Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τίτλος πτυχιακής εργασίας Υλοποίηση και μελέτη του ηλεκτρονικού κυκλώματος Chua.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τίτλος πτυχιακής εργασίας Υλοποίηση και μελέτη του ηλεκτρονικού κυκλώματος Chua."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τίτλος πτυχιακής εργασίας Υλοποίηση και μελέτη του ηλεκτρονικού κυκλώματος Chua

2 Περιεχόμενα Παρουσίασης 1.Δυναμικά συστήματα – Ελκυστές 2.Κύκλωμα Chua – Επίλυσή του 3.ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ CHUA 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ CHUA 5.Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα

3 Δυναμικά συστήματα – Ελκυστές Ορισμός Κάθε σύστημα του οποίου η εξέλιξη από κάποια αρχική κατάσταση περιγράφεται από ένα σύνολο εξισώσεων καλείται δυναμικό σύστημα. Ένα δυναμικό σύστημα συνεχές στο χρόνο περιγράφεται από την σχέση Όπου F: R n  R n και x(t) ={x 1 (t), x 2 (t),...,x n (t)}  R n Ο χώρος R n λέγεται χώρος φάσεων ή καταστάσεων. Οι συναρτήσεις x i (i=1,...,n) συνήθως αντιπροσωπεύουν φυσικές ποσότητες (θέση, ταχύτητα, θερμοκρασία, πίεση, πληθυσμοί ειδών κλπ.) Η σταθερά c =(c 1,...,c k ) είναι εξωγενής μεταβλητή παράμετρος ελέγχου του δυναμικού συστήματος.

4 Δυναμικά συστήματα – Ελκυστές Καταστάσεις ενός δυναμικού συστήματος στο χώρο φάσης Ελκυστής : Υπόχωρος του χώρου φάσεων που έλκει όσες τροχιές έχουν αφετηρία μια περιοχή του χώρου φάσεων που λέγεται βάση έλξεως. Ένας ελκυστής μπορεί να είναι : 1. οριακό σημείο 2. οριακός κύκλος 3.οριακός δακτύλιος 4.Χαοτικός

5 O μετασχηματισμού Fourier ενός σήματος x(t) όπου t=1,2,…, N δίνεται από τη σχέση Το φάσμα ισχύος του σήματος είναι η γραφική παράσταση |X(k)| 2 σε σχέση με την συχνότητα ω k όπου Το φάσμα μιας χρονοσειράς δείχνει την κατανομή της ισχύς της σε ένα σύνολο συχνοτήτων. Δυναμικά συστήματα – Ελκυστές Φάσμα Ισχύος ενός σήματος

6 Κύκλωμα Chua – Επίλυσή του Το κύκλωμα Chua είναι ένα απλό ηλεκτρονικό κύκλωμα που παρουσιάζει χαοτική συμπεριφορά υπό ορισμένες συνθήκες. Αποτελείται από έναν γραμμικό αντιστάτη με ωμική αντίσταση R, δύο γραμμικούς πυκνωτές με χωρητικότητες C 1 και C 2, ένα γραμμικό πηνίο αυτεπαγωγής L και ωμικής αντίστασης R L και ένα μη γραμμικό στοιχείο, την δίοδο Chua με ωμική αντίσταση Rg.

7 Κύκλωμα Chua – Επίλυσή του Εξισώσεις του συστήματος Chua Οι εξισώσεις που περιγράφουν το κύκλωμα Chua είναι: Κόμβος Z : Κόμβος Η : Βρόγχος ΒΓΖΗ : Βρόγχος ΑΒΗΘ : Ρεύμα της μη γραμμικής διόδου : Κάνοντας αντικαταστάσεις καταλήγουμε στις εξισώσεις :

8 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ CHUA Πρόγραμμα Multisim Αναπαράσταση του προς μοντελοποίηση κυκλώματος Chua Το πρόγραμμα Multisim Σχεδίαση κυκλώματος Chua με το πρόγραμμα Multisim. Εκτέλεση προσομοίωσης με το πρόγραμμα Multisim Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προσομοίωσης.

9 Αναπαράσταση του προς μοντελοποίηση κυκλώματος Chua. Το κύκλωμα Chua Δίοδος Chua.

10 Το πρόγραμμα Multisim Το περιβάλλον Multisim (Interface)

11 Το πρόγραμμα Multisim ΠαλμογράφοςΑναλυτής φάσματος Εργαλεία

12 Σχεδίαση κυκλώματος Chua με το πρόγραμμα Multisim. Σχεδιο διόδου Chua Σχεδιο Κυκλώματος Chua.

13 Εκτέλεση προσομοίωσης με το πρόγραμμα Multisim Σημειακή κατάσταση (Οριακό σημειο) Χώρος φάσης Χ-Υ Χρονοσειρές Χώρος φάσης Χ-Υ Χρονοσειρές Τιμές παραμέτρων: R9=1.75kΩ C1=50nf C2=10nf Τιμές παραμέτρων: R9=2kΩ C1=100nf C2=10nf

14 Εκτέλεση προσομοίωσης με το πρόγραμμα Multisim Περιοδική-Ημιπεριοδική κατάσταση Τιμές παραμέτρων: R9=1.75kΩ C1=90nf C2=10nf Χώρος φάσης Χ-Υ Χρονοσειρές Φάσμα

15 Εκτέλεση προσομοίωσης με το πρόγραμμα Multisim Χαοτική κατάσταση Τιμές παραμέτρων: R9=2kΩ C1=100nf C2=8nf Χώρος φάσης Χ-Υ Χρονοσειρές Φάσμα

16 Εκτέλεση προσομοίωσης με το πρόγραμμα Multisim Χαοτική κατάσταση Τιμές παραμέτρων: R9=1.5kΩ C1=80nf C2=9nf Χώρος φάσης Χ-Υ Χρονοσειρές Φάσμα

17 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προσομοίωσης. Πίνακας 2 Για R 9 =1.5kΩ Πίνακας 3 Για R 9 =1.75kΩ Πίνακας 1 Για R 9 =0.25kΩ εως και R 9 =1.25kΩ Περιοδική – Ημιπεριοδικη κατάσταση Χαοτική κατάσταση Σταθερή – σημειακή κατάσταση

18 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προσομοίωσης. Πίνακας 4 Για R 9 =2kΩ Πίνακας 5 Για R 9 =2.25kΩ Πίνακας 6 Για R 9 =2.5kΩ Περιοδική – Ημιπεριοδικη κατάσταση Χαοτική κατάσταση Σταθερή – σημειακή κατάσταση

19 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ CHUA Το Raster. Το κύκλωμα Chua και το ιεραρχικό μπλοκ της διόδου Chua. Κατασκευή του κυκλώματος. Παλμογράφος. (software). Περιπτώσεις καταστάσεων του κυκλώματος.

20 Raster Όλες οι οπές που επικαλίπτοντε από τις πράσινες γραμμές αποτελούν κόμβους.

21 Το κύκλωμα Chua και το ιεραρχικό μπλοκ της διόδου Chua. Το κύκλωμα Chua Δίοδος Chua.

22 Κατασκευή του κυκλώματος. 1 ο Βήμα: Υλοποιση της διόδου Chua. 2 ο Βήμα: Υλοποιση όλου του κυκλώματος Chua

23 Κατασκευή του κυκλώματος. 3 ο Βήμα: Τροφοδοτούμε με τάση το κύκλωμα Κύκλωμα Chua.

24 Κατασκευή του κυκλώματος. Τελικό αποτέλεσμα κατασκευής. Διάταξή υποβιβασμού τάσης εξόδων Α και Β. Βήμα 4ο:

25 Παλμογράφος.

26 Περιπτώσεις καταστάσεων του κυκλώματος. Σημειακή κατάσταση (Οριακό σημειο) Φάσμα καναλιού Α (Hz) όσο R9=1.76kΩ. Φάσμα (Hz) Χώρος φάσης Χ-Υ Χρονοσειρά καναλιού Α 100mV/divΧρονοσειρά καναλιού Β 100mV/div Τιμές παραμέτρων: R9=1.76kΩ→1.83 kΩ C1=100nf C2=10nf

27 Περιπτώσεις καταστάσεων του κυκλώματος. Περιοδική-Ημιπεριοδική κατάσταση Χρονοσειρά καναλιού Α 50mV/div Φάσμα καναλιού Α (Hz) Χρονοσειρά καναλιού B 50mV/divΦάσμα καναλιού B (Hz) Χώρος φάσης Χ-Υ Τιμές παραμέτρων: R9=1.73kΩ C1=100nf C2=10nf

28 Περιπτώσεις καταστάσεων του κυκλώματος. Περιοδική-Ημιπεριοδική κατάσταση Χώρος φάσης Χ-Υ Χρονοσειρά καναλιού Α 100mV/div Χρονοσειρά καναλιού B 100mV/div Φάσμα καναλιού Α (Hz) Φάσμα καναλιού B (Hz) Τιμές παραμέτρων: R9=1.5kΩ C1=100nf C2=10nf

29 Περιπτώσεις καταστάσεων του κυκλώματος. Χαοτική κατάσταση Χώρος φάσης Χ-Υ Χρονοσειρά καναλιού Α 100mV/div Χρονοσειρά καναλιού B 100mV/div Φάσμα καναλιού Α (Hz) Φάσμα καναλιού B (Hz) Τιμές παραμέτρων: R9=1.53kΩ C1=100nf C2=10nf

30 Περιπτώσεις καταστάσεων του κυκλώματος. Χαοτική κατάσταση Χώρος φάσης Χ-Υ Χρονοσειρά καναλιού Α 100mV/div Χρονοσειρά καναλιού B 100mV/div Φάσμα καναλιού Α (Hz) Φάσμα καναλιού B (Hz) Τιμές παραμέτρων: R9=1.91kΩ C1=43nf C2=8nf

31 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην εργασία αυτή μελετήθηκε, μοντελοποιήθηκε και κατασκευάστηκε το χαοτικό κύκλωμα Chua. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μοντελοποίηση και η κατασκευή πραγματοποιήθηκαν με ορθό τρόπο. Τόσο από την μοντελοποίηση όσο και με την κατασκευή προέκυψαν οι τρεις δυνατές καταστάσεις του κυκλώματος Chua δηλαδή η σταθερή, η περιοδική – ημιπεριοδική και η χαοτική κατάσταση ανάλογα με τις παραμέτρους του κυκλώματος.


Κατέβασμα ppt "Τίτλος πτυχιακής εργασίας Υλοποίηση και μελέτη του ηλεκτρονικού κυκλώματος Chua."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google