Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Los numerales cardinales en Griego

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Los numerales cardinales en Griego"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Los numerales cardinales en Griego
Rocío García Linares Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo. Melilla.

2 εἷς, μία, ἓν δύο τρεῖς, τρία τέτταρες, τέτταρα

3 Del uno al cuatro son declinables
Del uno al cuatro son declinables. Volveremos a declinarlos a partir del doscientos

4 πέντε ἓξ ἑπτά ὀκτώ ἐννέα

5 δέκα ἕνδεκα δώδεκα A partir de aquí hasta el
veinte, vamos sumando a δέκα los nueve primeros números. Ejemplo: τρεῖς καὶ δέκα = 13

6 εἴκοσι(ν) Y ahora saltamos de diez en diez. El proceso es el mismo que
ocurre para pasar de diez a veinte (la suma)

7 τριάκοντα τετταράκοντα πεντέκοντα ἑξήκοντα

8 ἑβδομήκοντα ὀγδοήκοντα ἐνενήκοντα ἑκατόν

9 ¡Recuerda que a partir del 200 volvemos a declinar!

10 διακόσιοι, αι, α τριακόσιοι, αι, α τετρακόσιοι, αι, α πεντακόσιοι, αι, α

11 ἑξακόσιοι, αι, α ἑπτακόσιοι, αι, α ὀκτακόσιοι, αι, α ἐνακόσιοι, αι, α

12 χίλιοι, αι, α δισχίλιοι, αι, α τρισχίλιοι, αι, α (...)

13 μύριοι, αι, α μύριοι καὶ χίλιοι δυσμύριοι (...)

14 Hecatombe tetra brik decálogo Octópodo kilo endecasílabo Hexámetro icosaedro Pentecostés Eneágono triángulo heptagonal


Κατέβασμα ppt "Los numerales cardinales en Griego"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google