Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έλενα Ροσβάνη, Πηνελόπη Μαρκάκη, Βασιλεία Μουσάι, Βαγγέλης Δήμου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έλενα Ροσβάνη, Πηνελόπη Μαρκάκη, Βασιλεία Μουσάι, Βαγγέλης Δήμου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έλενα Ροσβάνη, Πηνελόπη Μαρκάκη, Βασιλεία Μουσάι, Βαγγέλης Δήμου
Πράσινα Επαγγέλματα Έλενα Ροσβάνη, Πηνελόπη Μαρκάκη, Βασιλεία Μουσάι, Βαγγέλης Δήμου

2 Η ομάδα μας, οι «Πράσινοι Μελλοντολόγοι» ανέλαβε να εξερευνήσει και να παρουσιάσει το θέμα των πράσινων επαγγελμάτων. Ως πράσινα επαγγέλµατα, θεωρούνται αυτά τα οποία συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη γενικότερα.

3 Θέσαμε λοιπόν τα εξής ερωτήματα:
Α) Τι ονομάζουμε πράσινη ανάπτυξη; Β) Tί ονομάζουμε πράσινα επαγγέλματα; Σε ποιους τομείς διακρίνονται; Γ) Ποια η αναγκαιότητα των πράσινων επαγγελμάτων; Δ) Ποιοι είναι οι ενδεικτικοί τίτλοι των Πράσινων επαγγελμάτων; Ε) Ποιες σπουδές οδηγούν σε Πράσινα Επαγγέλματα; α) Ανώτατες (β)Ανώτερες (γ) Μεταπτυχιακά

4 Τι ονομάζουμε πράσινη ανάπτυξη;
Πράσινη ανάπτυξη ονοµάζεται το πρότυπο ανάπτυξης που µε γνώµονα τον άνθρωπο και τις πραγµατικές του ανάγκες δηµιουργεί τις προδιαγραφές για την αειφόρο ανάπτυξη µιας χώρας, δίνοντας προτεραιότητα στην περιβαλλοντική προστασία Σχετικοί όροι που συνήθως χρησιμοποιούνται µε σχεδόν ταυτόσηµη έννοια είναι η αειφόρος ανάπτυξη και η βιώσιµη ανάπτυξη. βιώσιµη ανάπτυξη σημαίνει ανάπτυξη των παραγωγικών δοµών της οικονοµίας και παράλληλα τη δηµιουργία υποδοµών με ευαισθησία απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στα οικολογικά προβλήµατα. Προτεραιότητες δε της Πράσινης Ανάπτυξης αποτελούν: Το κλίµα Η ενέργεια Η αναδιάρθρωση στους παραγωγικούς τοµείς Η εξοικονόµηση των φυσικών πόρων

5 Τι ονομάζουμε πράσινα επαγγέλματα; Σε ποιους τομείς διακρίνονται;
Οι θέσεις εργασίας οι οποίες συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη γενικότερα αποκαλούνται στην Ευρώπη «πράσινα επαγγέλµατα» ή «πράσινη απασχόληση. Τα πράσινα επαγγέλµατα, αφορούν ένα ευρύτατο φάσµα επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. Τα επαγγέλµατα αυτά είναι ταξινοµηµένα ανά τοµέα παραγωγής και χωρίζονται σε: Δευτερογενή τομέα Πρωτογενή τομέα Τεταρτογενή τομέα Τριτογενή τομέα

6 Πρωτογενής Τομέας Ο τοµέας συµπεριλαµβάνει δραστηριότητες που αφορούν σε: • Βιολογική γεωργία • Βιολογική κτηνοτροφία • Βιολογική µελισσοκοµία • Ορθολογική εξόρυξη και εκµετάλλευση ορυκτών πόρων • ∆ιαχείριση οικοσυστηµάτων και δασών ειδικότερα

7 Πρωτογενής Τομέας Κάποια επαγγέλματα σε αυτόν τον τομέα είναι:
Α) . Γεωπόνος φυτικής παραγωγής µε κατεύθυνση φυτοπροστασίας & περιβάλλοντος. Ο γεωπόνος: Σχεδιάζει, συµβουλεύει και εφαρµόζει µελέτες και προγράµµατα γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης µε στόχο την αύξηση της παραγωγής και την ποιοτική βελτίωσή της Ως σύµβουλος παραγωγής, παρέχει συµβουλές για το είδος και τον τρόπο καλλιέργειας των φυτών ανάλογα µε το κλίµα και το έδαφος κάθε περιοχής καθώς και για την εκτροφή, διατροφή και αναπαραγωγή των αγροτικών ζώων Ως ερευνητής, ερευνά και εφαρµόζει πρότυπες και νέες υβριδικές καλλιέργειες και εξετάζει την αποτελεσµατικότητα και τις επιπτώσεις νέων φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων

8 Πρωτογενής Τομέας Β) . Γεωργός βιολογικής γεωργίας Η βιολογική γεωργία σέβεται τα συστήµατα του ίδιου του περιβάλλοντος για την καταπολέµηση των παράσιτων και των ασθενειών στις καλλιέργειες και στην κτηνοτροφία και αποφεύγει τη χρησιµοποίηση συνθετικών παρασιτοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, χηµικών λιπασµάτων, αυξητικών ορµονών, αντιβιοτικών ή γενετικών τροποποιήσεων. Ευνοεί τις ανανεώσιµες πηγές και την ανακύκλωση επιστρέφοντας στο έδαφος τα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στα κατάλοιπα. Άλλα επαγγέλματα που ανήκουν στον πρωτογενή τομέα είναι: Κτηνοτρόφος βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκόµος βιολογικής µελισσοκοµίας

9 Δευτερογενής Τομέας Ο τοµέας συµπεριλαµβάνει δραστηριότητες που αφορούν σε: Κατασκευή ειδών/προϊόντων µε υλικά φιλικά προς το περιβάλλον Κατασκευή οικολογικών κτιρίων Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές Επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων και απορριµµάτων

10 Κάποια επαγγέλματα που ανήκουν στον δευτερογενή τομέα είναι:
Δευτερογενής Τομέας Κάποια επαγγέλματα που ανήκουν στον δευτερογενή τομέα είναι: 1. Τεχνικός αερίων καυσίµων – φυσικού αερίου: Ο τεχνικός αερίων καυσίµων – φυσικού αερίου είναι ο ειδικά καταρτισµένος τεχνικός, προκειµένου να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται µε την εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων και συσκευών αερίων καυσίµων, καθώς και µε τη διανοµή, µεταφορά και ποιοτικό έλεγχο αυτών. 2. Τεχνικός βιολογικής-οικολογικής γεωργίας: Ο τεχνικός βιολογικής γεωργίας διαθέτει την εξειδικευµένη κατάρτιση προκειµένου να µπορεί να παράγει βιολογικά προϊόντα σύµφωνα µε τιςαρχές των µεθόδων της βιολογικής γεωργίας.

11 Τριτογενής Τομέας Ο τοµέας συµπεριλαµβάνει δραστηριότητες που αφορούν σε: Εµπόριο των βιολογικών ή οικολογικών ειδών/προϊόντων Ποικίλες υπηρεσίες: Σχεδιασµός βιοκλιµατικών κτιρίων, Αγροτουρισµός, σχεδιασµός φωτοβολταϊκών & αιολικών πάρκων, ανακατασκευή αγαθών κ.λπ. ∆ιαχείριση απορριµµάτων και αποβλήτων

12 Τριτογενής Τομέας Κάποια επαγγέλματα αυτού του τομέα είναι: 1. Περιβαλλοντολόγος: Ο περιβαλλοντολόγος: Μελετάει τα προβλήµατα του περιβάλλοντος αναζητώντας τρόπους για αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους. Ερµηνεύει τα τεχνολογικά, κοινωνικά, ηθικά και διαχειριστικά προβλήµατα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και συµβάλλει στη λύση τους. Επεξεργάζεται και προτείνει λύσεις για τη σωστή διαχείριση των οικοσυστηµάτων, που να αποτρέπει την καταστροφή τους από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και κατά το δυνατόν να επιτρέπει τη διατήρησή τους. Δραστηριοποιείται µέσω των Ερευνητικών Εργαστηρίων στους θεµατικούς άξονες της : Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης. Διαχείρισης του Περιβάλλοντος. Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας. ∆ιαχείρισης των Αποβλήτων. Ποιότητας του Περιβάλλοντος. Ποιότητας Υδάτων και Αέρα. Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης

13 Τριτογενής Τομέας 2. ∆ασολόγος–Περιβαλλοντολόγος: Ο δασολόγος, στο πλαίσιο της επαγγελµατικής δραστηριότητας του, ασχολείται µε : Την έρευνα σε θέµατα δασικής οικονοµίας. Τη φροντίδα των δασών. Το σχεδιασµό και την κατασκευή έργων στο δάσος. Τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών. Άλλα επαγγέλματα που ανήκουν στον τριτογενή τομέα είναι : Γεωτεχνολόγος–Περιβαλλοντολόγος, Ειδικός Γεωγραφικών Συστηµάτων GIS, Ειδικός δασικής προστασίας,Επιµελητής-Ξεναγός εθνικών δρυµών και χώρων αναψυχής, Μηχανικός περιβάλλοντος

14 Τεταρτογενής Τομέας Ο τοµέας συµπεριλαµβάνει δραστηριότητες που αφορούν σε: Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων µε λογική αειφόρου ανάπτυξης Σχεδιασµό και εφαρµογή διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου της βιοµηχανικής παραγωγής Εφαρµογή και έλεγχο ενεργειακής πολιτικής οικολογικής κατεύθυνσης Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, εκπαίδευση

15 Ποια η αναγκαιότητα των πράσινων επαγγελμάτων;
Τα τελευταία χρόνια η παγκόσµια ανάπτυξη διέπεται από κανόνες που σε αρκετές περιπτώσεις πολύ λίγο λαµβάνουν υπόψη τους τις καταστροφές των ζωτικών περιοχών του πλανήτη Οι σοβαρές διαταραχές των στοιχείων και των συστηµάτων του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγµα οι κλιµατικές αλλαγές, η υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων, καταδεικνύουν την ανάγκη για ανθρώπνη παρέμβαση σε παγκόσμιο επίπεδο.

16 Ποια η αναγκαιότητα των πράσινων επαγγελμάτων;
Ποια µπορεί να είναι λοιπόν η λύση σε αυτό πρόβληµα; Πώς µπορεί κανείς να αφυπνίσει την κοινή γνώµη, να καλλιεργήσει περιβαλλοντικό συναίσθηµα και ταυτόχρονα να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας που θα βοηθήσουν στην έξοδο από την κρίση; H απάντηση βρίσκεται στην πράσινη ανάπτυξη και στην ταυτόχρονη αύξηση της απασχόλησης σε επαγγελµατικές δραστηριότητες της πράσινης οικονοµίας,οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση ή και αποκατάσταση του περιβάλλοντος στη φύση και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αλλαγής των µοντέλων ανάπτυξης.

17 Ποιοί είναι οι ενδεικτικοί τίτλοι των πράσινων επαγγελμάτων;
Γεωπόνος φυτικής παραγωγής Γεωργός (βιολογικής γεωργίας) Γεωτεχνολόγος – Περιβαλλοντολόγος Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος Ειδικός γεωγραφικών συστημάτων – GIS Ειδικός δασικής προστασίας Ελεγκτής/Επιθεωρητής περιβάλλοντος Έµπορος βιολογικής λαϊκής αγοράς Επιμελητής - Ξεναγός εθνικών δρυμών και χώρων αναψυχής Κτηνοτρόφος (βιολογικής κτηνοτροφίας) Μελισσοκόµος (βιολογικής µελισσοκοµίας) Μηχανικός περιβάλλοντος Μηχανικός διαχείρισης ενεργειακών πόρων Μηχανικός χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης Περιβαλλοντολόγος Πωλητής οικολογικών τροφίμων και άλλων ειδών Στέλεχος κέντρων πληροφόρησης και ειδικών φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Στέλεχος διαχείρισης στερεών αποβλήτων Στέλεχος εγκατάστασης - λειτουργίας - παρακολούθησης ΧΥΤΑ Στέλεχος ήπιων μορφών αγροτουρισμού Στέλεχος οργάνωσης προγραμμάτων ανακύκλωσης και ευαισθητοποίησης κοινού Στέλεχος παρακολούθησης εγκαταστάσεων λειτουργίας υγρών αποβλήτων Τεχνικός αερίων καυσίμων – φυσικού αερίου Τεχνικός βιολογικής-οικολογικής γεωργίας Τεχνικός ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος Τεχνίτης περιβάλλοντος Tεχνίτης περιβάλλοντος και αγροτουρισµού Τεχνίτης τροφίµων και εµπορίας γεωργικών προϊόντων Τεχνολόγος αντιρρύπανσης Τεχνολόγος γεωπόνος βιολογικής γεωργίας Τεχνολόγος-Δασοπόνος-διαχείρισης φυσικών πόρων Τεχνολόγος Τοπογράφος – Γεωπληροφορικής Υπεύθυνος αποκατάστασης περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων ζωνών, όπως χωματερές & λατομεία Υπεύθυνοςλειτουργίας και εξοπλιςμού παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης Υπεύθυνος παρακολούθησης υδάτινων αποδεκτών και ποιότητας πόσιμου νερού.

18 Ποιες σπουδές οδηγούν σε πράσινα επαγγέλματα;
Η άσκηση πράσινων επαγγελμάτων, όπως και για τα υπόλοιπα επαγγέλματα, δεν απαιτεί κάποιο συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι ανωτάτων/ανωτέρων σχολών μπορούν ακόμη να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για να αποκτήσουν εξειδίκευση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αειφορικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, το τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προσφέρει στους πτυχιούχους μηχανικούς τη δυνατότητα παρακολούθησης μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», τα τμήματα Φυσικής και Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρουν αντίστοιχα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών «Φυσική Περιβάλλοντος» και «Οικολογία», το τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία: Τεχνολογίες για την Αξιοποίηση και Διαχείριση του Γεωλογικού Περιβάλλοντος», κτλ.

19 Πηγή πληροφοριών:http://5gym-nikaias.att.sch.gr/greenjobs.pdf
Κάνοντας αυτή την έρευνα καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα: διαπιστώσαμε ότι η μελέτη των πράσινων επαγγελμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική και αυτό συμβαίνει λόγω τις κρίσιμης κατάστασης που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Η προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει να είναι ευθύνη, αλλά και προνόμιο ταυτόχρονα, για όλους μας. Με αυτό τον τρόπο προστατεύουμε τον πλανήτη και τον διατηρούμε για τις επόμενες γενιές. Πηγή πληροφοριών:http://5gym-nikaias.att.sch.gr/greenjobs.pdf


Κατέβασμα ppt "Έλενα Ροσβάνη, Πηνελόπη Μαρκάκη, Βασιλεία Μουσάι, Βαγγέλης Δήμου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google