι, α ἐνακόσιοι, αι, α

12 χίλιοι, αι, α δισχίλιοι, αι, α τρισχίλιοι, αι, α (...)

13 μύριοι, αι, α μύριοι καὶ χίλιοι δυσμύριοι (...)

14 Octópodo kilo endecasílabo Hexámetro icosaedro Pentecostés Eneágono triángulo heptagonal Hecatombe tetra brik decálogo


Κατέβασμα ppt "Los numerales cardinales en Griego Rocío García Linares Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo. Melilla."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google