Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ένταξη /ενσωμάτωση παιδιών με ιδιαιτερότητες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ένταξη /ενσωμάτωση παιδιών με ιδιαιτερότητες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ένταξη /ενσωμάτωση παιδιών με ιδιαιτερότητες
Η. Ε. Κουρκούτας

2 Μορφές Ειδικής Αγωγής Διακριτή Εκπαίδευση για παιδιά με και χωρίς ιδιαιτερότητες: Ειδικές Μονάδες (Ειδικά Σχολεία) Διακριτή Εκπαίδευση στο ίδιο πλαίσιο: Παράλληλες Τάξεις στο ίδιο σχολείο για παιδιά με ιδιαιτερότητες Μερική Συνεκπαίδευση: Τμήματα Ένταξης (Υποστηρικτική διδασκαλία /ψυχοκοινωνική ενίσχυση παιδιών με ιδιαιτερότητες) Συνολική Συνεκπαίδευση

3 Ορισμοί ένταξης/ενσωμάτωσης /συνεκπαίδευσης
Ένταξη: χωροχρονική τοποθέτηση, κοινή διαβίωση -συνύπαρξη στο ίδιο πλαίσιο των παιδιών με ιδιαιτερότητες με τα υπόλοιπα παιδιά Ενσωμάτωση: ισορροπημένη και ουσιαστική ένταξη του παιδιού στις ομάδες των συνομηλίκων, η απρόσκοπτη χωρίς εμπόδια συμμετοχή του στη τάξη και στις μαθησιακές διαδικασίες, η πλήρης αποδοχή του ως ψυχοκοινωνική οντότητα και ως μαθητής από εκπαιδευτικούς /συμμαθητές και γενικά την κοινότητα του σχολείου Οι δύο όροι χρησιμοποιούνται συχνά με την ίδια έννοια

4 Ορισμοί ένταξης/ενσωμάτωσης /συνεκπαίδευσης (συν.)
Mainstreaming: τοποθέτηση μέσα στην κανονική τάξη των παιδιών με ιδιαιτερότητες για τις διδακτικές ενότητες που είναι σε θέση να παρακολουθήσει Συνεκπαίδευση (inclusion): τοποθέτηση μέσα στην κανονική τάξη των παιδιών με ιδιαιτερότητες, παρακολούθηση από κοινού με όλα τα παιδιά του συνολικού αναλυτικού προγράμματος (με την υποστήριξη ή όχι ειδικού εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη) Ένα (κοινό) Σχολείο για Όλα τα Παιδιά: Βασική αρχή της Συνεκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το γεγονός εάν τα παιδιά με ιδιαιτερότητες είναι σε θέση να ανταποκριθούν ή όχι στο σύνολο των απαιτήσεων του ωρολογίου προγράμματος

5 Σκοποί της ένταξης/ενσωμάτωσης /συνεκπαίδευσης
Ισορροπημένη κοινωνικοποίηση του παιδιού με ιδιαιτερότητες Ολοκληρωμένη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη Ακαδημαϊκή και Κοινωνική εξέλιξη: ισότιμη συμμετοχή σε όλες τις ομάδες συνομηλίκων Επαγγελματική ένταξη Κοινωνική εξέλιξη στην ενήλικη ζωή

6 Δυσκολίες ενσωμάτωσης παιδιών με ιδιαιτερότητες
Οικογενειακό επίπεδο: άρνηση αποδοχής διαφορετικότητας του παιδιού σοβαρά ψυχολογικά/οικονομικά /κοινωνικά προβλήματα της οικογένειας, σοβαρές οικογενειακές δυσλειτουργίες αδυναμία παροχής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης αδυναμία διασφάλισης κατάλληλης εκπαίδευσης αδυναμία παροχής πρώιμων και μακροχρόνιων εξειδικευμένων υπηρεσιών (ιατρικών, ψυχολογικών, λογοθεραπεία κοκ.)

7 Δυσκολίες ενσωμάτωσης παιδιών με ιδιαιτερότητες (συν.)
Κοινωνικό επίπεδο: Απουσία πολιτικών ένταξης /κοινωνικής πρόνοιας/ανάλογο Νομοθετικό πλαίσιο Απουσία κατάλληλων ιατρο-ψυχο-παιδαγωγικών και σχολικών υποδομών Ισχυρές κοινωνικές προκαταλήψεις

8 Δυσκολίες ενσωμάτωσης παιδιών με ιδιαιτερότητες (συν.)
Σχολικό επίπεδο: Ύπαρξη απόλυτης διαχωριστική γραμμής μεταξύ κανονικής και ειδικής εκπαίδευσης /άκαμπτη /γνωσιοκεντρική φιλοσοφία σχολείου Απουσία πολιτικής ένταξης /μετάβασης παιδιών με ιδιαιτερότητες από το ειδικό στο κατιονικό σχολικό πλαίσιο Έλλειψη ευαισθητοποίησης από την κοινότητα των εκπαιδευτικών /ισχυρές προκαταλήψεις Απουσία εξειδικευμένων παιδαγωγών/ψυχολόγων Απουσία συνεργασίας με την οικογένεια Απουσία συμβουλευτικών υποδομών στα σχολεία Ισχυρές προκαταλήψεις από την πλευρά των γονέων άλλων παιδιών

9 Δυσκολίες ενσωμάτωσης παιδιών με ιδιαιτερότητες (συν.)
Ατομικό επίπεδο: Σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας (π.χ. απουσία λόγου) Σοβαρές νοητικές δυσλειτουργίες (π.χ. χαμηλή Νοημοσύνη) Σοβαρά προβλήματα/διαταραχές συμπεριφοράς Κοινωνικός και σχολικός αποκλεισμός για μακριά χρονικά διαστήματα

10 Βασική αρχή συνεκπαίδευσης
Η εξοικείωση /συνύπαρξη από την αρχή της ζωής των παιδιών με και χωρίς ιδιαιτερότητες διασφαλίζει ένα πλαίσιο αποδοχής Η ακαδημαϊκή εξέλιξη και εκπαίδευση αυτών των ομάδων παιδιών μπορεί να διευκολυνθεί από την κοινωνική αποδοχή και από την ύπαρξη κατάλληλων εκπαιδευτικών μονάδων και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών


Κατέβασμα ppt "Ένταξη /ενσωμάτωση παιδιών με ιδιαιτερότητες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google