Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σχεδιασμός μικροκυματικού διαιρέτη ισχύος, διπλής ζώνης συχνοτήτων, με καταστολή αρμονικών. Φοιτήτριες: Πασχαλίδου Αντωνία-Μαρία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σχεδιασμός μικροκυματικού διαιρέτη ισχύος, διπλής ζώνης συχνοτήτων, με καταστολή αρμονικών. Φοιτήτριες: Πασχαλίδου Αντωνία-Μαρία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σχεδιασμός μικροκυματικού διαιρέτη ισχύος, διπλής ζώνης συχνοτήτων, με καταστολή αρμονικών. Φοιτήτριες: Πασχαλίδου Αντωνία-Μαρία Παπαδοπούλου Αικατερίνη Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Επιβλέπων: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Αναπληρωτής Καθηγητής

2 Μικροκυματικοί διαιρέτες ισχύος  Είναι διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την κατανομή ισχύος από μία θύρα εισόδου σε διάφορες θύρες εξόδου.  Μπορούν να εκτελέσουν τη λειτουργία της σύνθεσης σημάτων σε μικροκυματικούς ενισχυτές και ταλαντωτές, λαμβάνοντας διάφορα σήματα και συνθέτοντάς τα σε ένα.  Χρησιμοποιούνται για τη διαίρεση και τη σύνθεση σημάτων σε ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα υψηλής ταχύτητας.

3 Διαιρέτης ισχύος τύπου Wilkinson

4 Μοντελοποίηση και μαθηματική ανάλυση

5 Ανάλυση Άρτιου Ρυθμού (1)

6 Ανάλυση Άρτιου Ρυθμού (2) Αντικαθιστούμε στην Ζ in2 την σχέση (1)

7 Ανάλυση Άρτιου Ρυθμού Αντικαθιστούμε στην Ζ in3 την σχέση (2) και μετά από πράξεις καταλήγουμε στην παρακάτω σχέση :

8 Ανάλυση Άρτιου Ρυθμού Χωρίζουμε το πραγματικό με το φανταστικό μέρος : Πραγματικό : Φανταστικό : Έχουμε σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους τα Ζ’ 1 και Ζ’ 2. Λύνοντας το πραγματικό μέρος ως προς το Ζ’ 1 προκύπτει μια εξίσωση 2 ου βαθμού.

9 Ανάλυση Άρτιου Ρυθμού Βρίσκοντας τη ρίζα έχουμε : Όπου : (3)(3) Στην συνέχεια λύνοντας το φανταστικό μέρος ως προς το Ζ’ 2 και εφαρμόζοντας την σχέση (3) έχουμε : (4)(4)

10 Ανάλυση Περιττού Ρυθμού (5)(5)

11 Ανάλυση Περιττού Ρυθμού Ανάλυση Περιττού Ρυθμού Αντικαθιστούμε την σχέση (5) παρακάτω: Αντικαθιστούμε την σχέση (6) παρακάτω: (6)(6) (7)(7)

12 Ανάλυση Περιττού Ρυθμού Αντικαθιστούμε την σχέση (7) παρακάτω: (8)(8) Αντικαθιστούμε την σχέση (8) παρακάτω:

13 Ανάλυση Περιττού Ρυθμού Λύνοντας το πραγματικό μέρος ως προς R 1 : Λύνοντας το φανταστικό μέρος ως προς το R 2 : Όπου : (9)(9)

14 Ανάλυση Περιττού Ρυθμού Αντικαθιστούμε την σχέση (9) στην R 1 : (10)

15 Παράμετροι σκέδασης του διαιρέτη ισχύος με συζευγμένες γραμμές cos(90 ̊ )=0 και sin(90 ̊ )=1 οπότε έχουμε:

16 Παράμετροι σκέδασης του διαιρέτη ισχύος με συζευγμένες γραμμές για τον άρτιο ρυθμό Ισχύει: R G =2Z 1,R L =Z 2

17 Παράμετροι σκέδασης του διαιρέτη ισχύος με συζευγμένες γραμμές για τον άρτιο ρυθμό

18 Παράμετροι σκέδασης του διαιρέτη ισχύος με συζευγμένες γραμμές για τον περιττό ρυθμό Μετά από πράξεις προκύπτει: Α Β C D

19 Παράμετροι σκέδασης του διαιρέτη ισχύος με συζευγμένες γραμμές για τον περιττό ρυθμό Ισχύει: R G =0,R L =Z 2

20 Υλοποίηση στο ADS

21 Γραφικές παραστάσεις από το ADS

22

23

24

25 Υλοποίηση στο ADS

26 Γραφικές παραστάσεις από το ADS

27

28

29

30

31

32 Κατασκευαστική μορφή του διαιρέτη

33 This is the END!!!!!


Κατέβασμα ppt "ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σχεδιασμός μικροκυματικού διαιρέτη ισχύος, διπλής ζώνης συχνοτήτων, με καταστολή αρμονικών. Φοιτήτριες: Πασχαλίδου Αντωνία-Μαρία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google