Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

2 Τι εννοούμε όταν λέμε ότι στα οικοσυστήματα γίνεται ροή ύλης;
Όταν λέμε ότι στα οικοσυστήματα γίνεται ροή ύλης εννοούμε ότι μέσω της τροφικής αλυσίδας τα ίδια συστατικά μεταφέρονται από οργανισμό σε οργανισμό στο έδαφος στην ατμόσφαιρα.

3 Πώς χρησιμοποιούν οι οργανισμοί τα συστατικά που μεταφέρονται σε αυτούς μέσω της τροφικής αλυσίδας;
Οι οργανισμοί άλλοτε συνδυάζουν τα συστατικά αυτά για να συνθέτουν νέες ενώσεις, άλλοτε διασπούν τις ενώσεις αυτές στα συστατικά τους για να τα ξαναχρησιμοποιήσουν.

4 Ο κύκλος του άνθρακα Οι παραγωγοί προσλαμβάνουν από την ατμόσφαιρα άνθρακα με το CO2, και με τη φωτοσύνθεση συνθέτουν νέες οργανικές ενώσεις. Με την τροφική αλυσίδα ο άνθρακας πηγαίνει στους υπόλοιπους καταναλωτές. Όλοι οι οργανισμοί με την κυτταρική αναπνοή διασπούν τις ουσίες της τροφής και σχηματίζουν διοξείδιο του άνθρακα, που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Μετά το θάνατο των οργανισμών οι αποικοδομητές διασπούν τις οργανικές ενώσεις τους σε ανόργανες που επιστρέφουν στο έδαφος. Από νεκρούς οργανισμούς έχουν σχηματιστεί στο υπέδαφος οι γαιάνθρακες, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που περιέχουν οργανικές ενώσεις. Μετά την άντληση και καύση των γαιανθράκων, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ο άνθρακας επιστρέφει στην ατμόσφαιρα.

5 Ο κύκλος του άνθρακα Οι παραγωγοί προσλαμβάνουν από την ατμόσφαιρα άνθρακα με το CO2, και με τη φωτοσύνθεση συνθέτουν νέες οργανικές ενώσεις. Με την τροφική αλυσίδα ο άνθρακας πηγαίνει στους υπόλοιπους καταναλωτές. Όλοι οι οργανισμοί με την κυτταρική αναπνοή διασπούν τις ουσίες της τροφής και σχηματίζουν διοξείδιο του άνθρακα, που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Μετά το θάνατο των οργανισμών οι αποικοδομητές διασπούν τις οργανικές ενώσεις τους σε ανόργανες που επιστρέφουν στο έδαφος. Από νεκρούς οργανισμούς έχουν σχηματιστεί στο υπέδαφος οι γαιάνθρακες, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που περιέχουν οργανικές ενώσεις. Μετά την άντληση και καύση των γαιανθράκων, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ο άνθρακας επιστρέφει στην ατμόσφαιρα.

6 Ο κύκλος του άνθρακα Οι παραγωγοί προσλαμβάνουν από την ατμόσφαιρα άνθρακα με το CO2, και με τη φωτοσύνθεση συνθέτουν νέες οργανικές ενώσεις. Με την τροφική αλυσίδα ο άνθρακας πηγαίνει στους υπόλοιπους καταναλωτές. Όλοι οι οργανισμοί με την κυτταρική αναπνοή διασπούν τις ουσίες της τροφής και σχηματίζουν διοξείδιο του άνθρακα, που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Μετά το θάνατο των οργανισμών οι αποικοδομητές διασπούν τις οργανικές ενώσεις τους σε ανόργανες που επιστρέφουν στο έδαφος. Από νεκρούς οργανισμούς έχουν σχηματιστεί στο υπέδαφος οι γαιάνθρακες, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που περιέχουν οργανικές ενώσεις. Μετά την άντληση και καύση των γαιανθράκων, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ο άνθρακας επιστρέφει στην ατμόσφαιρα. Βίντεο

7 Ο κύκλος του άνθρακα Οι παραγωγοί προσλαμβάνουν από την ατμόσφαιρα άνθρακα με το CO2, και με τη φωτοσύνθεση συνθέτουν νέες οργανικές ενώσεις. Με την τροφική αλυσίδα ο άνθρακας πηγαίνει στους υπόλοιπους καταναλωτές. Όλοι οι οργανισμοί με την κυτταρική αναπνοή διασπούν τις ουσίες της τροφής και σχηματίζουν διοξείδιο του άνθρακα, που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Μετά το θάνατο των οργανισμών οι αποικοδομητές διασπούν τις οργανικές ενώσεις τους σε ανόργανες που επιστρέφουν στο έδαφος. Από νεκρούς οργανισμούς έχουν σχηματιστεί στο υπέδαφος οι γαιάνθρακες, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που περιέχουν οργανικές ενώσεις. Μετά την άντληση και καύση των γαιανθράκων, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ο άνθρακας επιστρέφει στην ατμόσφαιρα.

8 Ο κύκλος του άνθρακα Οι παραγωγοί προσλαμβάνουν από την ατμόσφαιρα άνθρακα με το CO2, και με τη φωτοσύνθεση συνθέτουν νέες οργανικές ενώσεις. Με την τροφική αλυσίδα ο άνθρακας πηγαίνει στους υπόλοιπους καταναλωτές. Όλοι οι οργανισμοί με την κυτταρική αναπνοή διασπούν τις ουσίες της τροφής και σχηματίζουν διοξείδιο του άνθρακα, που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Μετά το θάνατο των οργανισμών οι αποικοδομητές διασπούν τις οργανικές ενώσεις τους σε ανόργανες που επιστρέφουν στο έδαφος. Από νεκρούς οργανισμούς έχουν σχηματιστεί στο υπέδαφος οι γαιάνθρακες, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που περιέχουν οργανικές ενώσεις. Μετά την άντληση και καύση των γαιανθράκων, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ο άνθρακας επιστρέφει στην ατμόσφαιρα.

9 Ο κύκλος του άνθρακα Οι παραγωγοί προσλαμβάνουν από την ατμόσφαιρα άνθρακα με το CO2, και με τη φωτοσύνθεση συνθέτουν νέες οργανικές ενώσεις. Με την τροφική αλυσίδα ο άνθρακας πηγαίνει στους υπόλοιπους καταναλωτές. Όλοι οι οργανισμοί με την κυτταρική αναπνοή διασπούν τις ουσίες της τροφής και σχηματίζουν διοξείδιο του άνθρακα, που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Μετά το θάνατο των οργανισμών οι αποικοδομητές διασπούν τις οργανικές ενώσεις τους σε ανόργανες που επιστρέφουν στο έδαφος. Από νεκρούς οργανισμούς έχουν σχηματιστεί στο υπέδαφος οι γαιάνθρακες, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που περιέχουν οργανικές ενώσεις. Μετά την άντληση και καύση των γαιανθράκων, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ο άνθρακας επιστρέφει στην ατμόσφαιρα.

10 Ο κύκλος του αζώτου Το άζωτο της ατμόσφαιρας με τους κεραυνούς μετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα και αυτά διαλυμένα στο νερό της βροχής σχηματίζουν νιτρικά άλατα που καταλήγουν στο έδαφος. Ορισμένα βακτήρια του εδάφους επίσης μετατρέπουν το άζωτο σε νιτρικά ιόντα. Τα νιτρικά ιόντα διαλύονται στο νερό της βροχής και σχηματίζουν νιτρικά άλατα. Τα νιτρικά άλατα διαλυμένα σε νερό απορροφώνται από τα φυτά. Μέσα στα φυτά, τα νιτρικά άλατα μετατρέπονται σε αζωτούχες οργανικές ενώσεις. Οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις με τις τροφικές αλυσίδες περνούν σε όλους τους καταναλωτές. Μετά το θάνατο των οργανισμών οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις καταλήγουν στο έδαφος. Τα κόπρανα των ζώων και τα λιπάσματα περιέχουν επίσης ενώσεις του αζώτου και καταλήγουν στο έδαφος. Οι αποικοδομητές διασπούν τις ενώσεις αυτές και τελικά σχηματίζονται πάλι νιτρικά ιόντα. Αυτά χρησιμοποιούνται πάλι από τα φυτά. Μία ποσότητα νιτρικών αλάτων του εδάφους μετατρέπεται από ειδικά βακτήρια πάλι σε άζωτο και ξαναγυρίζει στην ατμόσφαιρα.

11 Ο κύκλος του αζώτου Το άζωτο της ατμόσφαιρας με τους κεραυνούς μετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα και αυτά διαλυμένα στο νερό της βροχής σχηματίζουν νιτρικά άλατα που καταλήγουν στο έδαφος. Ορισμένα βακτήρια του εδάφους επίσης μετατρέπουν το άζωτο σε νιτρικά ιόντα. Τα νιτρικά ιόντα διαλύονται στο νερό της βροχής και σχηματίζουν νιτρικά άλατα. Τα νιτρικά άλατα διαλυμένα σε νερό απορροφώνται από τα φυτά. Μέσα στα φυτά, τα νιτρικά άλατα μετατρέπονται σε αζωτούχες οργανικές ενώσεις. Οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις με τις τροφικές αλυσίδες περνούν σε όλους τους καταναλωτές. Μετά το θάνατο των οργανισμών οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις καταλήγουν στο έδαφος. Τα κόπρανα των ζώων και τα λιπάσματα περιέχουν επίσης ενώσεις του αζώτου και καταλήγουν στο έδαφος. Οι αποικοδομητές διασπούν τις ενώσεις αυτές και τελικά σχηματίζονται πάλι νιτρικά ιόντα. Αυτά χρησιμοποιούνται πάλι από τα φυτά. Μία ποσότητα νιτρικών αλάτων του εδάφους μετατρέπεται από ειδικά βακτήρια πάλι σε άζωτο και ξαναγυρίζει στην ατμόσφαιρα.

12 Ο κύκλος του αζώτου Το άζωτο της ατμόσφαιρας με τους κεραυνούς μετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα και αυτά διαλυμένα στο νερό της βροχής σχηματίζουν νιτρικά άλατα που καταλήγουν στο έδαφος. Ορισμένα βακτήρια του εδάφους επίσης μετατρέπουν το άζωτο σε νιτρικά ιόντα. Τα νιτρικά ιόντα διαλύονται στο νερό της βροχής και σχηματίζουν νιτρικά άλατα. Τα νιτρικά άλατα διαλυμένα σε νερό απορροφώνται από τα φυτά. Μέσα στα φυτά, τα νιτρικά άλατα μετατρέπονται σε αζωτούχες οργανικές ενώσεις. Οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις με τις τροφικές αλυσίδες περνούν σε όλους τους καταναλωτές. Μετά το θάνατο των οργανισμών οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις καταλήγουν στο έδαφος. Τα κόπρανα των ζώων και τα λιπάσματα περιέχουν επίσης ενώσεις του αζώτου και καταλήγουν στο έδαφος. Οι αποικοδομητές διασπούν τις ενώσεις αυτές και τελικά σχηματίζονται πάλι νιτρικά ιόντα. Αυτά χρησιμοποιούνται πάλι από τα φυτά. Μία ποσότητα νιτρικών αλάτων του εδάφους μετατρέπεται από ειδικά βακτήρια πάλι σε άζωτο και ξαναγυρίζει στην ατμόσφαιρα.

13 Ο κύκλος του αζώτου Το άζωτο της ατμόσφαιρας με τους κεραυνούς μετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα και αυτά διαλυμένα στο νερό της βροχής σχηματίζουν νιτρικά άλατα που καταλήγουν στο έδαφος. Ορισμένα βακτήρια του εδάφους επίσης μετατρέπουν το άζωτο σε νιτρικά ιόντα. Τα νιτρικά ιόντα διαλύονται στο νερό της βροχής και σχηματίζουν νιτρικά άλατα. Τα νιτρικά άλατα διαλυμένα σε νερό απορροφώνται από τα φυτά. Μέσα στα φυτά, τα νιτρικά άλατα μετατρέπονται σε αζωτούχες οργανικές ενώσεις. Οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις με τις τροφικές αλυσίδες περνούν σε όλους τους καταναλωτές. Μετά το θάνατο των οργανισμών οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις καταλήγουν στο έδαφος. Τα κόπρανα των ζώων και τα λιπάσματα περιέχουν επίσης ενώσεις του αζώτου και καταλήγουν στο έδαφος. Οι αποικοδομητές διασπούν τις ενώσεις αυτές και τελικά σχηματίζονται πάλι νιτρικά ιόντα. Αυτά χρησιμοποιούνται πάλι από τα φυτά. Μία ποσότητα νιτρικών αλάτων του εδάφους μετατρέπεται από ειδικά βακτήρια πάλι σε άζωτο και ξαναγυρίζει στην ατμόσφαιρα.

14 Ο κύκλος του αζώτου Το άζωτο της ατμόσφαιρας με τους κεραυνούς μετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα και αυτά διαλυμένα στο νερό της βροχής σχηματίζουν νιτρικά άλατα που καταλήγουν στο έδαφος. Ορισμένα βακτήρια του εδάφους επίσης μετατρέπουν το άζωτο σε νιτρικά ιόντα. Τα νιτρικά ιόντα διαλύονται στο νερό της βροχής και σχηματίζουν νιτρικά άλατα. Τα νιτρικά άλατα διαλυμένα σε νερό απορροφώνται από τα φυτά. Μέσα στα φυτά, τα νιτρικά άλατα μετατρέπονται σε αζωτούχες οργανικές ενώσεις. Οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις με τις τροφικές αλυσίδες περνούν σε όλους τους καταναλωτές. Μετά το θάνατο των οργανισμών οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις καταλήγουν στο έδαφος. Τα κόπρανα των ζώων και τα λιπάσματα περιέχουν επίσης ενώσεις του αζώτου και καταλήγουν στο έδαφος. Οι αποικοδομητές διασπούν τις ενώσεις αυτές και τελικά σχηματίζονται πάλι νιτρικά ιόντα. Αυτά χρησιμοποιούνται πάλι από τα φυτά. Μία ποσότητα νιτρικών αλάτων του εδάφους μετατρέπεται από ειδικά βακτήρια πάλι σε άζωτο και ξαναγυρίζει στην ατμόσφαιρα.

15 Ο κύκλος του αζώτου Το άζωτο της ατμόσφαιρας με τους κεραυνούς μετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα και αυτά διαλυμένα στο νερό της βροχής σχηματίζουν νιτρικά άλατα που καταλήγουν στο έδαφος. Ορισμένα βακτήρια του εδάφους επίσης μετατρέπουν το άζωτο σε νιτρικά ιόντα. Τα νιτρικά ιόντα διαλύονται στο νερό της βροχής και σχηματίζουν νιτρικά άλατα. Τα νιτρικά άλατα διαλυμένα σε νερό απορροφώνται από τα φυτά. Μέσα στα φυτά, τα νιτρικά άλατα μετατρέπονται σε αζωτούχες οργανικές ενώσεις. Οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις με τις τροφικές αλυσίδες περνούν σε όλους τους καταναλωτές. Μετά το θάνατο των οργανισμών οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις καταλήγουν στο έδαφος. Τα κόπρανα των ζώων και τα λιπάσματα περιέχουν επίσης ενώσεις του αζώτου και καταλήγουν στο έδαφος. Οι αποικοδομητές διασπούν τις ενώσεις αυτές και τελικά σχηματίζονται πάλι νιτρικά ιόντα. Αυτά χρησιμοποιούνται πάλι από τα φυτά. Μία ποσότητα νιτρικών αλάτων του εδάφους μετατρέπεται από ειδικά βακτήρια πάλι σε άζωτο και ξαναγυρίζει στην ατμόσφαιρα.

16 Ο κύκλος του αζώτου Το άζωτο της ατμόσφαιρας με τους κεραυνούς μετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα και αυτά διαλυμένα στο νερό της βροχής σχηματίζουν νιτρικά άλατα που καταλήγουν στο έδαφος. Ορισμένα βακτήρια του εδάφους επίσης μετατρέπουν το άζωτο σε νιτρικά ιόντα. Τα νιτρικά ιόντα διαλύονται στο νερό της βροχής και σχηματίζουν νιτρικά άλατα. Τα νιτρικά άλατα διαλυμένα σε νερό απορροφώνται από τα φυτά. Μέσα στα φυτά, τα νιτρικά άλατα μετατρέπονται σε αζωτούχες οργανικές ενώσεις. Οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις με τις τροφικές αλυσίδες περνούν σε όλους τους καταναλωτές. Μετά το θάνατο των οργανισμών οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις καταλήγουν στο έδαφος. Τα κόπρανα των ζώων και τα λιπάσματα περιέχουν επίσης ενώσεις του αζώτου και καταλήγουν στο έδαφος. Οι αποικοδομητές διασπούν τις ενώσεις αυτές και τελικά σχηματίζονται πάλι νιτρικά ιόντα. Αυτά χρησιμοποιούνται πάλι από τα φυτά. Μία ποσότητα νιτρικών αλάτων του εδάφους μετατρέπεται από ειδικά βακτήρια πάλι σε άζωτο και ξαναγυρίζει στην ατμόσφαιρα.

17 Ο κύκλος του αζώτου Το άζωτο της ατμόσφαιρας με τους κεραυνούς μετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα και αυτά διαλυμένα στο νερό της βροχής σχηματίζουν νιτρικά άλατα που καταλήγουν στο έδαφος. Ορισμένα βακτήρια του εδάφους επίσης μετατρέπουν το άζωτο σε νιτρικά ιόντα. Τα νιτρικά ιόντα διαλύονται στο νερό της βροχής και σχηματίζουν νιτρικά άλατα. Τα νιτρικά άλατα διαλυμένα σε νερό απορροφώνται από τα φυτά. Μέσα στα φυτά, τα νιτρικά άλατα μετατρέπονται σε αζωτούχες οργανικές ενώσεις. Οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις με τις τροφικές αλυσίδες περνούν σε όλους τους καταναλωτές. Μετά το θάνατο των οργανισμών οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις καταλήγουν στο έδαφος. Τα κόπρανα των ζώων και τα λιπάσματα περιέχουν επίσης ενώσεις του αζώτου και καταλήγουν στο έδαφος. Οι αποικοδομητές διασπούν τις ενώσεις αυτές και τελικά σχηματίζονται πάλι νιτρικά ιόντα. Αυτά χρησιμοποιούνται πάλι από τα φυτά. Μία ποσότητα νιτρικών αλάτων του εδάφους μετατρέπεται από ειδικά βακτήρια πάλι σε άζωτο και ξαναγυρίζει στην ατμόσφαιρα.

18 Ο κύκλος του αζώτου Το άζωτο της ατμόσφαιρας με τους κεραυνούς μετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα και αυτά διαλυμένα στο νερό της βροχής σχηματίζουν νιτρικά άλατα που καταλήγουν στο έδαφος. Ορισμένα βακτήρια του εδάφους επίσης μετατρέπουν το άζωτο σε νιτρικά ιόντα. Τα νιτρικά ιόντα διαλύονται στο νερό της βροχής και σχηματίζουν νιτρικά άλατα. Τα νιτρικά άλατα διαλυμένα σε νερό απορροφώνται από τα φυτά. Μέσα στα φυτά, τα νιτρικά άλατα μετατρέπονται σε αζωτούχες οργανικές ενώσεις. Οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις με τις τροφικές αλυσίδες περνούν σε όλους τους καταναλωτές. Μετά το θάνατο των οργανισμών οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις καταλήγουν στο έδαφος. Τα κόπρανα των ζώων και τα λιπάσματα περιέχουν επίσης ενώσεις του αζώτου και καταλήγουν στο έδαφος. Οι αποικοδομητές διασπούν τις ενώσεις αυτές και τελικά σχηματίζονται πάλι νιτρικά ιόντα. Αυτά χρησιμοποιούνται πάλι από τα φυτά. Μία ποσότητα νιτρικών αλάτων του εδάφους μετατρέπεται από ειδικά βακτήρια πάλι σε άζωτο και ξαναγυρίζει στην ατμόσφαιρα.

19 Ο κύκλος του αζώτου Αυτά χρησιμοποιούνται πάλι από τα φυτά.
Το άζωτο της ατμόσφαιρας με τους κεραυνούς μετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα και αυτά διαλυμένα στο νερό της βροχής σχηματίζουν νιτρικά άλατα που καταλήγουν στο έδαφος. Ορισμένα βακτήρια του εδάφους επίσης μετατρέπουν το άζωτο σε νιτρικά ιόντα. Τα νιτρικά ιόντα διαλύονται στο νερό της βροχής και σχηματίζουν νιτρικά άλατα. Τα νιτρικά άλατα διαλυμένα σε νερό απορροφώνται από τα φυτά. Μέσα στα φυτά, τα νιτρικά άλατα μετατρέπονται σε αζωτούχες οργανικές ενώσεις. Οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις με τις τροφικές αλυσίδες περνούν σε όλους τους καταναλωτές. Μετά το θάνατο των οργανισμών οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις καταλήγουν στο έδαφος. Τα κόπρανα των ζώων και τα λιπάσματα περιέχουν επίσης ενώσεις του αζώτου και καταλήγουν στο έδαφος. Οι αποικοδομητές διασπούν τις ενώσεις αυτές και τελικά σχηματίζονται πάλι νιτρικά ιόντα. Αυτά χρησιμοποιούνται πάλι από τα φυτά. Μία ποσότητα νιτρικών αλάτων του εδάφους μετατρέπεται από ειδικά βακτήρια πάλι σε άζωτο και ξαναγυρίζει στην ατμόσφαιρα.

20 Ο κύκλος του αζώτου Το άζωτο της ατμόσφαιρας με τους κεραυνούς μετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα και αυτά διαλυμένα στο νερό της βροχής σχηματίζουν νιτρικά άλατα που καταλήγουν στο έδαφος. Ορισμένα βακτήρια του εδάφους επίσης μετατρέπουν το άζωτο σε νιτρικά ιόντα. Τα νιτρικά ιόντα διαλύονται στο νερό της βροχής και σχηματίζουν νιτρικά άλατα. Τα νιτρικά άλατα διαλυμένα σε νερό απορροφώνται από τα φυτά. Μέσα στα φυτά, τα νιτρικά άλατα μετατρέπονται σε αζωτούχες οργανικές ενώσεις. Οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις με τις τροφικές αλυσίδες περνούν σε όλους τους καταναλωτές. Μετά το θάνατο των οργανισμών οι αζωτούχες οργανικές ενώσεις καταλήγουν στο έδαφος. Τα κόπρανα των ζώων και τα λιπάσματα περιέχουν επίσης ενώσεις του αζώτου και καταλήγουν στο έδαφος. Οι αποικοδομητές διασπούν τις ενώσεις αυτές και τελικά σχηματίζονται πάλι νιτρικά ιόντα. Αυτά χρησιμοποιούνται πάλι από τα φυτά. Μία ποσότητα νιτρικών αλάτων του εδάφους μετατρέπεται από ειδικά βακτήρια πάλι σε άζωτο και ξαναγυρίζει στην ατμόσφαιρα.

21 ΤΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


Κατέβασμα ppt "Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google