Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΥΣΜΟΡΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΡΘΟΓΝΑΘΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΥΣΜΟΡΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΡΘΟΓΝΑΘΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΥΣΜΟΡΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΡΘΟΓΝΑΘΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Dr. Dr. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

2 ΟΡΘΟΓΝΑΘΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΔΥΣΜΟΡΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΡΘΟΓΝΑΘΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Οι ορθογναθικές επεμβάσεις αφορούν τη χειρουργική διόρθωση της λανθασμένης θέσης της άνω ή / και κάτω γνάθου ή τμήματός της Καταλληλότερος χρόνος για τη διόρθωση της δυσμορφίας της γνάθου είναι μετά την ηλικία των 16 – 17 ετών για τις γυναίκες και 17 – 18 ετών για τους άνδρες

3 Μετωπιαίο επίπεδο Οριζόντιο επίπεδο Οβελιαίο επίπεδο
Αρ.: 02β Abb 4 σελ. 113, Δε.: Οβελιαίο επίπεδο

4 ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ και ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 02α Abb 7b σελ. 113, 02 Abb 7(a) σελ. 119

5 ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ και ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ 03 Abb 8e σελ. 121, 03 Abb 8(a,b) σελ. 120

6 ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ και ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Η ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ στηρίζεται στην ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ των ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του ασθενούς, χωρίς βέβαια να μπορεί να υποτιμηθεί η σπουδαιότητα της ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΖΟΛΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 6-89 (ΠΡΟΕΓΧ.) – 01, 02, 04, 05

7

8

9

10 ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ και ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Χειρουργική εκμαγείων Κεφαλομετρική ανάλυση 06 Προεγχειρητική μελέτη, 06 Abb 12 σελ. 128

11 05 Abb 1d,e σελ. 108, 05 Abb 4(a,b,c) σελ. 113

12 ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ και ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Α. ΟΡΘΟΓΝΑΘΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ ΓΕΝΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΟΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 09 Ορθογναθικές επεμβάσεις στο σώμα, 09

13 Schwenzer Abb σελ. 258

14 ΓΕΝΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Μικρογενεία, κάθετη ή οριζόντια (συμμετρική ή με πλάγια απόκλιση) ή μικτή. Οπισθογενειισμός (υποτυπώδες γένειο) με ή χωρίς πλάγια απόκλιση. Πλαγιογενειισμός, χωρίς προβολή ή οπίσθια θέση του γενείου. 10 Τύποι Γενειακής Δυσμ., 10 Abb 47 σελ. 160

15

16 ΓΕΝΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 11α Γένειο (Χειρ. συν.) πλήρης σειρά Ορθογν (Copy Χειρ. συνεδρ.), 11α Γενειο πλήρης σειρά (Copy 4 Χειρ. συνεδρ.)

17

18

19 Πρόσθια κάτω γναθοφατνιακή οστεοτομία
14 Ελευθερίου Ευδοκία, 14 Abb. 42 σελ. 155

20 Schwenzer Abb σελ. 257

21 Οστεκτομή του σώματος της κάτω γνάθου
Παραλληλεπίπεδη 16 Είδη Οστεκτομής, 16 Abb. 30 σελ. 146 Σφηνοειδής (Προγναθ. + Χασμοδ.) Βαθμιδωτή

22 Σφηνοειδής (Προγναθ. + Χασμοδ.)
17 Απο πλήρη σειρά, 17 απο πληρη σειρά

23 Βαθμιδωτή 18 Abb 31 σελ. 146, 18

24 ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ και ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ Ο εκσεσημασμένος κάτω προγναθισμός 31 Ένδειξη Οστεοτομής, 31

25 ΚΑΤΩ ΠΡΟΓΝΑΘΙΣΜΟΣ

26

27 ΟΣΤΕΚΤΟΜΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ
ΟΣΤΕΚΤΟΜΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ

28 Le Fort I οστεοτομία

29

30

31 30 Αλευράς Κων.νος (5) Οκτ. 89, 30

32 ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ και ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Μικρή διαταραχή των μυών μασήσεως και επομένως μικρότερη υποτροπή. Μεμονωμένη μετακίνηση πρόσθιων, αλλά και οπίσθιων οδοντικών τμημάτων. 32 Πλεονεκτήματα Οστεοτομής

33 ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ και ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Εξαγωγή δοντιών Τραυματισμός του κάτω φατνιακού νεύρου Κίνδυνος τραυματισμού των ακρορριζίων (σε βαθμιδωτή) ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΟΣΤΕΚΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ 33 Μειονεκτήματα Οστεοτομής, 33 (Επιπλοκές οστεκτ) Άμεση παραισθησία γενειακού ν. Βιβλ. 68% Υποχώρηση διαταραχών αισθητικότητας σε μην. Μόνιμη παραισθησία γενειακού ν Ζωτικότητα πολφού αρνητική 34% Υποτροπή %

34 ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ και ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Β. ΟΡΘΟΓΝΑΘΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ Οβελιαία Οστεοτομία 34 Abb 22a,b,c σελ. 139, 34

35 35 Abb 23 σελ. 140, 35

36 ΟΒΕΛΙΑΙΑ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ
36 Abb 27a-c σελ. 143, 36 (Abb 26 a-c σελ. 143)

37 ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ και ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

38

39

40

41 ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ και ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΩ ΥΠΟΓΝΑΘΙΣΜΟΥ

42

43 ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ και ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Γ. ΟΡΘΟΓΝΑΘΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟ ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ LE FORT I ΟΣΤΕOTOMIA 56 Abb 44 σελ. 156, 56 Abb 45 σελ. 157

44 1. ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ
Schwenzer Abb σελ. 259

45 2. ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ
58 Abb 35 σελ. 150, 58 Abb 36 σελ. 151

46 3. LE FORT I ΟΣΤΕOTOMIA Schwenzer Abb σελ. 259

47 ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ

48 ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ
63 Ξανθάκη ΙΙ (F19c Wassmund)

49 ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ
64, 64 Ξανθακη ΧΙΙΙ ( Wassmund)

50 ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ
ΑΝΩ ΠΡΟΦΑΤΝΙΪΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ 65 Ξανθάκη ΙIΙ F19c, 65 Ξανθακη ΧΙΙΙ ( Wassmund)

51 ΑΝΩ ΠΡΟΦΑΤΝΙΪΣΜΟΣ 66 Ξανθάκη ΙΙ6, 66 Ξανθακη ΧΙΙΙ ( Wassmund)

52

53 ΑΝΩ ΠΡΟΦΑΤΝΙΪΣΜΟΣ 69 Duelle Roswitha , 69 Duelle Roswitha

54

55

56

57 ΑΝΩ ΠΡΟΦΑΤΝΙΪΣΜΟΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ

58

59 ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ
74

60 ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ

61 ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ

62 ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΑΣΜΟΔΟΝΤΙΑΣ

63 ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΑΣΜΟΔΟΝΤΙΑΣ

64 ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ
ΧΑΣΜΟΔΟΝΤΙΑ

65

66

67

68 3α. LE FORT I ΟΣΤΕOTOMIA

69

70

71

72

73 3β. LE FORT ΙI και ΙΙΙ ΟΣΤΕOTOMIA

74

75

76

77

78

79 ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ και ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΑΣΜΟΔΟΝΤΙΑΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

80

81 ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ και ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Δ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩ και ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟ

82 ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ και ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Ασυμμετρία με διαταραχή του μασητικού επιπέδου Le Fort Οβελιαία

83

84

85

86

87 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩ και ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟ
(ΑΝΩ ΥΠΟΓΝΑΘΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΡΟΓΝΑΘΙΣΜΟΣ)

88 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩ και ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟ (ΑΝΩ ΥΠΟΓΝΑΘΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΡΟΓΝΑΘΙΣΜΟΣ)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Άνω γνάθος → Le Fort I οστεοτομία Κάτω γνάθος → Οβελιαία οστεοτομία και σε κάποιες περιπτώσεις Γενειοπλαστική

89

90

91

92

93 ΓΕΝΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

94

95 Οστεοτομία Le Fort I

96

97

98

99 ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗ

100

101


Κατέβασμα ppt "ΔΥΣΜΟΡΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΡΘΟΓΝΑΘΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google