Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικός σχεδιασμός (αποτυχίες αγοράς και αποτυχίες κυβερνητικού σχεδιασμού) Προσέγγιση παράλληλη με την αγορά Εικόνα δυνατοτήτων της οικονομίας Υποδείγματα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικός σχεδιασμός (αποτυχίες αγοράς και αποτυχίες κυβερνητικού σχεδιασμού) Προσέγγιση παράλληλη με την αγορά Εικόνα δυνατοτήτων της οικονομίας Υποδείγματα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Εθνικός σχεδιασμός (αποτυχίες αγοράς και αποτυχίες κυβερνητικού σχεδιασμού) Προσέγγιση παράλληλη με την αγορά Εικόνα δυνατοτήτων της οικονομίας Υποδείγματα κόστους-οφέλους για δημόσιες επενδύσεις Εκτίμηση επιπτώσεων αγοράς Διαπίστωση εσωτερικής συνέπειας

3 Απλά παραδείγματα βελτιστοποίησης Όρια παραγωγικών δυνατοτήτων (καμπύλες αδιαφορίας, μικρό-οικονομικό μοντέλο) Καμπύλες αδιαφορίας με τις καταναλωτικές προτιμήσεις ολόκληρης κοινότητας

4 Μπορεί το σύστημα εισροών και εκροών της οικονομίας να αποτυπωθεί σε μια ενιαία μήτρα, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει εκτίμηση της επιρροής κάθε αλλαγής (ιδιωτικής ή κρατικής παρέμβασης) στα υπόλοιπα μεγέθη της οικονομίας (αποτύπωση αλληλεπιδράσεων)

5 Διακλαδικές διασυνδέσεις Δεσμοί μεταξύ τομέων (Hirschman) Πίνακας αποτύπωσης (Leontief ΗΠΑ, Kantorovitch ΕΣΣΔ) Αλληλεξάρτηση στην οικονομία (αλλά όχι γενική ισορροπία) : η σχέση δεν προσδιορίζεται μόνο από τις τιμές αλλά από τη διάρθρωση και τα συστημένα χαρακτηριστικά κάθε οικονομίας

6 Διακλαδικές διασυνδέσεις Tι σχέσεις αντικατοπτρίζουν Τεχνολογικές -Παραγωγικές Εισοδηματικές (κοινωνικοπολιτικές;)

7 Διακλαδικές διασυνδέσεις Δυναμισμός: συνεκτικές ιδιότητες, μεταβίβαση δυναμισμού Ασυνέχειες: χάσματα Καθαρές διαρροές: πρόβλημα για την εθνική οικονομία κέρδος για τους εταίρους (σύνδεση εθνικών Πινάκων I/O)

8 Γενική οικονομική (ταυτόχρονη) αλληλεξάρτηση Διαθρωτική εικόνα κάθε οικονομίας (απόκλιση από τη μία και άριστη δομή) Συγκρότηση κοινωνικό-οικονομικού ιστού μέσω παραγωγικών, τεχνολογικών, εισοδηματικών και πολιτισμικών σχέσεων Διάχυση-μεταβίβαση ως μοχλός προόδου Διαρροές ως αναξιοποίητες ευκαιρίες

9 Πλεονεκτήματα Ι/Ο Ομαδοποίηση, ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση εισροών (όχι μόνο κεφάλαιο και εργασία), που επιτρέπει ανάλυση επιπτώσεων κυβερνητικών αποφάσεων (π.χ. κλαδική σύνθεση, περιφερειακή ανάπτυξη, προστασία περιβάλλοντος) Δυναμικά υποδείγματα: μεταβολή τεχνολογικών δεικτών και τιμών – προοπτικές τεχνολογικής υποκατάστασης

10 Βασικά ερωτήματα Πώς επηρεάζεται η παραγωγή όταν μεταβάλλεται η ζήτηση; Ποιες είναι οι επιπτώσεις συγκεκριμένων αποφάσεων οικονομικώς πολιτικής (απασχόληση, φορολογικά έσοδα …) Πιο λεπτομερείς αναλύσεις σε κλαδικό επίπεδο Εξάρτηση από συγκεκριμένες εισαγόμενες πρώτες ύλες (ισοζύγια υλικών) Που υπάρχει ανάγκη για τεχνολογικές καινοτομίες; Κόστος ευκαιρίας: χρήση πόρων για συγκεκριμένα έργα τα στερεί από άλλες προτεραιότητες

11 Αρχική σκέψη (Sassily Leontief) Χρήση για μέτρηση των οικονομικών μεγεθών των ΗΠΑ μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Παράδοξο Leontief: Οι ΗΠΑ εξάγουν προϊόντα έντασης εργασίας

12 Παραγωγικές διασυνδέσεις Εισοδηματικές διασυνδέσεις Το σύστημα τιμών δεν είναι μοναδικός φορέας μεταβίβασης Κοινωνικό-οικονομικές δομές Ο χρόνος (history matters; path-dependence, Paul David)

13 Διαφορές από βασικό νεοκλασικό υπόδειγμα Εργασία, κεφάλαιο δεν είναι ενιαίοι παραγωγικοί συντελεστές Αναλώσιμα, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, συγκοινωνίες Στατικό υπόδειγμα: σταθεροί τεχνολογικοί δείκτες Διαχρονική αλλαγή σε δυναμικό υπόδειγμα

14

15

16

17

18 C: Κατανάλωση Ι: Επένδυση G: Κυβερνητικές δαπάνες Ε: Εξαγωγές Υ i =C i +Ι i +G i +Ε i Vj=[(wxLj)+(ixKj)+(πjxPjXj) Προστιθέμενη αξία κάθε κλάδου =μισθός x εργασία + επιτόκιο x κεφάλαιο + ποσοστό ακαθάριστου κέρδους x αξία παραγωγής

19 Απαίτηση χρήσης εισροών Χ ij =α ij X j α ij =Χ ij /X j Άμεσες διασυνδέσεις (απαιτήσεις παραγωγής) Έμμεσες διασυνδέσεις: αλυσιδωτές απαιτήσεις

20

21

22 Αντίστροφή μήτρα Leontief R=(I+m-A) -1

23 Ποιες είναι οι προκαλούμενες συνέπειες στο σύνολο της παραγωγής μιας οικονομίας από τη μεταβολή στη ζήτηση αγαθών ενός κλάδου (άθροισμα r ij ) αναδεικνύει ολικές κάθετες διασυνδέσεις

24 Δυναμική προέκταση Διαχρονικές συγκρίσεις Αλλαγή αποθεμάτων Αλλαγή κεφαλαιουχικής δομής/σύνθεσης

25 Κριτική Λείπουν θέματα Θεσμών Συμπεριφορών


Κατέβασμα ppt "Εθνικός σχεδιασμός (αποτυχίες αγοράς και αποτυχίες κυβερνητικού σχεδιασμού) Προσέγγιση παράλληλη με την αγορά Εικόνα δυνατοτήτων της οικονομίας Υποδείγματα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google