Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

RFID Implementation on ERP Systems

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "RFID Implementation on ERP Systems"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 RFID Implementation on ERP Systems
Alex Zaharis , Dini Martini ,

2 Τι είναι το RFID; To RFID (ακρωνύμιο του Radio Frequency IDentification) αποτελεί την πλέον σύγχρονη τεχνολογία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Στηρίζεται στη χρήση ραδιοκυμάτων και επιτρέπει την αυτόματη αναγνώριση σε αντικείμενα τα οποία φέρουν RFID tags και μπορούν να ανιχνευθούν αυτόματα από σταθερούς ή φορητούς αναγνώστες (readers) RFID, χωρίς να είναι απαραίτητη η σάρωση του κάθε μεμονωμένου αντικειμένου. Η κεραία επιτρέπει στο μικροεπεξεργαστή να μεταφέρει τις πληροφορίες αναγνώρισης στον αναγνώστη, ο οποίος με τη σειρά του μετατρέπει τα ραδιοκύματα που "αντανακλώνται" από την ετικέτα RFID σε ψηφιακές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν στη συνέχεια να "περάσουν" σε υπολογιστές για περαιτέρω χρήση.

3 Τυπικό Σύστημα RFID RFID Reader , κεραίες
RFID Tags πάνω σε προϊόντα,αντικείμενα. RFID Printer RFID Middleware, υποσύστημα με ΕRP,WMS, βάσεις δεδομένων , διαχείριση της πληροφορίας και των διαδικασιών

4 Τύποι RFID tags (1) Passive tags : Use cases:
Χρησιμοποιούν την ενέργεια του σήματος του reader για να τροφοδοτήσουν το κύκλωμα τους και να εκπέμψουν. Διαβάζονται από απόσταση 11cm έως 10 μέτρα. Είναι μικρότερα σε μέγεθος Είναι φθηνότερα Use cases: Logistics, Supply Chain Management , Document Handling, Impanted in Cattle, Apparel,Consumer Products , Super Markets ,Libraries , Museums etc..

5 Τύποι RFID tags (2) Active tags : Use Cases :
Έχουν δική τους μπαταρία, με την οποία τροφοδοτούν την εκπομπή των πληροφοριών. Είναι πιο αξιόπιστα σε «δύσκολα» περιβάλλοντα για RF εκπομπή ( π.χ Υγρασία,αντανακλάσεις από εμπόδια , μεγαλύτερες αποστάσεις) Μεγαλύτερα σε μέγεθος Πιο ακριβά Μεγαλύτερη μνήμη Μπορούν να περιέχουν αισθητήρες Use Cases : Tracking και Inventory στην «βαριά» βιομηχανία , Διόδια

6 Τύποι RFID tags (3) Semi-Passive RFID tags Use Cases :
Έχουν μπαταρία που τροφοδοτεί όμως μόνο το κύκλωμα τους και όχι την εκπομπή . Είναι πιο γρήγορα σε απόδοση Είναι 100 φορές πιο ευαίσθητα από τα passive Tags Έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα active Tags Μπορούν να εκτελούν λειτουργίες και χωρίς την παρουσία reader.(π.χ. καταγραφή θερμοκρασιών) Χρειάζονται πιο έξυπνους τρόπους filtering από την πλευρά του Reader Use Cases : Περισσότερο χρήσιμα όταν θέλουμε καταγραφές (logging) οι οποίες προέρχονται από αισθητήρες, π.χ. κουτιά με τρόφιμα, φάρμακα κλπ.

7 Πλεονεκτήματα χρήσης RFID
Ταυτοποίηση προϊόντων – μοναδικός item based κωδικός , EPC. Πληροφορίες για το προϊόν όπως στάδια παραγωγής, ημερομηνία λήξης , χώρα προέλευσης , συστατικά κ.α Ταυτόχρονη αναγνώριση μεγάλου πλήθους tags, από απόσταση . Middleware με λειτουργίες όπως η συσχέτιση προϊόντων με το «Container»,δεδομένα από sensors καθώς και πληροφορίες location. Eπανεγγραψιμότητα , επαναχρησιμοποίηση

8 Πρότυπα Σε εξέλιξη διάφορες προσπάθειες προτυποποίησης ISO πρότυπα για
Supply Chain Management (ISO ) HF (ISO ) UHF EPC Global – Auto-ID Lab MIT Είναι το επικρατέστερο στην αγορά. EPC Class 0 , Class 1 και Class 1 Gen 2

9 EPC Stack Protocols Tag Protocol ορίζει τις απαιτήσεις που αφορούν το φυσικό και το λογικό επίπεδο για ένα passive-backscatter , Interrogator-talks-first (ITF), RFID σύστημα το οποίο λειτουργεί σε εύρος 860 MHz MHz . LLRP ορίζει ένα interface ανάμεσα σε RFID Readers και Clients. ALE ορίζει ένα interface μέσω του οποίου φιλτράρονται τα ΕPC data από που προέρχονται από διάφορες πηγές. EPCIS δίνει την δυνατότητα σε διαφορετικές εφαρμογές να διαχειριστούν EPC data μέσω διαμοιρασμού της πληροφορίας ανάμεσα στην ίδια αλλά και σε διαφορετικές εταιρίες ONS δίνει την δυνατότητα παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών που αφορούν έναν EPC κωδικό σε αποδέκτες που πληρούν κριτήρια authentication .

10 ERP Overview Τι είναι το ΕRP :
Αποτελεί λύση λογισμικό που έχει στόχο να μοντελοποιήσει διαδικασίες της επιχείρησης όπως η επεξεργασία παραγγελιών, η τιμολόγηση κλπ ενοποιώντας διάφορα τμήματα της τα οποία έχουν πρόσβαση σε κοινή πληροφορία. Τι πετυχαίνει μια επιχείρηση με το ERP : Επιτυγχάνει να επιλύσει υπάρχοντα προβλήματα λόγω πιθανών ασυμβατοτήτων των επιμέρους συστημάτων που μπορεί να έχει εγκατεστημένα και παράλληλα βελτιστοποιεί τις διαδικασίες της, μέσω της διαθεσιμότητας της πληροφορίας σε όλα τα τμήματα της. (π.χ μειώνει τις λάθος παραγγελίες, out of stock cases, καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών)

11 Πώς μπορεί ένα έτοιμο πακέτο λογισμικού να ταιριάζει σε όλες τις επιχειρήσεις;
Οι βασικές διαδικασίες σε κάθε επιχείρηση είναι οι ίδιες.Με την παγκοσμιοποίηση, υπάρχει ανάγκη για χρήση σε μεγάλο βαθμό ίδιων πρακτικών και διαδικασιών από τις επιχειρήσεις διαφόρων χωρών. Οι πολυεθνικές εταιρίες που αναπτύσσουν ERP πακέτα επενδύουν αρκετά χρήματα στη μελέτη των αναγκών των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας λογισμικού. Οι ελληνικές εταιρίες λογισμικού έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να είναι πιο κοντά στις πρακτικές των ελληνικών επιχειρήσεων και να τις κατανοούν καλύτερα, έστω κι εάν δεν μπορούν να επενδύσουν τα ίδια κεφάλαια με αυτά των πολυεθνικών στην ανάπτυξη του λογισμικού, λόγω της μικρότερης αγοράς στην οποία απευθύνονται.

12 RFID Implementation on ERP Systems
Τελευταία έρευνα σε 650 στελέχη μεγάλων εταιρειών logistics, που διενεργήθηκε από την FEDEX καταλήγει στο ότι: Η βασικότερη ανάγκη για IT-based υπηρεσίες που χρειάζονται οι πάροχοι υπηρεσιών logistics παγκοσμίως θα είναι η χρήση RFID.Στατιστικά αυτή η ανάγκη, ανα περιοχή, συνοψίζεται στα παρακάτω : Western Europe: 61% Asia Pacific: 59% North America: 53% Latin America: 48% Η τεχνολογία των RFID σε συνεργασία με ένα αποδοτικό Σύστημα ERP είναι η μόνη που μπορεί να υποσχεθεί Real – Time τροφοδότηση πληροφορίας σχετικά με την κατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας μίας επιχείρησης.

13 Η υλοποίηση Η προτεινόμενη υλοποίηση μας αποτελείται από 6 modules :
RFID tags printer (Printronix). LLRP enabled Reader (Impinj) ALE server (LogicAlloy) DZ module EPCIS (Accada) ERP software (Openbravo ERP)

14 RFID – ERP Integration Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική Υλοποίησης

15 Handheld Rfid-Barcode reader
Hardware Used LLRP enabled Reader RFID printer Handheld Rfid-Barcode reader

16 ALE ECSpec

17 ALE EC - Report

18 DZ – Spec

19 DZ Quantity Report

20 EPCIS Πως σχετίζεται ο ALE και το DZ με το EPCIS?
Το (EPCIS) spec ορίζει μία γλώσσα δεδομένων για να παραστήσει γεγονότα πληροφορίας σχετικά με το “Τι” , “Πότε”, “Πού” και “Γιατί” μέσα σε μία επιχείρηση. Το EPCIS spec επίσης προσφέρει standard interfaces για αποθήκευση και αναζήτηση (query) γεγονότων.

21 EPCIS Architecture

22 Open Source ERP Architecture

23 Real – life Scenarios (1/4)
Warehouse - Receiving 1.RFID Reader με τοποθετημένες κεραίες στο Εσωτερικό και το Εξωτερικό της Πόρτας της Αποθήκης 2.Μαζική Ανάγνωση των αντικειμένων που εισέρχονται στην αποθήκη. 3.Αυτόματη ενημέρωση του WMS/ERP 4.Σύγκριση του δελτίου παραλαβής (αναμενόμενων προϊόντων) με αυτά που πραγματικά έφτασαν στην αποθήκη. 5.Εντοπισμός σφαλμάτων, Ενημέρωση υπευθύνου.

24 Real – life Scenarios (2/4)
Warehouse - Storing 1.RFID Reader με τοποθετημένες κεραίες σε περονοφόρο όχημα 2.Μαζική Ανάγνωση των αντικειμένων τοποθετημένων σε κουτιά 3.Αυτόματη ενημέρωση του WMS/ERP κατά την μεταφορά των προϊόντων από το ένα τμήμα της αποθήκης στο άλλο. 4.Εντοπισμός σφαλμάτων , Ενημέρωση υπευθύνου.

25 Real – life Scenarios (3/4)
Warehouse - Inventoring 1.RFID Reader με τοποθετημένες κεραίες σε διάφορα τμήματα της αποθήκης 2.Μαζική Ανάγνωση και Απογραφή των αντικειμένων τοποθετημένων σε κουτιά σε διαφορετικά τμήματα της αποθήκης 3.Αυτόματη ενημέρωση του WMS/ERP για την διαθεσιμότητα των προϊόντων αλλά και την θέση τους στον Χώρο. 4.Εντοπισμός σφαλμάτων , Ενημέρωση υπευθύνου.

26 Real – life Scenarios (4/4)
Warehouse - Picking 1.RFID Reader με τοποθετημένες κεραίες σε portal 2.Μαζική Ανάγνωση των αντικειμένων τοποθετημένων σε κουτιά. 3.Συσχέτιση κουτιών με Προϊόντα 4.Αυτόματη ενημέρωση του WMS/ERP.Δημιουργία Δελτίου παραλαβής 5.Εντοπισμός σφαλμάτων, Ενημέρωση υπευθύνου.


Κατέβασμα ppt "RFID Implementation on ERP Systems"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google