Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Common Quality Assurance for VET Providers  Έργο που πραγματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο 2009-2011  Ανάπτυξη ενός μοντέλου για πιστοποίηση εκπαιδευτικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Common Quality Assurance for VET Providers  Έργο που πραγματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο 2009-2011  Ανάπτυξη ενός μοντέλου για πιστοποίηση εκπαιδευτικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  Common Quality Assurance for VET Providers  Έργο που πραγματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο 2009-2011  Ανάπτυξη ενός μοντέλου για πιστοποίηση εκπαιδευτικών κέντρων

3  Το Μοντέλο υποστηρίζει την ανάπτυξη και διασφάλιση της ποιότητας για οργανισμούς που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων.  Eξετάζει θέματα τα οποία αναγνωρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι σχετίζονται με το επίπεδο της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Λόγω της ειδικής εστίασής του στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, το Μοντέλο θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά με άλλα πρότυπα ποιότητας όπως το ISO, EFQM κλπ.  Το μοντέλο αποτελείται από τρεις βασικούς άξονες: › Περιεχόμενο προγράμματος κατάρτισης και μάθηση, › Oργανισμός κατάρτισης, › Kαταρτιζόμενος.  Κάθε άξονας αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά θέματα, που καλύπτουν την περιοχή στην οποία εξειδικεύει ο άξονας.  Κάθε θέμα περιέχει συγκεκριμένους δείκτες για τον προσδιορισμό και παρακολούθηση του επιπέδου ποιότητας του οργανισμού. Άξονες, θέματα και δείκτες είναι αλληλένδετα.

4 Περιεχόμενο προγράμματος κατάρτισης και μάθηση Ο οργανισμός κατάρτισηςΟ καταρτιζόμενος 1.1 Διδακτέα ύλη2.1 Ηγεσία3.1 Προσβασιμότητα 1.2 Εκπαιδευτικές Μέθοδοι 2.2 Αποτελέσματα και υπευθυνότητα 3.2 Συμβουλευτική υποστήριξη 1.3 Επιλογή καταρτιζομένων και Προϋποθέσεις συμμετοχής 2.3 Ανάπτυξη και διάθεση προσωπικού 3.3 Μαθητεία και πρακτική άσκηση 1.4 Συμβουλευτική, εποπτεία και καθοδήγηση 2.4 Κοινωνική ευθύνη3.4 Εξετάσεις

5 1.1.1 Content development1 The organization can prove that aim, content of the curriculum are documented and meet the requirements by law (if applicable). 2 The organization can prove that the stakeholders (f.i. national or regional authority, employer representatives, a company etc) are committed to the aim, content and structure of the curriculum. 3 The organization can prove that the aim, content and structure of the curriculum reflect the actual status of the profession, the related knowledge and skills it addresses. 4 The organization can prove that aim and content of the curriculum are in a balance between current situation and the future development of the profession, the related knowledge and skills. 1.1.2 Learner’s experience 1 The organization can prove that aim, content and structure of the curriculum are communicated to the learner before curriculum start. 2 The organization can demonstrate that prior learning and experience of the learner have been acknowledged in terms of what still needs to be learned. 3 The organization can demonstrate that (professional) experience of the learner has influenced content, design and development of the curriculum. 4The organization can demonstrate that their active alumni policy contributes to the continuous development of the curriculum.

6  Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού προϊόντος σε μία εποχή που η νεανική ανεργία είναι το βασικότερο πρόβλημα των νέων  Παρέχει την δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς φορείς να ανακαλύψουν τα σημεία που χρήζουν βελτίωση ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να βελτιωθούν › Π.χ. Τα θέματα που καλύπτονται σε μία σειρά μαθημάτων είναι αυτά που ζητά η αγορά εργασίας;

7  Η συνέχεια του προηγούμενου έργου με το μοντέλο να παρουσιάζεται σε διαδικτυακή μορφή  Επιτρέπει την αυτοαξιολόγηση των οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  Είναι δωρεάν, εύκολο στη χρήση διαδικτυακό εργαλείο για οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που επιθυμούν › να τεκμηριώσουν αυτή την ποιότητα των υπηρεσιών ώστε οι πάροχοι κατάρτισης μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις προσδοκίες των καταρτιζομένων και των ενδιαφερόμενων μερών (επιχειρήσεις, περιφερειακές και εθνικές αρχές κλπ.). › Να εδραιώσουν μία καλύτερη θέση στην αγορά της επαγγελματικής κατάρτισης.

8  Αποτελείται από 3 εργαλεία αξιολόγησης  Το κάθε ένα δίνει μία σειρά από ερωτήσεις (ΝΑΙ/ΟΧΙ)  Με βάση την θετική/αρνητική απάντηση σε κάθε ερώτηση προχωρά στην επόμενη ώστε να αξιολογήσει για τον κάθε δείκτη το επίπεδο (1-4) του εκπαιδευτικού κέντρου  Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης δημιουργείται μία έκθεση με τα αποτελέσματα τα εκπαιδευτικού κέντρου που δείχνουν σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι υπηρεσίες που προσφέρει ανά δείκτη(επίπεδα 1-4)

9 Graphic representation of the on “Content and Learning”

10  Folkuniversitet – Sweden - Coordinator  DIMITRA – Greece  EDITC – CYPRUS  DOCUMENTA – SPAIN  REVALENTO - NETHERLANDS

11


Κατέβασμα ppt " Common Quality Assurance for VET Providers  Έργο που πραγματοποιήθηκε κατά την χρονική περίοδο 2009-2011  Ανάπτυξη ενός μοντέλου για πιστοποίηση εκπαιδευτικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google