Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ συστηματική και μεθοδευμένη δραστηριότητα κατά την οποία ο δάσκαλος αποσκοπεί να επιδράσει, σύμφωνα με ορισμένους σκοπούς και χρησιμοποιώντας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ συστηματική και μεθοδευμένη δραστηριότητα κατά την οποία ο δάσκαλος αποσκοπεί να επιδράσει, σύμφωνα με ορισμένους σκοπούς και χρησιμοποιώντας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ συστηματική και μεθοδευμένη δραστηριότητα κατά την οποία ο δάσκαλος αποσκοπεί να επιδράσει, σύμφωνα με ορισμένους σκοπούς και χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές και μέσα, στη συμπεριφορά του μαθητή, ώστε ο τελευταίος να αποκτήσει, να αλλάξει ή να ενισχύσει τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις στάσεις του.

2 Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο δάσκαλος (ειδικός επαγγελματίας στην εκπαίδευση) Ο μαθητής (αναπτυσσόμενο άτομο στο πλαίσιο της εκπαίδευσης) Το αντικείμενο της διδασκαλίας (πράγματα, φαινόμενα, φυσικά και κοινωνικά γεγονότα, καταστάσεις ζωής, τεχνικές και αξίες του πολιτισμού, επιστήμες, τέχνες κ.λπ.)

3 Στοιχεία της διδασκαλίας 1. Σκοποί της διδασκαλίας: καθορίζονται με εξωεπιστημονικά κριτήρια (αξιολογικό περιεχόμενο σκοπών): Επιλογή, θεμελίωση, εξειδίκευση, ταξινόμηση, ιεράρχηση – αντιστοιχία προς το εξελικτικό στάδιο και τις δυνατότητες των μαθητών. Κάτω από ποιους όρους πραγματοποιούνται οι σκοποί;

4 Στοιχεία της διδασκαλίας 2. Περιεχόμενα μάθησης: γνώσεις, έννοιες, αρχές, μέθοδοι, τεχνικές, ικανότητες, δεξιότητες, στάσεις, αξίες, κριτήρια επιλογής -επιστημονική εγκυρότητα -τρόπος δόμησης και παρουσίασης των περιεχομένων

5 Στοιχεία της διδασκαλίας 3. Διδακτική μέθοδος (μέθοδος διδασκαλίας): τρόποι επεξεργασίας του αντικειμένου διδασκαλίας: παραγωγική, επαγωγική, μέθοδος φυσικών επιστημών κ.λπ.

6 Στοιχεία της διδασκαλίας 4. Μορφές της διδασκαλίας: μορφές κοινωνικής οργάνωσης της τάξης (π.χ. μετωπική διδασκαλία, εργασία σε ομάδες, εργαστηριακή διδασκαλία κ.λπ.), προσδιορίζουν (α) τις σχέσεις με το αντικείμενο και (β) τους ρόλους μαθητή και δασκάλου.

7 Στοιχεία της διδασκαλίας 5. Μέσα διδασκαλίας: τρόποι αναπαράστασης και παρουσίασης των αντικειμένων, επιλογή των κατάλληλων (εικόνες, βιβλία, όργανα κ.λπ.)

8 Στοιχεία της διδασκαλίας 6. Ενέργειες του δασκάλου (διδακτικές ενέργειες) όλα τα μέτρα που παίρνει ο δάσκαλος κατά την προπαρασκευή και την διεξαγωγή με σκοπό να δημιουργήσει ευνοϊκούς όρους και κατάλληλες προϋποθέσεις μάθησης (προβληματισμός, ενίσχυση κινήτρων, μορφές διδασκαλίας, τρόποι και μέθοδοι εργασίας κ.λπ.)

9 Στοιχεία της διδασκαλίας 7. Ενέργειες των μαθητών (διαδικασίες μάθησης) οι τρόποι σκέψης και δράσης του μαθητή, προκειμένου να κατακτήσει τον σκοπό της διδασκαλίας (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, στάσεις).

10 Στοιχεία της διδασκαλίας 8. Αξιολόγηση: συνεχής επανατροφοδότηση, τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης


Κατέβασμα ppt "Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ συστηματική και μεθοδευμένη δραστηριότητα κατά την οποία ο δάσκαλος αποσκοπεί να επιδράσει, σύμφωνα με ορισμένους σκοπούς και χρησιμοποιώντας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google