Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σχεδιασμός μικροκυματικού διαιρέτη ισχύος, διπλής ζώνης συχνοτήτων, με καταστολή αρμονικών. Επιβλέπων: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Φοιτήτριες: Πασχαλίδου Αντωνία-Μαρία Παπαδοπούλου Αικατερίνη

2 Μικροκυματικοί διαιρέτες ισχύος
Είναι διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την κατανομή ισχύος από μία θύρα εισόδου σε διάφορες θύρες εξόδου. Μπορούν να εκτελέσουν τη λειτουργία της σύνθεσης σημάτων σε μικροκυματικούς ενισχυτές και ταλαντωτές, λαμβάνοντας διάφορα σήματα και συνθέτοντάς τα σε ένα. Χρησιμοποιούνται για τη διαίρεση και τη σύνθεση σημάτων σε ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα υψηλής ταχύτητας.

3 Διαιρέτης ισχύος τύπου Wilkinson

4 Μοντελοποίηση και μαθηματική ανάλυση

5 Ανάλυση Άρτιου Ρυθμού (1)

6 Ανάλυση Άρτιου Ρυθμού Αντικαθιστούμε στην Ζin2 την σχέση (1) (2)

7 Ανάλυση Άρτιου Ρυθμού Αντικαθιστούμε στην Ζin3 την σχέση (2)
και μετά από πράξεις καταλήγουμε στην παρακάτω σχέση :

8 Ανάλυση Άρτιου Ρυθμού Χωρίζουμε το πραγματικό με το φανταστικό μέρος :
Πραγματικό : Φανταστικό : Έχουμε σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους τα Ζ’1 και Ζ’2. Λύνοντας το πραγματικό μέρος ως προς το Ζ’1 προκύπτει μια εξίσωση 2ου βαθμού.

9 Ανάλυση Άρτιου Ρυθμού Βρίσκοντας τη ρίζα έχουμε : Όπου :
(3) Όπου : Στην συνέχεια λύνοντας το φανταστικό μέρος ως προς το Ζ’2 και εφαρμόζοντας την σχέση (3) έχουμε : (4)

10 Ανάλυση Περιττού Ρυθμού
(5)

11 Ανάλυση Περιττού Ρυθμού
Αντικαθιστούμε την σχέση (5) παρακάτω: Αντικαθιστούμε την σχέση (6) παρακάτω: (6) (7)

12 Ανάλυση Περιττού Ρυθμού
Αντικαθιστούμε την σχέση (7) παρακάτω: (8) Αντικαθιστούμε την σχέση (8) παρακάτω:

13 Ανάλυση Περιττού Ρυθμού
Λύνοντας το πραγματικό μέρος ως προς R1: Λύνοντας το φανταστικό μέρος ως προς το R2: (9) Όπου :

14 Ανάλυση Περιττού Ρυθμού
Αντικαθιστούμε την σχέση (9) στην R1: (10)

15 Παράμετροι σκέδασης του διαιρέτη ισχύος με συζευγμένες γραμμές
cos(90 ̊ )=0 και sin(90 ̊ )=1 οπότε έχουμε:

16 Παράμετροι σκέδασης του διαιρέτη ισχύος με συζευγμένες γραμμές για τον άρτιο ρυθμό
Ισχύει: RG=2Z1,RL=Z2

17 Παράμετροι σκέδασης του διαιρέτη ισχύος με συζευγμένες γραμμές για τον άρτιο ρυθμό

18 Παράμετροι σκέδασης του διαιρέτη ισχύος με συζευγμένες γραμμές για τον περιττό ρυθμό
Μετά από πράξεις προκύπτει: Α Β C D

19 Παράμετροι σκέδασης του διαιρέτη ισχύος με συζευγμένες γραμμές για τον περιττό ρυθμό
Ισχύει: RG=0,RL=Z2

20 Υλοποίηση στο ADS

21 Γραφικές παραστάσεις από το ADS

22 Γραφικές παραστάσεις από το ADS

23 Γραφικές παραστάσεις από το ADS

24 Γραφικές παραστάσεις από το ADS

25 Υλοποίηση στο ADS

26 Γραφικές παραστάσεις από το ADS

27 Γραφικές παραστάσεις από το ADS

28 Γραφικές παραστάσεις από το ADS

29 Γραφικές παραστάσεις από το ADS

30 Γραφικές παραστάσεις από το ADS

31 Γραφικές παραστάσεις από το ADS

32 Κατασκευαστική μορφή του διαιρέτη

33 This is the END!!!!!


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google