Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2. ΝΕΩΤΕΡΑ ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΚΗΝΗΣ Νίκος Κ. Μπάρκας Νίκος Κ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2. ΝΕΩΤΕΡΑ ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΚΗΝΗΣ Νίκος Κ. Μπάρκας Νίκος Κ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2. ΝΕΩΤΕΡΑ ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΚΗΝΗΣ Νίκος Κ. Μπάρκας Νίκος Κ. Μπάρκας e-mail : nbarkas@arch.duth.gr Οι σημειώσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα : http : // eclass.duth.gr ΤΜD102

2 Εικόνα 1. Το Theatrο Olimpico της Vicenza (1586) (αριστερά) η κάτοψη (κάτω) η όψη του σκηνικού πλαισίου με τις σκηνογραφημένες vistas (Χ. Αθανασόπουλος : Προβλήματα στις εξελίξεις του συγχρόνου θεάτρου)

3 Εικόνα 2. (επάνω) Η αίθουσα San Carlo της Naple (αριστερά πάνω) Το Theatro Farnese της Parma (1618) (αριστερά μέση) Το Theatro San Carlo της Naple (1737) (δεξιά κάτω) η Comedie Francaise (17ος αιώνας) (Χ. Αθανασόπουλος ο.π. P.Lord – D. Templeton The architecture of sound)

4 Εικόνα 3. (επάνω) το Globe Theater στο Λονδίνο (τέλη 16ου αιώνα) (αριστερά) το Hotel de Bourgogne στο Παρίσι (18ος αιώνας) (Χ. Αθανασόπουλος ο.π. Polieri : Scenographie, Theatre, cinema, television)

5 Εικόνα 4. 18ος αιώνας (επάνω) Σχέδια του Cockpit in court (δεξιά) Η ανακατασκευή του Drury Lane σε όπερα (Χ. Αθανασόπουλος ο.π)

6 Eικόνα 5. Το Bayreuth Festspielhaus (1876) για τον R. Wagner (X. AΘανασόπουλος ο.π. L.L. Doell : Environmental acoustics)

7 Εικόνα 6. (αριστερά) Το Grosses Schauspielhaus (1919) για τον M. Reinchardt στο Βερολίνο (κάτω) Τα σχέδια των Barchin & Vachtankov για το θέατρο του Mejerchol`d στη Μόσχα ((1935) (Χ. Αθανασόπουλος : o.π.)

8 Εικόνα 7. (αριστερά) Τα σχέδια του W. Gropius για το Totaltheater του E. Piscator (δεκαετία `30) (πάνω) Τα σχέδια το G. Weber για το πειραματικό θέατρο του Mannheim (δεκαετία `60) (Χ. Αθανασόπουλος ο.π. Bauhaus, ed. J. Fiedler – P. Feierabend)

9 Εικόνα 8. (επάνω) η φορμαλιστική σκηνογραφία του J. Copeau στο Vieux Colombier Παρίσι (δεξιά) το Δημοτικό θέατρο της Bonn (X. Αθανασόπουλος ο.π.)

10 Εικόνα 9. To θέατρο ανοικτής σκηνής στο Stratford του Ondario (δεκαετία `50) (Χ. Αθανασόπουλος ο.π)

11 Eικόνα 10. H Αrena Stage στη Washington D.C. για την Z. Fichandler (δεκαετία `60) (X. Aθανασόπουλος ο.π.)

12 Εικόνα 11. (αριστερά) οι σκηνογραφικές εφαρμογές προοπτικής του S.Serlio στο Theatro Olimpico (αριστερά κάτω) η μελέτη του J. Furttenbach για τη δημιουργία προοπτικής με περιστρεφόμενους περίακτους (δεξιά κάτω) Ο μηχανισμόςί carreto (Torelli, 17ο αιώνας) για κινητό σύστημα πτερυγίων (Χ. Αθανασόπουλος : οπ, J. Gaulme : Architectureς scenographiqueς)

13 Εικόνα 12. (επάνω) Η προοπτική σκηνογραφία του N. Sabbattini (17ος αιώνας) (δεξιά) Τα 3 τυπικά σκηνικά της scene a l italienne κατά Serlio (J. Gaulme : ο.π.)

14 Εικόνα 13. (δεξιά επάνω) η γαλλική εφαρμογή μιας σκηνογραφίας με συνδυαζόμενα πετάσματα (17ος αιώνας) (επάνω) η εφαρμογή της scene a l` italienne για τυπική προοπτική σκηνογραφία (17ος αιώνας) (δεξιά κάτω) οι 3 τύποι αυλαίας του γαλλικού μπαρόκ (J. Gaulme : ο.π.)

15 Eικόνα 14. (επάνω) η εναλλαγή ρεαλιστικών σκηνικών από τα παρασκήνια ( γαλλική όπερα) και με τη γερμανική περιστρεφόμενη πλατφόρμα (τέλη 19ου αιώνα) (δεξιά επάνω) η εναλλαγή σκηνικών ή πετασμάτων (ιταλικό σύστημα) με τροχαλίες και πύργο σκηνής (δεξιά κάτω) η μετακίνηση ρεαλιστικών σκηνικών (αμερικανικό σύστημα) με βαγονέτο (τέλη 19ου αιώνα) (X. AΘανασόπουλος ο.π, J. Gaulme : ο.π.)

16 Εικόνα 15. Σύγχρονες εφαρμογές ιταλικής σκηνής με μηχανισμούς τροχαλιών (κουίντες, αέρια, φρίζες)

17 Εικόνα 16. Nεώτερες σκηνογραφικές προσεγγίσεις, αρχές 20ου αιώνα, για τον Βασιλιά Ληρ του Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία : (επάνω) Α. Αntoine (μέση) M. Reinhardt, (κάτω) A. Appia (J. Gaulme : ο.π.)

18 Το αίτημα : ρευστότητα & μεταβλητότητα του χώρου Η μηχανιστική ανθρώπινη κίνηση και ο ρευστός χώρος του οργανικού ανθρώπου, του Ο. Schlemmer (Xρ. Αθανασόπουλος, οπ, Bauhaus, ed. οπ)

19 Eικόνα 17. Σχέδια και μακέτες του G. Izenour για μεταβλητές διατάξεις θεατρικού χώρου (δεκαετία `70) (επάνω) εναλλαγές για θέατρο προσκηνίου, θέατρο ανοικτής σκηνής και θέατρο αρένα (δεξιά) τηλεσκοπικοί μηχανισμοί δαπέδου και πτυσσόμενες βαθμίδες (X. AΘανασόπουλος ο.π.) Ρευστότητα & μεταβλητότητα του χώρου (εφαρμογές 1)

20 Ρευστότητα & μεταβλητότητα του χώρου (εφαρμογές 2) Corum Montpellier πολυσύνθετη αίθουσα τομή με 4 απεικονίσεις μεταβολής του όγκου : Συμφωνική ορχήστρα Θέατρο Χοροθέατρο Άλλες χρήσεις Techniques & Architecture, no 389,

21 Ρευστότητα & μεταβλητότητα του χώρου (εφαρμογές 3) I IRCAM : salle polyvalente, περιστρεφόμενα τοιχώματα O Opéra de la Bastille κινητά πετάσματα Techniques & Architecture, no 389,

22 Μεταπολεμικές αντιλήψεις σχεδιασμού κτιρίων πολιτιστικών λειτουργιών ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ συνήθως μονο-αξονική μορφή μετωπικής διάταξης Η μεταβλητότητα συγκεντρώνεται στην προσκήνια πλατφόρμα p pit ορχήστρας για όπερα μ μικρό pit για μουσικό θέατρο a apron stage για χοροθέατρο τ τυπικό υπερυψωμένο προσκήνιο π προσκήνια ράμπα ή αναβαθμοί ρόσθετα κινητά καθίσματα 1. Μητροπολιτικό κέντρο, ανεξάρτητες αίθουσες 2. Σύνθετη αίθουσα, προσαρμογές λειτουργίας & ακουστικής 3. Ευμετάβλητος χώρος, πολύ-μεταβαλλόμενη ακουστική

23 Πολύ-μεταβαλλόμενη ακουστική : αναζητήσεις Villette, salle modulable (800 - 1100 θέσεις) Villette, salle modulable (800 - 1100 θέσεις) 4 διατάξεις για συμφωνική ορχήστρα Ι. Ξενάκις (σχέδιο) Ι. Ξενάκις (σχέδιο) διασπορά μουσικών οργάνων μέσα στο πλήθος (L`Architecture d`Aujourd`hui, no 268)

24 Εικόνα 18. διαγράμματα συχνοτικής κατευθυντικότητας διαφόρων μουσικών οργάνων (αριστερά) βιολί και βιολοντσέλο (επάνω) πιάνο με ουρά (Ν. Τσινίκας : Ακουστικός Σχεδιασμός Χώρων)

25 Εικόνα 19. (αριστερά) Διατάξεις συμφωνικής ορχήστρας (όργανα : 1-8 ξύλινα πνευστά, 9-12 χάλκινα πνευστά, 18-17 κραουστά, 21-26 έγχορδα) (επάνω) ορθογώνια, κλιμακωτή πλατφόρμα συναυλιών (κάτω) διατάξεις υπόσκασφτου pit για όπερα (V : 1-2m, D : 1m, H : 2,5 – 3,5m (Ν. Τσινίκας : ο.π.)

26 Μοντέλα ακουστικής προσομοίωσης Μ Μακέτα μεγάλης κλίμακας (πάνω αριστερά) CNRSIM, το αρχαίο θέατρο της Orange (Fr. Canac Nouvelles Recherches) Y Yδραυλική μακέτα με διαπασόν (πάνω δεξιά) CNRSIM, το αρχαίο θέατρο της Vaison (Fr. Canac οπ) Η Ηλεκτρονική μακέτα του λογισμικού Epidaure L`Οpéra de la Bastille (κάτω δεξιά) (L`Architecture d`Aujourd`hui, no 268)

27 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ Αθανασόπουλος, Χρήστος, Προβλήματα στις Εξελίξεις του Συγχρόνου Θεάτρου, εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 1976, Αθήνα Boullez, Pierre, «Ecriture Musicale de l`Espace», στο L`Architecture d`Aujourd`hui, no 268. 1990, Paris, σελ. 114- 117 Canac, François, Nouvelles Recherches sur les Théâtres en Plein Air, CΝRSIM, πανεπιστημιακή έκδοση, 1957, Marseille Commins, Daniel, «La Salle de Concert Modulable : Limites et Prospective», στο Techniques & Architecture, no 389, 1990, Paris, σελ. 138-139 Degioanni, Jaques Franck, « L`Acoustique des Salles : Quelques Mythes et Légendes», στο Techniques & Architecture, no 389, 1990, Paris, σελ. 66-67 Doelle Leslie Environmental acoustics, Mc Graw-Hill, 1972, N-Y Forsyth, Michel, «Leçons de la Boite à Chaussures », στο L`Architecture d`Aujourd`hui, no 268. 1990, Paris, σελ. 158-161 Gaulme, Jaques, Architectures Scénographiques et Décor de Théâtre, editions Magnard 1985, Paris Izenour, George, Theater Design, Mc Graw-Hill, 1977, New York Lord, Peter -Templeton, Duncan, The Architecture of Sound, The Architectural Press Ltd, 1986, London Mπάρκας, Νίκος, «Μέθοδοι Αναπαραστάσεων της Ακουστικής Λειτουργίας Θεατρικών & Συναυλιακών Χώρων», στο Η Αναπαράσταση ως Όχημα Αρχιτεκτονικής Σκέψης, Αθήνα 2006, εκδόσεις Futura σελ. 426-433 Suner, Bruno, “La Salle Modulable de la Cité de la Musique à la Villette », στο L`Architecture d`Aujourd`hui, no 268. 1990, Paris, σελ. 118-120 Tσινίκας, Νίκος, Ακουστικός Σχεδιασμός Χώρων, εκδόσεις University Studio Press, 1990, Θεσσαλονίκη


Κατέβασμα ppt "ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2. ΝΕΩΤΕΡΑ ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΚΗΝΗΣ Νίκος Κ. Μπάρκας Νίκος Κ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google