Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Υπηρεσία Γκρίζας Βιβλιογραφίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου Μυτιλήνη, Μάιος 2007.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Υπηρεσία Γκρίζας Βιβλιογραφίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου Μυτιλήνη, Μάιος 2007."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Υπηρεσία Γκρίζας Βιβλιογραφίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου Μυτιλήνη, Μάιος 2007

2 2 Η πρόσβαση στην κατάθεση τεκμηρίων της Γκρίζας Βιβλιογραφίας γίνεται μέσω της Πύλης της Βιβλιοθήκης (http://www.lib.aegean.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: Αρχική > Online Υπηρεσίες > Γκρίζα Βιβλιογραφία > Κατάθεση Τεκμηρίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ– ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Πρόσβαση στην κατάθεση τεκμηρίων της υπηρεσίας

3 3 Στο σημείο αυτό μπορείτε να επιλέξετε: - Οδηγίες Κατάθεσης: παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο κατάθεσης των τεκμηρίων της γκρίζας βιβλιογραφίας στη Βιβλιοθήκη - Κατάθεση > Κατάθεση νέου τεκμηρίου: απαραίτητη προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στην εφαρμογή της κατάθεσης τεκμηρίου είναι η είσοδος στην Πύλη της Βιβλιοθήκης (πάνω δεξιά) Πρόσβαση στις οδηγίες κατάθεσης τεκμηρίου ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ– ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Πρόσβαση στην εφαρμογή κατάθεσης τεκμηρίου Πρόσβαση στον οδηγό χρήσης κατάθεσης τεκμηρίου

4 4 Η κατάθεση ενός τεκμηρίου μέσω της εφαρμογής περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια. - Κατάθεση Στοιχείων Τεκμηρίου Κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιείται η κατάθεση των στοιχείων του τεκμηρίου. Συγκεκριμένα ζητείται να κατατεθούν τα γενικά στοιχεία του τεκμηρίου (Καρτέλα ΓΕΝΙΚΑ), οι συγγραφείς του τεκμηρίου (Καρτέλα ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ), οι λέξεις-κλειδιά του τεκμηρίου (Καρτέλα ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ) και η περίληψη του τεκμηρίου (Καρτέλα ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ). - Κατάθεση Ηλεκτρονικού Αρχείου Τεκμηρίου Κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιείται ο προσδιορισμός και η κατάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου του τεκμηρίου με τη διαδικασία upload του αρχείου μέσω της εφαρμογής. Αφού συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία, η διαδικασία κατάθεσης του τεκμηρίου ολοκληρώνεται με την επιλογή Κατάθεση. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ– ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: - Τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας κατάθεσης τεκμηρίου υποδεικνύονται με το σύμβολο *. - Σε περίπτωση επιτυχούς κατάθεσης του τεκμηρίου, η εφαρμογή επιστρέφει σχετικό μήνυμα. - Σε περίπτωση που κάποιο(α) υποχρεωτικό(α) πεδίο(α) δεν είναι συμπληρωμένο(α) κατά την κατάθεση, τότε η εφαρμογή επιστρέφει μία λίστα με αναλυτική αναφορά των υποχρεωτικών, μη συμπληρωμένων, πεδίων και ταυτόχρονα το(α) επισημαίνει με το σύμβολο !. - Η φόρμα κατάθεσης του τεκμηρίου πρέπει να συμπληρώνεται με μικρά γράμματα (πρώτο γράμμα κεφαλαίο και όλα τα υπόλοιπα μικρά).

5 5 Πληκτρολογήστε τον τίτλο του τεκμηρίου Προσδιορίστε το είδος του τεκμηρίου, επιλέγοντας από τη λίστα Προσδιορίστε τα στοιχεία του επιβλέποντα καθηγητή, πληκτρολογώντας στα αντίστοιχα πεδία (Όνομα, Επώνυμο, Email) ή επιλέγοντας από τις αντίστοιχες λίστες (Ίδρυμα, Τμήμα) Σε περίπτωση που το τεκμήριο έχει περισσότερους επιβλέποντες καθηγητές, κάντε κλικ και προσδιορίστε τα αντίστοιχα στοιχεία Διαγράψτε ή μετακινήστε τα στοιχεία κάθε επιβλέποντα, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο Πληκτρολογήστε το έτος έκδοσης του τεκμηρίου Προσδιορίστε το Παράρτημα Βιβλιοθήκης όπου κατατίθεται το τεκμήριο, επιλέγοντας από τη λίστα Προσδιορίστε τον τόπο έκδοσης του τεκμηρίου, επιλέγοντας από τη λίστα Προσδιορίστε την κύρια γλώσσα του τεκμηρίου, επιλέγοντας από τη λίστα Πληκτρολογήστε ή προσδιορίστε μέσω του ημερολογίου, την ημερομηνία κατάθεσης του τεκμηρίου ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ– ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Καρτέλα ΓΕΝΙΚΑ

6 6 Διαγράψτε ή μετακινήστε τα στοιχεία κάθε συγγραφέα, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο Προσδιορίστε τα ατομικά στοιχεία του συγγραφέα του τεκμηρίου, πληκτρολογώντας στα αντίστοιχα πεδία (Όνομα, Επώνυμο, Όνομα Πατέρα, Α.Μ., Email, Κινητό) Προσδιορίστε τα στοιχεία μόνιμης κατοικίας του συγγραφέα του τεκμηρίου, πληκτρολογώντας στα αντίστοιχα πεδία (Διεύθυνση, Τηλέφωνο) Προσδιορίστε τα στοιχεία σπουδών του συγγραφέα του τεκμηρίου, επιλέγοντας από τις αντίστοιχες λίστες (Ίδρυμα Φοίτησης, Τμήμα Φοίτησης) Σε περίπτωση που το τεκμήριο έχει περισσότερους συγγραφείς, κάντε κλικ και προσδιορίστε τα αντίστοιχα στοιχεία ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ– ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Καρτέλα ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

7 7 Διαγράψτε ή μετακινήστε τις λέξεις-κλειδιά, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσθέσετε επιπλέον λέξεις- κλειδιά, κάντε κλικ και πληκτρολογήστε στα αντίστοιχα πεδία Πληκτρολογήστε τις λέξεις- κλειδιά του τεκμηρίου είτε στην ελληνική γλώσσα, είτε στην αγγλική στα αντίστοιχα πεδία ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ– ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Καρτέλα ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ

8 8 Εισάγετε την περίληψη (abstract) του τεκμηρίου στην ελληνική γλώσσα Κάντε κλικ στην επιλογή Αγγλικά και εισάγετε στο αντίστοιχο πεδίο την περίληψη (abstract) του τεκμηρίου στην αγγλική γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ– ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Καρτέλα ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

9 9 Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο για να καταθέσετε το ηλεκτρονικό αρχείο του τεκμηρίου ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ– ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

10 10 Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη αρχείου για να καταθέσετε το ηλεκτρονικό αρχείο του τεκμηρίου ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ– ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Καρτέλα Ηλεκτρονικό(α) Αρχείο(α)

11 11 Προσδιορίστε τον τύπο του ηλεκτρονικού αρχείου του τεκμηρίου, επιλέγοντας από τη λίστα Προσδιορίστε τη διαδρομή (path) στην οποία βρίσκεται το ηλεκτρονικό αρχείο του τεκμηρίου Διαγράψτε ή μετακινήστε τα ηλεκτρονικά αρχεία, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προσθέσετε επιπλέον ηλεκτρονικά αρχεία, κάντε κλικ και προσδιορίστε τα αντίστοιχα πεδία ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ– ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

12 12 Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία του τεκμηρίου, κάντε κλικ στην επιλογή Προηγούμενο Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάθεση για να καταθέσετε το τεκμήριο ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ– ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "1 Υπηρεσία Γκρίζας Βιβλιογραφίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΚΡΙΖΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου Μυτιλήνη, Μάιος 2007."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google