Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

National Technical University of Athens Microelectronic Circuit Design Group Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "National Technical University of Athens Microelectronic Circuit Design Group Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 National Technical University of Athens Microelectronic Circuit Design Group Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών http://www.elab.ntua.gr Ομάδα Σχεδίασης Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών – 2006/2007 Πληροφορίες: Γ. Παπανάνος

2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ομάδα Σχεδίασης Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων http://www.elab.ntua.gr 2 Σχεδίαση Φίλτρου για Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές Απαιτούμενες γνώσεις: Απαιτούμενες γνώσεις: > Σχεδίαση Αναλογικών Φίλτρων > Σχεδίαση Αν. Μικροηλεκτρ. Κυκλωμάτων (επιθυμητό) Εργαλεία Σχεδίασης: Εργαλεία Σχεδίασης: > Cadence > Agilent ADS προαιρετικά Περιγραφή: Περιγραφή: > Σχεδίαση αριθμητικά συμμετρικών ζωνοπερατών φίλτρων με δυνατότητα προγραμματισμού. Διαδικασία σχεδίασης. Υλοποίηση. Υλοποίηση σε ολοκληρωμένη μορφή προαιρετικά ή σε ομάδα δύο σπουδαστών

3 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ομάδα Σχεδίασης Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων http://www.elab.ntua.gr 3 Σχεδίαση Συστήματος για Δημιουργία Σημάτων OFDM/OFDMA Απαιτούμενες γνώσεις: Απαιτούμενες γνώσεις: > Συστήματα επικοινωνιών / ψηφιακές επικοινωνίες > Τηλεπικοινωνιακή Ηλεκτρονική (προαιρετικά) Εργαλεία Σχεδίασης: Εργαλεία Σχεδίασης: > Agilent ADS > Matlab / Simulink Περιγραφή: Περιγραφή: > Δημιουργία υποσυστήματος παραγωγής σημάτων βασικής ζώνης σε διαμόρφωση OFDM/OFDMA στο ADS. Σύνδεση ADS με γεννήτρια παραγωγής ψηφιακών σημάτων.

4 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ομάδα Σχεδίασης Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων http://www.elab.ntua.gr 4 Μελέτη Νέων Φαινομένων στην Ηλεκτρική Συμπεριφορά nm- scale MOS Τρανζίστορ Απαιτούμενες γνώσεις: Απαιτούμενες γνώσεις: > Ημιαγωγοί > Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα Εργαλεία Σχεδίασης: Εργαλεία Σχεδίασης: > Cadence Περιγραφή: Περιγραφή: > Μελέτη και αξιολόγηση φαινομένων ηλεκτρικής συμπεριφοράς σε CMOS τεχνολογίες 90 nm και μικρότερες. Εκτενείς ηλεκτρικές προσομοιώσεις και μοντελοποίηση.

5 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ομάδα Σχεδίασης Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων http://www.elab.ntua.gr 5 Μοντελοποίηση Ηλεκτρικής Συμπεριφοράς Ολοκληρωμένων Πηνίων Απαιτούμενες γνώσεις: Απαιτούμενες γνώσεις: > Ηλεκτρικά κυκλώματα > Ηλεκτρονική Εργαλεία Σχεδίασης: Εργαλεία Σχεδίασης: > Cadence > Agilent ADS Περιγραφή: Περιγραφή: > Εξαγωγή συμπαγούς μοντέλου ηλεκτρικής συμπεριφοράς ολοκληρωμένων πηνίων από μοντέλα ΗΜ προσομοιώσεων

6 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ομάδα Σχεδίασης Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων http://www.elab.ntua.gr 6 Σχεδίαση Τελεστικού Ενισχυτή σε Τεχνολογία CMOS 90 nm Απαιτούμενες γνώσεις: Απαιτούμενες γνώσεις: > Σχεδίαση Αν. Μικρ. Κυκλωμάτων > Ηλεκτρονική Εργαλεία Σχεδίασης: Εργαλεία Σχεδίασης: > Cadence Περιγραφή: Περιγραφή: > Σχεδίαση τελεστικού ενισχυτή με αναλογικά προγραμματιζόμενο κέρδος ανοικτού βρόχου σε nm-scale CMOS τεχνολογία

7 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ομάδα Σχεδίασης Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων http://www.elab.ntua.gr 7 Μετρήσεις Χαρακτηριστικών I-V και C-V Τρανζίστορ MOS Απαιτούμενες γνώσεις: Απαιτούμενες γνώσεις: Φυσική και λειτουργία MOS τρανζίστορ Εργαλεία Σχεδίασης: Εργαλεία Σχεδίασης: > Agilent IC CAP > Agilent VEE Περιγραφή: Περιγραφή: > Πειραματικό θέμα. Πειραματικές μετρήσεις χαρακτηριστικών MOS και σύγκριση με αποτελέσματα προσομοίωσης

8 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ομάδα Σχεδίασης Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων http://www.elab.ntua.gr 8 Σχεδίαση Υποσυστήματος Τοπικού Ταλαντωτή Απαιτούμενες γνώσεις: Απαιτούμενες γνώσεις: > Ηλεκτρονική > Τηλεπικοινωνιακή Ηλεκτρονική Εργαλεία Σχεδίασης: Εργαλεία Σχεδίασης: > Spice Περιγραφή: Περιγραφή: > Κατασκευαστική εργασία. Υλοποίηση συστήματος τοπικού ταλαντωτή (LO) στη ζώνη των 5 GHz. Βελτιστοποίηση ως προς το θόρυβο φάσης.

9 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ομάδα Σχεδίασης Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων http://www.elab.ntua.gr 9 Μοντελοποίηση Ζεύξης Υποστρώματος Απαιτούμενες γνώσεις: Απαιτούμενες γνώσεις: > Σχεδίαση αναλογικών μικρ. κυκλωμάτων Εργαλεία Σχεδίασης: Εργαλεία Σχεδίασης: > Cadence Περιγραφή: Περιγραφή: > Ανάπτυξη απλού μοντέλου SPICE για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς του υποστρώματος πυριτίου σε ένα τηλεπικοινωνιακό μικροηλεκτρονικό κύκλωμα.


Κατέβασμα ppt "National Technical University of Athens Microelectronic Circuit Design Group Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google