Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ) Ομάδα Διοίκησης Ν. Αράβας, Κ. Κίττας, Γ. Κουντετάκης, Κ. Μαλίζος, Η. Χούστης Καθηγητές Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας “Science, research and innovation today more than ever form the basis of economic growth and prosperity” G8 leaders summit declaration 2007

3 Το ΚΕΤΕΑΘ οργανωτικά ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ ΣΧΟΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΕΩΠ. ΕΦΑΡ. ΤΕΦΑΑ ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΦΑΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝ. & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝ. ΗΥ ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΝΑΝΟΛΟΓΩΝ

4 Το ΚΕΤΕΑΘ μια ματιά Το Ινστιτούτο Μηχανοτρονικής (ΙΜΤΡΟΝΙΚΣ),
Μηχανοτρονική /Εμβιομηχανοτρονική και Πληροφοριακά Συστήματα και Δίκτυα Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Αγροοϊκοσυστημάτων (ΙΤΕΔΑ), Αειφόρος αγροτική παραγωγή και τεχνολογίες ξύλου Το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΒΕΤ), «Διασυνδετική» έρευνα σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, νοσοκομεία και άλλους φορείς Το Ινστιτούτο Σωματικής Απόδοσης & Αποκατάστασης (ΙΣΑΑ), Ανθρώπινη κίνηση με σκοπό τη βελτίωση της σωματικής απόδοσης και της ποιότητας ζωής.

5 ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΕΤΕΑΘ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Βελτίωση Δυνατοτήτων Περιφέρειας Εφαρμοσμένη Έρευνα Μελέτες Υπηρεσίες Εκπαίδευση Ενίσχυση καινοτομικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού Έλλειψη επιχειρηματικής κουλτούρας στους ακαδημαϊκούς φορείς Έλλειψη τεχνολογικών δεξιοτήτων στις ΜΜΕ Ενίσχυση της συνεργατικής καινοτομίας Spin off Μεταφορά τεχνολογίας στις επιχειρήσεις Αυτοί είναι η βασική στόχοι του επιχειρησιακού σχεδίου του ΚΕΤΕΑΘ. Ενίσχυση και διάδοση καινοτομικής κουλτούρας Πληροφόρηση-Συνεργασίες Καλές Πρακτικές 5

6 Ενεργό Προσωπικό ΚΕΤΕΑΘ
2 ερευνητές 3 θέσεις ερευνητών υπό προκήρυξη 3 μεταδιδακτορικούς ερευνητές 1 θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή υπό προκήρυξη 12 άτομα γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη 18 μεταπτυχιακοί φοιτητές ~80 συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ 6

7 Δράσεις ΚΕΤΕΑΘ το 2006 - 2007 Τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα
Έργο Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας (1.4Μ Euro) 4 FP7 grants (1.8M Euro) Επιχορηγήσεις/ Δωρεές από εταιρείες (300,000 Euro) Υπηρεσίες (120,000 Euro) Άλλα Εθνικά Προγράμματα (200,000 Euro) Start ups NOVA MECHANICA Συμμετοχή σε προτάσεις 33 προτάσεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων Συμμετοχή σε 4 ερευνητικά προγράμματα με εταιρείες Συμμετοχή σε 8 global grants Συμμετοχή σε 2 πιλοτικά προγράμματα κοινωνικής συνοχής 7

8 Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων , ΙΤΕΔΑ
Διευθυντής: Δρ. Κωνσταντίνος Κίττας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αν. Διευθυντής: Δρ. Γεώργιος Νταλός, Αν. Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας

9 Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων , ΙΤΕΔΑ
Το ΙΤΕΔΑ αποτελείται, από τα Τμήματα: Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου με έδρα την Καρδίτσα Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής με έδρα την Καρδίτσα Ολοκληρωμένης και Αειφορικής Γεωργικής Παραγωγής με έδρα το Βόλο

10 Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
Έλεγχος ποιότητας και πιστοποίηση προϊόντων ξύλου-επίπλου Χρήση νέων υλικών και εργαστηριακές αναλύσεις Αναγνώριση ειδών ξυλείας Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών Eφαρμογή μεθόδων διαχείρισης της καινοτομίας (benchmarking, b.p.r, technology audit, gatekeeping, innovative project management Εφαρμογές πληροφορικής σε θέματα περιβάλλοντος, δημιουργία βάσεων δεδομένων

11 Τμήμα Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής
Διατροφή και υγιεινή διαβίωση αγροτικών ζώων Υγιεινή των εγκαταστάσεων σφαγής και μεταποίησης των προϊόντων Έλεγχος ασφαλούς παραγωγής και ποιότητας ζωοκομικών προϊόντων Πιστοποίηση ζωοκομικών προϊόντων που θα διασφαλίζουν τον καταναλωτή Γενετική και ασθένειες ζωικών πληθυσμών Κλινικές δοκιμές κτηνιατρικών φαρμάκων

12 Καινοτόµες τεχνικές καλλιέργειας
Τμήμα Ολοκληρωμένης και Αειφορικής Γεωργικής Παραγωγής Τεχνολογίες αειφορικής διαχείρισης των αγροσυστηµάτων και των ενεργειακών πόρων ορθολογική διαχείριση ενέργειας στη γεωργία (A.Π.Ε) διαχείριση του εξοπλισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων θερμοκήπια, αυτοµατισµοί, υδροπονία γεωργία ακριβείας οι τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων Καινοτόµες τεχνικές καλλιέργειας ολοκληρωμένη και βιολογική παραγωγή πιστοποίηση παραγωγής ασφάλεια, υγιεινή και ιχνηλασιµότητα προϊόντων φυτικής παραγωγής

13 Ερευνητικό Δυναμικό Ερευνητής Γ: Δρ. Θωμάς Μπαρτζάνας
Ερευνητής Γ: Δρ. Θωμάς Μπαρτζάνας Συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ: 23 Συνεργαζόμενοι ερευνητές: 3 Μεταπτυχιακοί υπότροφοι: 5 Διοικητικό προσωπικό: 1

14 Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
Μετρήσεις σε συμπαγές ξύλο Μετρήσεις σε σύνθετα και συγκολημμένα προϊόντα Ξυλομετρήσεις σε χώρους παραγωγής Οικονομοτεχνικές μελέτες και πραγματομωσύνες σε εταιρείες και βιοτεχνίες ξύλου και επίπλου) Ταυτοποίηση ελληνικών, ευρωπαϊκών και τροπικών είδων ξύλου Μετρήσεις περιεκτικότητας μεταλλικών στοιχείων σε προϊόντα ξύλου, προσδιορισμός περιεχόμενης φορμαλδεΰδης

15 Τμήμα Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής
Διάγνωση και ταυτοποίηση αιτιολογικών παραγόντων λοιμωδών νοσημάτων ζώων Διαχείριση υγείας εκτροφών παραγωγικών ζώων Μοριακή επιδημιολογία νοσημάτων ζώων Μικροβιολογική ανάλυση τροφίμων (ΟΜΧ, Listeria monocytogenes, Salmonella κλπ) Ανάλυση αφλατοξινών

16 Τμήμα Ολοκληρωμένης και Αειφορικής Γεωργικής Παραγωγής
Αναλύσεις θρεπτικών διαλυμάτων υδροπονικών καλλιεργειών – Φυλλοδιαγνωστική Ολοκληρωμένη – βιολογική παραγωγή καλλιεργειών Μελέτες εξοπλισμού και εγκαταστάσεων γεωργικών κατασκευών Τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας Καταγραφή μετεωρολογικών παραμέτρων και τιμών ποιότητας του αέρα

17 Σύνολο Χρηματοδοτήσεις 1.231.000 A/A Τίτλος προγράμματος
Φορέας Χρηματοδότησης Επιστημονικός υπεύθυνος Προϋπολογισμός 1 Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας, Ενίσχυση υποδομών ΓΓΕΤ K. Κίττας 2 Ενεργειακές Καλλιέργειες – Παραγωγή, Αξιοποίηση & Εμπορία Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα Θ. Μπαρτζάνας 3 Ενσωμάτωση φυτικών εκχυλισμάτων πλούσιων σε βιοδραστικά συστατικά για την Παρασκευή αλεύρων υψηλής προστιθέμενης αξίας Μύλοι Καπλανίδη Ο.Ε Δ. Κουρέτας 70.000 4 Ανάπτυξη προγράμματος ανάπτυξης Κυπριακής εταιρείας Home Design Home Design Γ. Νταλός 20.000 5 Farm of the Future EU (FP7) S. Blackmore Σύνολο

18 Προγράμματα που ήδη υλοποιούνται

19 Ανθρώπινο Δίκτυο Ερευνητικής & Τεχνολογικής Επιμόρφωσης στο τομέα των Ενεργειακών Καλλιεργειών και Βιοκαυσίμων Στο πλαίσιο προκήρυξης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας υποβλήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων (ΙΤΕΔΑ) του Κέντρου Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ) και εγκρίθηκε πρόταση με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ερευνητή του ΙΤΕΔΑ, Δρ. Θωμά Μπαρτζάνα με τίτλο «Ενεργειακές Καλλιέργειες –Παραγωγή, Αξιοποίηση & Εμπορία Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα».

20 Ανθρώπινο Δίκτυο Ερευνητικής & Τεχνολογικής Επιμόρφωσης στο τομέα των Ενεργειακών Καλλιεργειών και Βιοκαυσίμων Συμμετέχοντες Φορείς: ΚΕΤΕΑΘ-ITEΔΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών EKETA-ITXHΔ Staff Colour Energy S.A Ελληνικά Βιοκαύσιμα Α.Ε Laboratoire de Combustion et Systèmes Réactifs - National Scientific Research Center

21 Ανθρώπινο Δίκτυο Ερευνητικής & Τεχνολογικής Επιμόρφωσης στο τομέα των Ενεργειακών Καλλιεργειών και Βιοκαυσίμων Στο προτεινόμενο δίκτυο προβλέπονται οι εξής δραστηριότητες: Διοργάνωση πέντε εκπαιδευτικών σεμιναρίων Διοργάνωση μιας ημερίδας Διοργάνωση τριών συντονιστικών – ενημερωτικών συναντήσεων (workshop) Δημιουργία σχετικής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και παραγωγή πληροφοριακού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή (CD) Επίσκεψη μικρής διάρκειας μελών του δικτύου σε ερευνητικό φορέα του εξωτερικού (CNRS-Orleans-France

22 Το αγρόκτημα του μέλλοντος
The farm of tomorrow Το αγρόκτημα του μέλλοντος Στο πλαίσιο προκήρυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα) υποβλήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων (ΙΤΕΔΑ) του Κέντρου Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ) και εγκρίθηκε πρόταση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Αγρόκτημα του μέλλοντος – Future Farm»

23 Το αγρόκτημα του μέλλοντος
The farm of tomorrow Το αγρόκτημα του μέλλοντος Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα από τα πέντε συνολικά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν στην πρόσκληση του τέλους του 2006 με συντονιστή Ελληνικό ερευνητικό φορέα κυρίως είναι ένα από τα ελάχιστα προγράμματα που αναφέρονται στην πρωτογενή παραγωγή Στόχος του προγράμματος είναι να αξιοποιήσει αποτελέσματα υπάρχουσας έρευνας για τη δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης και αξιοποίησης πληροφοριών από τα αγροκτήματα της ΕΕ που θα συμβάλει στην καλύτερη και φιλικότερη προς το περιβάλλον διαχείριση τους.

24 Το αγρόκτημα του μέλλοντος
Άξονες δράσεις Εφαρμογή στο αγρόκτημα τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (GPS, GIS) Σύνταξη προδιαγραφών για τη διαχείριση των πληροφοριών σε κάθε δραστηριότητα που θα έχουν οι γεωργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα αγροκτήματα Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης πληροφοριών της γεωργίας ακριβείας (Precision Farming Management Information System, PFMIS) Η εφαρμογή ρομποτικών οχημάτων στη γεωργία

25 Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας
O Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας» εντάσσεται στη Δράση «Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας», Μέτρο 4.6, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Γ’ ΚΠΣ. Η δημόσια δαπάνη του έργου «Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας» συγχρηματοδοτείται κατά 50% από εθνικούς πόρους (ΓΓΕΤ/ΥΠΑΝ) και κατά 50% από κοινοτικούς πόρους (ΕΤΠΑ). Το έργο συντονίζεται από το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας

26 Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας
Ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας εστιάζεται στους τομείς που συνδέονται με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας της Θεσσαλίας, όπως τρόφιμα-ποτά, αγροϋλικά και βιοκαύσιμα Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω μέσα εφαρμογής: Έξι (6) κοινοπραξίες μεταξύ 46 φορέων και επιχειρήσεων Μεταφορά τεχνολογίας στον τομέα του επίπλου Ανάπτυξη βασικών υποδομών του ΚΕΤΕΑΘ Δημιουργία πέντε (5) τεχνοβλαστών έντασης γνώσης –Spin Offs Τρεις (3) Τεχνολογικές Πλατφόρμες, Τρόφιμα, Κλωστοϋφαντουργία, Βιοκαύσιμα Τέσσερις (4) δραστηριότητες επιμόρφωσης (σεμινάρια κατάρτισης)

27 Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας
Κοινοπραξία Παραγωγή, Τυποποίηση, Σήμανση και Ιχνηλασιμότητα: Καινοτόμες Μέθοδοι και Τεχνολογίες Διασφάλισης Ολικής Ποιότητας στην Παραγωγή, Συσκευασία, Διακίνηση, Αποθήκευση και Διάθεση Τροφίμων και Ποτών

28 Στόχος της Κοινοπραξίας
H ανάπτυξη μίας σειράς καινοτομικών τεχνολογιών και μεθόδων, που αφορούν: τη διαχείριση διαδικασιών παραγωγής, συσκευασίας, διακίνησης και αποθήκευσης τροφίμων και ποτών τη διασφάλιση ποιότητας των ανωτέρω προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων

29 Τομείς δραστηριότητας
1. Πιλοτική εφαρμογή Ολοκληρωμένης Παραγωγής θερμοκηπιακών προϊόντων 2. Βελτίωση ποιότητας οπωροκηπευτικών από τη συγκομιδή μέχρι τη μεταποίηση ή το λιανεμπόριο 3. Χρήση της τεχνολογίας RFID για την ανάπτυξη ετικετών για την ιχνηλασιμότητα τυποποιημένων προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής

30 Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας
Τεχνολογική Πλατφόρμα Διασφάλιση Ολικής Ποιότητας στην Παραγωγή, Συσκευασία, Διακίνηση, Αποθήκευση και Διάθεση Τροφίμων στη Θεσσαλία (ThessalyFood)

31 Η τεχνολογική πλατφόρμα ThessalyFood θα προωθήσει την έρευνα στη Θεσσαλία στους τομείς της αειφόρου πρωτογενούς παραγωγής τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης, της μεταποίησης, των συστημάτων πιστοποίησης, της διασφάλισης ποιότητας, της εμπορίας και της παραγωγής «νέων» τροφίμων υποστηρίζοντας ερευνητικές υποδομές και δραστηριότητες που στηρίζονται στις στρατηγικές αρχές της επιστημονικής-τεχνολογικής αριστείας, της βιομηχανικής έρευνας και στην αποδοτική χρήση των πόρων.

32 Θεματικοί Άξονες Κτηνοτροφία Αλυσίδα Προσφοράς Τροφίμων
Γεωργία Κτηνοτροφία Αλυσίδα Προσφοράς Τροφίμων Τρόφιμα και Υγεία

33 H Τεχνολογική Πλατφόρμα Τροφίμων Θεσσαλίας σκοπεύει να αποτελέσει το πλαίσιο συνεργασίας και το συνδετικό κρίκο μεταξύ των εταιρειών και βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων στην περιφέρεια Θεσσαλίας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων των περιφερειακών και εθνικών αρχών με σκοπό την ανάπτυξη ενός στρατηγικού προγράμματος δράσης στον τομέα των τροφίμων

34 Άμεσες μελλοντικές δράσεις του ΙΤΕΔΑ

35 Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο
Βραχυχρόνια πρόγνωση συγκέντρωσης ρύπων Προσδιορισμός χημικής σύστασης στερεών & υγρών υλικών Προσδιορισμός μελλοντικής τάσης διαφόρων μεγεθών Προσομοίωση χωρικής & χρονικής μεταβολής διαφόρων μεγεθών Προσδιορισμός συγκέντρωσης υποβάθρου των ρύπων Επιδράσεις της ρύπανσης στην υγεία των ανθρώπων & των ζώων, στη φυτική & ζωική παραγωγή, στην κατανάλωση ενέργειας, στα υλικά, στην ορατότητα και στο κλίμα Η διαχείριση του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την ενημέρωση των πολιτών, θέτουν την κοινωνία μας σε τροχιά βιωσιμότητας

36 Διαχείριση υδάτινων πόρων Αστικά συστήματα διαχείρισης νερού
Τεχνολογική Πλατφόρμα Θεσσαλίας για την ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων Άξονες δράσεις Το πρόβλημα… Αλλαγή κλίματος Αύξηση πληθυσμού Μόλυνση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων Παγκοσμιοποίηση-αύξηση βιοτικού επιπέδου Υπερκατανάλωση (γεωργία) Πλημμελώς-παλιά συντηρούμενα δίκτυα ύδρευσης Διαχείριση υδάτινων πόρων 4. Γεωργία - Νερό Βιομηχανία -Νερό Αστικά συστήματα διαχείρισης νερού

37 Τεχνολογική Πλατφόρμα Θεσσαλίας για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την μείωση των ατυχημάτων στους χώρους κατεργασίας ξύλου και της παραγωγής επίπλου με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων Έλεγχος του περιβάλλοντος εργασίας σε σχέση με τα επίπεδα θορύβου Έλεγχος του περιβάλλοντος εργασίας σε σχέση με την αιωρούμενη σκόνη Έλεγχος του περιβάλλοντος εργασίας σε σχέση με τα επίπεδα φορμαλδεϋδης Χρήση τεχνολογιών ρομποτικής στις δύσκολες φάσεις κατεργασίας. Διάχυση της παραγόμενης γνώσης προς τους συνεργαζόμενους φορείς

38 Τεχνολογική Πλατφόρμα Θεσσαλίας για την Αειφορική Ζωική Παραγωγή: Νοσήματα των Ζώων - Τρόφιμα - Βιοτεχνολογία Στόχος της Πλατφόρμας είναι η ανάπτυξη πρωτοκόλλων ελέγχου βασιζόμενων σε σύγχρονες μεθόδους. Έτσι θα γίνει εφικτή η ένταξης της περιφέρειας σε σύγχρονα προγράμματα διασφάλισης ποιότητας, καλύπτοντας ανάγκες σε δύο βασικά πεδία: παραγωγή ασφαλέστερων και ποιοτικότερων τροφίμων με δυνατότητα ιχνηλασιμότητας συστατικών και ελέγχου της ποιότητας κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής τους και συνδυασμό παραδοσιακών μεθόδων ζωικής παραγωγής, διατήρησης της βιοποικιλότητας και σύγχρονων απόψεων για τη διατήρηση του περιβάλλοντος

39 Το ΙΤΕΔΑ/ΚΕΤΕΑΘ επιθυμεί να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό για την περιοχή της Θεσσαλίας αλλά και για τη χώρα μας τα αποτελέσματα των προγραμμάτων που ήδη υλοποιούνται αλλά και των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στη συνέχεια. Γι’ αυτό προτίθεται να εφαρμόσει όλες τις τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν σε αγροκτήματα της περιοχής. Ευελπιστεί σε συνεργασία και χρηματοδοτική ενίσχυση των δραστηριοτήτων αυτών από την πολιτεία (Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιφέρεια Θεσσαλίας) αλλά και από φορείς την τοπικής αυτοδιοίκησης.


Κατέβασμα ppt "ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google