Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανεργία David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation by Peter Smith.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανεργία David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation by Peter Smith."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανεργία David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation by Peter Smith

2 27.1 Όροι Κλειδιά n Ποσοστό Ανεργίας : – Το ποσοστό της εργατικής δύναμης χωρίς εργασία αλλά καταγεγραμμένο να επιθυμεί να εργασθεί και είναι διαθέσιμο για να εργασθεί n Εργατική δύναμη περιλαμβάνει αυτούς που έχουν θέση εργασίας και αυτούς που είναι καταγεγραμμένοι να επιθυμούν να εργασθούν και είναι διαθέσιμοι για να εργασθούν n Ποσοστό συμμετοχής (Participation rate) – Το ποσοστό του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας που δηλώνει ότι ανήκει στην εργατική δύναμη

3 27.2 Ανεργία στην Μ.Β., 1950-99 Source: Economic Trends Annual Supplement, Labour Market Trends

4 27.3 Ανεργία (%) σε ορισμένες χώρες

5 27.4 Ροές στην αγορά εργασία Εργαζόμενοι Άνεργοι Εκτός εργατικής δύναμης Αλλά...

6 27.5 Ροές στην Αγορά Εργασίας Εργαζόμενοι Άνεργοι Εκτός αγοράς εργασίας Βρίσκουν εργασία Σύνταξη Παροδικά αποχωρούν Νέες προσλήψεις Ανακλήσεις Χάνουν τη θέση διαθεσιμότητα παραιτήσεις Ξαναμπαίνουν Νεοεισερχόμενοι Αποθαρρημένοι εργαζόμενοι

7 27.6 Η σύνθεση της Ανεργίας n Διαφορές ομάδες πληθυσμού κατά: – ηλικία – φύλο – περιοχή – Εθνική καταγωγή n Είναι πιο ευαίσθητες στην ανεργία

8 27.7 Τύποι ανεργίας n Τριβής – Το μικρότερο ποσοστό ανεργίας μιας δυναμικής κοινωνίας, που δεν μπορεί να μειωθεί παραπάνω: n Άνθρωποι μεταξύ δύο θέσεων εργασίας n Οι «περίπου άνεργοι» n Δομική – Οι άνεργοι λόγω της αναντιστοιχίας μεταξύ των δεξιοτήτων και των ευκαιριών απασχόλησης όταν η ζήτηση και η παραγωγή αλλάζουν n Χρειάζεται χρόνος για να επανεκπαιδευθεί ένας αγρότης και να γίνει τραπεζικός

9 27.8 Τύποι ανεργίας (2) n Ανεργία λόγω έλλειψης ζήτησης – Συμβαίνει όταν το προϊόν είναι κάτω από τα επίπεδα πλήρους δυναμικότητας – «Κευνσιανή» ανεργία συμβαίνει κατά τις μεταβατικές περιόδους πριν οι μισθοί και τιμές προσαρμοσθούν πλήρως n Κλασσική ανεργία – Δημιουργείται όταν οι μισθοί διατηρούνται τεχνικά σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά που αντιστοιχούν στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης εργασίας

10 27.9 Μια σύγχρονη άποψη για την ανεργία n Οι παραπάνω διακρίσεις χρησιμοποιούνται, όμως κάνουμε και μια άλλη διάκριση μεταξύ: n Ηθελημένης ανεργίας – Όταν οι εργαζόμενοι επιλέγουν να μην εργασθούν στο τρέχον ύψος τους μισθού n Αθέλητης ανεργίας – Όταν οι εργαζόμενοι θα ήθελαν να εργασθούν στο τρέχον ύψος του μισθού όμως δεν βρίσκουν θέση απασχόλησης.

11 27.10 Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας Αριθμός εργατών πραγ,.μισθός LD LD: ζήτηση εργασίας LF LF: μέγεθος της εργ.δυν. AJ AJ: ο αριθμός των Εργ. Που είναι προετοιμα- σμένοι να δεχθούν εργασία AJ είναι στα αριστερά του LF Διότι μερικοί εργ. Είναι μεταξύ θέσεων εργασίας, άλλοι περιμένουν καλύτερες προσφορές. w* N*N1N1 Ισορροπία στο w*, N*. Η απόσταση EF είναι το φυσικό ποσοστό της ανεργίας. E F

12 27.11 Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας n Ως φυσικό ποσοστό της ανεργίας ορίζεται το ποσοστό της ανεργίας που αντιστοιχεί στην ισορροπία της αγοράς εργασίας. n Αυτό είναι τελείως ηθελημένο. n Αυτή περιλαμβάνει: – Την ανεργία τριβής – Τη δομική ανεργία

13 27.12 w2w2 Εάν λόγω της δύναμης των συνδικάτων ο μισθός είναι w 2. Κλασσική ανεργία Αριθμός εργατών Πραγμ. μισθός LD LF AJ w* N*N1N1 Και AB αθέλητη A N2N2 Ισορροπία στο A B Από την οποία BC ηθελημένη C Και η ανεργία AC, Στο βαθμό που αυτή η ανεργία αντι Κατοπτρίζει την απόφαση των συνδικ. Να περιορίσουν την Απασχόληση, είναι ηθελημένη

14 27.13 Ανεργία στη ΜΒ1956-95

15 27.14 Οικονομικά της Προσφοράς n Περιλαμβάνει τη χρήση κινήτρων της μικροοικονομικής για να μεταβάλει: – Το επίπεδο της πλήρους απασχόλησης – Το επίπεδο του δυνητικού προϊόντος – Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας n Μακροχρόνια η απόδοση της οικονομίας μπορεί να μεταβληθεί μόνο με την επίδραση στο επίπεδο της πλήρους απασχόλησης και του αντίστοιχου δυνητικού προϊόντος.

16 27.15 Μείωση φόρων και ανεργία Αριθμός εργατών Πραγ.μισθός LD LF AJ w1w1 Με ένα φόρο εισοδήματος οι επιχ. Πληρώνουν μεικτό μισθό (w 1 ) w3w3 Είναι υψηλότερο από τον καθαρό που εισπράττουν οι εργ. (w 3 ). N1N1 Ισορροπία στο N 1 w2w2 N2N2 E Χωρίς φόρο, ισορροπία στο E. EF είναι < από BC λόγω των κλίσεων των LF & AJ όμως οι διαφορές μπορεί να μην ουσιαστικές AB είναι το ποσό του φόρου A B Ανεργία είναι BC C F Ανεργία είναι EF.

17 27.16 Άλλες πολιτικές προσφοράς n Αναμόρφωση συνδικάτων – Μείωση της δύναμης των συνδικάτων μπορεί μνα περιορίσει τις στρεβλώσεις στη αγορά εργασίας n Άλλες πολιτικές στην προσφορά εργασίας – εκπαίδευση και επανεκπαίδευση – Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγοράς εργασίας n Αυτά τα μέτρα μπορούν να επηρεάσουν την ανεργία τριβής και τη δομική n Επένδυση – Ι  ζήτηση εργασίας  n Μέσω φορολογικών κινήτρων η χαμηλά επιτόκια

18 27.17 Υστέρηση n Η ιδέα ότι μια βραχυχρόνια μείωση στη ζήτηση εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε μια μόνιμη αύξηση της προσφοράς εργασίας n Αυτό βοηθά να εξηγήσουμε την υψηλή και επιμένουσα ανεργία στην Ευρώπη στη δεκαετία του 1980

19 27.18 Υστέρηση(συνέχεια) n Τέσσερα κανάλια: – Διάκριση Insider-outsider n Μόνο όσοι εργάζονται λαμβάνουν μέρος στη διαπραγμάτευση των μισθών και προστατεύουν τις θέσεις τους – Απογοητευμένοι εργάτες n Μερικοί άνθρωποι σταματούν να ψάχνουν για δουλειά – Έρευνα και mismatch n Οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι είναι συνηθισμένοι σε λίγο ψάξιμο n Χαμηλό ύψος επένδυσης στην ύφεση οδηγεί σε μόνιμη χαμηλό κεφάλαιο


Κατέβασμα ppt "Ανεργία David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2000 Power Point presentation by Peter Smith."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google