Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Ερίκ Γκαζόν Σύμβουλος σε θέματα Εργασιακών Σχέσεων & Απασχόλησης Ποιές είναι οι προοπτικές απασχόλησης στους νόμους.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Ερίκ Γκαζόν Σύμβουλος σε θέματα Εργασιακών Σχέσεων & Απασχόλησης Ποιές είναι οι προοπτικές απασχόλησης στους νόμους."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Ερίκ Γκαζόν Σύμβουλος σε θέματα Εργασιακών Σχέσεων & Απασχόλησης Ποιές είναι οι προοπτικές απασχόλησης στους νόμους Σερρών και Δράμας;

2 Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Θα ήθελα να εξηγήσω γιατί δεν πρόκειται να απαντήσω στην ερώτηση Όμως, πώς μπορούμε να απαντήσουμε ; Έπειτα θα παρουσιάσω μερικές τάσεις στο εθνικό επίπεδο Πώς εξελίσσεται η απασχόληση στην Ελλάδα Τελικά θα διατυπώσω μερικές παρατηρήσεις ως προς τους νομούς Σερρών και Δράμας. Ποιές είναι οι προοπτικές απασχόλησης στους νόμους Σερρών και Δράμας;

3 Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Η ερώτηση αυτή είναι προσανατολισμένη προς το μέλλον (ανοικτό) Η ερώτηση αυτή είναι πολύπλοκη  έχει πολλές διαστάσεις  υπάρχουν πολλές απόψεις  υπάρχουν πολλά συμφέροντα  υπάρχουν πολλές κατευθύνσεις πολιτικής απασχόλησης Ποιές είναι οι προοπτικές απασχόλησης στους νόμους Σερρών και Δράμας;

4 Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Για αυτό Η απάντηση απαιτεί μια συμμετοχική προσέγγιση των εμπλεκομένων για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων Ώστε να δημιουργηθεί π.χ.  Μια εκτίμηση – αξιολόγηση της κατάστασης της τοπικής απασχόλησης  Ένας κατάλογος συνθηκών τοπικού πλαισίου  Μια εκτίμηση της ανταγωνιστικότητας της περιοχής Ποιές είναι οι προοπτικές απασχόλησης στους νόμους Σερρών και Δράμας;

5 Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004  Να συγκεντρώνονται οι βασικοί πρωταγωνιστές - Τοπικοί άρχοντες (Δημαρχιακή Αρχή…) - Άλλοι εμπλεκόμενοι από το δημόσιο (περιφέρεια, νομοί, ΟΑΕΔ) - Ιδιωτικές επιχειρήσεις ή τουλάχιστον εκπρόσωποί τους - Συνδικάτα εργαζομένων και εργοδοτών - Πανεπιστήμια (ΑΕΙ/ ΤΕΙ)  Να καταρτίσουν ένα τοπικό σχέδιο για την απασχόληση Ποιές είναι οι προοπτικές απασχόλησης στους νόμους Σερρών και Δράμας;

6 Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Η απάντηση απαιτεί μια συμμετοχική προσέγγιση που ξεκινά από τα κίνητρα –ανάγκες / προσδοκίες- των τοπικών εμπλεκομένων ώστε να εξασφαλίσει το ενδιαφέρον των εμπλεκομένων να εξασφαλίσει δεσμεύσεις από κάθε πρωταγωνιστή άρα να εξασφαλίσουμε ένα καταμερισμό ευθυνών Γιατί θα ήθελαν μια τοπική πολιτική απασχόλησης ; (Γιατί δεν θα ήθελαν μια τοπική πολιτική απασχόλησης ;) Ποιές είναι οι προοπτικές απασχόλησης στους νόμους Σερρών και Δράμας;

7 Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Η απάντηση απαιτεί μια συμμετοχική προσέγγιση για να δημιουργηθεί ένα συλλογικό όραμα για την περιοχή (πέρα από συγκεκριμένους στόχους ενός σχεδίου) Όραμα, δηλαδή μια γενική ιδέα από τι θα θέλαμε στο μεσοπρόθεσμο (Πώς βλέπουμε την απασχόληση;) Συλλογικό όραμα δηλ. ένα κοινό όραμα για την τοπική απασχόληση απαιτεί συμμετοχή, συζήτηση πολλών τοπικών και εξωτερικών πρωταγωνιστών Ποιές είναι οι προοπτικές απασχόλησης στους νόμους Σερρών και Δράμας;

8 Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Το σχέδιο ΤΟΠ.ΜΑΚ συμβάλλει κατά την γνώμη μου στην προσέγγιση αυτή  Συμμετοχή πολλών πρωταγωνιστών στο πλαίσιο του σχεδίου  Δράσεις (πειραματισμός) : οι συμπράττοντες έχουν συγκεκριμένους στόχους και ευθύνες, έτσι μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα  Ανάλυση καταστάσεων και στρατηγική προσέγγιση Συμπέρασμα

9 Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Κεντρική ιδέα :  Σταθερότητα φαινομενικά  Σιωπηλές βασικές αλλαγές Ποιες είναι οι εξελίξεις της απασχόλησης στην Ελλάδα (στο εθνικό επίπεδο)

10 Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Ο αριθμός απασχολουμένων είναι σταθερός Το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλό και περίπου 10% Το ποσοστό απασχόλησης αυξάνεται επειδή ο αριθμός ανθρώπων σε εργάσιμη ηλικία μειώνεται Η γήρανση του πληθυσμού είναι ορατή. Σταθερότητα

11 Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Οι κατηγορίες απασχολούμενων αλλάζουν Πάμε προς το τέλος του αυτοαπασχολουμένου με βοηθούς στην οικογενειακή επιχείρηση ; Πάμε προς μια κοινωνία μισθωτών ; Σιωπηλή βασική αλλαγή (Ι)

12 Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Η γρήγορη μείωση του πρωτογενή τομέα Συσχετίζεται βέβαια με τα προηγούμενα (μείωση των «βοηθών») Σιωπηλή βασική αλλαγή (ΙΙ)

13 Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Η «γυναικοποίηση» του εργατικού δυναμικού Η απόλυτη και σχετική θέση των γυναικών βελτιώνεται παντού, αλλά …. αργά 45% των μισθωτών του τριτογενή τομέα είναι γυναίκες Σιωπηλή βασική αλλαγή (ΙΙΙ)

14 Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Σιωπηλή βασική αλλαγή (ΙV) Η αύξηση του επίπεδου εκπαίδευσης των απασχολούμενων (ιδιαίτερα για τους μεταπτυχιακούς τίτλους ) Αυτή η τάση θα συνεχιστεί, η προσφορά εργασίας θα είναι ειδικευμένη Μεταρρύθμιση Αρσένη

15 Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Αγορά εργασίας με ελάχιστες ροές άρα λίγες ευκαιρίες απασχόλησης Επομένως, οι νέοι πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία Αν ένας απασχολημένος μπαίνει στην ανεργία το ρίσκο να μείνει στην ανεργία είναι υψηλό. Σιωπηλή βασική αλλαγή (V)

16 Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Σιωπηλή βασική αλλαγή (V-συν.)

17 Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας Πώς να συνεχιστεί αυτή η πορεία ; Αντιφατικοί στόχοι στο βραχυπρόθεσμο είναι να θέτει η κυβέρνηση ως στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την αύξηση της απασχόλησης (Στόχοι της Λισσαβόνα για την απασχόληση) Σιωπηλή βασική αλλαγή (VΙ)

18 Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας : δεν είμαστε μόνοι μας Άρα θα συνεχιστεί επίσης η αντίφαση. Σιωπηλή βασική αλλαγή (VΙ-συν.)

19 Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Κεντρική ιδέα : η σταθερότητα της απασχόλησης (όχι η αύξησή της) κρύβει σημαντικές σιωπηλές αλλαγές Το είδος του εργατικού δυναμικού αλλάζει σιγά-σιγά. Πώς τοποθετούνται οι νομοί Δράμας και Σέρρες αναφορικά με τα προηγούμενα ; Σύνοψη

20 Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Η απασχόληση στους νόμους Σερρών και Δράμας κατά φύλο Η εξέλιξη των κατηφοριών απασχολουμένων Σέρρες: πιο «παραδοσιακή απασχόληση» ;

21 Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Πού βασίζεται η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας στους νομούς Σερρών και Δράμας ; Αυτός ο τομέας θα συνεχιστεί να μειωθεί ; Απασχόληση ανά τομέα

22 Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Μένουν πίσω ; Ποια είναι η κατάσταση ; Πού υπάρχουν ελλείψεις ; Τι θα θέλαμε ; Επίπεδο εκπαίδευσης

23 Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 www.itaes.gr/index_el.htm Μια τελευταία παρατήρηση


Κατέβασμα ppt "Διάσκεψη Σερρών 26-27 Ιουνίου 2004 Ερίκ Γκαζόν Σύμβουλος σε θέματα Εργασιακών Σχέσεων & Απασχόλησης Ποιές είναι οι προοπτικές απασχόλησης στους νόμους."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google