Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Η ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Η ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Η ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Θέμα: «Η ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ» ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΧΡΥΣΗ Α.Ε.Μ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ’ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΗΛΙΑΔΟΥ-ΤΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014

2 Η ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Χωρίζεται σε 3 χρονικές περιόδους:

3 Έλεγχος δικτατορίας στην οργάνωση και διοίκηση των ελληνικών φορέων και οργανώσεων άρα όχι προσπάθειες βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης Αίτημα για ίδρυση ελληνικών σχολείων = κυρίαρχο όμως ελεγχόμενο από ελληνικό Υπουργείο Παιδείας Το αίτημα νομιμοποιείται από την ανάγκη διατήρησης της ελληνικής γλώσσας και παράδοσης

4 2) : Μεταπολιτευτική περίοδος της Ελλάδας Αλλαγή εκπαιδευτικής πολιτικής για τους αλλοδαπούς από Γερμανία: αφομοιωτική πολιτική και ενσωμάτωση σε κρατίδια της Ομόσπονδης Γερμανίας εγείρει μηχανισμούς εναντίωσης –ωστόσο όχι ομοφωνία στην ελληνική κοινότητα (επιρροή από απόψεις κομματικών μηχανισμών που δρουν στην ξένη χώρα) κι άρα Α ) Δίγλωσσο μοντέλο εκπαίδευσης Β) Ενσωμάτωση

5 3) ΠΑΣΟΚ-στροφή και διεκδίκηση παροχής ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω ελληνικών σχολείων με ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα Στόχος: οι γονείς ήθελαν τα παιδιά τους να εξασφαλίσουν μια θέση σε ελληνικά πανεπιστήμια-πιθανή παλιννόστηση

6 Από όλες τις ενδείξεις προκύπτει ότι η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική δεν έχει περιλάβει στους στόχους και το σκεπτικό της: Την ιδιομορφία της διαβίωσης σημαντικού αριθμού ελληνοπαίδων εκτός Ελλάδας Τα ιδιάζοντα εκπαιδευτικά προβλήματα των παιδιών των μεταναστών Δεν υπάρχει υποδομή για την εφαρμογή της όποιας πολιτικής Υπάρχει πληθώρα ασυντόνιστων μεταξύ τους εκπαιδευτικών φορέων

7 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Τρία είδη Μέσης Εκπαίδευσης: Γυμνάσιο Πανεπιστήμιο Realschule: οδηγεί σε διάφορα επαγγέλματα Hauptschule: βασικό σχολείο-αδύναμοι μαθητές Το 1971 μόνο το 10% των Ελλήνων μαθητών έχουν φοιτήσει σε Γυμνάσιο έναντι 40% των Γερμανών-ίδια σχολική επίδοση?

8 ΜΟΡΦΕΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Προπαρασκευαστικές τάξεις 2. Δίγλωσσες τάξεις 3. Κανονικές τάξεις 4. Μάθημα Μητρικής Γλώσσας 5. Ιδιωτικά σχολεία

9 Προπαρασκευαστικές τάξεις:
σε διάφορα κρατίδια στόχος τους: η προπαρασκευή των παιδιών για την παρακολούθηση των κανονικών γερμανικών τάξεων από το 1964 σε περιοχές με λίγους μαθητές κι όπου δε λειτουργούν δίγλωσσες τάξεις Μειονεκτήματα: ανομοιογενής μαθητικός πληθυσμός με διαφορετικές γλωσσικές προϋποθέσεις μετατροπή τους σε εθνικές τάξεις-απομόνωση και γκετοποίηση των αλλοδαπών μαθητών

10 2. Δίγλωσσες τάξεις: Προπαρασκευαστικές τάξεις μακράς διάρκειας για ένταξη των αλλοδαπών μαθητών στις γερμανικές τάξεις Σε κάποια κρατίδια καταργούνται σταδιακά, γιατί οδηγούν στην απομόνωση των μαθητών ενώ στη Βαυαρία επεκτείνονται σε όλες τις τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης Διπλός ο σκοπός του μοντέλου αυτού: Α) οι αλλοδαποί κρατούνται μακριά από τις κανονικές γερμανικές τάξεις-άρα όχι διαμαρτυρίες Γερμανών γονέων Β) με τη γκετοποίηση διαιωνίζεται το status των μεταναστών και διατηρείται ζωντανή η ιδέα της παλιννόστησης

11 3. Κανονικές τάξεις Φοιτούν αλλοδαποί μαθητές
Στόχος τους: η ενσωμάτωση των αλλοδαπών μαθητών και η σταδιακή τους ένταξη στις κανονικές γερμανικές τάξεις Ακολουθείται γερμανικό Α.Π. και διδάσκουν Γερμανοί δάσκαλοι Απομόνωση μαθητών αλλά και ταυτόχρονη απαίτηση για ενσωμάτωση στη γερμανική κοινωνία

12 4. Μάθημα Μητρικής Γλώσσας
Δικαίωμα των μεταναστών για διδασκαλία μητρικής γλώσσας Δυσκολίες στη διδασκαλία του, γιατί: Προαιρετικό σε όλα σχεδόν τα κρατίδια Έλλειψη κατάλληλου διδακτικού υλικού, υλικοτεχνικής υποδομής, Α.Π., καταρτισμένων εκπαιδευτικών Αδιαφορία γερμανικής πλευράς Αναγκαίο: προοπτική παλιννόστησης των αλλοδαπών μαθητών και αβέβαιη παραμονή στη Γερμανία Υπό την εποπτεία των γερμανικών κρατιδίων (Βαυαρίας, Έσσης…) ή των διπλωματικών αρχών των χωρών προέλευσης

13 5. Ιδιωτικά σχολεία Σε κάποια κρατίδια
Χρηματοδοτούνται από το ελληνικό κράτος Στόχος: παροχή ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης σύμφωνα με το ισχύον στην Ελλάδα εκπαιδευτικό σύστημα Ακολουθούν: ελληνικό Α.Π. και ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Διδάσκουν Έλληνες αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί Παρέχουν τίτλους σπουδών που δεν αναγνωρίζονται από το γερμανικό κράτος Ωστόσο ευκαιρία εισαγωγής στα ελληνικά πανεπιστήμια

14 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1975-1981
Υποστηρίζεται η ίδρυση δίγλωσσων τάξεων ακολουθώντας τις επιταγές της γερμανικής πολιτικής και μερίδας Ελλήνων γονέων. Το δίγλωσσο μοντέλο εκπαίδευσης που προτείνεται ως το πλέον κατάλληλο τεκμηριώνει την άποψη του κυβερνώντος κόμματος προς μια μορφή εκπαίδευσης προσανατολισμένης τόσο σε μια πιθανή ένταξη στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και προς μια επικείμενη παλιννόστηση. Δε γίνεται πράξη λόγω: απροθυμίας των τότε τοπικών γερμανικών κυβερνήσεων να υιοθετήσουν και να χρηματοδοτήσουν ένα τέτοιο μοντέλο αρνητικής στάσης των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων που δρουν στη Γερμανία της αρνητικής στάσης των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων που επιθυμούσαν ελληνικά σχολεία

15 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1982-1985
Μορφή εκπαίδευσης: ίδρυση ελληνικών σχολείων στις πόλεις και στα κρατίδια που το επιτρέπουν οι συνθήκες –παρέχεται η δυνατότητα για ελληνόγλωσση παιδεία στα παιδιά των Ελλήνων μεταναστών. Αν και εκφράζεται η άποψη ότι θα πρέπει τα ελληνόπουλα να διδάσκονται τη μητρική τους γλώσσα παράλληλα με τη γερμανική, για να ενσωματωθούν όπου αποφασίσουν να ζήσουν, εντούτοις η πολιτική που εφαρμόζεται: παροχή ελληνοκεντρικής εκπαίδευσης -Εκπαιδευτική πολιτική αρεστή πρωτίστως στους μετανάστες. Το ελληνικό κράτος αναλαμβάνει την ευθύνη για την ίδρυση και λειτουργία των σχολείων αυτών –απαλλάσσονται οι γερμανικές εκπαιδευτικές αρχές από το κόστος εκπαίδευσης των Ελλήνων.

16 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!


Κατέβασμα ppt "«Η ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google