Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Αργή αύξηση πωλήσεων, σημαντικά έξοδα, πολύ χαμηλά κέρδη  2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Γοργή αύξηση πωλήσεων, ουσιαστική αύξηση κερδών  3. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ :

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Αργή αύξηση πωλήσεων, σημαντικά έξοδα, πολύ χαμηλά κέρδη  2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Γοργή αύξηση πωλήσεων, ουσιαστική αύξηση κερδών  3. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ :"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Αργή αύξηση πωλήσεων, σημαντικά έξοδα, πολύ χαμηλά κέρδη  2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Γοργή αύξηση πωλήσεων, ουσιαστική αύξηση κερδών  3. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ : Επιβράδυνση αύξησης πωλήσεων, σταθεροποίηση ή μικρή μείωση κερδών λόγω και αύξησης ανταγωνισμού  4. ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ: Πτώση πωλήσεων, μείωση κερδών ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ‘Η εμπορική ζωή των προϊόντων/υπηρεσιών’ 1234 πωλήσεις

2  ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ : Αυξημένα έξοδα για ενημέρωση και παρακίνηση (διαφήμιση περισσότερο επικεντρωμένη στην ενημέρωση).  ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : Δαπάνες προώθησης για βελτίωση της εικόνας, βελτίωση-προσθήκη χαρακτηριστικών, νέες αγορές-στόχοι, διαφήμιση με επικέντρωση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα, πιθανή μείωση τιμών, παροχή προσφορών  για αύξηση του πελατολογίου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING KAI ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ

3  ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ: 1. Τροποποίηση της αγοράς  μεταστροφή των μη χρηστών, είσοδο σε νέα τμήματα της αγοράς, απόκτηση των πελατών του ανταγωνιστή, αύξηση της χρήσης από τους υφιστάμενους 2.Τροποποίηση του προϊόντος (το πρώτο από τα 4P)  βελτίωση της ποιότητας, απόδοσης 3.Γενικά τροποποίηση των άλλων τριών από τα 4P (τιμές, διαφήμιση, τόπος παρουσίας προϊόντος στις αγορές) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING KAI ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ

4  ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ Συνήθεις τακτικές … Μείωση διαφήμισης, τιμών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING KAI ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ

5  Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ είναι σημαντική διότι σκοπός είναι 1.Να επιμηκυνθούν οι φάσεις ανάπτυξης και ωριμότητας (ώστε να συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα να υπάρχει ζήτηση)  πολύ σημαντικός ο ρόλος της διαφήμισης  ενίσχυση της ‘εικόνας’ 2.Να προετοιμαστεί η εισαγωγή ενός νέου (όχι εντελώς απαραίτητα) προϊόντος ή μίας νέας υπηρεσίας ή νέου περιβάλλοντος αγοράς (π.χ. μορφή καταστήματος). Γενικά να προετοιμαστεί η εισαγωγή νέου προϊόντος ή διαφοροποίηση του ή διαφοροποίηση του customer service Η διαφοροποίηση πρέπει να είναι αποτελεσματική κόστους (cost effective) ώστε να οδηγεί σε ‘value for money’ προϊόντα/υπηρεσίες  βελτιώνει τα χαρακτηριστικά ή την εικόνα του προϊόντος/υπηρεσίας και να μην είναι κοστοβόρα (διότι αυτό θα επιβαρύνει την τιμή του προϊόντος) ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ  Διαφοροποιημένο προϊόν ή υπηρεσία : να περιέχει κάποια καινοτομία, προσοχή εάν είναι εύκολα αντιγράψιμη (πρέπει να εισάγονται νέα χαρακτηριστικά). Π.χ. Ξενοδοχεία με δωμάτια με δυνατότητα σύνδεσης internet  Διαφοροποίηση στην παροχή : ελκυστικότερο φυσικό περιβάλλον, καλύτερη εξυπηρέτηση (φιλικότερο προσωπικό, ταχύτητα, κτλ.)  Διαφοροποίηση στην εικόνα : σύμβολα, σλόγκαν, π.χ. American express ‘δεν φεύγει από το σπίτι χωρίς αυτή’

7 ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

8

9 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΡΟΛΟΙ : εναλλακτικές προσπάθειες (στρατηγικές) επιχειρήσεων για επίτευξη σχέσης αξίας – τιμής

10  Οι προσπάθειες - στρατηγικές 6, 7 και 8 είναι προς λάθος κατεύθυνση, αποτυχία  Οι πιο πετυχημένες είναι οι 2 και 3 οι οποίες παρέχουν ικανοποιητική αξία σε χαμηλή τιμη  Χαμηλή αξία και χαμηλή τιμή (1) αναφέρεται σε χαμηλότερα εισοδήματα που δεν έχουν ιδιαίτερες προσδοκίες  Η 4 θα είναι επιτυχημένη εφόσον πρόκειται για κάπως διαφορετικά προϊόντα ή υπηρεσίες στα μάτια του πελάτη (διαφοροποίηση-4) ή  Για διαφορετικά προϊόντα ή υπηρεσίες που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες πελατών, με μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια (διαφοροποίηση με εστίαση-5) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΡΟΛΟΙ - επεξηγήσεις

11  Λιγότερο από 10% είναι κάθε χρόνο τα εντελώς νέα προϊόντα ( Εντελώς νέα προϊόντα = ‘Νεογέννητα’)  Υπόλοιπα προϊόντα (που δεν θεωρούνται νέα):  Βελτιώσεις (αναβαθμίσεις προϊόντων)  Προσθήκες-αλλαγές (π.χ Light εκδόσεις γιαουρτιών)  Νέα με μειωμένο κόστος (π.χ. celeron επεξεργαστές Η/Υ)  Επανατοποθετήσεις (π.χ. Johnson & Johnson για ενήλικες) ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

12  Δεν έχει γίνει έρευνα αγοράς  Υπερεκτίμηση δυναμικότητας αγοράς (δυνητικών πελατών, μεριδίου αγοράς)  Κακός σχεδιασμός προϊόντος και customer service  Απρόσμενα σθεναρός ανταγωνισμός  Ανεπαρκής προώθηση (διαφήμιση, merchandising, κτλ..)  Κόστος ανάπτυξης υψηλότερο από το αναμενόμενο ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ανεπαρκής έρευνα αγοράς ?


Κατέβασμα ppt " 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Αργή αύξηση πωλήσεων, σημαντικά έξοδα, πολύ χαμηλά κέρδη  2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Γοργή αύξηση πωλήσεων, ουσιαστική αύξηση κερδών  3. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ :"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google