Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ «Ρύπανση και Ποιότητα Υπόγειων Νερών»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ «Ρύπανση και Ποιότητα Υπόγειων Νερών»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ «Ρύπανση και Ποιότητα Υπόγειων Νερών» Όνοματεπώνυμο Φοιτήτριας Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Καλαμάτα, 08/06/2012

2 Δομή Παρουσίασης 1.Βασικές αρχές ποιότητας και ρύπανσης των υπογείων νερών 2.Ρύπανση των υπογείων υδάτων από τη χρήση φυτοφαρμάκων 3.Ρύπανση των υπόγειων υδάτων από τη χρήση λιπασμάτων 4.Μέθοδοι απορρύπανσης και εξυγίανσης υπόγειων υδροφορέων 5.Συμπεράσματα

3 1. Βασικές αρχές της ποιότητας υπογείων υδάτων Αξία και χρήσεις των υπόγειων υδατικών πόρων o κλειδί για την ανάπτυξη o ουσιαστικός ρόλος στον υδρολογικό κύκλο Ρύπανση των υπόγειων νερών o δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος o βλάβη στην ποιότητα ζωής τη υγεία των ανθρώπων και των άλλων ειδών του πλανήτη

4 1. Βασικές αρχές της ποιότητας υπογείων υδάτων Ποιότητα υπόγειου νερού o χημική σύσταση, με τα διαλυμένα και αιωρούμενα υλικά και o ενεργειακή κατάσταση, με τη μορφή της θερμότητας και της ραδιενεργού ακτινοβολίας Διαμόρφωση της σύστασης της ποιότητας του νερού o αποτέλεσμα φυσικών διαδικασιών και o ανθρώπινης παρέμβασης (άμεσα και έμμεσα)

5 1. Βασικές αρχές της ποιότητας υπογείων υδάτων Πηγές ρύπανσης υδατικών πόρων o βιομηχανικές δραστηριότητες o αγροτικές δραστηριότητες o αστικές - οικιακές δραστηριότητες o ραδιενεργές ουσίες o φυσικές διεργασίες

6 2. Ρύπανση των υπογείων υδάτων από φυτοφάρμακα Κίνδυνοι από την χρήση των φυτοφαρμάκων Επιπτώσεις o μικροχλωρίδα του εδάφους - αποδέκτες της επιφανειακής απορροής o καλλιέργειες των επόμενων χρόνων Διάκριση κινδύνων o έκπλυση προς τα υπόγεια νερά και την επιφανειακή απορροή o παραμονή στην καλλιεργούμενη ζώνη του εδάφους

7 2. Ρύπανση των υπογείων υδάτων από φυτοφάρμακα Φυτοφάρμακα – Ορισμοί o ουσίες που χρησιμοποιούνται για την εξόντωση ανεπιθύμητων οργανισμών που επηρεάζουν την ανάπτυξη και παραγωγή των καλλιεργειών o «Φυτοπροστατευτικές Ουσίες» (οδηγία 93/414 ΕΕ ) Κατηγορίες Φυτοφαρμάκων ζιζανιοκτόνα - μυκητοκτόνα – εντομοκτόνα

8 3. Ρύπανση των υπογείων υδάτων από λιπάσματα Ιδιότητες Φυτοφαρμάκων o Διάσπαση: μικροβιακή, χημική, φωτοχημική o Προσρόφηση: φυσική απομάκρυνση από το έδαφος o Πτητικότητα: ικανότητα αεριοποίησης o Διαλυτότητα Ορθή διαχείριση των φυτοφαρμάκων o μη απαραίτητη εφαρμογή φυτοφαρμάκων - οικονομική εφαρμογή o εναλλακτικές καλλιεργητικές πρακτικές o εφαρμογή αρδευτικού νερού - αποτροπή της υπεράρδευσης

9 3. Ρύπανση των υπογείων υδάτων από λιπάσματα Αποσταθεροποίηση του κύκλου από τις γεωργικές δραστηριότητες o μέσω της υπερβολικής χρήσης λιπασμάτων o ρύπανση υδάτων - ευτροφισμός o οξίνιση - φαινόμενο θερμοκηπίου Κύκλος του Αζώτου (Ν)

10 3. Ρύπανση των υπογείων υδάτων από λιπάσματα Λιπάσματα-Ορισμός (ΥΑ 16190/1335/97) Κάθε ουσία που περιέχει αζωτούχο ένωση ή ενώσεις και διασπείρεται στο έδαφος προκειμένου να τονώσει την ανάπτυξη των φυτών Νιτρορύπανση (ΥΑ 161/1997/Β-519) o άμεση ή έμμεση απόρριψη στο υδάτινο περιβάλλον αζωτούχων ενώσεων γεωργικής προέλευσης o βλάβες στους ζώντες οργανισμούς και στα υδατικά οικοσυστήματα o ζημιές στις εγκαταστάσεις αναψυχής ή να παρακωλύονται άλλες θεμιτές χρήσεις των υδάτων

11 3. Ρύπανση των υπογείων υδάτων από λιπάσματα Μέτρα προστασίας από τη χρήση αζωτούχων λιπάσματων o Πολιτικό Πλαίσιο – Οδηγία για τη Νιτρορύπανση o Πρακτικές διαχείρισης για τη μείωση στράγγισης των νιτρικών o Βελτιωμένη διαχείριση του αζωτούχου λιπάσματος o Χρόνος εφαρμογής λιπασμάτων

12 4. Αποκατάσταση και εξυγίανση υδροφορέων Απορρύπανση ή Εξυγίανση επαναφορά της ποιότητας του εδάφους και των υπογείων νερών στις συνθήκες πριν τη ρύπανσή τους με την απομάκρυνση των ρύπων Μέθοδοι 1)προστασία από την επέκταση του ρύπανσης 2)απομάκρυνση των ρύπων 3)επεμβάσεις στην περιοχή ρύπανσης και 4)μείωση των κινδύνων με θεσμικούς ελέγχους

13 4. Αποκατάσταση και εξυγίανση υδροφορέων Λόγοι επιβολής μέτρων απορρύπανσης o «μη-αποδεκτή» υποβάθμιση του περιβάλλοντος o ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος σε μια περιοχή o ανάγκη αύξησης της εμπορικής αξίας των ακινήτων σε μια περιοχή o η ανάγκη ανάπτυξης μιας περιοχής Κριτήρια επιλογής μεθόδου o φύση, συγκέντρωση και τη ποσότητα του ρυπαντή o είδος της πηγής ρύπανσης (σημειακή ή διάχυτη, συνεχής ή παροδική) o πάχος της ακόρεστης και κορεσμένης ζώνης o κόστος και διαθέσιμη τεχνολογία o μελλοντική χρήση της γης

14 4. Αποκατάσταση και εξυγίανση υδροφορέων Απονίτρωση υπόγειων νερών – Τεχνικές Αποκατάστασης Φυσική απονίτρωση: εφαρμόζεται διακοπή της εφαρμογής λιπασμάτων ή μείωση αυτής εφαρμόζοντας τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής Βιολογική απονίτρωση : χρησιμοποιούνται μικροοργανισμοί, οι οποίοι καταναλώνουν το άζωτο ως θρεπτική ουσία Ιοντοανταλλαγή: μεταξύ των ιόντων όταν το νερό περνάει από συνθετικές ρητίνες Ηλεκτροδιάλυση: εφαρμόζεται ηλεκτρική τάση και τα ιόντα διέρχονται επιλεκτικά μέσω ημιπερατών μεμβρανών Χημική απονίτρωση: Προστίθεται αργίλιο σε υδατικό διάλυμα πλούσιο σε νιτρικά ιόντα και μέσω μιας σειράς αντιδράσεων παράγεται ελεύθερο άζωτο ή αμμωνία

15 5. Συμπεράσματα Μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας των υπόγειων υδατικών πόρων o συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων o ενεργός συμμετοχή όλων των φορέων στη διαχείριση των υδάτων o μείωση και ο έλεγχος της ρύπανσης από όλες τις πηγές Μέτρα για την προστασία από τη χρήση φυτοφαρμάκων ολοκληρωμένη διαχείριση της γεωργικής παραγωγής σε εθνικό επίπεδο προγραμματισμός εφαρμογής των φυτό-προστατευτικών προϊόντων μετατροπή των συμβατικών καλλιεργειών σε βιολογικές

16 5. Συμπεράσματα Μέτρα για την προστασία από τη χρήση των λιπασμάτων o μετατροπή των συμβατικών καλλιεργειών σε βιολογικές o καθορισμός των ευαίσθητων από τη νιτρορύπανση περιοχών o ορθολογική και τη βέλτιστη διαχείριση των αποθεμάτων φρέσκου νερού που βρίσκονται στα υπόγεια υδροφόρα στρώματα

17 Ευχαριστώ Πολύ!!!


Κατέβασμα ppt "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ «Ρύπανση και Ποιότητα Υπόγειων Νερών»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google