Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

+ Βάσεις Δεδομένων 1 T.Manavis– N.Kyritsis. + Ορισμός Βάσης Δεδομένων  Συλλογή συναφών αρχείων που περιέχουν στοιχεία για ανθρώπους, τόπους ή πράγματα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "+ Βάσεις Δεδομένων 1 T.Manavis– N.Kyritsis. + Ορισμός Βάσης Δεδομένων  Συλλογή συναφών αρχείων που περιέχουν στοιχεία για ανθρώπους, τόπους ή πράγματα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 + Βάσεις Δεδομένων 1 T.Manavis– N.Kyritsis

2 + Ορισμός Βάσης Δεδομένων  Συλλογή συναφών αρχείων που περιέχουν στοιχεία για ανθρώπους, τόπους ή πράγματα.  π.χ. ο Τηλεφωνικός κατάλογος, το Πελατολόγιο, οι Ταινίες ενός Video Club, οι Παραγγελίες μιας εταιρίας, το αρχείο καταγραφής μιας αποθήκης

3 + Πλεονεκτήματα μιας Βάσης Δεδομένων  Εξοικονόμηση χώρου (πχ. αρχεία σε ντουλάπες και αποθήκες)  Εξοικονόμηση χρόνου (δακτυλογράφηση και αντιπαραβολή στοιχείων)  Αποτελεσματικότητα (εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες)  Ακρίβεια στην εύρεση δεδομένων και πληροφοριών  Χαμηλό κόστος συντήρησης  Αξιοπιστία  Σύνδεση και ενοποίηση διαφορετικών αρχείων.

4 + Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων  Το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DataBase Management System- DBMS) είναι ένα ειδικού τύπου λογισμικό για τη δημιουργία, την αποθήκευση, την οργάνωση και την προσπέλαση σε μία βάση δεδομένων  Παραδείγματα DBMS:  Προσωπική Χρήση: Microsoft Access, Filemaker  Επαγγελματική Χρήση: Oracle, Lotus, Microsoft SQL Server

5 + Τα στοιχεία μιας Βάσης Δεδομένων  Οντότητες (Entities) - Όσοι χρησιμοποιούν την Βάση Δεδομένων  Πίνακες (πχ Πελάτες, Προμηθευτές, Εργαζόμενοι, Παραγγελίες)  Φόρμες (Τα Μενού μιας Β.Δ.)  Αναφορές (Reports)  Ερωτήματα (Queries)  Macros - Modules

6 + Πίνακες - Tables  Εγγραφές  Κλειδία (Πρωτεύον, Ξένο)  Πεδία  Data types  Σχέσεις μεταξύ Πινάκων  Είναι τα βασικά δομικά στοιχεία μιας Βάσης Δεδομένων.

7 + Data Types  Text  Rich Text  Number  Currency  Memo  Date/Time  AutoNumber  Yes / No  Calculated Field  Attachment  Lookup Field  Hyperlink

8 + Data Type - Details

9 + Παράδειγμα Πίνακα «Πελάτες»

10 + Παράδειγμα Πίνακα «Προϊόντα»

11 + Τρόπος σύνδεσης των Πινάκων  ERD Diagram  Είναι μια σχηματική αναπαράσταση που χρησιμοποιείται στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων για να διευκρινίσει τις σχέσεις μεταξύ δύο πινάκων.  Τρόπος που συνδέονται δύο πίνακες  Ένα προς Ένα  Ένα προς Πολλά  Πολλά προς Πολλά

12 + Παράδειγμα ERD Διαγράμματος

13 + Παράδειγμα Συνδέσεων

14 + Ερωτήματα-Queries  Τα ερωτήματα (Queries) είναι ο τρόπος που έχει ο κάθε χρήστης ή προγραμματιστής να αλληλεπιδράσει με τη Βάση Δεδομένων.  Το μέσο δηλαδή για να “ρωτήσει” την ΒΔ σχετικά με μια πληροφορία  Στη συνέχεια η ΒΔ του επιστρέφει το αποτέλεσμα.  Ο χρήστης μπορεί να εκτελεί πολλαπλά Ερωτήματα για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται να αντλήσει από την ΒΔ.  Τα αποτελέσματα που επιστρέφει το DBMS είναι σε μορφή κατανοητή και ομαδοποιημένη.

15 + Δυνατότητες των DBMS  Data Definition  Data Dictionary  Queries - Reports  Structured Query Language (SQL)  Object Oriented Database Management Systems (OODBMS)

16 + Object Oriented Database Management Systems (OODBMS)  Βάσεις δεδομένων που αποθηκεύουν και ανακτούν όχι μόνο δομημένους αριθμούς και χαρακτήρες αλλά επίσης Σχέδια, Εικόνες, Φωτογραφίες, Ήχο και Βίντεο πλήρους κίνησης.  Αποθηκεύει τα δεδομένα και τις διαδικασίες ως αντικείμενα τα οποία είναι δυνατό να ανακτώνται και να χρησιμοποιούνται από κοινού αυτόματα.  Όλο και πιο δημοφιλή γιατί χρησιμοποιούνται για διαχείριση Multimedia & Εφαρμογών Java που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές του Ιστού.  Μείον: Είναι πιό αργές από τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων στην επεξεργασία μεγάλου αριθμού συναλλαγών.  Πλεονέκτημα: Αποθηκεύουν και διαχειρίζονται πιο σύνθετους τύπους πληροφοριών από τα σχεσιακά συστήματα.  Νέα Τάση: Υβριδικά Συστήματα Object Relational Database Management Systems

17 + In-class Example  Να δημιουργήσετε στην Access μια βάση δεδομένων με ένα πίνακα η οποία να εξυπηρετεί τις ανάγκες τήρησης αρχείου των πελατών μιας επιχείρησης  Θα συμπεριλάβετε όσα πεδία θεωρείτε απαραίτητα  Θα εισάγετε ενδεικτικά 5 εγγραφές (δηλαδή 5 νέους πελάτες)


Κατέβασμα ppt "+ Βάσεις Δεδομένων 1 T.Manavis– N.Kyritsis. + Ορισμός Βάσης Δεδομένων  Συλλογή συναφών αρχείων που περιέχουν στοιχεία για ανθρώπους, τόπους ή πράγματα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google