Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αλβανός Θεοχάρης 1113 2011 00007 Μεραμβελιωτάκης Εμμανουήλ 1113 2011 00072 Νάκος Δημήτριος 1113 2006 00163 Σ ΧΟΛΗ Θ ΕΤΙΚΩΝ Ε ΠΙΣΤΗΜΩΝ – Τ ΜΗΜΑ Β ΙΟΛΟΓΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αλβανός Θεοχάρης 1113 2011 00007 Μεραμβελιωτάκης Εμμανουήλ 1113 2011 00072 Νάκος Δημήτριος 1113 2006 00163 Σ ΧΟΛΗ Θ ΕΤΙΚΩΝ Ε ΠΙΣΤΗΜΩΝ – Τ ΜΗΜΑ Β ΙΟΛΟΓΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αλβανός Θεοχάρης 1113 2011 00007 Μεραμβελιωτάκης Εμμανουήλ 1113 2011 00072 Νάκος Δημήτριος 1113 2006 00163 Σ ΧΟΛΗ Θ ΕΤΙΚΩΝ Ε ΠΙΣΤΗΜΩΝ – Τ ΜΗΜΑ Β ΙΟΛΟΓΙΑΣ Σεμινάριο στα πλαίσια του μαθήματος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ Αειφόρος Ανάπτυξη στο Σχολείο

2 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ Τι εννοούμε με τον όρο «Αειφόρος Ανάπτυξη»;

3

4 Σ ΥΝΙΣΤΩΣΕΣ Α ΕΙΦΟΡΟΥ Α ΝΑΠΤΥΞΗΣ Περιβάλλον Το πρόβλημα :  Υπερεκμετάλλευση πόρων  Ρύπανση Η λύση :  Ευαισθητοποίηση  Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  Διάδοση της επιστημονικής γνώσης  Εφαρμογή επιστημονικής μεθόδου

5 Σ ΥΝΙΣΤΩΣΕΣ Α ΕΙΦΟΡΟΥ Α ΝΑΠΤΥΞΗΣ Οικονομία Το πρόβλημα :  Αυτοσκοπός το κέρδος  Υπερκεφαλαιοποίηση : η προσφορά ξεπερνά τη ζήτηση Η λύση :  Αλλαγή οικονομικής λογικής

6 Σ ΥΝΙΣΤΩΣΕΣ Α ΕΙΦΟΡΟΥ Α ΝΑΠΤΥΞΗΣ Κοινωνία Το πρόβλημα :  Ανθρωποκεντρισμός  Κοινωνικές ανισότητες Στόχος :  Επανεξέταση αξιών Ισότητα Συλλογικότητα Ενιαία κοινωνική ηθική  Διάδοση γνώσης

7 Τ Ο Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Π ΛΑΙΣΙΟ Σχολείο: η κοιτίδα της αειφορίας Γιατί το σχολείο ;  Χώρος ανταλλαγής ιδεών  Μικρογραφία της κοινωνίας  Γαλούχηση νέων γενεών  Εξωσχολική επίδραση « Αντί να πιέζουμε τα παιδιά να σκεφτούν σαν κι εμάς, θα ήταν καλύτερο να θυμηθούμε ότι μαθαίνουν γρηγορότερα και καλύτερα από εμάς και να προσπαθήσουμε να τους μοιάσουμε.» Papert, 1993, p.155

8 Τ Ο Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Π ΛΑΙΣΙΟ Νέο σχολείο – Νέος τρόπος ζωής  Αναμόρφωση σχολικών κτηρίων  Χρηματοδότηση & εκσυγχρονισμός υποδομών παιδείας  Περεταίρω κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού  Σύνδεση σχολείου – κοινωνίας  Νέες παιδαγωγικές μέθοδοι

9 Τ Ο Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Π ΛΑΙΣΙΟ Παιδαγωγική Διαδικασία Μια νέα οπτική :  Απόρριψη του δασκαλοκεντρισμού  Ωράρια προσαρμοσμένα στις δυνατότητες των μαθητών – μαθητοκεντρική προσέγγιση  Ομαδοσυνεργατική Μέθοδος  Ταύτιση της « τάξης » με την « ομάδα » – νέες τεχνολογίες επικοινωνίας

10 Τ Ο Π ΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ Π ΛΑΙΣΙΟ Σχέση ανθρώπου - περιβάλλοντος Αρχή το σχολείο – οδηγός η τεχνολογία  Χρήση του διαδικτύου – ενημέρωση  Μάθηση μέσω σεμιναρίων  Ομαλή εξοικείωση με την επιστημονική μέθοδο και σκέψη  Λογισμικό μοντελοποίησης (Piaget) Σε συμβατικό πλαίσιο :  Αναβάθμιση του θεσμού των σχολικών εκδρομών  Επαφή μαθητικής κοινότητας με επιστημονικό προσωπικό

11 Δ ΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ Π ΑΙΧΝΙΔΙ Ένας τρόπος εισαγωγής Εποικοδομητική Προσέγγιση  Φάση προσανατολισμού  Φάση ανάδειξης ιδεών  Φάση αναδόμησης ιδεών  Φάση εφαρμογής  Φάση ανασκόπησης Υλικά

12 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Αλβανός Θεοχάρης 1113 2011 00007 Μεραμβελιωτάκης Εμμανουήλ 1113 2011 00072 Νάκος Δημήτριος 1113 2006 00163 Σ ΧΟΛΗ Θ ΕΤΙΚΩΝ Ε ΠΙΣΤΗΜΩΝ – Τ ΜΗΜΑ Β ΙΟΛΟΓΙΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google