Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

NOISE PROTECTION & CONTEMPORARY USE PROBLEMS IN ANCIENT GREEK THEATRES

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "NOISE PROTECTION & CONTEMPORARY USE PROBLEMS IN ANCIENT GREEK THEATRES"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 NOISE PROTECTION & CONTEMPORARY USE PROBLEMS IN ANCIENT GREEK THEATRES
Presentation in 2nd International Conference on Hellenic Civilization "Space and Time in Ancient Theatre“, Alexandroupolis, 2007 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κατά τη Σύγχρονη Λειτουργία των Αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολιτικός μηχανικός, duap ακουστικής Le Mans Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ. NOISE PROTECTION & CONTEMPORARY USE PROBLEMS IN ANCIENT GREEK THEATRES

2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κατά τη σύγχρονη επαναλειτουργία
Χώρος και Χρόνος στο Αρχαίο Θέατρο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κατά τη σύγχρονη επαναλειτουργία ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ η ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων ως μνημείων, η πρόβλεψη θεατρικών υποδομών οι σκηνικές διευθετήσεις στην ορχήστρα & τη σκηνή ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ερείπια διαδοχικών οικοδομικών φάσεων ρωμαϊκές επεμβάσεις και μετατροπές δραματική παραγωγή της κλασικής εποχής Nίκος Κ. Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ ΝΙΚΟΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ

3 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ηχοπροστασία, χωροθέτηση υπαίθριο σχήμα ανοικτής κάτοψης ανάπτυγμα του χώρου στα όρια της ανθρώπινης ακουστικής & φωνητικής κλίμακας, βαθμιδωτό κοίλο, ορατότητα, ανάδειξη του άμεσου ήχου ενίσχυση των άμεσων (χρήσιμων) ηχοανακλάσεων υποβάθμιση των έμμεσων (βλαπτικών) ηχοανακλάσεων Nίκος Κ. Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ

4 ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ του θεάτρου των Φιλίππων
ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ του θεάτρου των Φιλίππων ΣΤΟΧΟΣ αξιολόγηση ενός ανακλητού σκηνικού βάθους αξιολόγηση της αυτόνομης μεγαφωνικής ενίσχυσης του θεάτρου συνέχεια των ερευνών σχετικά με : το προσκήνιο, το επισκήνιο και την αποκατάσταση του κοίλου Nίκος Κ. Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ

5 Ο ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (1)
η χωροθέτηση (προσανατολισμός, άνεμοι) το βαθμιδωτό ανάπτυγμα (κλίσεις 21ο ως 30ο >> 13ο) το ανάκλαστρο της ορχήστρας Nίκος Κ. Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ

6 Ο ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (2)
η χωροθέτηση (προσανατολισμός, άνεμοι) το βαθμιδωτό ανάπτυγμα (κλίσεις 21ο ως 30ο >> 13ο) το ανάκλαστρο της ορχήστρας το σκηνικό βάθος Nίκος Κ. Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ

7 Ο ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (3)
η χωροθέτηση (προσανατολισμός, άνεμοι) το βαθμιδωτό ανάπτυγμα (κλίσεις 21ο ως 30ο >> 13ο) το ανάκλαστρο της ορχήστρας το σκηνικό βάθος οι προεξοχές των παρασκηνίων οι πάροδοι η αυτόνομη μεγαφωνική ενίσχυση του θεάτρου Nίκος Κ. Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ

8 ΣΤΟΧΟΙ της ακουστικής λειτουργίας
Nίκος Κ. Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ

9 Nίκος Κ. Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ
ΘΟΡΥΒΟΣ ΒΑΘΟΥΣ : Κυρίως κυκλοφοριακός θόρυβος, άνεμος & θόρυβοι της φύσης, θόρυβοι συνάθροισης Χαρακτηριστικά δραστικοί οι θόρυβοι συνεχούς φάσματος, κρίσιμη η ευαίσθητη ακουστική περιοχή 700–1000Ηz Συνέπειες υποβάθμιση της καταληπτότητας, δημιουργία ηχητικής σκιάς / μασκάρισμα ΣΤΟΧΟΣ : Ησυχία < 40dB Nίκος Κ. Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ

10 Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
η αναλογία “σήμα προς θόρυβο S/B” η διαφορά στάθμης μεταξύ της συνολικής ηχητικής έντασης και του θορύβου βάθους σχετίζεται με την καταληπτότητα της ομιλίας, το χρωματισμό της φωνής, τη δυνατότητα διαχωρισμού της γλωσσικής αλυσίδας κριτήρια αξιολόγησης > 25dB άριστη, ~ 25dB καλή 15 ~ 20dB μέτρια, < 15dB μη ικανοποιητική Nίκος Κ. Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ

11 Nίκος Κ. Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ
Ένα δείγμα έρευνας της υφιστάμενης κατάστασης δέκα (10) των αρχαίων ελληνικών θεάτρων Nίκος Κ. Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ

12 Αξιολόγηση της ακουστικής άνεσης ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
το Αθηναϊκό θέατρο του Διονύσου (πυκνές αστικές δραστηριότητες) το θέατρο των Φιλίππων (έντονος κυκλοφοριακός φόρτος) το θέατρο της Επιδαύρου (μηδενικές οχλήσεις). ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ο ηθοποιός στο κέντρο της ορχήστρας θεατρικός λόγος 87dΒ (στο 1m, χωρίς ηλεκτρακουστική ενίσχυση), τέλειο ανάκλαστρο ορχήστρας (+3dB) παρουσία κοινού (+5dΒ) ο θεατής επί του κεντρικού άξονα, κατά περίπτωση βρίσκεται σε διαφορετική βαθμίδα, αλλά σε σταθερή απόσταση από τον ηθοποιό. Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Έρευνα, TΑΜ - Δ.Π.Θ Θωμαή Νικάκη - Δημήτρης Σακκούλης, 2005 : Αρχιτεκτονικός και Ακουστικός Σχεδιασμός του Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου Nίκος Κ. Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ

13 ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Θ. Νικάκη – Δ. Σακκούλης, 2005 Απομείωση λόγω απόστασης 28dB. Άμεσος ήχος & ενίσχυση ορχήστρας 62dB. Θόρυβος βάθους 49dB Ανάδυση του ωφέλιμου σήματος < 15 μη ικανοποιητική 13dB Nίκος Κ. Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ

14 Nίκος Κ. Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ
ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ Θ. Νικάκη – Δ. Σακκούλης, 2005 Απομείωση λόγω απόστασης 28dB. Άμεσος ήχος & ενίσχυση ορχήστρας 62dB. Θόρυβος βάθους 57dB Ανάδυση του ωφέλιμου σήματος << 15 προβληματική 5dB Nίκος Κ. Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ

15 Nίκος Κ. Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ
ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Θ. Νικάκη – Δ. Σακκούλης, 2005 Απομείωση λόγω απόστασης 28dB. Άμεσος ήχος & ενίσχυση ορχήστρας 62dB. Θόρυβος βάθους 35dB Ανάδυση του ωφέλιμου σήματος > 25 εξαιρετική 27dB Nίκος Κ. Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ

16 ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ . . . και στην τελευταία βαθμίδα
Θ. Νικάκη – Δ. Σακκούλης, 2005 Απομείωση λόγω απόστασης 35dB. Άμεσος ήχος & ενίσχυση ορχήστρας 55dB. Θόρυβος βάθους 35dB Ανάδυση του ωφέλιμου σήματος . . . Η ακουστική της Επιδαύρου 20dB Nίκος Κ. Μπάρκας ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΠΘ

17 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κατά τη Σύγχρονη Λειτουργία των Αρχαίων Ελληνικών Θεάτρων
Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολιτικός μηχανικός, duap ακουστικής Le Mans επίκουρος καθηγητής Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας – Ακουστικής τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ.


Κατέβασμα ppt "NOISE PROTECTION & CONTEMPORARY USE PROBLEMS IN ANCIENT GREEK THEATRES"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google