Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βάσεις Δεδομένων 1 T.Manavis– N.Kyritsis.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βάσεις Δεδομένων 1 T.Manavis– N.Kyritsis."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βάσεις Δεδομένων 1 T.Manavis– N.Kyritsis

2 Ορισμός Βάσης Δεδομένων
Συλλογή συναφών αρχείων που περιέχουν στοιχεία για ανθρώπους, τόπους ή πράγματα. π.χ. ο Τηλεφωνικός κατάλογος, το Πελατολόγιο, οι Ταινίες ενός Video Club, οι Παραγγελίες μιας εταιρίας, το αρχείο καταγραφής μιας αποθήκης

3 Πλεονεκτήματα μιας Βάσης Δεδομένων
Εξοικονόμηση χώρου (πχ. αρχεία σε ντουλάπες και αποθήκες) Εξοικονόμηση χρόνου (δακτυλογράφηση και αντιπαραβολή στοιχείων) Αποτελεσματικότητα (εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες) Ακρίβεια στην εύρεση δεδομένων και πληροφοριών Χαμηλό κόστος συντήρησης Αξιοπιστία Σύνδεση και ενοποίηση διαφορετικών αρχείων.

4 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
Το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DataBase Management System- DBMS) είναι ένα ειδικού τύπου λογισμικό για τη δημιουργία, την αποθήκευση, την οργάνωση και την προσπέλαση σε μία βάση δεδομένων Παραδείγματα DBMS: Προσωπική Χρήση: Microsoft Access, Filemaker Επαγγελματική Χρήση: Oracle, Lotus, Microsoft SQL Server

5 Τα στοιχεία μιας Βάσης Δεδομένων
Οντότητες (Entities) - Όσοι χρησιμοποιούν την Βάση Δεδομένων Πίνακες (πχ Πελάτες, Προμηθευτές, Εργαζόμενοι, Παραγγελίες) Φόρμες (Τα Μενού μιας Β.Δ.) Αναφορές (Reports) Ερωτήματα (Queries) Macros - Modules

6 Πίνακες - Tables Εγγραφές Κλειδία (Πρωτεύον, Ξένο) Πεδία Data types
Σχέσεις μεταξύ Πινάκων Είναι τα βασικά δομικά στοιχεία μιας Βάσης Δεδομένων.

7 Data Types Text Rich Text Number Currency Memo Date/Time AutoNumber
Yes / No Calculated Field Attachment Lookup Field Hyperlink

8 Data Type - Details

9 Παράδειγμα Πίνακα «Πελάτες»

10 Παράδειγμα Πίνακα «Προϊόντα»

11 Τρόπος σύνδεσης των Πινάκων
ERD Diagram Είναι μια σχηματική αναπαράσταση που χρησιμοποιείται στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων για να διευκρινίσει τις σχέσεις μεταξύ δύο πινάκων. Τρόπος που συνδέονται δύο πίνακες Ένα προς Ένα Ένα προς Πολλά Πολλά προς Πολλά

12 Παράδειγμα ERD Διαγράμματος

13 Παράδειγμα Συνδέσεων

14 Ερωτήματα-Queries Τα ερωτήματα (Queries) είναι ο τρόπος που έχει ο κάθε χρήστης ή προγραμματιστής να αλληλεπιδράσει με τη Βάση Δεδομένων. Το μέσο δηλαδή για να “ρωτήσει” την ΒΔ σχετικά με μια πληροφορία Στη συνέχεια η ΒΔ του επιστρέφει το αποτέλεσμα. Ο χρήστης μπορεί να εκτελεί πολλαπλά Ερωτήματα για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται να αντλήσει από την ΒΔ. Τα αποτελέσματα που επιστρέφει το DBMS είναι σε μορφή κατανοητή και ομαδοποιημένη.

15 Δυνατότητες των DBMS Data Definition Data Dictionary Queries - Reports
Structured Query Language (SQL) Object Oriented Database Management Systems (OODBMS)

16 Object Oriented Database Management Systems (OODBMS)
Βάσεις δεδομένων που αποθηκεύουν και ανακτούν όχι μόνο δομημένους αριθμούς και χαρακτήρες αλλά επίσης Σχέδια, Εικόνες, Φωτογραφίες, Ήχο και Βίντεο πλήρους κίνησης. Αποθηκεύει τα δεδομένα και τις διαδικασίες ως αντικείμενα τα οποία είναι δυνατό να ανακτώνται και να χρησιμοποιούνται από κοινού αυτόματα. Όλο και πιο δημοφιλή γιατί χρησιμοποιούνται για διαχείριση Multimedia & Εφαρμογών Java που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές του Ιστού. Μείον: Είναι πιό αργές από τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων στην επεξεργασία μεγάλου αριθμού συναλλαγών. Πλεονέκτημα: Αποθηκεύουν και διαχειρίζονται πιο σύνθετους τύπους πληροφοριών από τα σχεσιακά συστήματα. Νέα Τάση: Υβριδικά Συστήματα Object Relational Database Management Systems

17 In-class Example Να δημιουργήσετε στην Access μια βάση δεδομένων με ένα πίνακα η οποία να εξυπηρετεί τις ανάγκες τήρησης αρχείου των πελατών μιας επιχείρησης Θα συμπεριλάβετε όσα πεδία θεωρείτε απαραίτητα Θα εισάγετε ενδεικτικά 5 εγγραφές (δηλαδή 5 νέους πελάτες)


Κατέβασμα ppt "Βάσεις Δεδομένων 1 T.Manavis– N.Kyritsis."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google